Header Ads

Breaking News
recent

18 ตุลาคม 2558 กฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ UIF เชื่อมต่องานบริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพด้านสื่อสารควบคุมการผลิต และการส่งพลังงานไฟฟ้า

ประเด็นหลัก


กฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “ยูไอเอช” เชื่อมต่องานบริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพด้านสื่อสารควบคุมการผลิต และการส่งพลังงานไฟฟ้า พร้อมรองรับการเข้าสู่ AEC และตอบสนองยุทธศาสตร์ EGAT BEST สู่ Global Top Quartile สร้างความเชื่อมั่นแก่พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศด้วยระบบโครงข่ายที่มีความเสถียรตามหลักมาตรฐานสากล

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กฟผ. ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ ยูไอเอช ในการร่วมกันดำเนินธุรกิจโทรคมนาคม โดยการเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก (Backbone) ของ กฟผ. ซึ่งปัจจุบันมีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก ในรูปแบบของ Optical Fiber with Overhead Ground Wire (OPGW) บนเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศที่ใช้สื่อสารควบคุมการผลิตและการส่งพลังงานไฟฟ้า ให้เข้ากับโครงข่ายโลคัลลูป (Network Local Loop) ของยูไอเอช เพื่อบริหารทรัพย์สินอุปกรณ์โทรคมนาคมของทั้ง 2 องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการให้บริการต่อลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน_______________________________________
กฟผ.เซ็นเอ็มโอย ู‘ยูไอเอช’ เชื่อมโครงข่ายโทรคมรับAECกฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “ยูไอเอช” เชื่อมต่องานบริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพด้านสื่อสารควบคุมการผลิต และการส่งพลังงานไฟฟ้า พร้อมรองรับการเข้าสู่ AEC และตอบสนองยุทธศาสตร์ EGAT BEST สู่ Global Top Quartile สร้างความเชื่อมั่นแก่พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศด้วยระบบโครงข่ายที่มีความเสถียรตามหลักมาตรฐานสากล

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กฟผ. ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ ยูไอเอช ในการร่วมกันดำเนินธุรกิจโทรคมนาคม โดยการเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก (Backbone) ของ กฟผ. ซึ่งปัจจุบันมีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก ในรูปแบบของ Optical Fiber with Overhead Ground Wire (OPGW) บนเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศที่ใช้สื่อสารควบคุมการผลิตและการส่งพลังงานไฟฟ้า ให้เข้ากับโครงข่ายโลคัลลูป (Network Local Loop) ของยูไอเอช เพื่อบริหารทรัพย์สินอุปกรณ์โทรคมนาคมของทั้ง 2 องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการให้บริการต่อลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน

นอกจากนี้รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวต่อไปว่าความร่วมมือของ กฟผ. กับ ยูไอเอช ในครั้งนี้ มุ่งเสริมความแข็งแกร่งของศักยภาพโครงข่ายหลักของกฟผ. ในการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกัน หรือ Telecom Network Sharing จะช่วยลดการลงทุนซ้ำซ้อนในการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศ และสอดรับกับนโยบายของ กฟผ. ตามยุทธศาสตร์ EGAT BEST ที่เตรียมพร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้า Global Top Quartile

ด้านพ.อ.เรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือระหว่าง กฟผ.และยูไอเอช ในครั้งนี้ ทำให้ยูไอเอชสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายไปยังต่างประเทศ ผ่านจุดเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศ บนโครงข่ายที่มีความเสถียรสูงยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของทั้ง 2 ฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

“ด้วยจุดเด่นยูไอเอชที่มีคุณภาพการให้บริการระบบโครงข่าย ระดับมาตรฐานชั้นนำ ตั้งแต่การออกแบบระบบจนถึงดูแลให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด ขณะที่ กฟผ. มีโครงข่ายไฟเบอร์ ออพติก ที่มีขนาดใหญ่และมีเสถียรภาพสูง ดังนั้นความร่วมมือนี้จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าองค์กรของยูไอเอชได้ดียิ่งขึ้นและสามารถขับเคลื่อนยูไอเอชไปสู่องค์กรชั้นนำในการให้บริการในระดับภูมิภาคอาเซียนตามเป้าหมายได้” พ.อ.เรืองทรัพย์กล่าว

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกันระหว่าง กฟผ. และยูไอเอช ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมจากโครงข่ายหลักของ กฟผ. ที่จับมือกับพันธมิตรเอกชน ซึ่ง กฟผ. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดภายในขอบข่าย พ.ร.บ. กฟผ. และมีการจัดตั้งคณะทำงานที่มีผู้แทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคุณสมบัติคัดเลือกพันธมิตรที่จะร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนและโปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง

รูปภาพจาก http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:20151013-02&catid=31&Itemid=208

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3096 วันที่ 15-17 ตุลาคม พ.ศ. 2558


http://www.thansettakij.com/2015/10/16/13961

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.