Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 ตุลาคม 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 17/10/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 17/10/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1.... (สำรวจPRO) DTAC ออกโปร ฟังเพลงผ่านเน็ตค่าเน็ตไม่ต้องเสีย++แถมโหลดเพลงเก็บได้ ขั้นต่ำ 449 บาทต่อเดือน
2.... (เกาะติดประมูล3G)
 BANK (เอาอยู่) ลุยปล่อยกู ทำ 3G รวม 30000ลบ.
3.... (เกาะติดประมูล3G) พรุ่งนี้จับตาประชุมใหญ่ กสทช. ด่วน 11.00น.(ประวิทย์ ซ๊อก ฮั่วโดยธรรมชาติเพราะการออกแบบการประมูลเอื้อชี้เอกชนเข้าหาเช่นกรณีIPHONE-สุภิญญาขอแรงสังคมกดดันกสทช.)


(เกาะติดประมูล3G) พรุ่งนี้จับตาประชุมใหญ่ กสทช. ด่วน 11.00น.(ประวิทย์ ซ๊อก ฮั่วโดยธรรมชาติเพราะการออกแบบการประมูลเอื้อชี้เอกชนเข้าหาเช่นกรณีIPHONE-สุภิญญาขอแรงสังคมกดดันกสทช.)


( สิ่งที่อยากให้ไปฟังกันhttp://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5550000134364 เพราะปล่อยเสียง เต็มที่สุด )

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. กล่าวว่า การประชุมบอร์ด กทค.วันนี้ (18 ต.ค.) ตนก็คงจะยังไม่รับรองผลการประมูล เพราะไม่ได้รับรองประกาศการประมูลเมื่อครั้งก่อนและราคาประมูลก็ยังเป็นไปตามคาดการณ์ว่าจะไม่มีการแข่งขันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะราคาประมูลไม่มีการเคลื่อนไหวจากราคาเริ่มต้นที่ 4,500 ล้านบาท ถึง 6 ใบ ขณะเดียวกัน จะขอรายละเอียดของการเคาะราคาของการประมูลอีกครั้ง เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการฮั้วราคา หรือว่าการออกแบบการประมูลที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ฮั้วประมูล 2542 ได้ ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม การประมูลก็เกิดขึ้น สิ่งที่ กสทช.ต้องเร่งดำเนินการ คือทำอย่างไรให้ผู้บริโภคได้ใช้บริการที่ดีมีคุณภาพและราคาถูก รวมถึงทุกพื้นที่ของประเทศ ก็ต้องได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง มิใช่ได้ใช้บริการเฉพาะหัวเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น


“กรณีที่ราคาต่ำเกินไป เข้าใจว่าสิ่งที่จะทำได้ ถ้าตัดสินใจทำ คือ ทบทวนผลการประมูลว่าเป็นที่ชอบธรรมหรือไม่ ถ้าไม่อาจจะเพิกถอน ยกเลิกการประมูล และจัดการประมูลใหม่ แต่เข้าใจว่า เสียงข้างมาก กสทช. เห็นว่าทำดีที่สุดแล้ว จึงคาดการณ์ว่าน่าจะมีการรับรองผลกันต่อไป” นพ.ประวิทย์ กล่าว

กรรมการ กสทช. กล่าวอีกว่า ขณะนี้ มีกลุ่มภาคประชาชนเตรียมยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเรื่องความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (พ.ร.บ.ฮั้ว) หากพิจารณาจะมี 2 มาตราที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรา 10 ผู้ใดรู้เห็นแต่ไม่ยับยั้งจะมีความผิด และมาตรา 11 เจ้าหน้าที่ของรัฐออกแบบการประมูลหรือกำหนดราคาทำให้เกิดการไม่แข่งขัน ดังนั้น หากส่วนตัวไม่เสนอความคิดเห็น แต่รู้เห็นอาจมีความผิดได้ จึงต้องมีการพิจารณา

นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องการตรวจสอบ คือ พฤติกรรมการเคาะประมูลเป็นที่สังเกตว่ามีการส่งสัญญาณการเคาะราคาเกิดขึ้นหรือไม่ หรือเป็นยุทธศาสตร์การเคาะราคาปกติ โดยสามารถรู้ได้ด้วยการเรียกแต่ละบริษัทมาศึกษาโดยละเอียด ซึ่งส่วนตัวเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ กทค. ว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่ แต่ล่าสุดส่วนตัวได้ประสานขอทราบข้อมูลการเคาะราคาแล้วน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า สิ่งที่ กสทช.จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อตอบคำถามสังคมในขณะนี้ คือการเรียกประชุมบอร์ด กสทช.เป็นการเร่งด่วน เพื่อกำหนดราคาค่าบริการขั้นสูงสำหรับบริการ 3 จี ให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าการประมูลเกิดขึ้นแล้ว รัฐมีรายได้ 41,625 ล้านบาท เอกชนได้คลื่นความถี่ แต่ประชาชนยังไม่ได้ประโยชน์ รวมถึงการกำหนดวางโครงข่ายให้ครอบคลุมนั้น จะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกต 3 ประเด็น คือ 1.รัฐจัดการให้มีการฮั้วหรือไม่ 2.ราคาที่ได้ต่ำเกินไปหรือไม่ และ 3. มีหลักประกันคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ อีกทั้ง กสทช. ไม่ต้องการให้ใครฟ้องระงับประมูล 3จี แต่เมื่อประมูลไปแล้วทุกฝ่ายต้องหลักเกณฑ์ให้ประชาชนได้ประโยชน์

