Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 ตุลาคม 2555(เกาะติดประมูล3G) ประชาชน(นำทีมอ.ม.ขอนแก่น)(ยื่นรายชื่อ57,905 คน) ถอน กสทช. 11 คน เหตุส่อทุจริตจัดประมูล3G-กระจายคลื่นไม่เป็นธรรม


ประเด็นหลัก


1.ส่อ ว่าทุจริตต่อหน้าที่ในกรณีการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3จี เป็นความผิดตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วประมูล)

2.ส่อว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

3.ส่อ ว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ 3จี โดยถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 วรรคสาม ที่ระบุว่าการดำเนินการของ กสทช.จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ

4.ส่อ ว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายโดยใช้อำนาจ หน้าที่ในตำแหน่งออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง พ.ศ.2555 โดยใช้กฎหมายอย่างไม่มีความเสมอภาค
_____________________________________ปชช.ยื่น5หมื่นรายชื่อ ร้องปธ.วุฒิถอดถอน11กสทช. เหตุส่อทุจริตจัดประมูล3จี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม ที่รัฐสภา ตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปสื่อ นำโดยนายสุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อได้นำรายชื่อประชาชนจำนวน 57,905 คน ยื่นต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาถอดถอนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้ง 11 คน ออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 (2) เนื่องจากมีพฤติการณ์

1.ส่อว่าทุจริตต่อหน้าที่ในกรณีการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3จี เป็นความผิดตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วประมูล)

2.ส่อว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

3.ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3จี โดยถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 วรรคสาม ที่ระบุว่าการดำเนินการของ กสทช.จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ

4.ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายโดยใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.2555 โดยใช้กฎหมายอย่างไม่มีความเสมอภาค
            
วันเดียวกัน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา กล่าวว่า ในการประชุม กมธ.ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ตนในฐานะกรรมาธิการฯ จะยื่นประเด็นตรวจสอบการ ประมูล 3จี ของ กสทช. ให้ กมธ.พิจารณาและตรวจสอบ เพราะมีความเป็นไปได้ว่า จะมีการฮั้วประมูล เบื้องต้นตนจะเสนอให้มีรายงานการประชุมเรื่องประมูล 3จี ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในรอบ 3 เดือนย้อนหลัง ทั้งนี้ ตนขอเรียกร้องให้ กทค.อย่าเพิ่งพิจารณารับรองผลการประมูล 3จี ควรรอให้ฝ่ายที่่ตรวจสอบ และศาลมีคำวินิจฉัยก่อน

มติชน


_________________________________________
3จีไม่หมู ยื่น5หมื่นชื่อ ถอดถอน'กสทช.'
“สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์" อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยื่น 5 หมื่นชื่อประชาชนต่อประธานวุฒิสภา ชงถอดถอน “กสทช.” ปมประมูล 3จี ขัดรัฐธรรมนูญ ซ้ำผิดจริยธรรมร้ายแรง...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ที่รัฐสภา ตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปสื่อ นำโดยนายสุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น ในฐานะผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อได้นำรายชื่อประชาชนจำนวน 57,905 คน ยื่นต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาถอดถอนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ทั้ง 11 คน ออกจากตำแหน่งตามมาตรา 270(2) ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีพฤติการณ์
1. ส่อว่าทุจริตต่อหน้าที่ในกรณีการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3 จี เป็นความผิดตามมาตรา 11 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วประมูล)
2. ส่อว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
3.ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3 จี โดยถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 วรรคสามที่ระบุว่าการดำเนินการของ กสทช.จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ


