Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 ตุลาคม 2555 (เกาะติดประมูล3G) รู้ผลผ่านคุณสมบัติ ส่งชื่อ3 บ. ( หน้าเดิม ) ยื่นประมูล 3 จีเข้าบอร์ด-9ต.ค.

(เกาะติดประมูล3G) รู้ผลผ่านคุณสมบัติ ส่งชื่อ3 บ. ( หน้าเดิม ) ยื่นประมูล 3 จีเข้าบอร์ด-9ต.ค. 
ประเด็นหลัก

ส่วนความคืบหน้า ขณะนี้ หลังจาก กสทช.ตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารในระหว่างวันที่ 28–30 ก.ย. ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้อยู่ในช่วงพิจารณาคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 1–8 ต.ค. แล้วจึงนำเสนอบอร์ด กทค.พิจารณา โดยจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ พร้อมประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล ในวันที่ 9 ต.ค. ซึ่งผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และในวันที่ 11 ต.ค. จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการจัดการประมูล จากนั้นจะชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในวันที่ 12-13 ต.ค. และเปิดการประมูลวันที่ 16 ต.ค.


_______________________________

เลขาธิการ กสทช. สรุปผลการเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1GHz


นาย ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า หลังจาก สำนักงาน กสทช. เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อน ที่สากล ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลาปิดรับการยื่นคำขอในเวลา 16.30 น. ปรากฏว่า มีผู้มายื่นคำขอเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัดสำหรับขั้นตอนในการดำเนินการที่ผ่านมาในช่วงเช้า เริ่มจากการรับบัตรคิวและลงเวลาการยื่นเอกสาร จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการตรวจเอกสารเบื้องต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการ 5 อย่างได้แก่ 1. ส่งแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ 2. ส่งสำเนาเอกสาร 5 ชุด และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. ชำระค่าพิจารณาคำขอจำนวน 535,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 4. วางหลักประกันการประมูล 1,350 ล้านบาท และ5. ส่งหนังสือสนับสนุนทางการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงินประเภท ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หากผู้ยื่นคำขอผ่านการตรวจเอกสารเบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จค่าพิจารณาคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในวันนี้ คือขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยผลของการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือแจ้งผลการยื่นคำขอฯให้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ในหนังสือดังกล่าวจะระบุเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ยื่นคำขอต้องนำส่ง ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง สำหรับกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการทั้ง 5 อย่างที่ระบุข้างต้น สำนักงาน กสทช. จะไม่รับคำขอ ขั้นตอนต่อไป สำนักงาน กสทช. จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นแรกให้แล้วเสร็จ และจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ พร้อมประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ส่วนในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการประมูล จากนั้นจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2555 และวันที่ 16 ตุลาคม 2555 จะเป็นวันประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz เพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 G ถัดจากนั้น จะประกาศผลผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วัน หลังจากสิ้นสุดการประมูล

นาย ฐากร กล่าวว่า อยากให้ประชาชนคนไทยร่วมใจกันสนับสนุนการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 นี้ เพื่อที่จะได้นำเอาคลื่น 2.1 GHz มาใช้ประโยชน์ นำมาใช้เพื่อการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สมบูรณ์แบบของประเทศไทย อยากให้ประชาชนคนไทยมั่นใจว่า กสทช. ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง

http://www.ryt9.com/s/prg/1501865

_________________________________


กทค.ส่งชื่อ3 บ.ยื่นประมูล 3 จีเข้าบอร์ด-9ต.ค.รู้ผลผ่านคุณสมบัติ

วันนี้ (3 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช.ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด กทค.ว่า ได้รายงานให้ที่ประชุม กทค.ทราบว่า มีผู้ที่เข้ามาขอยื่นเอกสารประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือ 3จี จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ก บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ พร้อมทั้งวางแผนห้องประชุมสำหรับตัวแทนบริษัทละ 10 คนในการเข้าร่วมประมูล

ส่วน กรณีการรักษาความปลอดภัยในการประมูล 3 จี กสทช.เตรียมการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล เข้าประจำสถานที่ในการประมูลชั้นละ 2 นาย และได้ลอกท่อเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังหากเกิดกรณีฝนตกในวันที่จัดประมูล 3จี

สำหรับ กำหนดการหลังจากวันที่ 1-8 ต.ค.55 เป็นกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการที่เข้ามายื่นเอกสารประมูล และวันที่ 9 ต.ค.55 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ส่วนในวันที่ 11 ต.ค.55 สำนักงาน กสทช. จะพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ใช้ประมูลจริงเพื่อความโปร่งใส จากนั้นจะชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในวันที่ 12-13 ต.ค. และเปิดการประมูลวันที่ 16 ต.ค.

ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=146180:3--3-
-9&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

_________________________________________


3 บริษัทลุ้น กสทช. เช็กคุณสมบัติประมูล 3 จี 9 ต.ค.รู้ผล!

บอร์ด กทค.พิจารณา 3 บริษัทหลังยื่นเอกสารประมูล 3จี พร้อมเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยรอบด้าน มั่นใจเปิดประมูล 16 ต.ค.นี้ ขณะที่คาดคืนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ มีความชัดเจนขึ้น ธ.ค.นี้...

เมื่อ วันที่ 3 ต.ค. พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ด กทค.ว่า ขณะนี้ รายงานให้ที่ประชุม กทค.ทราบว่า มีผู้ที่เข้ามาขอยื่นเอกสารประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือ 3จี จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ก บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ พร้อมทั้ง วางแผนห้องประชุมสำหรับตัวแทนบริษัทละ 10 คนในการเข้าร่วมประมูล

ส่วน ความคืบหน้า ขณะนี้ หลังจาก กสทช.ตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารในระหว่างวันที่ 28–30 ก.ย. ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้อยู่ในช่วงพิจารณาคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 1–8 ต.ค. แล้วจึงนำเสนอบอร์ด กทค.พิจารณา โดยจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ พร้อมประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล ในวันที่ 9 ต.ค. ซึ่งผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และในวันที่ 11 ต.ค. จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการจัดการประมูล จากนั้นจะชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในวันที่ 12-13 ต.ค. และเปิดการประมูลวันที่ 16 ต.ค.

นายพิทยาพล จันทนะสาโร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ในภาพรวมการเตรียมความพร้อมขณะนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ช่วงอาคาร และส่วนที่เป็นการประมูล โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฉพาะที่มีการประมูลชั้นละ 2 ราย ขณะที่ด้านนอกจะมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมระบบไฟสำรอง เพื่ออำนวยความสะดวกหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และเครื่องสูบน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุม กทค. ยังเสนอประเด็นเรื่อง การคืนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ที่ใกล้หมดสัญญาสัมปทานประมาณเดือน ก.ย.2556 จึงคาดว่าสามารถเสนอรายละเอียดคลื่น มาตรการเยียวยา และกระบวนจัดทำประมูล ได้ช่วง ขณะที่ กทค. มีเป้าหมายว่า จะรู้ผลและรายละเอียดได้ไม่เกินเดือน ธ.ค. 2555 โดยให้คณะอนุกรรมการทำการศึกษาและจัดทำรายงานให้ต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าก่อนหน้าจะมีการสรุปการใช้งานคลื่นอยู่แล้ว แต่ล่าสุดยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากคณะกรรมการยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/295740 

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.