Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 ตุลาคม 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 23/10/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 23/10/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1..... (เกาะติดเล่นเน็ตทุกคลิ๊กเสียงเสียตังค์) ICTเตรียมจับมือกสทช. สำรวจความคิดเห็น (ข้อสงวนไปที่ไอทียูว่าไทยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็น
 )
2..... (เกาะติดประมูล3G) นางเอก กสทช. ชี้ ทางรอด TOT CAT คือ ++คุณภาพราคากันเอง++ หรือ แปรรูปเต็มตัว เท่านั้น
3..... (เกาะติดประมูล3G)(+จี้ กสทช. ถูกไม่พอ+)TDRIเสนอPRO3Gเพื่อนบ้านอินเดีย3.1GB 340บ.(จริงใจค่าICต้องต่ำกว่า0.25ส.)// สุริยะใส ชี้ ถ้าเอกชนทำไม่ได้ละ
(เกาะติดประมูล3G) นางเอก กสทช. ชี้ ทางรอด TOT CAT คือ ++คุณภาพราคากันเอง++ หรือ แปรรูปเต็มตัว เท่านั้น
ประเด็นหลัก

นางสาวสุภิญญา ฝากถึงภารกิจเพื่อชาติต่อจากนี้คือรัฐบาลต้องปลดแอก CAT&TOT ทำให้เป็นทางเลือก คือ 1.เป็นรัฐวิสาหกิจบริการบรอดแบนด์คุณภาพราคากันเอง และ 2. แปรรูปเต็มตัว รัฐบาลหนุนบอร์ด กทค.เดินหน้าประมูล เต็มสูบแล้ว อย่าลืมกลับไปดูแล CAT&TOT ที่ตนเองกำกับ ยกระดับให้มาแข่งกับเอกชนได้ ทางใดก็ได้แต่ต้องตัดสินใจเลือกสักทาง ปีหน้าคลื่น 1800 หมดสัญญาสัมปทาน รอดูดร่ามา True-CAT-รัฐบาล-กสทช.(กทค.) next episode วงการโทรคมนาคมสุดยอด ลับ ลวง พราง
______________________________


(เกาะติดเล่นเน็ตทุกคลิ๊กเสียงเสียตังค์) ICTเตรียมจับมือกสทช. สำรวจความคิดเห็น (ข้อสงวนไปที่ไอทียูว่าไทยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็น )

ประเด็นหลัก

นายไชยยันต์ระบุว่า ไอซีทีจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากกฎดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและหาข้อสรุปสำหรับการนำเสนอในที่ประชุมไอทียูในช่วงปลายเดือน ธ.ค.นี้ที่ดูไบ
"ตอนนี้เรามีข้อสรุปส่วนหนึ่งอยู่แล้ว แต่ประชุมร่วมกับ กสทช.เพื่อให้ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และเปิดรับฟังความเห็นต่างๆ และถ้าเราเห็นว่ากระบวนการตรงไหนไม่ถูกต้อง เราก็คงจะมีข้อสงวนไปที่ไอทียูว่าไทยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรบ้าง"


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121022/47
4918/%E4%CD%AB%D5%B7%D5%B6%A1%A1%CA%B7%AA.%
C3%D1%BA%A1%AE%E3%CB%C1%E8-
%E4%CD%B7%D5%C2%D9.html

___________________________________


(เกาะติดประมูล3G)(+จี้ กสทช. ถูกไม่พอ+)TDRIเสนอPRO3Gเพื่อนบ้านอินเดีย3.1GB 340บ.(จริงใจค่าICต้องต่ำกว่า0.25ส.)// สุริยะใส ชี้ ถ้าเอกชนทำไม่ได้ละ
ประเด็นหลัก

TDRI
นอกจากนี้ แม้กสทช. จะสามารถลดค่าบริการ 3G ลงได้จริง 20% ในอีก 3 ปีข้างหน้า ราคาค่าบริการของไทยตอนนั้น ก็ใช่ว่าจะถูกกว่าราคาของต่างประเทศ ในปัจจุบัน บริษัท StarHub ในสิงคโปร์ คิดค่าบริการบรอดแบนด์เคลื่อนที่ซึ่งไม่จำกัดปริมาณข้อมูล (unlimited) เพียงเดือนละ 670 บาท และแม้ในอินเดีย บริษัท Air Tel ก็คิดค่าบริการโทรศัพท์ 3G ซึ่งจำกัดปริมาณข้อมูลที่ 3.1 GB ในราคาเพียง 340 บาทต่อเดือน ซึ่งถูกเป็นครึ่งหนึ่งของบริการที่คล้ายกันในประเทศไทย ในอนาคต ราคาค่าบริการในต่างประเทศก็มีแนวโน้มที่จะลดลงต่ำลงไปอีก เนื่องจากตลาดโทรคมนาคมของประเทศเหล่านั้นมีการแข่งขันมากกว่าประเทศไทย การลดราคาบริการ 3G ของไทยลงเพียง 20% จึงยังไม่เพียงพอ