4.ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายโดยใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 โดยใช้กฎหมายไม่มีความเสมอภาค ซึ่งตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม
นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมส่อว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจงใจละเว้นการอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้กับ สถานีวิทยุที่ทดลองออกอากาศ และจงใจไม่ออกระเบียบหรือประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตกิจการกระจายเสียงประเภท บริการชุมชนให้ครอบคลุมตามกฎหมาย
ด้านนายนิคม กล่าวว่า ตนจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดจากสำนักทะเบียนกลาง ส่งให้ ก.ก.ต.ตรวจสอบการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนที่จะส่งให้ ป.ป.ช.ดำเนินการต่อไปถ้ามีมูลก็จะส่งให้วุฒิสภาดำเนินการถอดถอนต่อไป ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการต้องทำให้เสร็จภายใน 30 วัน แต่เนื่องจากมีรายชื่อจำนวนมากตนคงต้องขอขยายเวลาออกไป

ไทยรัฐ


_____________________________________________


ปชช.ล่าชื่อยื่นประธานวุฒิสภา ถอดถอน กสทช. ปมประมูล 3 จี

วันนี้ (18 ต.ค. 55) ตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปสื่อ นำโดยนายสุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อได้นำรายชื่อประชาชนจำนวนกว่า 5 หมื่น 7 พันคน ยื่นต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาถอดถอนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ทั้ง 11 คน ออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 เนื่องจากมีพฤติการณ์ ส่อว่าทุจริตต่อหน้าที่ในกรณีการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3 จี และส่อว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

นายนิคม กล่าวว่า จะให้เจ้าหน้าที่ส่งรายชื่อทั้งหมดให้สำนักทะเบียนกลางและคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการต่อไป ถ้ามีมูลก็จะส่งให้วุฒิสภาดำเนินการถอดถอนต่อไป
 
มติชน


________________________________________________________


3จี พ่นพิษ ยื่นถอด กสทช. ส่อผิดตาม พรบ.ฮั้ว

บุญยืน ศิริธรรม” ยื่นหนังสือต่อวุฒิสภา ชี้ กสทช.เข้าข่ายกระทำผิด พ.ร.บ.ฮั้ว ขณะที่ กก.สรรหา กสทช. ยอมรับผิดหวังกับประวัติที่เลือกเข้ามาทำหน้าที่ เผยยอมรับไม่ได้การประมูล 3จี เอื้อประโยชน์เอกชน... 

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตและธรรมาภิบาลฯ วุฒิสภา โดยมี นางรสนา โตสิตระกูล เป็นประธาน หลังพบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าข่ายกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (พ.ร.บ.ฮั้ว) 

นางสาวบุญยืน กล่าวว่า ในฐานะที่เคยเป็นกรรมการสรรหา กสทช. ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังมาก เพราะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา กสทช. ในรอบ 44 คน เพื่อส่งต่อให้วุฒิสภาคัดเลือกเหลือ 11 คน ขณะที่เลือกเข้ามาแต่ละคน นับว่ามีประวัติหน้าที่การงานดี และแสดงวัสัยทัศน์ที่ดีมาก ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม แต่เมื่อเข้ามากลับเปลี่ยนไป อยางไรก็ตาม ยืนยันสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค จะไม่หยุดตรวจสอบ กสทช.แน่นอน

“ต้องขอโทษสังคม ขอโทษประชาชนจริงๆ ที่เลือก กสทช.ชุดนี้เข้ามาทำหน้าที่ ต้องขอโทษจริงๆ เพราะไม่รู้เลยว่า สันดานคนจะเปลี่ยนไป รู้สึกผิดหวัง เสียใจ ไม่คิดว่าคนที่มีประวัติดี แสดงวิสัยทัศน์ดีมาก จะเป็นแบบนี้" นางสาวบุญยืน กล่าว 

นอกจากนี้ ยังยอมรับว่า สิ่งที่รับไม่ได้คือ การทำหลักเกณฑ์ก่อนการประมูลจนสามารถเอื้อให้บริษัทที่มีอยู่ในตลาดเพียงแค่ 3 ราย ได้เข้ามาประมูล แต่สิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่า การประมูล แต่คือ การประเคน มากกว่า กสทช.กำลังเล่นลิเก หรือเล่นจำอวดหน้างานศพให้สังคมดู 

