Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 สิงหาคม 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 20 / 08 / 2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 20 / 08 / 2555 By So Magawn ( โส มกร )


1.... เสียว!! ปปช. อาจชี้ 28 ส.ค.55 สัญญา3G CAT TRUE โมฆะ // แหล่งข่าว วิ่ง พยายามเพื่อให้ความผิดจากหนักเป็นเบา++เหตุ หลักฐานชัด-มัดแน่น
2.... MY BY CAT เตรียมควังเงิน 1000 ล้านบาท เรียกความเชื่อมั่น แบรนด์ MY // โชคตัวเลขเฉพาะลูกค้าย้ายเข้า 8-9 หมื่นราย
3.... TOT เลือดไหลตาย ก่อนประมูล3G(ทำแผนกู้วิกฤต)เอา3Gและ4Gติดเสาตัวเอง ยุติทำ โค-ไซต์ เพิ่ม ทั้ง AIS TRUE / เอาเสาเก่า325,000ต้นหากินลุยสร้างรายได้


เสียว!! ปปช. อาจชี้ 28 ส.ค.55 สัญญา3G CAT TRUE โมฆะ // แหล่งข่าว วิ่ง พยายามเพื่อให้ความผิดจากหนักเป็นเบา++เหตุ หลักฐานชัด-มัดแน่น


อิน โฟเควสท์ และ ASTV ผู้จัดการ รายงานว่า แหล่งข่าวจากกสทช.กล่าวว่าจากการเข้าตรวจสอบของคณะทำงานพบว่าปัจจุบันบีเอ ฟเคทีมีการตั้งสถานีฐาน (ไซต์) ไปแล้วถึงประมาณ 7,500 ไซต์ ซึ่งเกินกว่าที่กสทได้รับอนุญาตจาก กสทช. และที่ผ่านมาบีเอฟเคทีมิเคยให้ กสท เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน ขยายโครงข่ายทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงการบริหารโครงข่ายทั้งหมดด้วย

กสทยังได้ชี้แจงว่า ระบบที่เห็นยังมิใช่ระบบ NOC (Network operation Center) ตัวหลักที่บีเอฟเคทีใช้ควบคุมระบบทั้งหมด แต่เป็นเพียงระบบ NMS (จำนวน 7 terminal) ที่มีศักยภาพในการตรวจสอบและควบคุมโครงข่ายได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น โดยการเจรจาที่ผ่านมา กสท ได้แจ้งให้บีเอฟเคทีทราบแล้วว่าต้องย้ายระบบ NOC มาที่ กสท แต่จนถึงปัจจุบันบีเอฟเคทีก็ยังมิได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด รวมทั้งบีเอฟเคทีก็ยังมิได้มีการดำเนินการส่ง CDR และระบบการ Generate CDR ของชุมสายทั้งหมดให้ กสท ด้วย

ทั้งนี้คณะทำงานจะนำเสนอข้อมูลดัง กล่าวให้กทค.พิจารณาต่อไป พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบคือ 1.บีเอฟเคที มีการประกอบกิจการประเภทการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และ 2. บีเอฟเคทียังนำคลื่นความถี่ไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยในเบื้องต้นคณะทำงาน ยังมีความเห็นเรื่องแนวทางการดำเนินการดังนี้ 1. แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต่อบีเอฟเคที 2. ให้บีเอฟเคทีดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 3. แจ้งให้ กสท ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือระบบ HSPA ซึ่งเช่าเครื่องและอุปกรณ์ที่มิชอบด้วยกฎหมายจากบีเอฟเคที จัดทำแผนรองรับการให้บริการอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องและอุปกรณ์ รวมถึงโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

'ที่ ผ่านมาการติดตั้งขยายโครงข่าย กสทมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนพิจารณาแต่อย่างใด ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการโครงข่ายด้วย สำหรับบีเอฟเคที ที่อาจเข้าข่ายประกอบกิจการประเภทการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมโดยไม่ได้ รับใบอนุญาตและนำคลื่นความถี่ไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดทางอาญา ตามม.67 พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 หากพบมีการกระทำผิดจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสั่งริบเครื่องอุปกรณ์ได้ทันที'


แหล่ง ข่าวในวงการโทรคมนาคมกล่าวว่าระยะเวลาที่ทอดนานออกไป มีความเป็นไปได้สูงที่จะให้เวลานักวิ่งเท้าทองทั้งหลาย เสกเป่าผลสอบที่คณะทำงานสรุปในเบื้องต้นออกมา ในทำนองผ่อนหนักกลายเป็นเบา แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อผลสอบดังกล่าวได้มีการรับรู้กันในวงกว้างแล้ว หากมีการกระทำที่ฝืนกระแสหรือทวนน้ำ ก็อาจเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้


น.ท.สม พงษ์ โพธิ์เกษม คณะกรรมการบริหาร บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาหลัก คือ กรณีที่ TRUE นำคลื่นความถี่ที่อยู่ในสัญญาไปบริหารเอง ซึ่งตามหลักแล้วคลื่นความถี่เป็นของ กสท จึงเป็นสิ่งที่ กสท ยอมไม่ได้ ขณะนี้ กสทฯ จึงรอการวินิจฉัยของของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) ที่ขณะนี้คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.จะประชุมและสรุปผลการตรวจสอบสัญญาทั้งหมดในวันที่ 28 ส.ค.55 นี้ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่เป็นผู้ตัดสิน

