Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 ตุลาคม 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 15/10/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 15/10/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1..... (เกาะติดประมูล3G)(กสทช.โล่ง! พรุ่งนี้ ลุยจริง ) กสทช. ซ้อมใหญ่ขั้นตอนประมูล 3G ก่อนเคาะราคา-รักษาความปลอดภัย
2..... (เกา
ะติดประมูล3G) ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาด 3G ดันยอดใช้ data ปี 56 โตพุ่ง 44% วางโครงข่าย 125,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี
3..... (เกาะติดประมูล3G) ( ดูชัดๆคำสั่งศาล) คุณสมบัติไม่พอ//แก้ไขใหม่8ด.เสียหาย41500ลบ.//เปิดฟ้องใหม่ได้และตรวจการฯ(เกาะติดประมูล3G) ( ดูชัดๆคำสั่งศาล) คุณสมบัติไม่พอ//แก้ไขใหม่8ด.เสียหาย41500ลบ.//เปิดฟ้องใหม่ได้และตรวจการฯ


ผู้ฟ้องคดี ฟ้องคดีเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีเอง ทั้งในฐานะประชาชนและผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะที่ หลักเกณฑ์ของ สกทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 2.1 GHz มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ซึ่งผู้ที่จะนำคดีมาฟ้องได้ ต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรงจากประกาศฉบับดังกล่าว เช่น ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะประชาชนทั่วไปจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการประมูล และผู้ชนะการประมูลประกอบกิจการโดยมีความบกพร่องในเรื่องพื้นที่ คุณภาพ การให้บริการ หรือมีอัตราค่าบริการที่สูงเกินไป และผู้ให้บริการไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างถูกต้องเป็นธรรม


ดังนั้น ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีตามที่กล่าวอ้าง จึงยังไม่มีความแน่นอน ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน เสียหายอันเนื่องจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี ศาลจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1350285440&grpid=03&catid=03
_______________________________

(เกาะติดประมูล3G)(กสทช.โล่ง! พรุ่งนี้ ลุยจริง ) กสทช. ซ้อมใหญ่ขั้นตอนประมูล3G ก่อนเคาะราคา-รักษาความปลอดภัย

ประเด็นหลัก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า เมื่อศาลยังไม่ได้มีคำสั่งใดๆ ออกมา กสทช. จะเดินหน้าจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1GHz ในวันพรุ่งนี้(16 ต.ค.) ตามกำหนดการเดิมต่อไป ซึ่งตั้งแต่เวลา 17.30 น. ได้มีการซักซ้อมขั้นตอนการประมูลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเริ่มกระบวนการเคาะราคาจริงในวันพรุ่งนี้

โดยกระบวนการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.00 น. ที่ผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง 3 บริษัทได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด จะต้องเดินทางมาลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. ก่อนที่จะเริ่มจับฉลากเพื่อเลือกห้องประมูลและซองบรรจุ username และ password ที่จะใช้ในการเข้าระบบประมูลในเวลา 9.00 น. และเริ่มเสนอราคาในรอบแรกเวลา 10.00 น.


ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย หากการประมูลยืดเยื้อจากวันที่ 16 ต.ค.ก็อาจจะขยายวันหยุดเพิ่มตามสถานการณ์ พร้อมได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ 30 นาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ และเจ้าหน้าที่ทหารเป็นกำลังสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประมูลด้วย


รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่า วันนี้(15 ต.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ศาลปกครองได้มีคำสั่งจำหน่ายคดี(ไม่รับฟ้อง) กรณีที่นายอนุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระ ได้ยื่นฟ้อง กสทช. โดยกล่าวหาว่าการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล(International Mobile Telecommunications : IMT) ย่าน 2.1 GHz ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ต.ค. ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550มาตรา 47 เพราะไม่ได้จัดสรรคลื่นความถี่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการที่ครอบคลุมถึงพื้นที่และระยะเวลาที่จะให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง 100% ไม่มีการกำหนดคุณภาพมาตรฐานการให้บริการรวมถึงอัตราค่าบริการขั้นสูงที่ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บได้ จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้ กสทช. ปรับปรุงเงื่อนไขก่อนที่จะมีการประมูลในวันที่ 16 ต.ค. นี้http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1350305078&grpid=03&catid=00&subcatid=0000
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121013/4738
41/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A.%E0%B
8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%
B8%A7%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0
%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%
E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%95
%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%
9A.html
http://www.thairath.co.th/content/tech/298779
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1350286707&grpid=10&catid=06&subcatid=0600
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1350286707&grpid&catid=06&subcatid=0600

_______________________________

(เกาะติดประมูล3G) ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาด 3G ดันยอดใช้ data ปี 56 โตพุ่ง 44% วางโครงข่าย 125,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี

ประเด็นหลัก

การเปิดบริการ 3G บนคลื่น 2.1 GH หากผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการ 3G ได้ภายในครึ่งแรกของปี 56 แล้ว บริการด้านข้อมูลจะยังคงเป็นตัวนำในการเติบโตของธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 56 โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงราวร้อยละ 32.5 ของมูลค่าตลาดรวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.8 ในปี 55 และมีอัตราเติบโตประมาณร้อยละ 35.6-44.0 โดยจะมีมูลค่า 66,000-70,000 ล้านบาท และผลักดันให้ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวมในปี 56 มีอัตราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 11.5-14.2 โดยมีมูลค่าตลาดรวม 210,000-214,900 ล้านบาท เทียบกับ 188,300 ล้านบาทในปี 55 ขณะที่บริการด้านเสียงอาจจะเติบโตในกรอบจำกัดที่ประมาณร้อยละ 3.1-3.8 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 55และ ประเมินภายใต้กรณีที่บริการ 3G สามารถเปิดให้บริการได้ภายในครึ่งแรกของปี 56 ว่า จะมีจำนวนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกจำหน่ายในปีหน้าราว 17.8 ล้านเครื่อง ขยายตัวราวร้อยละ 30 จากปี 55 ที่คาดว่าจะมีจำนวนเครื่องถูกจำหน่ายราว 13.7 ล้านเครื่อง และขยายตัวเพียงร้อยละ 14.2 โดยมีจำนวนเครื่องที่รองรับ 3G ที่จะถูกจำหน่ายในปี 56 คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 45.5 ของจำนวนเครื่องที่คาดว่าจะถูกจำหน่ายทั้งหมด เทียบกับราวร้อยละ 32.8 ที่คาดว่าจะถูกจำหน่ายในปี 55

http://www.ryt9.com/s/iq03/1509748
http://www.thanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=148459:3g-56-44-
21&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.