Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 ตุลาคม 2555 ( เส้นตาย 5 ตุลา ) TRUE ยอมแก้แล้ว ส่งรายรายเอียดให้ CAT รอพิจารณา (CAT TRUE คำสั้งทางครองผ่านไป97วันก็ไม่สำเร็จ)

( เส้นตาย 5 ตุลา ) TRUE ยอมแก้แล้ว ส่งรายรายเอียดให้ CAT รอพิจารณา (CAT TRUE คำสั้งทางครองผ่านไป97วันก็ไม่สำเร็จ) 
ประเด็นหลัก


ขณะเดียวกัน การแก้ไขสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ เพื่อให้บริการ 3จี ภายใต้เทคโนโลยี เอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท และกลุ่มทรูฯ ตามนโยบายมติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1. กสท ต้องสามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz ไปใช้กับเครื่อง และอุปกรณ์ของกสท หรือของบริษัทอื่นได้ 2. กสท ต้องควบคุมดูแลและบริหารจัดการ หรือ เน็ตเวิร์ก โอปอเรเตอร์ เซ็นเตอร์ อย่างสมบูรณ์ 3. ข้อมูลการใช้งาน ต้องอยู่ในความครอบครองของ กสท 4. อำนาจของคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานตามสัญญาต้องมีความชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของ กสท

5. กระบวนการสร้างและจัดหาความจุของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องแสดงให้เห็นว่า กสท เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจในเรื่องแผนคลื่นความถี่ แผนการขยายโครงข่าย และการปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์ และ 6. กสท ต้องเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการเจรจาการให้บริการข้ามโครงข่ายภาย ในประเทศ และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการรายอื่น ล่าสุดได้ทำการแก้ไขสัญญาดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อย โดยได้ส่งให้ กสท แล้ว ซึ่งทันกำหนดที่กทค.ระบุว่าจะต้องแล้วเสร็จในวันที่ 5 ต.ค.นี้

ส่วน กรณีการชำระค่าปรับ ที่ กสท ค้างจ่ายค่าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับ กสทช.ตั้งแต่เดือน ม.ค.- ก.ย 2555 จำนวน 6 ล้านเลขหมาย จำนวน 45 ล้านบาท บริษัท ได้แจ้ง กสท เพื่อเป็นผู้ชำระค่าเลขหมายที่ค้างจ่ายทั้งหมด แล้ว ซึ่งคาดว่า หนังสือจะไปถึง กสทช. ภายในสัปดาห์นี้
ทรูลุยไว-ไฟ50,000จุด

__________________________

'ทรู'ยันพร้อมประมูล3จีแก้สัญญากสทเสร็จแล้ว


"ศุภชัย" การันตีความพร้อมทุกด้านเข้าชิงไลเซ่น 3จี ยืนยันศักยภาพด้านการเงินไม่แพ้คู่แข่ง สวนรายละเอียดแผนงานไม่ขอเปิดเผย

นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า กลุ่มทรูฯ มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต (ไลเซ่น) 3 จี บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ อย่างเต็มที่ สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการประมูลไลเซ่นครั้งนี้ บริษัท วางงบไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นช่วงระหว่างการปิดงบไตรมาส 2/2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ แต่ยืนยันว่า บริษัทมีศักยภาพด้านการเงิน ไม่น้อยกว่าผู้ประกอบการรายอื่น

นอก จากนี้ ก็จะต้องให้ความเคารพต่อกฏกติกาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลในช่วงก่อนการประมูลที่ชี้นำไปในทาง กำหนดราคาในการประมูลที่จะทำให้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประมูล (ไซเรน พีเรียด) ถึงแม้ว่ากทสช.จะประกาศรายชื่อผู้เข้าประมูลในวันที่ 9 ต.ค.2555 แต่เนื่องจากบริษัทเองได้กำหนดช่วงเวลาเองก่อน กสทช.จะประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบแรก (พีคิว)

