Header Ads

Breaking News
recent

04 มีนาคม 2558 ICT.พรชัย ระบุ 6 เดือน ยืนยันว่าเป็นผลงานสำคัญ เช่นกันกับการผลักดันให้มีการเร่งเคลียร์ปมสัมปทานดาวเทียมตามแนวทางศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยไว้ทั้งเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้น เรื่องดาวเทียมสำรอง สถานะไอพีสตาร์ และเรื่องเงินประกันไทยคม 3 ที่ปลดระวางก่อนกำหนด

ประเด็นหลัก
นั่งทำงานมาครบ 6 เดือน เจ้ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) "พรชัย รุจิประภา" จึงถือโอกาสอัพเดตการทำงาน และบอกว่างานเร่งด่วนในขณะนี้คือเร่งเคลียร์ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างกระทรวงใหม่ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล หลังผลักดันร่างกฎหมาย 10 ฉบับ ให้ ครม. ให้ความเห็นชอบ และเตรียมเสนอ สนช.

แม้เป็นร่างกฎหมายที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แต่รัฐมนตรี "ไอซีที" ยืนยันว่าเป็นผลงานสำคัญ เช่นกันกับการผลักดันให้มีการเร่งเคลียร์ปมสัมปทานดาวเทียมตามแนวทางศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยไว้ทั้งเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้น เรื่องดาวเทียมสำรอง สถานะไอพีสตาร์ และเรื่องเงินประกันไทยคม 3 ที่ปลดระวางก่อนกำหนด

_____________________________________________________


อัพเดต 6 เดือน ผลงานไอซีทีนั่งทำงานมาครบ 6 เดือน เจ้ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) "พรชัย รุจิประภา" จึงถือโอกาสอัพเดตการทำงาน และบอกว่างานเร่งด่วนในขณะนี้คือเร่งเคลียร์ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างกระทรวงใหม่ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล หลังผลักดันร่างกฎหมาย 10 ฉบับ ให้ ครม. ให้ความเห็นชอบ และเตรียมเสนอ สนช.

แม้เป็นร่างกฎหมายที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แต่รัฐมนตรี "ไอซีที" ยืนยันว่าเป็นผลงานสำคัญ เช่นกันกับการผลักดันให้มีการเร่งเคลียร์ปมสัมปทานดาวเทียมตามแนวทางศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยไว้ทั้งเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้น เรื่องดาวเทียมสำรอง สถานะไอพีสตาร์ และเรื่องเงินประกันไทยคม 3 ที่ปลดระวางก่อนกำหนด

"เราต้องเร่งสะสางปัญหาสัมปทานเก่าให้เสร็จกรณีไทยคมเอกชนยินดีเข้ามาเจรจา คาดว่า มี.ค.จะได้คุยกันไม่ว่าจะเป็นสถานะไอพีสตาร์ที่เอกชนจ่ายส่วนแบ่งรายได้มาตลอด แต่เมื่อศาลชี้ว่าไม่ใช่ดาวเทียมสำรองก็ต้องคุยว่าจะทำอย่างไร"

และยังประชุมกับคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน เกี่ยวกับการทำแผนนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพื่อให้มีการบริหารจัดการวงโคจรและการใช้ดาวเทียมของไทย ทั้งด้านความมั่นคง สาธารณะ และเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะการกำหนดให้ชัดว่า การให้บริการดาวเทียมพาณิชย์ต้องขอใบอนุญาตจาก กสทช. และใบอนุญาตใช้วงโคจรจากกระทรวง รวมถึงต้องมีการพิจารณาค่าธรรมเนียมใช้วงโคจรที่ต้องจ่ายให้รัฐใหม่ เพื่อให้มีการนำส่งรายได้เข้ารัฐไม่น้อยไปกว่าเดิม คาดว่าจะเสนอให้ ครม.พิจารณา เม.ย.นี้

สำหรับการพลิกฟื้นบมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคมได้ปรับโครงสร้างองค์กรตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้ว แต่มีปัญหาสะสมมานาน โดยเฉพาะข้อพิพาทตามสัมปทานที่ต้องเร่งเจรจาหาข้อยุติทั้งเรื่องทรัพย์สินที่ต้องโอน และข้อพิพาทสืบเนื่อง

"ไม่ง่ายที่จะหาคนมาเป็นบอร์ด รวมถึง CEO ไปทาบทามคนเก่ง คนดี หลายคนก็ปฏิเสธหมด ถ้าได้บอร์ดดีมาช่วยทำงาน ผู้บริหารทั้ง 2 องค์กรร่วมมือกันไม่มี CEO ก็ยังขับเคลื่อนงานพลิกฟื้นองค์กรได้"

ส่วนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่ประชุม ครม. (18 ก.พ.) ได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีการจัดประชุมครั้งแรกกลาง มี.ค.นี้ เพื่อจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติงาน ซึ่งการประชุมผู้บริหารในสังกัดกระทรวงไอซีที (25 ก.พ) ได้แจ้งถึงการเตรียมสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล โดยให้ขอให้หน่วยงานแต่ละแห่งส่งเจ้าหน้าที่แห่งละ 2 คน มาปฏิบัติงานในสำนักงานนี้http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1425281389
So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.