“เมื่อการประมูลเกิดขึ้นแล้ว ราคาที่เกิดขึ้น ก็ต่างมุมต่างมอง ขณะนี้ก็มีแบ่งเป็น 2 ฝ่ายชัดเจน มีเชียร์ให้ประมูลกับให้ล้มประมูล แต่เมื่อประมูลไปแล้ว กสทช.ก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคได้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพและราคาที่ถูกลง อย่างไรก็ตาม อยากเรียกร้องให้บอร์ด กทค.นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ด้วย เพราะเป็นเรื่องสำคัญ” น.ส.สุภิญญา กล่าว.http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20121017/474374/%E0%B8%AA
%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E
0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0
%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B
8%A53%E0%B8%88%E0%B8%B5-
%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%8A.%E0%B9%84%
E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0
%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%
B8%B8%E0%B8%94.html

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20121016/474283/%E2%80%98%E0%B8%
AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E2%80%
99-
%E0%B8%9C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3
%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0
%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%A
D%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88.html
http://www.thairath.co.th/content/tech/299318
http://www.thairath.co.th/content/tech/299305

_______________________

(เกาะติดประมูล3G) BANK (เอาอยู่) ลุยปล่อยกู ทำ 3G รวม 30000ลบ.

ประเด็นหลัก


นายวศิน วณิชย์วรนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย คาดว่า ผู้ประกอบการโครงการ 3G จะใช้เม็ดเงินในการลงทุนประมาณ 15,000-30,000 ล้านบาทต่อราย แต่ไม่มั่นใจว่าจะมีการใช้สินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดหรือไม่ เพราะบางรายอาจใช้เงินทุนจากหลายแหล่ง ทั้งเงินทุนของตัวเองหรือการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการกู้ยืม แต่ธนาคารก็พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเต็มที่
นายอาทิตย์ นันทวิทยา รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) อยู่แล้ว แต่หากผู้ประกอบการอื่นมีความต้องการวงเงินสินเชื่อธนาคารก็พร้อมให้การสนับสนุน
รายงานข่าวแจ้งว่า บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) มีธนาคารกรุงเทพทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วน บมจ.โทเทิ่ล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) มีที่ปรึกษาทางการเงินและแบงก์การันตี 4 แห่ง คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ กสิกรไทย ธนชาต และทหารไทย ส่วน (TRUE) มีไทยพาณิชย์และกรุงไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและแบงก์การันตี

http://www.ryt9.com/s/tpd/1510658
________________________

(สำรวจPRO) DTAC ออกโปร ฟังเพลงผ่านเน็ตค่าเน็ตไม่ต้องเสีย++แถมโหลดเพลงเก็บได้ ขั้นต่ำ 449 บาทต่อเดือน
ประเด็นหลัก

ข้อดีของ “ดีแทค ดีเซอร์” นี้คือ ผู้ใช้สามารถฟังเพลงได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลาย ทั้งสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยไม่ต้องดาวน์โหลดมาเก็บไว้ จึงไม่สิ้นเปลืองหน่วยความจำในเครื่อง นอกจากนั้น ยังสามารถแชร์เพลงโปรด หรือ รายการเพลงส่วนตัว (Play List) บนเฟซบุ๊ค หรือทวิตเตอร์ได้ง่าย ๆ นับว่าเป็นเป็นการสร้างประสบการณ์แบบ “โซเชียลมิวสิคสตรีมมิ่ง” เชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งเป็นเทรนด์การฟังเพลงรูปแบบใหม่ล่าสุดที่จะมาสร้างสีสันให้กับผู้บริโภคชาวไทย


ขณะเดียวกันดีแทคยังออกแพกเกจพิเศษให้มาใช้บริการควบคู่กับ “ดีแทค ดีเซอร์” ทั้งลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน โดยแบ่งเป็น แพกเกจเสริม internet DEEZER สำหรับลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน ค่าบริการเพียง 449 บาทต่อเดือน ใช้งานอินเทอร์เน็ตและฟังเพลงได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 3G ได้1.2 GB สมัครโทร *104*553#

และลูกค้าแบบรายเดือนสามารถสมัคร แพกเกจ Smart DEEZER ค่าบริการ 799 บาทต่อเดือน (ลูกค้าใหม่ รับโปรโมชั่นค่ารายเดือนเพียง 599 บาท นาน 6 เดือน) โทรฟรีทุกเครือข่าย 350 นาที ใช้งานอินเทอร์เน็ตและฟังเพลงไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 3G ได้ 1.5 GB

http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000127331
http://www.mxphone.net/171012-dtac-deezer/

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.