Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

02 ตุลาคม 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 02/10/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 02/10/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 02/10/2555 By So Magawn ( โส มกร )


4
เพื่อน
ถูกใจ TECHTVTHAILAND

TECHTVTHAILAND
ประมาณ 1 นาทีที่แล้ว
ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 02/010/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1..... (เกาะติประมูลDigital TV-Radio) มีนาคม 2556 การประมูลช่องรายการในกลุ่มธุรกิจ +++ พฤศจิกายน 2556 กลุ่มช่องบริการชุมชน
2..... ชัดคลื่น2300สามารถทำ4Gแต่กลับให้บริการ ตู้โทรศัพท์สาธารณะเท่านั้น + TOTมีสิทธิถึง2568 + CAT TOT อาจมีสิทธิใช้คลื่นต่อ
3..... DTAC ประกาศ หยุดการลงทุน 3G 850 ทันทีหลังได้รับใบอนุญาตประมูล 3G 2100 (โดยโยกอุปกรณ์ 3G 850 ให้บริการต่างจังหวัด )

(เกาะติประมูลDigital TV-Radio) มีนาคม 2556 การประมูลช่องรายการในกลุ่มธุรกิจ +++ พฤศจิกายน 2556 กลุ่มช่องบริการชุมชน

.

ประเด็นหลัก

ขณะ ที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ บอร์ด กสท.จะมีการให้ใบอนุญาตผู้ประกอบการโครงข่าย และดิจิตอลทีวีในกลุ่มช่องบริการสาธารณะ จากนั้นในช่วงเดือนมีนาคม 2556 จึงเปิดให้มีการประมูลช่องรายการในกลุ่มธุรกิจ และในกลุ่มช่องบริการชุมชนในเดือนพฤศจิกายน ปี 2556

แต่อย่างไรก็ดี กสท.ยังได้ให้คณะอนุกรรมการศึกษาในเรื่องของการกำหนดอัตราถือครองช่องรายการ ขั้นต่ำของผู้ประกอบการ โดยจะทำการประเมินจากศักยภาพด้านการดำเนินงานของผู้ประกอบการ

“ราคา ตั้งต้นของการประมูล ขณะนี้กำลังรอผลการศึกษาจากทีมอนุกรรมการ แม้ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะสามารถรู้ผลเมื่อไร แต่คาดว่าราคาที่ออกมาได้จะไม่สูงมากนัก ซึ่งในการศึกษาการกำหนดราคาจะใช้วิธีการประเมินมูลค่าคลื่นเช่นเดียวกับการ คิดมูลค่าในกิจการโทรคมนาคม”


http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000120557
____________________

ชัดคลื่น2300สามารถทำ4Gแต่กลับให้บริการ ตู้โทรศัพท์สาธารณะเท่านั้น + TOTมีสิทธิถึง2568 + CAT TOT อาจมีสิทธิใช้คลื่นต่อ

.


ประเด็นหลัก

แหล่ง ข่าวจากคณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมาย เปิดเผยว่า ผลสรุปเบื้องต้นคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงมติสรุปแล้วว่า คลื่นความถี่โทรคมนาคมที่เป็นสมบัติของชาติตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ดังนั้น เมื่อการใช้งานได้สิ้นสุดลงตามสัญญาสัมปทาน ผู้รับใบอนุญาต หรือคลื่นความถี่จำเป็น จะต้องกลับมาที่กสทช. เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ด้วยวิธีการประมูล ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ.กสทช.) เท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากบอร์ดกทค.ลงมติเห็นชอบจากความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ก็จะขัดแย้งกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) ที่สนับสนุนให้ทีโอที และกสท มีสิทธิ์ใช้คลื่นความถี่เดิมในสัญญาสัมปทานต่อไป แม้ว่าในพ.ร.บ.กสทช.จะกำหนดให้คลื่นที่หมดสัมปทานแล้ว ต้องส่งคืนกลับมายังกสทช.เพื่อดำเนินการจัดสรรใหม่ โดยอ้างว่า ทีโอที และกสท ได้รับสิทธิการใช้คลื่นความถี่มาจากคณะกรรมการบริหารคลื่นความถี่ (กบถ.) ไม่มีการกำหนดระยะเวลา ซึ่งสอดคล้องกับบทเฉพาะของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2543 มาตร 79 ที่รองรับสิทธิตามหน้าที่ของ ทีโอที และกสท


รายงานข่าว ระบุว่า ประเด็นการคืนคลื่นความถี่ ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือใช้งานตามสัญญาสัมปทานนั้น แม้คณะอนุกรรมการฯได้ตัดสินให้ส่งคืนคลื่นมายังกสทช. แต่ก็จะมีการหารือร่วมกันให้มีช่วงการเปลี่ยนผ่าน (ทรานซิชั่น พีรียด) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 3-5 ปี หลังจากนั้น คลื่นถึงจะนำมาจัดสรรประมูลใหม่ แต่ในประเด็นคลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์นั้น จะเป็นความขัดแย้งระหว่างไอซีทีและกสทช.ทันที ซึ่งคลื่นย่านดังกล่าว ทีโอทีได้รับอนุญาตให้ใช้งานเมื่อปี 2543 มีอายุการใช้งาน 5 ปี หรือสิ้นสุดการใช้งานปี 2548 แต่เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และมีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้กับทีโอที

