Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 กรกฎาคม 2555 ข่าวค่ำ!! โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 2 / 07 / 2555

ข่าวค่ำ!! โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 2 / 07 / 2555

ข่าวค่ำ!! โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น
ประจำวันที่ 2 / 07 / 2555

1.... ดิ้นสู้!! TOTเตรียมอ้างสิทธิไม่คืนคลื่น กสทช. ทั้ง TOT CAT เกิดก่อน กสทช. // CAT อ้างลูกค้า TRUEMOVE GSM1800 เป็นของตน เตรียมดึงคลื่น อ้าง ม.84 พ.ร.บ. กสทช.
2.... ( ใบรับรองมาตรฐานปลอม ) กสทช.เซ็นคำสั่งเพิกถอนใบรับรองมือถือ 280 รุ่น ( ออกนอกราชอาณาจักร และทำลาย ภายใน 30 วัน )
3.... ชงบอร์ด กสทช.สัปดาห์หน้า ( เคาะ6ข้อ "Must Carry" ห้ามฟรีทีวีจอดำ )

เริ่มเรื่อง

ดิ้น สู้!! TOTเตรียมอ้างสิทธิไม่คืนคลื่น กสทช. ทั้ง TOT CAT เกิดก่อน กสทช. // CAT อ้างลูกค้า TRUEMOVE GSM1800 เป็นของตน เตรียมดึงคลื่น อ้าง ม.84 พ.ร.บ. กสทช.

ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า

CAT
สำหรับฐาน ลูกค้าภายใต้สัมปทาน เช่น ทรูมูฟมีอยู่มากกว่า 17 ล้านราย เป็นสิทธิ์ของ กสท ที่ต้องเข้าไปดูแลทั้งหมดตามเงื่อนไขสัมปทาน จึงไม่อนุญาตให้โอนย้ายลูกค้าไปยังบริษัทอื่น เว้นแต่ลูกค้าใช้บริการ "คงสิทธิ์เลขหมาย"

และกำลังประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม

ในการดูแลลูกค้าหลังหมดสัมปทาน ซึ่งอาจเปิดทางให้ผู้รับสัมปทานมาช่วยบริหารต่อ

"กรรมสิทธิ์ ในคลื่น 1800 MHz รวมถึงคลื่นอื่นที่ กสท และทีโอทีครอบครองกำลังรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้กระทรวงไอซี ทีรับทราบ เพราะ ม.84 พ.ร.บ. กสทช. เปิดช่องให้กำหนดวิธีการคืนคลื่นก่อนนำไปประมูลได้ หากอธิบายให้ กสทช.เห็นหลักการและเหตุผลในการคงคลื่นไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ก็พอเห็นช่องทางที่จะนำคลื่นไปปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้เหมือนเดิม"

TOT
แหล่ง ข่าวคนเดิมระบุว่า ประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ในคลื่นความถี่หลังหมดสัมปทานเป็นปัญหาสำคัญที่ บริษัทกำลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อเสนอให้กระทรวงไอซีทีพิจารณา เพราะทีโอทีมองว่า คลื่นความถี่ทั้งหมดาไม่ว่จะในส่วนที่ทีโอทีหรือ กสท ถือครองเป็นสิทธิ์เดิมที่ทั้ง 2 คู่ได้มาก่อนมี กทช. หรือ กสทช. ที่กำหนดให้ทีโอทีต้องไปขอใบอนุญาต ประเภท 3 ระยะเวลา 25 ปี ทั้งคู่จึงควรมีสิทธิ์ใช้คลื่นที่ได้สิทธิ์ต่อไปจนหมดอายุใบอนุญาตปี 2568

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1341214525&grpid&catid=06&subcatid=0600
_________________________________

( ใบรับรองมาตรฐานปลอม ) กสทช.เซ็นคำสั่งเพิกถอนใบรับรองมือถือ 280 รุ่น ( ออกนอกราชอาณาจักร และทำลาย ภายใน 30 วัน )

ASTV ผู้จัดการ รายงาน ทั้งนี้ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.55 ที่ผ่านมา มีมติให้เพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จำนวน 280 รุ่น จาก 27 บริษัท และให้ผู้ประกอบการโดยดำเนินการใน 2 ทางเลือก คือ 1.ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้นำออกเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุ คมนาคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศสำนักงาน กสทช.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และนำเครื่องโทรคมนาคมดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักร และทำลายเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศสำนักงาน กสทช. มีผลบังคับใช้

