Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 กันยายน 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 24/09/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 24/09/2555 By So Magawn ( โส มกร )


1.... (เกาะติประมูลDigital TV-Radio) ก.พ.-มี.ค.56 ประมูลแน่นอนราคาเริ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท// ผู้ได้ใบอนุญาตต้องแจกฟรี Set
2.... แฉ !! อดีตบอร์ด 'ธนา' จ้างที่ปรึกษากม. TOT ฉาว // สหภาพฯTOT ร้อง บอร์ดหลายยุคหลายสมัยทำกินส่งผลงานไม่เดิน
3.... TOT เปิดเกมพรุ่งนี้ !!! เปิดเกม แถลงโปรADSL10Mb.โดยสมจิตต์ ธีระชุติกุลผู้ช่วยCEO
(เกาะติประมูลDigital TV-Radio) ก.พ.-มี.ค.56 ประมูลแน่นอนราคาเริ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท// ผู้ได้ใบอนุญาตต้องแจกฟรี Set

ประเด็นหลัก

วันนี้ (24 ก.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ด กสท. ว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท. ได้ผ่านร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโทรทัศน์ประเภทใช้ คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบการให้ไลเซ่นส์โครงข่ายดิจิตอล รวมถึงการทดลองออกอากาศระบบดิจิตอล ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในเดือน ธ.ค.2555

สำหรับช่องรายการระบบดิจิทัลในช่วงการเปลี่ยนผ่านสามารถออก ให้บริการได้จำนวน 60 ช่อง แบ่งเป็นบริการชุมชนประเภทละ 12 ช่องรายการ และประเภทธุรกิจมี 36 ช่องรายการ โดยช่องสาธารณะจะเริ่มเปิดประมูลใบอนุญาตให้บริการ หรือไลเซ่นส์ ได้ช่วงเดือน ธ.ค.2555 ส่วนช่องชุมชนจะเป็นช่วงปลายปี 2556 เนื่องจากต้องรอความพร้อมด้านโครงข่ายการเข้าถึงให้เรียบร้อยก่อน ขณะที่ช่องรายการธุรกิจระบบดิจิตอล จะอยู่ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.2556 โดยคาดว่าราคาเริ่มต้นประมูลจะไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช. วันที่ 10 ต.ค.นี้


( ย่ำ แบ่งสัดส่วนการให้บริการดิจิตอลออกเป็น 60 ช่อง แบ่งเป็นช่องชุมชนอีก 12 ช่อง ช่องสาธารณะ 12 ช่อง และช่องธุรกิจ 36 ช่อง )

อย่าง ไรก็ตาม การประมูลไลเซ่นส์ช่องรายการนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศจากระบบอะนาล็อกไปสู่ระบบ ดิจิตอล ที่จะต้องดำเนินการให้ได้ในปี 58 โดยจะกำหนดเงื่อนไขส่วนอื่น คือ ผู้ได้รับไลเซ่นส์จะต้องแถมอุปกรณ์รับสัญญาณ หรือ Set Top Box ให้กับผู้ชมแทน ขณะนี้ได้ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ศึกษาราคาอยู่

http://www.ryt9.com/s/iq05/1495351
http://www.thairath.co.th/content/tech/293049
http://www.thairath.co.th/content/tech/293468
http://www.thanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=144255:-36------56-
&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524___________________________________

แฉ !! อดีตบอร์ด 'ธนา' จ้างที่ปรึกษากม. TOT ฉาว // สหภาพฯTOT ร้อง บอร์ดหลายยุคหลายสมัยทำกินส่งผลงานไม่เดิน


ประเด็นหลัก

กระบวนการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย มีปัญหา


ผล ที่ตามมาคือมีการแก้ไขทีโออาร์ เช่น ตัดข้อ 6.2 เพื่อเปิดให้ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ที่สภาทนายความสามารถเสนอราคา ได้, กำหนดให้ผู้เสนอราคาคือบริษัทต้องจดทะเบียนในไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี,ผู้เสนอราคาคือบริษัทต้องมีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในการให้คำ ปรึกษาในงานกฎหมายทั่วไป งานกฎหมายโทรคมนาคม งานกฎหมายอื่นๆ งานคดีข้อพิพาท งานอนุญาโตตุลาการและงานสัญญา โดยต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญภาษาไทยเป็นอย่างดี รวมทั้งมีบุคลากรที่ให้คำปรึกษาภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 1 คน