ที่ผ่านมา จากแนวโน้มคำตัดสินของอนุกรรมการ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลมาแล้วว่าสัญญาดังกล่าวมีความผิดทั้งต่อ พ.ร.บ.ร่วมทุน และ มาตรา 46 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 หรือ พ.ร.บ.กสทช. หากคณะกรรมการ ป.ป.ช.วินิจฉัยว่าสัญญาดังกล่าวมีความผิด กสท ก็จะถือเอามติของ ป.ป.ช.เป็นหลักและถือว่าสัญญาดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000102185
http://www.ryt9.com/s/iq05/1471339
_____________________________

MY BY CAT เตรียมควังเงิน 1000 ล้านบาท เรียกความเชื่อมั่น แบรนด์ MY // โชคตัวเลขเฉพาะลูกค้าย้ายเข้า 8-9 หมื่นราย

อิน โฟเควสท์ รายงานว่า คณะกรรมการ กสท.ยังมอบหมายให้คณะทำงานไปจัดทำตัวเลขงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในแบรนด์ 3 จี“มาย"เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยปัจจุบันลูกค้าที่โอนย้ายมาใน"มาย"มีจำนวนราว 8-9 หมื่นราย และอยู่ระหว่างการโอนย้ายอีกกว่า 2 แสนเลขหมาย ซึ่งตามแผนธุรกิจที่วางไว้หาก กสท มีลูกค้า 3จี"มาย"อยู่ที่ 1 ล้านราย จะสามารถทำให้ กสท มีรายได้ประมาณ 2 พันกว่าล้านบาท โดยคาดว่างบประมาณดังกล่าวจะได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรกมาครั้งต่อไป เพื่อที่ กสท จะสามารถผลักดันธุรกิจ 3จี ได้ทันที

http://www.ryt9.com/s/iq05/1471339


_____________________________


TOT เลือดไหลตาย ก่อนประมูล3G(ทำแผนกู้วิกฤต)เอา3Gและ4Gติดเสาตัวเอง ยุติทำ โค-ไซต์ เพิ่ม ทั้ง AIS TRUE / เอาเสาเก่า325,000ต้นหากินลุยสร้างรายได้tjinnovation รายงาน ประเด็นหลัก ว่า ทีโอที เล็งขาย และโอนทรัพย์สินยกกระบิ ทั้งที่รับมาจากสัมปทานเอไอเอส และโครงข่าย 3G เฟส 1 รวมทั้งเสาคอนกรีตรุ่นเก่ากว่า 300,000 ต้นทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ใน บริษัท ทาวเวอร์ โค คัมปานี และเปิดให้เอกชนนำไปให้เอกชนเช่าต่อ หมุนเงินเป็นผลดำเนินงานเลี้ยงตัวเอง

ทั้ง นี้ ทีโอที กำลังจะจ้างบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้งบริษัทย่อยนี้ โดยคาดว่าจะตีมูลค่าราคาทรัพย์สินทั้งหมด และตั้งบริษัทย่อยได้ในเดือนตุลาคม


นอกจากนี้ ทีโอที ยังมีโครงข่ายรุ่นเก่าสามารถประยุกต์มาใช้เป็นโครงข่ายในการบริการรุ่นใหม่ มากมายที่จะถูกโอนที่บริษัทย่อย เช่น เสาซีเมนต์ที่เคยใช้ในการพาดสายเคเบิลสายทองแดง โดยเสาแบบนี้มีความสูงตั้งแต่ 8-20 เมตร และอยู่ทั่วประเทศกว่า 300,000 ต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นโครงข่ายยุค 3G-4G รวมทั้งเป็นโครงข่ายทรานสมิชชั่นของ Wi-Fi หรือ Wirelessได้ทั้งหมด

ยิ่ง กว่านั้น ทีโอที ยังมีเสาของบริการ MSAN ที่กระจายตัวในทั่วประเทศอีกกว่า 10,000 ต้น ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเป็นทรานสมิชชั่นให้บริการในยุคหน้า และเป็นสินทรัพย์ที่ดีของ ทีโอที ในการสร้างรายได้จากการเช่าให้กับบริษัทย่อยด้วย

“โครงการของบริษัท ย่อย ถ้าเกิดขึ้นมาก็จะเลี้ยงตัวเองได้ และมีสินทรัพย์มากกว่า 325,000 เสา และเพียงพอที่จะดึงดูดการเข้าลงทุนทั้งจากกองทุนที่จะเข้ามาบริหารและผู้ลง ทุนหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป”

สำหรับการลงทุนในเฟสที่ 2 นั้น มีหลักการในวันนี้คือ ทีโอที จะลงทุนติดตั้งเองทั้งหมด ไม่มีการขอทำ โค-ไซต์ หรือการร่วมเช่าใช้โครงข่ายกับเอกชนรายอื่นเหมือนอย่างที่ทำในเฟสแรก

งบ ลงทุน15,999ล้านบาทนี้ ถูกตัดทอนลงมาจาก 29,000 ล้านบาท ซึ่งครั้งแรกเห็นชอบจาก รมว.ไอซีที รต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ในรัฐบาลเดียวกัน

และงบที่ถูกตัดทอนนี้เอง คือส่วนหนึ่งที่ รมว. ไอซีที ปัจจุบัน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ระบุว่า เป็นการทำคลอดเด็กทารกที่ไม่สมประกอบ และทำให้เกิดเลือดไหลต่อเนื่อง จนต้องสั่งให้ ทีโอที ทำแผนกู้วิกฤตของตัวเองขึ้นมา และเร่งรีบขยายโครงข่ายหรือจะเจรจากับคู่สัญญาเพื่อโอนทรัพย์สินเป็นของ ทีโอที ก่อนที่จะหมดสัญญาในอีกไม่กี่ปีได้หรือไม่


http://www.tjinnovation.com/Section.php?cat=14&id=2345

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.