Header Ads

Breaking News
recent

11 กุมภาพันธ์ 2558 LOXLEY เปิดให้บริการ 4 รูปแบบ เช่น โอพีพีวาย ชอป โอพีพีวาย ทัวร์ โอพีพีวาย คอนเน็ก และโอพีพีวายแชนเนล พร้อมต่อยอดนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่บริษัทในเครือล็อกซเล่ย์มีอยู่ในอนาคต ด้วยช่องทางเว็บไซต์ และแอปมือถือ

ประเด็นหลัก


       ด้าน ดร.ปฐพล โรจนกุล ผู้จัดการอาวุโส แผนกโอพีพีวาย ไลฟ์ กล่าวว่า โอพีพีวาย ไลฟ์ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.โอพีพีวาย ชอป ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อกลุ่มโอพีพีวาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ โดยในเฟสแรกจะผ่านทางเว็บไซต์ LAZADA ภายใต้ชื่อ OPPY LIFE และบูทจัดแสดงสินค้าที่ชมรมโอพีพีวาย ในเฟสที่ 2 นั้น จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ www.oppylife.com ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในกลางปี หลังจากนั้น จะมีแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนตามมา
     
       สำหรับสินค้าที่จะนำเสนอผ่านโอพีพีวาย ชอป นั้น จะเน้นสินค้านวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพที่ใช้เองได้ที่บ้าน เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจเบาหวาน และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
     
       2.โอพีพีวาย ทัวร์ จะเป็นการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรม และสถานที่เหมาะต่อผู้สูงวัย 3.โอพีพีวาย คอนเน็ก จะเป็นเสมือนส่วนช่วยเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลผู้สูงวัย และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์ ประมวลผล เสมือนมีหมอใกล้ตัว 24 ชั่วโมง โดยนำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย และสะดวกเหมาะสมต่อการที่จะให้บุคคลผู้ดูแลผู้สูงวัยสามารถนำไปใช้งานได้ และ 4.โอพีพีวาย แชนเนล เป็นเสมือนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เหมาะสมต่อกลุ่มโอพีพีวาย และครอบครัว


_____________________________________________________


ล็อกซเล่ย์ต่อยอดซีเอสอาร์ ส่ง “โอพีพีวาย ไลฟ์” เจาะใจผู้สูงอายุ
ล็อกซเล่ย์ ส่งหน่วยงานใหม่ “โอพีพีวาย ไลฟ์” ต่อยอดซีเอสอาร์ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้แก่ผู้สูงวัย เน้นตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้สูงวัยใช้งานได้ง่าย และเกิดประโยชน์ตรงความต้องการ ผ่าน 4 รูปแบบ เช่น โอพีพีวาย ชอป โอพีพีวาย ทัวร์ โอพีพีวาย คอนเน็ก และโอพีพีวายแชนเนล พร้อมต่อยอดนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่บริษัทในเครือล็อกซเล่ย์มีอยู่ในอนาคต ด้วยช่องทางเว็บไซต์ และแอปมือถือ
     
       นายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ล็อกซเล่ย์ได้สานต่อกิจกรรมซีเอสอาร์ในรูปแบบของชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย หรือโอพีพีวาย คลับ มาโดยตลอด โดยล่าสุด ได้เปิดตัวหน่วยงานใหม่ โอพีพีวาย ไลฟ์ ที่จะตั้งขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลผู้สูงวัย โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มโอพีพีวาย ที่ทางชมรมได้ทำการเก็บข้อมูลแ ละศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกชมรวมโอพีพีวายตั้งแต่เริ่มต้นมาโดยตลอด เพื่อนำผลิตภัณฑ์ หรือบริการมาตอบสนองความต้องการเหล่านั้น
     
       ชมรมโอพีพีวาย ก่อตั้งมาได้ประมาณ 15 ปี จุดเริ่มต้นมาจากการเปิดสอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้สูงวัย และได้มีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะต่อความต้องการของผู้สูงวัยที่สนใจในเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น สำหรับชมรมโอพีพีวายนั้น ล็อกซเล่ย์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย และพัฒนาที่จะทำให้รู้ว่าผู้สูงอายุต้องการอะไร เพื่อนำช่องทางต่างๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ล็อกซเล่ย์มีอยู่ มาตอบสนองความต้องการเหล่านั้น
     
       “ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เทรนด์ของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ชมรมโอพีพีวาย จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหลักสูตรการสอนไอแพด เน้นการใช้แอปพลิเคชันยอดฮิต เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ รวมไปถึงยังได้มีหลักสูตรถ่ายภาพ ซึ่งทั้งหมดได้ทำการปรับปรุงให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมของผู้สูงวัยที่หันมาใช้อุปกรณ์พกพามากขึ้น”
     
       นายวสันต์ กล่าวว่า สำหรับโอพีพีวาย ไลฟ์ นั้นอยู่ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศของล็อกซเล่ย์ ที่จะมุ่งเน้นให้ผู้สูงวัยได้ใช้เทคโนโลยีไอทีในการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตประจำวัน โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมากนัก ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต และความเพลิดเพลินด้านจิตใจ ซึ่งล็อกซเล่ย์คาดหวังว่าด้วยหน่วยงานใหม่นี้จะทำให้ผู้สูงอายุจดจำโอพีพีวายได้มากขึ้น โดยปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ในชมรมประมาณ 4,800 คน
     
       ด้าน ดร.ปฐพล โรจนกุล ผู้จัดการอาวุโส แผนกโอพีพีวาย ไลฟ์ กล่าวว่า โอพีพีวาย ไลฟ์ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.โอพีพีวาย ชอป ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อกลุ่มโอพีพีวาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ โดยในเฟสแรกจะผ่านทางเว็บไซต์ LAZADA ภายใต้ชื่อ OPPY LIFE และบูทจัดแสดงสินค้าที่ชมรมโอพีพีวาย ในเฟสที่ 2 นั้น จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ www.oppylife.com ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในกลางปี หลังจากนั้น จะมีแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนตามมา
     
       สำหรับสินค้าที่จะนำเสนอผ่านโอพีพีวาย ชอป นั้น จะเน้นสินค้านวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพที่ใช้เองได้ที่บ้าน เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจเบาหวาน และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
     
       2.โอพีพีวาย ทัวร์ จะเป็นการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรม และสถานที่เหมาะต่อผู้สูงวัย 3.โอพีพีวาย คอนเน็ก จะเป็นเสมือนส่วนช่วยเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลผู้สูงวัย และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์ ประมวลผล เสมือนมีหมอใกล้ตัว 24 ชั่วโมง โดยนำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย และสะดวกเหมาะสมต่อการที่จะให้บุคคลผู้ดูแลผู้สูงวัยสามารถนำไปใช้งานได้ และ 4.โอพีพีวาย แชนเนล เป็นเสมือนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เหมาะสมต่อกลุ่มโอพีพีวาย และครอบครัว
     

http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000016377
So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.