Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 สิงหาคม 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 23 / 08 / 2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 23 / 08 / 2555 By So Magawn ( โส มกร )


1..... ( CAT เจรจากับ TRUE Hไม่สำเร็จอีกแล้ว)เวลาบีบ27ส.ค.(ยุ่งมากยกเลิกสัญญาแล้วทำใหม่)/ล่าสุดเตรียมฟ้อง DTAC ผ่านศาลปกครอง
2..... ศิษย์ “หลวงตามหาบัว” จี้กสทช.ต้องทำตามกม.และพรบ.กสทช.ม.10ต้องแบ่งตามประโยชน์สาธารณะ // สภาทนายความช่วยฟ้องกสทช.
3..... TRUEVISIONS เปิดให้ (+ ดูบอลพรีเมียร์ลีก ผ่านเน็ตทุกระบบ 350 บ.ด.+)หากผูกTrueOnlineได้เน็ตเพิ่ม5Mทันทีเพื่อดูHDลืนๆ

( CAT เจรจากับ TRUE Hไม่สำเร็จอีกแล้ว)เวลาบีบ27ส.ค.(ยุ่งมากยกเลิกสัญญาแล้วทำใหม่)/ล่าสุดเตรียมฟ้อง DTAC ผ่านศาลปกครอง

ตวามต่อเนื่องข่าว...

คนใน CAT ฉีกสัญญา3G TRUE Hไม่สำเร็จ(แถมเดินหน้าเจรจาTRUE17ส.ค.นี้ หารือ2ข้อสุดท้าย-ไม่อยากฟ้องร้อง) ส่วน4ข้อสรุปได้แล้ว
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thailandinthepresentday&month=18-08-2012&group=5&gblog=191


แต่ ขณะเดียวกันอีก 2 ข้อ ที่ยังไม่สามารถเจรจาเป็นผลสำเร็จคือ 1. กสท ต้องสามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 800 เมกะเฮิรตซ์ (แบนด์ วี) นำไปใช้กับเครื่องและอุปกรณ์ของตนเองและบริษัทอื่นได้ โดย กสท ต้องเป็นผู้ให้บริการและ 2. กสท ต้องสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลการใช้งาน เพื่อที่จะสามารถควบคุมดูแลและบริหารจัดการคลื่นความถี่ได้อย่างสมบูรณ์ได้ ตัวตนเอง

นายกิตติศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จะต้องหาข้อสรุปให้ได้ภายในวันที่ 27 ส.ค. 55 เนื่องจากต้องนำเสนอต่อ กทค. ทั้งนี้หากไม่สามารถหาข้อสรุปทั้ง 2 ข้อ อาจจะ
ต้องขอขยายระยะเวลาในการ เจรจาไปอีก เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีแนวทางการดำเนินการ คือ 1. ทำสัญญาใหม่แนบท้ายต่อสัญญาเดิม 2. แก้ไขสัญญาเดิม

และ 3. ยกเลิกสัญญาเดิมทั้งฉบับแล้วทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้น เพราะหลายฝ่ายเห็นว่าการแก้สัญญาเดิมมีความซับซ้อนและ ยุ่งยาก

ส่วน กรณีกระบวนการฟ้องร้อง นายกิตติศักดิ์ระบุว่า ไม่ต้องการเข้าสู่กระบวนการฟ้อง แต่พยายามใช้วิธีการเจรจาแทน เนื่อง จากปัจจุบัน กสท ยังมีคดีต่าง ๆ อยู่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ที่ล่าสุดเตรียมฟ้องศาลปกครอง กรณีที่ไม่ได้โอนเสาสถานีฐานกว่า 20,000 แห่ง ตามสัญญาสร้าง โอนให้บริการ หรือ บีทีโอ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ กสท เพื่อไม่ให้พ้นระยะเวลาที่กำหนดในขั้นตอนของอนุญาโตฯ ซึ่งมีอายุความ 5 ปี


เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/150860
___________________________________

ศิษย์ “หลวงตามหาบัว” จี้กสทช.ต้องทำตามกม.และพรบ.กสทช.ม.10ต้องแบ่งตามประโยชน์สาธารณะ // สภาทนายความช่วยฟ้องกสทช.


นาย นายสุรศักดิ์ได้กล่าวเพิ่มเติมในแง่กฎหมายว่า รัฐธรรมนูญปี 50 ได้พูดถึงเรื่องการปฏิรูปสื่อไว้ในมาตรา 47 ดังนี้ “วรรคแรก คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรการสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

วรรคสอง ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งและ กำกับดูแลวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

วรรคสาม การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระดับ ชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ”

ซึ่งที่กล่าวมา วิทยุแสงธรรมเข้าข่ายตามรัฐธรรมนูญหมดเลย เราต้องมานิยามกันใหม่ตามหลักของการปฏิรูปสื่อ คลื่นหลักไม่ได้หมายความว่าคลื่นที่ได้รับสัมปทานเดิมจากรัฐ แต่ต้องเป็นคลื่นที่ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเปล่า ต้องมาดูว่าสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 47 หรือเปล่า เพราะถ้าเอาความคิดเดิมๆ คลื่นหลักคือคลื่นที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ มันเป็นการปฏิรูปตรงไหน

วรรคสี่ ยังระบุด้วยว่า “การกำกับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบ รวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงำ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้ รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน”

