Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 มิถุนายน 2555 GOOGLE ยันไม่รวม"โมโตฯ"เต็มรูปแบบ ระบุบริษัทจะไม่แทรกแซงการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนของโมโตฯ

GOOGLE ยันไม่รวม"โมโตฯ"เต็มรูปแบบ ระบุบริษัทจะไม่แทรกแซงการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนของโมโตฯ


ประเด็นหลัก

ผู้บริหารกูเกิลยืนยัน โลกจะไม่เห็นการควบรวมกิจการอย่างเต็มรูปแบบระหว่างกูเกิลและโมโตโรลาโมบิลิ ตี้ ซึ่งกูเกิลเพิ่งซื้อกิจการและควบรวมสำเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ระบุบริษัทจะไม่แทรกแซงการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนของโมโตฯ และโมโตฯต้องแข่งขันในสมรภูมิของตัวเองต่อไปโดยมีกูเกิลคอยสร้างความมั่นใจ อยู่ห่างๆเท่านั้น

____________________________________________

กูเกิลยันไม่รวม"โมโตฯ"เต็มรูปแบบ


ผู้บริหารกูเกิลยืนยัน โลกจะไม่เห็นการควบรวมกิจการอย่างเต็มรูปแบบระหว่างกูเกิลและโมโตโรลาโมบิลิ ตี้ ซึ่งกูเกิลเพิ่งซื้อกิจการและควบรวมสำเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ระบุบริษัทจะไม่แทรกแซงการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนของโมโตฯ และโมโตฯต้องแข่งขันในสมรภูมิของตัวเองต่อไปโดยมีกูเกิลคอยสร้างความมั่นใจ อยู่ห่างๆเท่านั้น

Patrick Pichette ประธานฝ่ายการเงินของกูเกิล กล่าวระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ว่ากูเกิลจะปล่อยให้โมโตโรลาโมบิลิตี้ดำเนินธุรกิจโดยแยกจากธุรกิจหลักของกู เกิลอย่างชัดเจน ถือเป็นคำยืนยันที่ทำให้พันธมิตรผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ (Android) เบาใจได้ว่า กูเกิลจะไม่ใช่คู่แข่งในตลาดสมาร์ทโฟน

ผู้บริหารกูเกิลยืนยันว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจของโมโตโรลา โมบิลิตี้ ในการยืนหยัดต่อสู่บนสมรภูมิสมาร์ทโฟนของตัวเอง โดยบอกว่าโมโตโรลาฯนั้นเป็นบริษัทมีสินทรัพย์มากแต่จำเป็นต้องมีการจัดการ และปรับแผนดำเนินงานใหม่ซึ่งทำให้การซื้อกิจการโมโตโรลาฯนั้นมีการซื้อ กิจการในระยะยาว

กูเกิลตัดสินใจซื้อกิจการโมโตโรลาโมบิลิตี้ หน่วยธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของโมโตโรลาในราคา 1.25 หมื่นล้านเหรียญตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว แต่เพิ่งได้รับการอนุมัติจากทุกองค์กรระดับชาติเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้ประธานกูเกิลอย่าง Eric Schmidt ประกาศในงานประชุมครั้งนี้ว่า การตัดสินใจซื้อโมโตโรลาฯนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรเทคโนโลยีเท่า นั้น แต่เป็นเพราะบุคลากรและผลิตภัณฑ์ของโมโตโรลาฯที่มีคุณค่า

ประธานกูเกิลดำเนินการประชุมครั้งนี้แทน Larry Page ซีอีโอกูเกิลซึ่งป่วยและ “lost his voice” หรือมีปัญหาเสียงแหบ จุดนี้ Schmidt ระบุว่าซีอีโอกูเกิลอาจไม่หายป่วยได้ทันงานประชุมนักพัฒนาซึ่งกูเกิลจะจัด ขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้า รวมถึงงานประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000076922


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.