ด้านนางรสนา ประธานคณะกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตและธรรมาภิบาลฯ วุฒิสภา กล่าวว่า กรรมาธิการได้รับเรื่องจากสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคไว้ตรวจสอบ เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ในความรับผิดชอบ ส่วนประเด็นที่ยื่นให้ตรวจสอบนั้น เป็นประเด็นเดียวกันกับที่สังคมเกิดข้อสงสัย โดยเฉพาะทำผิดตาม พ.ร.บ.ฮั้ว หรือไม่ ซึ่งหากผลสอบออกมาพบว่าผิดปกติ จะต้องดูว่าจะส่งผลสอบไปให้หน่วยงานใดเอาผิดตามความรับผิดชอบ เหมือนเช่นที่เคยส่งให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาแล้ว  

ประธานคณะกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตและธรรมาภิบาลฯ วุฒิสภา กล่าวต่อว่า ส่วนตัวมองว่า การจัดประมูล 3จี ครั้งนี้ เหมือน กสทช.ไปเอื้อให้เกิดการผูกขาดสำหรับค่ายมือถือ ทั้งนี้ จากการออกหลักเกณฑ์การประมูลที่ มีใบอนุญาต 9 ใบ แต่มีคนแข่ง 3 ราย แล้วมาบอกว่าแข่งขัน โดยลักษณะดังกล่าวคือ การผูกขาด และไม่เปิดโอกาสให้รายเล็กเข้ามามีส่วนร่วม  

นายสุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ แกนนำเครือข่ายภาคประชาชน กล่าวว่า เนื่องจากเห็นว่ามีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่กรณีจัดประมูลใบอนุญาต 3จี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ โดยเฉพาะอาจขัดต่อ พ.ร.บ.ฮั้ว รวมถึงส่อเจตนา หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ใช้จ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือย ไม่คำนึงถึงเงินภาษี และประโยชน์สูงสุดของประชาชน อีกทั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา เช่น มาตรา 30 37 และ 47

ขณะที่วันเดียวกัน ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยกลุ่มลูกศิษย์หลวงตามหาบัว กว่า 50 คน นำรายชื่อประชาชนใส่ลังมาประมาณ 30 ลัง รวมทั้งหมด 57,904 รายชื่อ ยื่นต่อ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อให้ถอดถอนกรรมการ กสทช.

นายนิคม กล่าวว่า ขณะนี้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว โดยหลังจากนี้จะนำไปตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อที่ยื่นมา จากนั้นจะส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามกระบวนการถอดถอน โดยอาจใช้เวลานานกว่า 2 เดือน อีกทั้งยังยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังมาก ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมการเลือก กสทช.ชุดนี้ โดยเฉพาะผลการจัดประมูลเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ราคาไม่เกิดการแข่งขันมากถึง 6 ใบ ขณะที่โดยรวมที่ได้เข้ารัฐนับว่าเป็นราคาที่ต่ำมาก.
 
ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/299571
_________________________________

สอบ. ยื่นหนังสือต่อกมธ.ตรวจสอบกรณีอาจมีฮั้วประมูล3G


นาง สาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สอบ.) ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภา เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีเปิดประมูลใบอนุญาต 3G
สอบ.ยื่น หนังสือดังกล่าว เพื่อขอให้ตรวจสอบว่ากรณีนี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐปี 42 (พ.ร.บ.ฮั้ว) หรือไม่ รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ การกำหนดเงื่อนไขให้บริการ, การประกาศสัญญามาตรฐานในการให้บริการ และราคาค่าบริการที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค

ข่าวหุ้นธุรกิจ
http://www.kaohoon.com/online/48381/%CA%CD%BA.-%C2%D7%E8%
B9%CB%B9%D1%A7%CA%D7%CD%B5%E8%CD%A1%C1%B8.%B5%C3
%C7%A8%CA%CD%BA%A1%C3%B3%D5%CD%D2%A8%C1%D5%CE%D
1%E9%C7%BB%C3%D0%C1%D9%C53G-.htm


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.