การลดกำลังส่งสถานีวิทยุ เสียงธรรมจาก 10,000 วัตต์ เหลือ 100 วัตต์ คำนวณแล้วพื้นที่กระจายเสียงหายไป 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ อย่างนี้ถือเป็นการขัดขวางเสรีภาพและปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ประชาชนหรือเปล่า แล้วที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจกันว่าสถานีวิทยุ 7 พันกว่าแห่งที่เกิดขึ้นเป็นวิทยุชุมชน จริงๆ แล้วนิยามของวิทยุชุมชน ต้องไปดูที่ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2251 มาตรา 10 ได้แบ่งประเภทวิทยุเป็น 3 ประเภท 1. บริการสาธารณะ 2. บริการชุมชน และ 3. ภาคธุรกิจ

ฉะนั้น ถ้าจะให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ ตามมาตรา 47 ต้องพิจารณาว่า 7 พันกว่าสถานี อันไหนเป็นประเภทไหนก่อน ค่อยดูว่าแต่ละประเภทควรมีกระบวนการควบคุม ให้ใบอนุญาตอย่างไร ถึงจะถูกต้องและเป็นธรรม

ปรัชญาการตั้งวิทยุสาธารณะประเภทบริการ สาธารณะและบริการชุมชน ห้ามมีโฆษณา แต่ส่วนของวิทยุภาคธุรกิจสามารถมีได้ ฉะนั้นไม่ต้องบังคับเรื่องกำลังส่ง มันจะอยู่ได้หรือไม่ได้ด้วยตัวของมันเอง เพราะทำสถานีวิทยุต้องใช้เงินทั้งนั้น แล้วนี่ถูกบีบทั้งไม่ให้มีโฆษณาแล้วยังมาบีบกำลังส่งอีกนาย สัก กอแสงเรือ นายกสภาทนายความ กล่าวว่า หลังจากกลุ่มคณะสงฆ์ จากวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี และผู้รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนกว่า 3,000 คน รวมตัวในนามมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือกรณีที่กสทช.จัดสรรคลื่นความถี่โดยมีแนวทางให้ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจได้เปรียบด้านกำลังส่งมากกว่าภาคท้องถิ่นนั้น ทางมูลนิธิเสียงธรรม ก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ โดยสภาทนายความจะช่วยให้คำปรึกษาด้านข้อกฏหมาย

เนื่องจากเล็งเห็นว่า การกระทำดังกล่าวในการจัดสรรคลื่นความถี่เช่นนี้ อาจผิดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ต้องเปิดกว้างให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกฝ่าย


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000103620&Keyword=%CB%C5%C7%A7
ASTV ผู้จัดการ
http:ager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000103960
___________________________________

TRUEVISIONS เปิดให้ (+ ดูบอลพรีเมียร์ลีก ผ่านเน็ตทุกระบบ 350 บ.ด.+)หากผูกTrueOnlineได้เน็ตเพิ่ม5Mทันทีเพื่อดูHDลืนๆ

โดย คุณองอาจ เผยถึงเรื่องนี้ว่า “ทรูวิชั่นส์ ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนในเมือง ผ่านการถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณเอชดี สามารถตอบสนองการรับชมได้อย่างเต็มอรรถรส ผ่านทรูวิชั่นส์อินเทอร์เน็ตทีวี ที่จะทำให้ผู้ชมรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทุกเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ด้วยราคาเพียง 350 บาทต่อเดือน และรับชม 5 คู่ต่อสัปดาห์ จากเกมการแข่งขันประจำฤดูกาล 2012-2013 ทั้งสิ้น 380 แมตช์ แต่ขอยืนยันว่า ณ ตอนนี้เรายังเป็นเจ้าเดียวที่ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลี กอังกฤษ รายเดียวเท่านั้น แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ว่าอาจจะหาพันธมิตรมาเสริมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน”

“ซึ่ง ผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บ pl.truevisions.tv หรือจะดุผ่าน Apple Application คำค้นหา TrueVisions PL จากแอปสโตร์ของไอโฟน (ให้บริการถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้) นอกจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แล้วอาจจะได้รับข่าวดีอนาคตสำหรับคอบอลไทยพรีเมียร์ลีก อาจจะได้รับชมผ่านช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกัน สำหรับกีฬาประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเทนนิส หรือ อเมริกัน NFL อาจจะดูในเรื่องลิขสิทธิ์ก่อนว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอีกด้วย” รอง ปธ.สายบริหาร ทรูฯ กล่าวทิ้งท้าย

Truevisions ย้ำ ทุกคนต้องได้ดูบอลพรีเมียร์ลีก ไม่มีจอดำ ผ่านทั้งจอทีวี คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็ปเล็ต

อยู่บ้านดูบอลบน PC/Notebook อยู่ข้างนอกดูผ่านแท็ปเล็ต (เบราวเซอร์)

การชำระเงิน 350 บาทต่อเดือน สามารถซื้อรหัสเข้าระบบผ่านบัตรเครดิต และระบบ True Money ได้ และสั่งซื้อผ่าน TrueOnline ได้เช่นกัน

คน ที่ใช้ TrueOnline รับชมบอลพรีเมียร์แบบ HD ผ่าน Computer, Tablets, SmartPhone ถ้าใช้ Ultra Hi-Speed ของ TrueOnline ดูแบบ HD ได้ แต่ถ้าใช้เน็ตค่ายอื่น ดูได้ แต่ไม่ใช่ HD นะครับ

adslthailand
http://www.adslthailand.com/board/showthread.php?t=56629
ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?NewsID=9550000103968&Keyword=%B7%C3%D9

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.