ซึ่งได้มีการ ระบุว่าทีโอทีมีสิทธิ์การใช้คลื่นดังกล่าวไปจนถึงปี 2568 แต่โดยหลักการแล้วกทช.อนุญาตให้ทีโอทีใช้งานคลื่นความถี่ปีต่อปีเท่านั้น ขณะที่ทีโอทีมีความเข้าใจว่าทีโอทีมีสิทธิ์ในการใช้คลื่นความถี่ไปจนถึงปี 2568 ตามระยะเวลาของใบอนุญาต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจระหว่างกสทช.กับกระทรวงไอซีที เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน และปัจจุบันทีโอทีใช้คลื่นดังกล่าวสำหรับบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะเท่านั้น ซึ่งกสทช.ได้ระบุว่าทีโอทีใช้คลื่นไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น ต้องเรียกคืนมาให้จัดสรรใหม่ดีกว่า

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121002/4
72388/%A1%CA%B7%AA.%AA%D5%E9%A2%D2%B4-
%E0%C3%D5%C2%A1%A4%D7%B9-
%A4%C5%D7%E8%B9%C1%D7%CD%B6%D7%CD.html

______________________


DTAC ประกาศ หยุดการลงทุน 3G 850 ทันทีหลังได้รับใบอนุญาตประมูล 3G 2100 (โดยโยกอุปกรณ์ 3G 850 ให้บริการต่างจังหวัด )

.

ประเด็นหลัก

นาย จอน กล่าวต่อว่า หลังจากได้รับใบอนุญาต 3จี จะสามารถออกให้บริการประมาณช่วงไตรมาส2 ในปี2556 โดยดีแทคได้เตรียมเรื่อง การโอนย้ายลูกค้าให้เข้ามาอยู่ในระบบ3จี ซึ่งต้องขออนุญาตจากลูกค้าและความสมัครใจก่อนจึงจะสามารถโอนย้าย ซึ่งคาดจะใช้ระยะเวลา 4ปีจึงจะดำเนินการสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาดีแทคได้ประสบเหตุการณ์ร้ายแรงที่ต้องรับโทษจากกสทช.จำนวน10ล้าน บาท กรณีสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือล่ม ซึ่งดีแทคก็เร่งแก้ไขมาโดยตลอด นอกจากนี้ช่วงระยะเวลา2-3เดือน ดีแทคสามารถอัพโครงข่ายครอบคลุมลูกค้ากว่า 55% ของประชากรทั่วประเทศ เนื่องจากดีแทคได้ดำเนินการอัพเกรดระบบโครงข่ายและเน็ตเวิร์ก ซึ่งกระแสที่ว่าล้าหลังคู่แข่งนั้นไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอน

นาย จอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดีแทค เปิดเผยว่า หากบริษัทได้ใบอนุญาต 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ที่จะเปิดประมูลในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ บริษัทจะหยุดการลงทุนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 850 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อโยกเครือข่ายไปลงทุนในพื้นที่ต่างจังหวัดแทน เนื่องจากคลื่นความถี่ใช้ได้ดีกว่า

สำหรับแผนการลงทุน 3จี เตรียมเงินลงทุนไว้ 4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น เงินค่าประมูล 1.5-2หมื่นล้านบาท อีก 1หมื่นล้าน ขยายโครงข่าย และอีก 1 หมื่นล้าน ลงทุนเครือข่าย 50-80 เปอร์เช็นต์ ในระยะเวลา 4 ปี โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ได้อย่างเร็วสุด คือไตรมาส 2 ในปีหน้า

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนหยุดให้บริการคลื่น 800 MHz หลังจากได้ใบอนุญาต 3G บนคลื่น 2.1 GHz ไปแล้วระยะหนึ่ง แต่ในขณะนี้การขยายบริการบนคลื่น 800 MHz ยังดำเนินต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด

http://www.kaohoon.com/online/47169/DTAC-
%A4%D2%B4%E0%C3%D4%E8%C1%E3%CB%E9%BA%C3%
D4%A1%D2%C3-3G-%C3%D2%C7-Q256-
%CB%D2%A1%E4%B4%E9%C3%D1%BA%E3%BA%CD%B9%
D8%AD%D2%B5%A8%D2%A1%A1%CA%B7%AA.-.htm
http://www.dailynews.co.th/technology/158607
http://www.thaipost.net/news/031012/63125
http://www.ryt9.com/s/iq05/1501138

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.