Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 กันยายน 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 16/09/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 16/09/2555 By So Magawn ( โส มกร )


1.... (เกาะติดประมูล3G) 20 กันยายนนี้ กสทช. จัดกิจกรรมเคาต์ดาวน์ 3จี ภารกิจเพื่อชาติ ณ เมืองทองธานี ( พร้อมแจ้งตารางเงือนไข)
2.... (เกาะติดประมูล Digital TV-Radio) ร่วมกันคิดเห็นทำร่างเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล 4 ฉบับ 22 กันยายน 2555 เวลา 09.00
3.... (บทวิเคราะห์) "มหาดไทย" ห้ามเล่นเฟซบุ๊ก อย่าใช้โทรศัพท์หลวงคุยเรื่องส่วนตัว สะท้อนพฤติกรรม "ฟุ้ง" แบบไทยๆ

(เกาะติดประมูล Digital TV-Radio) ร่วมกันคิดเห็นทำร่างเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล 4 ฉบับ 22 กันยายน 2555 เวลา 09.00


1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
2) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
3) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
4) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

โดย ร่างประกาศดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็น และมีกำหนดการเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการรับฟังความเห็นที่แนบมาพร้อมนี้ หรือร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ) มาที่สำนักงาน กสทช. โดยสามารถส่งด้วยตนเองทางจดหมายลงทะเบียน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digital@nbtc.go.th หรือทางโทรสาร: หมายเลข 0 2278 5493

http://www.adslthailand.com/board/showthread.php?t=57151&pagenumber#.UFV_FxefeTg.twitter

_____________________________

(เกาะติดประมูล3G) 20 กันยายนนี้ กสทช. จัดกิจกรรมเคาต์ดาวน์ 3จี ภารกิจเพื่อชาติ ณ เมืองทองธานี ( พร้อมแจ้งตารางเงือนไข)


วัน ที่ 20 ก.ย. จะจัดกิจกรรมเคาต์ดาวน์ 3จี ภารกิจเพื่อชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อนับถอยหลังสู่การประมูล 3จี เป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนไทย ของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการโทรคมนาคมในการที่จะมีการประมูล 3จี

นาย ฐากร กล่าวต่อว่า หลังจากสิ้นสุดการเปิดให้มารับคำขอรับใบอนุญาตในวันที่ 27 ก.ย. วันที่ 28 ก.ย. จะเป็นวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต ซึ่งผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต จ่ายค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาต 5 แสนบาท และวางหลักประกันการประมูลจำนวน 1,350 ล้านบาท

หลังจากนั้น สำนักงาน กสทช. จะตรวจสอบคุณสมบัติขั้นแรกให้แล้วเสร็จ และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล ในวันที่ 9 ต.ค. จากนั้นจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในวันที่ 12 และ 13 ต.ค ในสถานที่ที่จัดสำหรับการประมูลจริง โดยก่อนหน้านั้นในวันที่ 11 ต.ค. จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการประมูลจริงด้วย และวันที่ 16 ต.ค.จะเป็นวันประมูล โดยจะประกาศผลผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วัน หลังจากสิ้นสุดการประมูล

ทั้งนี้รายชื่อทั้ง 15 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท แอดวานซ์ โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด บริษัท ทรูมูฟ จำกัด บริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด บริษัท เรียล มูฟ จำกัด บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด บริษัท จาย่า ซ็อฟ วิชั่น จำกัด บริษัท วิคตอรี่ มอเตอร์ จำกัด บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)


ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/291345
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20120915/470
140/%A1%CA%B7%AA.-
%E1%A8%A7%C3%D2%C2%C5%D0%E0%CD%D5%C2%B4%BB
%C3%D0%C1%D9%C5%A4%C5%D7%E8%B92.1%A1%D4%A1%
D0%E0%CE%D4%C3%B5%AB%EC.html_
http://www.ryt9.com/s/bmnd/1489809
_____________________________


(บทวิเคราะห์) "มหาดไทย" ห้ามเล่นเฟซบุ๊ก อย่าใช้โทรศัพท์หลวงคุยเรื่องส่วนตัว สะท้อนพฤติกรรม "ฟุ้ง" แบบไทยๆ