ส่วนแผน รองรับ หลังสิ้นสุดสัญญาสัมทปทาน ของคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ที่จะสิ้นสุดในเดือน ก.ย.2556 นั้น ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าอยู่ 17 ล้านราย ซึ่งยอมรับว่า ต้องรอแผนงานรายละเอียดจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม และ กสทช. ซึ่งหากมีการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่านดังกล่าว บริษัท พร้อมที่จะเปิดประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อเปิดให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน การแก้ไขสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ เพื่อให้บริการ 3จี ภายใต้เทคโนโลยี เอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท และกลุ่มทรูฯ ตามนโยบายมติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1. กสท ต้องสามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz ไปใช้กับเครื่อง และอุปกรณ์ของกสท หรือของบริษัทอื่นได้ 2. กสท ต้องควบคุมดูแลและบริหารจัดการ หรือ เน็ตเวิร์ก โอปอเรเตอร์ เซ็นเตอร์ อย่างสมบูรณ์ 3. ข้อมูลการใช้งาน ต้องอยู่ในความครอบครองของ กสท 4. อำนาจของคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานตามสัญญาต้องมีความชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของ กสท

5. กระบวนการสร้างและจัดหาความจุของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องแสดงให้เห็นว่า กสท เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจในเรื่องแผนคลื่นความถี่ แผนการขยายโครงข่าย และการปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์ และ 6. กสท ต้องเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการเจรจาการให้บริการข้ามโครงข่ายภาย ในประเทศ และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการรายอื่น ล่าสุดได้ทำการแก้ไขสัญญาดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อย โดยได้ส่งให้ กสท แล้ว ซึ่งทันกำหนดที่กทค.ระบุว่าจะต้องแล้วเสร็จในวันที่ 5 ต.ค.นี้

ส่วน กรณีการชำระค่าปรับ ที่ กสท ค้างจ่ายค่าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับ กสทช.ตั้งแต่เดือน ม.ค.- ก.ย 2555 จำนวน 6 ล้านเลขหมาย จำนวน 45 ล้านบาท บริษัท ได้แจ้ง กสท เพื่อเป็นผู้ชำระค่าเลขหมายที่ค้างจ่ายทั้งหมด แล้ว ซึ่งคาดว่า หนังสือจะไปถึง กสทช. ภายในสัปดาห์นี้
ทรูลุยไว-ไฟ50,000จุด

น.อ.อนุ ดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเปิดงาน โครงการไอซีที ฟรี ไว-ไฟ บาย ทรู ซึ่งถือเป็นโครงการภายใต้การบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในที่สาธารณะฟรี ของไอซีที ซึ่งปัจจุบันมีแล้ว 120,000 จุดทั่วประเทศแบ่งเป็นของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 20,000 จุด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส จำนวน 50,000 จุด และล่าสุด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อีก 50,000 จุด

ทั้งนี้โครงการ ไอซีที ฟรี ไว-ไฟ ดังกล่าว ไอซีทีตั้งเป้าขยายจุดไวไฟ ทั่วประเทศ ภายในสิ้นปีนี้ จะมีไวไฟครอบคลุม มากกว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ ด้วยความเร็ว 2 เมกะบิตต่อวินาที โดยจะเน้นพื้้นที่สาธาระที่มีความต้องการสูง สถานที่ราชการ และสถานศึกษา และในไตรมาส 2/2556 เพิ่มเป็น 250,000 จุด และภายในปี 2558 จะครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 400,000 จุดทั่วประเทศ

ด้าน นายศุภชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ทรู กล่าวว่า การเปิดให้บริการไว-ไฟ บายทรู ในครั้งนี้ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการผ่านจุดฮอตสปอต จำนวน50,000 จุดทั่วประเทศ ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 2 เมกะบิต และ ทางทรูมูฟ เอชยังได้สร้าง เอสเอสไอดี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจเข้าใช้บริการได้ทันที โดยสามารถลงทะเบียนรับ ยูสเซอร์เนม และพาสเวิร์ด เพื่อใช้งานได้วันละ 30 นาที รวม 15ชั่วโมงต่อเดือน และสามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อต่ออายุการใช้งานได้ทุกๆ 3 เดือน

กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121004/472
580/%B7%C3%D9%C2%D1%B9%BE%C3%E9%CD%C1%BB%C3
%D0%C1%D9%C53%A8%D5%E1%A1%E9%CA%D1%AD%AD%D
2%A1%CA%B7%E0%CA%C3%E7%A8%E1%C5%E9%C7.html


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.