เมื่อครั้ง กสทช. ยกร่างแผนแม่บทประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้เขียนเคยเสนอให้ กสทช. กำหนดตัวชี้วัด (KPI) ให้อัตราค่าบริการโทรคมนาคมที่สำคัญ (เช่น บริการ 3G และบรอดแบนด์) ของไทย ต้องมีราคาถูกอย่างน้อยเป็นที่สองในอาเซียน เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการขานรับจากกลุ่มผู้บริโภค กสทช. ก็ไม่ได้ให้ความสนใจและไม่ได้กำหนดเป้าหมายในเรื่องอัตราค่าบริการในรูปอื่นแทนเลย โดยเพียงชี้แจงแบบขอไปทีว่า ตัวชี้วัดต่างๆ ที่มีอยู่มีความเหมาะสมแล้ว กว่า กสทช. จะคิดออกว่าผู้บริโภคควรได้ราคาที่เหมาะสม องค์กรก็เกิดวิกฤติศรัทธาแล้ว
การคุ้มครองผู้บริโภค

หาก กสทช. จริงใจในการแก้ไขปัญหาผู้บริโภค ผู้เขียนขอเสนอแนะให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ตั้งเป้าให้อัตราค่าบริการโทรคมนาคมที่สำคัญของไทยมีราคาถูก อย่างน้อยเป็นอันดับที่สองในอาเซียน
2. ปรับลดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ลงไม่ให้เกิน 25 สตางค์ต่อนาที และปรับลดค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการสื่อสารข้อมูลให้สอดคล้องกับต้นทุนจริง
3. เร่งรัดพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค โดยสั่งการให้สำนักงาน กสทช. สนับสนุนการทำหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมอย่างเต็มที่ และไม่บั่นทอนการทำงานของคณะอนุกรรมการดังกล่าว โดยใช้กลไกอื่น
4. ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยยกเลิกประกาศห้ามการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ซึ่งมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดทั้งในการประมูล 3G ที่ผ่านมา จนมีผู้เข้าประมูลเหลือเพียง 3 ราย และการประมูลใบอนุญาตอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน (Green Politics) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จะมีการกำกับดูแลอัตราค่าบริการทั้งประเภทเสียง และข้อมูลของบริการ 3G บนย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ให้ลดลงไม่น้อยกว่า 15-20% ของอัตราค่าบริการในปัจจุบัน แก่ผู้ประกอบการทั้ง 3 รายที่ชนะการประมูลว่า จริงๆ แล้วการกำกับราคาค่าบริการหรือคุณภาพการบริการโดยเฉพาะการลดราคาค่าบริการ อยู่ในแผนแม่บทโทรคมนาคมอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ กทค.ต้องทำไม่ว่าจะมีการประมูล 3G หรือไม่ กทค.จึงไม่ควรนำเอาประเด็นการลดค่าบริการมาต่อรองกับเอกชน หรือหวังผลลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การประมูลที่ไม่โปร่งใสจากสังคม

“การสร้างเงื่อนไขใหม่ให้เอกชนทำข้อตกลงลดราคาค่าบริการ 3จี ก่อนออกใบอนุญาต เป็นมาตรการวัวหายล้อมคอก มาตรการนี้ไม่เคยปรากฏในเงื่อนไขการเข้าร่วมประมูล การกำหนดในภายหลังอาจทำให้เอกชนฟ้องร้องกสทช.ได้ หรือถ้าเอกชนยินยอมก็มีคำถามว่ามีแรงจูงใจอะไรที่ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขก่อนประมูลและก่อนรับใบอนุญาต และถ้าเอกชนทำไม่ได้จะมีมาตรการลงโทษหรือถอนใบอนุญาตหรือไม่” นายสุริยะใสกล่าว


http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000129627&Keyword=%A1%CA%B7
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=149951%3Atdri-2&catid=176%3A2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.