Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 พฤษภาคม 2555 ข่าวค่ำ!! โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 19 / 05 / 2555

ข่าวค่ำ!! โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 19 / 05 / 25551. (เกาะติด 3G 4Gแล้ว มาดูเตรียมประมูลระบบทีวีดิจิตอล บ้าง!!! ) ปี 2558 เริ่มกระบวนการสิ้นสุดอะนาล็อก คาดลงทุนแสนล้านบาท

รอง ประธานกสทช. กล่าวต่อว่า เบื้องต้น กสทช.คาดการณ์ว่า ต้องใช้งบประมาณการลงทุนในกระบวนการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลประมาณ 1 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็น งบลงทุนโครงข่ายประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เซตท็อปบ๊อก (Set-Top-Box) 2 หมื่นล้านบาท และรวมราคาไลเซ่นส์ด้วย ทั้งนี้ กสทช.ต้องปฏิบัติตามแนวนโบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ส่วนการคัดเลือกนั้นต้องคำนึงถึงเหตุผลต่างๆ หลายเรื่อง อาทิ ปริมาณรองรับในการใช้งาน และต้องดูเทคโนโลยีว่า จำนวนช่องมากเท่าไร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการรายใหม่ และต้องรู้ว่าเลือกแล้วต้องไม่เป็นภาระประชาชน เช่น ราคาเซตท็อปบ๊อก ไม่สูง รวมทั้งมีความคิดเห็นด้านการเมืองในจุดไหนบ้าง และการให้บริการในจุดที่หลากหลาย

___________________________________________

2. กสทช.ถูกตั้งข้อสังเกตจ่ายเกินจริง!สุภิญญาและประวิทย์ลงมติไม่ผ่านสำนักงานกสทช.ได้มากถึง1756ลบ.สาขาต่างจังหวัดทั้งปี137ลบ.

การ ลงมติปรับลดงบประมาณครั้งนี้เป็นไปอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ เพราะ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ และนายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติไม่ผ่าน เพราะเห็นว่างบประมาณในส่วนของสำนักงาน กสทช.ได้มากถึง 1,756 ล้านบาท แต่สาขาในต่างจังหวัดได้รวมกันทั้งปีเพียง 137 ล้านบาท

___________________________________________

3. กสทช.นำเข้าแหล่งข่าวสงสัย!! จะมีบางรายเลิกนำเข้าที่ผิดกฎหมายในรุ่นที่มีปัญหาเวลานี้บางรุ่นไม่มีขาย

แหล่ง ข่าวจากกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ(กสทช.)กล่าวว่าขณะนี้กทค.ยังไม่มีการถอนใบอนุญาต 27 ราย ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย ซึ่งที่ผ่านมาถ้าเป็นกลุ่มผู้นำเข้าโทรศัพท์มือถือจะรู้ว่า กสทช.มีการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ก็จะมีบางรายเลิกนำเข้าที่ผิดกฎหมายในรุ่น ที่มีปัญหา ทำให้เวลานี้บางรุ่นไม่มีขายในตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว

น.พ.ประ วิทย์ กล่าวอีกว่า ภายหลังการเพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์กสทช.จะพิจารณาดำเนิน การดังนี้ 1.ระงับการอนุญาตให้นำเข้าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ถูกเพิกถอน 2. แจ้งกรมศุลกากรว่าได้ระงับการอนุญาตให้นำเข้าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบ รุ่นที่ถูกเพิกถอน จึงไม่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายหรือใช้งานในราชอาณาจักรได้อีก 3.ระงับการจำหน่ายเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้ แก่เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ถูกเพิกถอน 4.จัดทำประกาศรายชื่อเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ถูกเพิกถอนเพื่อ นำลงประกาศในราชกิจการนุเบกษา 5.นำรายชื่อผู้ประกอบการที่ถูกเพิกถอนใบรับรองขึ้นบัญชีเฝ้าระวัง(Watch List)ภายในของสำนักงานกสทช. เพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารโดยเคร่งครัด

So magawn รายงาน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.