Header Ads

Breaking News
recent

18 กุมภาพันธ์ 2558 TOT แต่งตั้งให้นายมนต์ชัย หนูสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ทำหน้าที่ “รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่” ตั้งแต่ 1 มีนาคม นี้เป็นต้นไป

ประเด็นหลัก


พลเอกสุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า ในที่ประชุมบอร์ดทีโอทีล่าสุด(17 ก.พ. 2558) มีมติอนุมัติให้ นายธันวา เลาหศิริวงศ์  พ้นจากการทำหน้าที่รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลังจากที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้ตั้งแต่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา  โดยสาเหตุที่อนุมัติการพ้นจากหน้าที่นี้ เนื่องจากนายธันวา ได้แจ้งว่า มีภารกิจมากขึ้นไม่สามารถทุ่มเทเวลาทำงานได้มากเหมือนก่อน  แต่นายธันวา ยังคงทำหน้าที่เป็นกรรมการ บมจ.ทีโอที ต่อไป

พร้อมกันนี้บอร์ดได้มีมติแต่งตั้งให้นายมนต์ชัย  หนูสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ทำหน้าที่ “รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่” ตั้งแต่ 1 มีนาคม นี้เป็นต้นไป จนกว่าการสรรหาซีอีโอใหม่ได้เรียบร้อย


_____________________________________________________
ทีโอทีตั้งรักษาการซีอีโอใหม่ "มนต์ชัย หนูสง" แทน "ธันวา เลาหศิริวงศ์"พลเอกสุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า ในที่ประชุมบอร์ดทีโอทีล่าสุด(17 ก.พ. 2558) มีมติอนุมัติให้ นายธันวา เลาหศิริวงศ์  พ้นจากการทำหน้าที่รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลังจากที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้ตั้งแต่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา  โดยสาเหตุที่อนุมัติการพ้นจากหน้าที่นี้ เนื่องจากนายธันวา ได้แจ้งว่า มีภารกิจมากขึ้นไม่สามารถทุ่มเทเวลาทำงานได้มากเหมือนก่อน  แต่นายธันวา ยังคงทำหน้าที่เป็นกรรมการ บมจ.ทีโอที ต่อไป

พร้อมกันนี้บอร์ดได้มีมติแต่งตั้งให้นายมนต์ชัย  หนูสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ทำหน้าที่ “รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่” ตั้งแต่ 1 มีนาคม นี้เป็นต้นไป จนกว่าการสรรหาซีอีโอใหม่ได้เรียบร้อย

“ขณะนี้กระบวนการสรรหายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 3 คน โดยคาดว่า ในสัปดาห์หน้าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ด้านคุณสมบัติได้ ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการแสดงวิสัยทัศน์ต่อไป”

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที มีทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ พลตรีสุรพล  ตาปนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  นายสมพรต  สาระโกเศศ อดีตกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)หรือ สพธอ.   และนายศิริพงษ์ โลหะศิริกุล  กรรมการผู้จัดการบริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำกัด


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1424175668
So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.