หรือ 2.ให้รายงานการครอบครองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบและรุ่นที่ถูกเพิกถอน เฉพาะแบบและรุ่นที่ผู้ประกอบการทั้ง 27 รายเป็นผู้นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายหรือใช้งาน แต่มิได้เป็นผู้ยื่นขอและได้รับใบรับรอง ต่อสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน

อนึ่ง บริษัทที่นำเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ใบรับรองมาตรฐานปลอมซึ่งระบุไว้ใน ประกาศ มี 27 บริษัท ประกอบไปด้วย 1. บริษัท 108 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 2. บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เบสคิงส์ จำกัด 4. บริษัท มีเดีย อินฟีนีตี้ จำกัด 5. บริษัท โมเดิร์น เทคโนโลยี โมบาย จำกัด 6. บริษัท โมบาย อาร์ อัส จำกัด 7.บริษัท สไมล์ โฟน (ประเทศไทย) จำกัด 8.บริษัท ออลเทค มาเก็ตติ้ง จำกัด9. นายอริยะ บุพศิริ 10. บริษัท ที.ซี. โมบาย โฟน จำกัด

11. บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 12. บริษัท เจเจเค.คอร์ปอเรชั่น จำกัด 13.บริษัท ชาเทอเว คอร์พอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 14. บริษัท ซันไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด 15.บริษัท ดี โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด 16. บริษัท คูล คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) 17.บริษัท ไทยเวย์ อินฟอร์เมชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด 18. บริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 19.บริษัท พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 20. บริษัท ไอโอเทค เทคโนโลยี จำกัด)

21. บริษัท แอล บี แอล (2004) จำกัด 22.บริษัท ไมโครเทเลคอม จำกัด 23.บริษัท ลอง เชียร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 24.บริษัท เอ. โมบายล์ เวิลด์ จำกัด 25.บริษัท มาสเตอร์ เทคโนคอม จำกัด 26. บริษัท แม๊ค คอลเลคชั่น จำกัด 27. บริษัท เอเอซี แอนด์ ที จำกัด

http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000081054
_________________________________

ชงบอร์ด กสทช.สัปดาห์หน้า ( เคาะ6ข้อ "Must Carry" ห้ามฟรีทีวีจอดำ )

ไทยรัฐ รายงาน โดยมีกรอบดังนี้
1.หลัก เกณฑ์ของช่องรายการโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) เป็นกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ที่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะในการส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ และช่องรายการโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป จะต้องยอมรับว่าจะไม่สามารถเรียกร้องเพิ่มเติมค่าลิขสิทธิ์ ในกรณีที่เป็นการรับชมในครัวเรือนตามปกติ ในทุกช่องรายการภายในประเทศ

2.การกำหนดหลักการ Must Carry จะต้องไม่เป็นการสร้างภาระเกินความจำเป็นแก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

3.การจัดช่องรายการของโทรทัศน์ ที่สามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป ในระบบดิจิตอล จะต้องมีการจัดหมวดหมู่

4.มี การกำหนดช่องรายการของโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป ในบางส่วนที่ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายสำหรับกิจการโทรทัศน์จะต้องนำไปออก อากาศในโครงข่ายของตนเอง เช่น ช่องรายการประเภท กิจการบริการสาธารณะ

5.ช่อง รายการโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการบริการธุรกิจ ให้ผู้ประกอบกิจการบริการโครงข่ายสำหรับกิจการโทรทัศน์ สามารถเลือกเผยแพร่ในโครงข่ายของตนได้ตามความสมัครใจ

6.ช่องรายการ โทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป ที่เป็นระบบอนาล็อกเดิม กำหนดในบทเฉพาะกาล ให้ผู้ประกอบกิจการบริการโครงข่ายสำหรับกิจการโทรทัศน์เผยแพร่ในโครงข่ายของ ตนจนกว่าจะยุติการออกอากาศ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวอีกว่า ขั้นตอนต่อไป บอร์ด กสท จะประกาศลงเว็บไซต์ กสทช. และนำเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในสัดาห์หน้า แล้วเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือน ก.ย.2555 หรือ อีก 3 เดือนข้างหน้า

http://www.thairath.co.th/content/tech/272853

So Magawn รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.