Header Ads

Breaking News
recent

04 มีนาคม 2558 ICT.พรชัย ระบุ หากไม่มีการตั้งคณะกรรมการชั่วคราว (คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ) ก็ไม่สามารถเดินหน้าแผนงานได้ เพราะหากรอกฎหมายเสร็จก็คงอยู่ในช่วงเดือน พ.ค.นี้

ประเด็นหลักนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) โดยให้เป็นบอร์ดชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวางโครงสร้างแผนงานเพื่อเป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ หากไม่มีการตั้งคณะกรรมการชั่วคราวก็ไม่สามารถเดินหน้าแผนงานได้ เพราะหากรอกฎหมายเสร็จก็คงอยู่ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งบอร์ดดีอี เดิม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการรอกฎหมายเสร็จก่อนค่อยตั้งคณะกรรมการ แต่ดูแล้วหากรอคงช้าจึงตั้งบอร์ดชั่วคราวก่อนโดยจะประชุมนัดแรกกลางเดือน มี.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ของบอร์ดดีอีประกอบด้วยคณะกรรมการดีอีทั้งสิ้นจำนวน 32 คน เพื่อประชุมหารือและขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และตัวแทนจากภาคเอกชน อีกทั้ง กระทรวงไอซีทีจะเร่งตั้งสำนักงานเพื่อรองรับการทำงานของกระทรวงใหม่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากที่กฎหมายต่างๆ ผ่านการเห็นชอบพร้อมใช้งานก็จะสามารถเดินหน้าได้ทันที


_____________________________________________________


กระทรวงไอซีที เล็งถกบอร์ดเศรษฐกิจดิจิตอลกลางเดือนมี.ค.นี้ หวังขับเคลื่อนนโยบาย ฯ


กระทรวงไอซีที เล็งถกบอร์ดเศรษฐกิจดิจิตอลกลางเดือนมี.ค.นี้ หวังขับเคลื่อนนโยบาย ฯ พร้อมเร่งเคลียร์ปัญหาดาวเทียมตามสิทธิวงโคจรที่กระทรวงไอซีทีควรจะทำ

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) โดยให้เป็นบอร์ดชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวางโครงสร้างแผนงานเพื่อเป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ หากไม่มีการตั้งคณะกรรมการชั่วคราวก็ไม่สามารถเดินหน้าแผนงานได้ เพราะหากรอกฎหมายเสร็จก็คงอยู่ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งบอร์ดดีอี เดิม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการรอกฎหมายเสร็จก่อนค่อยตั้งคณะกรรมการ แต่ดูแล้วหากรอคงช้าจึงตั้งบอร์ดชั่วคราวก่อนโดยจะประชุมนัดแรกกลางเดือน มี.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ของบอร์ดดีอีประกอบด้วยคณะกรรมการดีอีทั้งสิ้นจำนวน 32 คน เพื่อประชุมหารือและขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และตัวแทนจากภาคเอกชน อีกทั้ง กระทรวงไอซีทีจะเร่งตั้งสำนักงานเพื่อรองรับการทำงานของกระทรวงใหม่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากที่กฎหมายต่างๆ ผ่านการเห็นชอบพร้อมใช้งานก็จะสามารถเดินหน้าได้ทันที

“กระทรวงไอซีที จะเร่งเคลียร์ปัญหาต่าง ๆ ภายในองค์กร อาทิ ความชัดเจนของอำนาจการกำกับดูแลกิจการอวกาศที่ต่อจากนี้การให้ใบอนุญาตดาวเทียมจะต้องมี 2 ใบ โดยเรื่องวงโคจรจะเป็นหน้าที่ของไอซีที ส่วนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นหน้าที่ของกสทช. ปัญหาข้อพิพาทของรัฐวิสาหกิจ และปัญหาคณะกรรมการบอร์ดบริหารที่ยังขาดอยู่ เป็นต้น” นายพรชัย กล่าว.


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/304799/‘ไอซีที’+เล็งถกบอร์ด+เศรษฐกิจดิจิตอลนัดแรกมี.ค.นี้
So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.