Header Ads

Breaking News
recent

20 กุมภาพันธ์ 2558 กสทช. มีมติเห็นชอบให้ปรับลดจำนวนคณะอนุกรรมการลงจากเดิมที่มีอยู่ 66 คณะ ให้เหลือกึ่งหนึ่ง ไม่เกิน 33 คณะ ลดงบประมาณประมาณปีละ 245 ล้านบาท ลงเหลือประมาณ 60 ล้านบาท

ประเด็นหลัก

     
       *** ลดจำนวนอนุกรรมการเหลือกึ่งหนึ่ง
     
       นอกจากนั้น ที่ประชุม กสทช. ยังมีมติเห็นชอบให้ปรับลดจำนวนคณะอนุกรรมการลงจากเดิมที่มีอยู่ 66 คณะ ให้เหลือกึ่งหนึ่ง ไม่เกิน 33 คณะ โดยไม่รวมคณะอนุกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และคณะอนุกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) พร้อมลดจำนวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ให้เหลือคณะละไม่เกิน 10 คน ซึ่งจะทำให้การใช้งบประมาณในส่วนของค่าเบี้ยประชุมลดลงจากเดิมที่ต้องจ่ายประมาณปีละ 245 ล้านบาท ลงเหลือประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณลงไป_____________________________________________________


กสทช.เร่งหาข้อสรุปข้อเรียกร้องทีวีดิจิตอลภายในเดือน เม.ย.นี้


        กสทช.รับปากเร่งตามเรื่องขอขยายเวลาจ่ายค่าใบอนุญาต และการยกเว้นจ่ายเงินเข้า กทปส.ของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลจากกระทรวงการคลังเร็วที่สุดภายในเดือน มี.ค.นี้ ส่วนข้อเรียกร้องใหม่ต้องนำเรื่องให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา กม.กสทช.พิจารณาก่อน คาดสามารถนำข้อเสนอทั้งหมดเข้าที่ประชุม กสทช.ภายในเดือน เม.ย.นี้ ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีมติให้ลดคณะอนุกรรมการจาก 66 คณะ เหลือ 33 คณะ มั่นใจช่วยลดงบประมาณจากเดิมที่ใช้ 245 ล้านบาท เหลือเพียง 60 ล้านบาท ขณะที่ความคืบหน้าเรื่องลงทะเบียนซิมเติมเงิน ครม.เห็นชอบเป็นวาระแห่งชาติแล้ว แจงประชาชนต้องลงทะเบียนให้เสร็จภายใน 31 ก.ค.นี้
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.จะเร่งติดตามหนังสือที่เคยสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง และกฤษฎีกาเรื่องขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลรายปีออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่ครบกำหนดชำระภายในเดือน พ.ค.ปีนี้ รวมถึงเรื่องการยกเว้นการนำส่งรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ออกไป 5 ปี ให้ทราบความชัดเจนภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อนำเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ก่อนจะนำเรื่องให้คณะกรรมการ กสทช .พิจารณาในเดือน เม.ย.นี้
     
       ทั้งนี้ เมื่อเวลา12.00 น. ของวันที่ 18 ก.พ. 58 สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ และผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ได้ยื่นหนังสือต่อ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกสทช. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท.เพื่อขอชัดเจนในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งยังได้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมในการขอขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลรายปีออกไปอีก 2 ปี จากที่ กสทช.ได้ทำหนังสือยื่นขอกระทรวงการคลังไปเพียง 1 ปี

กสทช.เร่งหาข้อสรุปข้อเรียกร้องทีวีดิจิตอลภายในเดือน เม.ย.นี้
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.)

        นอกจากนี้ ยังขอให้พิจารณาขยายอายุใบอนุญาตประกอบกิจการจากเดิม 15 ปี เป็น 20 ปี และขอให้เปลี่ยนวิธีการชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตให้สอดคล้องต่อรายได้ โดยจ่ายเป็นอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาใบอนุญาต 12 ปีที่เหลืออยู่ ซึ่งเรื่องนี้ กสทช.ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช.พิจารณาก่อนนำเข้าที่ประชุม กสท.ต่อไป
     
       “ผู้ประกอบการที่มาเรียกร้องอ้างว่า ยังประสบปัญหาขาดทุนแ ละตอนประมูลเกิดการเข้าใจผิดคิดว่าคูปองดิจิตอลสามารถให้ประชาชนมาแลกซื้อกล่องดาวเทียมได้ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอลเร็วขึ้น แต่เมื่อแลกไม่ได้คนดูจึงน้อยกว่าที่คาดไว้ แม้ว่าขณะนี้มีคนดูทีวีดิจิตอลแล้วประมาณ 14 ล้านคนก็ตาม แต่ผู้ประกอบการอ้างว่าต้องมีคนดูถึง 40-50 ล้านคนถึงจะมีรายได้ตามที่คาด”
     
       *** ลดจำนวนอนุกรรมการเหลือกึ่งหนึ่ง
     
       นอกจากนั้น ที่ประชุม กสทช. ยังมีมติเห็นชอบให้ปรับลดจำนวนคณะอนุกรรมการลงจากเดิมที่มีอยู่ 66 คณะ ให้เหลือกึ่งหนึ่ง ไม่เกิน 33 คณะ โดยไม่รวมคณะอนุกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และคณะอนุกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) พร้อมลดจำนวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ให้เหลือคณะละไม่เกิน 10 คน ซึ่งจะทำให้การใช้งบประมาณในส่วนของค่าเบี้ยประชุมลดลงจากเดิมที่ต้องจ่ายประมาณปีละ 245 ล้านบาท ลงเหลือประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณลงไป

กสทช.เร่งหาข้อสรุปข้อเรียกร้องทีวีดิจิตอลภายในเดือน เม.ย.นี้
สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ และผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ได้ยื่นหนังสือต่อพล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกสทช. ,พ.อ. นที ศุกลรัตน์ ประธานกสท.

        ***ครม.เห็นชอบลงทะเบียนซิมเป็นวาระแห่งชาติ
     
       นายฐากร กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการลงทะเบียนซิมระบบเติมเงิน และการลงทะเบียนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Free WiFi ให้เป็นวาระแห่งชาตินั้น ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินทุกคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนต้องลงทะเบียนให้เสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค.58 ตามประกาศของสำนักงาน กสทช. โดยสำนักงาน กสทช. จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จ โดยกระทรวงแรงงาน จะเร่งออกบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในระบบเติมเงินรีบมาลงทะเบียน
     
       Company Related Link :


http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000020122
So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.