การใช้ เฟซบุ๊ก ของข้าราชการมหาดไทย ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ ทำให้สิ้นเปลืองช่องสัญญาณจำนวนมาก

ผล เสียหาย คือ ทำให้การประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ไม่ว่าจะระหว่างทำเนียบรัฐบาลมากระทรวง และกระทรวงไปจังหวัด หรือ ทำเนียบรัฐบาลไปจังหวัด เกิดปัญหาภาพหรือเสียงขัดข้อง การสื่อสารสะดุด เพราะข้อมูลเครือข่ายงานด้านการใช้ช่องสัญญาณหนาแน่นมาก เช่น ข้าราชการเปิดใช้อินเตอร์เน็ต 100 เครื่อง มีการเปิดหน้าจอเฟซบุ๊กหรือดาวน์โหลดภาพและเสียงผ่านเว็บไซต์ยูทูบถึง 80 เครื่อง ทำให้การใช้งานอีก 20 เครื่อง ในการสืบค้นข้อมูลทางราชการ เป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งหนังสือสั่งการระบบสารบรรณ ไม่สามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้ทันที

จากคำสั่งห้ามเล่นเฟซบุ๊ก กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ มาตรการห้ามข้าราชการใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานคุยเรื่องส่วนตัวตามมาติดๆ เหตุครั้งนี้ก็คือ มีการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์พื้นฐานประจำสถานที่ของราชการสำนักปลัดฯ ในแต่ละเดือนมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขอให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดควบคุมการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมดังนี้

1. การใช้โทรศัพท์ทางไกลในประเทศหรือโทรทางไกลต่างประเทศ จะต้องเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของทางราชการ โดยให้ลงสมุดคุมงานระบุด้วยว่า โทรไปที่ใด หมายเลขใด ภารกิจใด และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายเดือน

2. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกลในประเทศหรือต่าง ประเทศ เพื่อติดต่อกิจธุระส่วนตัว ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกัน

3. การดำเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานและจะต้องจัดให้มีทะเบียนควบคุมการ ใช้โทรศัพท์แต่ละประเภทตามที่กระทรวงการคลังกำหนด


เฟซบุ๊กกำลัง มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มนักท่องเน็ตเมืองไทย ถ้าจะว่ากันด้วยสถิติของผู้ใช้ Facebook เรียงตามประเทศแล้ว อเมริกาเป็นประเทศอันดับแรก ที่มีผู้เล่น Facebook ราวๆ 157 ล้านคน ตามมาด้วยบราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย และเม็กซิโก ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่ 16 มีผู้ใช้ Facebook 14 ล้านคน

แต่ ถ้าถามว่า ประเทศใดที่ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตมากที่สุดในโลก องค์กร เวิลด์ไวด์เว็บ ฟาวเดชัน ทำการสำรวจประเทศที่ได้ชื่อว่าใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตมากที่สุดในโลก พบประเทศสวีเดนครองอันดับ 1 ขณะที่สหรัฐ ตามมาเป็นอันดับ 2

ก่อนหน้า นี้ "นนท์ อิงคทานนท์" ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการบรอดแบนด์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ว่า แม้อินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเกิดพนักงานใช้ในเรื่องส่วนตัวมากเกินไปก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานเท่าไรนัก

"พนักงานก็ใช้กันอย่างพร่ำเพรื่อในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานก็จะไปแย่งพื้นที่ช่องสัญญาณของระบบอินเตอร์ เน็ตได้ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคนมากกว่า ระบบสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง" นนท์ กล่าว

ขณะที่ "เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง" คอลัมนิสต์ "โลกหมุนเร็ว" ในมติชนสุดสัปดาห์ เคยสะท้อนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีคนไทย ว่า ใช้เฟซบุ๊กมากที่สุด และงี่เง่ามากที่สุด...เป็นที่รู้กันไปทั่วโลก

อาจเป็นเพราะ มาตรฐาน "ข้าราชการ" แบบไทยๆ ไม่เหมือน สวีเดน ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ หรือสหรัฐ จึงทำให้ต้องสั่งห้ามใช้เฟซบุ๊กและโทรศัพท์หลวงเพื่อเรื่องส่วนตัวhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1347626008&grpid=09&catid=00&subcatid=0000

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.