แต่ น.ส.น้ำจิตต์ ประธานกรรมการจัดจ้างและนายพิทักษ์ เขมะรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ได้ดำเนินการขออนุมัติเซ็นสัญญากับบริษัท พนัส โดยมิชอบ ทั้งๆ ที่บริษัท พนัส ขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามที่กำหนดไว้ในทีโออาร์เพราะบริษัทพนัสไม่มีผล งานด้านกฎหมาย ที่สำคัญเมื่อตรวจสอบไปยังสภาทนายความพบว่าบุคคลากรของบริษัท พนัส มีสำนักงานประจำที่อื่นซึ่งมิใช่บริษัท พนัส ตามที่เสนอต่อทีโอที โดยบริษัทหนึ่งในนั้นคือ บริษัท ธนาแอนด์พาร์ทเนอร์ ที่นายธนา ธรรมวิหาร กรรมการทีโอทีในขณะนั้นถือหุ้นอยู่ 49.5% ด้วย

ในสัญญาจ้างที่ปรึกษา กฎหมาย มูลค่า 13 ล้านบาท หมวดค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง มีทนาย 2 คนที่ส่อให้เห็นมีความสัมพันธ์กับ บอร์ดธนา อย่างใกล้ชิด คือนายนิสัย วีรเดชะ ร่วมถือหุ้นอยู่ในบริษัท ธนาแอนด์พาร์ทเนอร์ กับ นายธีรไชย เกษปรีชาสวัสดิ์ แจ้งสำนักงานอยู่ที่เลขที่ 100/930-931 ซอยเสนานิคม ถนนสุขาภิบาล ลาดพร้าว กทม.10230 ซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกับบริษัท ธนาแอนด์พาร์ทเนอร์


นายพรชัยกล่าวย้ำว่ากระบวนการจัดจ้างบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เป็นการร่วมมือสมคบคิดระหว่างผู้บริหารและบอร์ดทีโอที สมควรถูกพิจารณาลงโทษไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง โดยเฉพาะมีการประกาศไปทั่วว่าจะกลับมาเป็นบอร์ดอีกครั้งแบบไม่ละอายใจ เนื่องจากตอนนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกบอร์ดใหม่ หวังว่าน.อ.อนุดิษฐ์ รมว.ไอซีที กับ กระทรวงการคลัง จะแสดงความรับผิดชอบแต่งตั้งบอร์ดที่มีธรรมาภิบาลและรักษาประโยชน์ประเทศ ชาติบ้าง แทนที่จะหลับตาตั้งคนตามที่การเมืองสั่งมาอย่างเดียวสหภาพฯTOT ขอ


ว่า กันว่าในวันที่ 25 ก.ย.จะมีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้งบอร์ด ที่ผ่านมาบอร์ดหลายยุคหลายสมัยไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะหลังจากเป็นบอร์ด ก็มาตั้งโต๊ะทำมาหากินกันเอง แบ่งปันกันระหว่างพรรคพวก ลูกน้องเก่า หรือ กลุ่มทุนที่หนุนหลังส่งประกวดให้เข้ามาเป็นบอร์ด ที่สำคัญการเมืองไม่นิ่ง มีหลายขั้วอำนาจ ตอนแรกมาด้วยกันดีๆ พอโปรเจกต์เข้า เห็นโครงการเป็นร้อยเป็นพันหรือหลายๆพันล้านบาท ก็เกิดอาการอยากได้ ละโมภ โลภไม่สิ้นสุด เกิดการแยกร่างอวตาร สายหนึ่งแยกไปจับผู้บริหารกลุ่มหนึ่ง อีกสายก็แยกไปสร้างขุมกำลังมาสู้ เตะตัดขากันสนุกสนาน สั่งงานข้ามหัว จนไม่รู้จะฟังใคร

ผลที่เกิดขึ้นก็คืองานไม่เดินหน้า ทั้งธุรกิจและโครงการต่างๆ ทั้งๆ ที่เห็นหายนะรออยู่เบื้องหน้า เมื่อหมดรายได้สัมปทาน แต่บอร์ดผู้ทรงเกียรติ (หลายท่าน) ก็ไม่เคยวางแผนอนาคตให้ทีโอที หวังแต่สวาปามพุงกางระยะสั้น

บอร์ดที่จะขับเคลื่อนได้ ต้องเป็นเอกภาพ ชัดเจน ดาบอาญาสิทธิ์ต้องถือคนเดียว และถ้าจำเป็นต้องฟัน ก็อย่ายั้งมือ

ที่ สำคัญ การแต่งตั้งบอร์ดทีโอทีครั้งนี้ จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านอนุดิษฐ์ ยังมีอำนาจในการกำกับดูแลอยู่หรือไม่ จะเป็นรมว.ไอซีทีตัวจริงได้เสียที หรือเป็นแค่รมว.หุ่นกระบอกมีคนเชิดอยู่เบื้องหลัง ไม่กี่วันรู้กัน !!

http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000117132
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000117384

_______________________________________


TOT เปิดเกมพรุ่งนี้ !!! เปิดเกม แถลงโปรADSL10Mb.โดยสมจิตต์ ธีระชุติกุลผู้ช่วยCEO

ประเด็นสั้น

มา แล้ว..ตามเพื่อนทันพอประมาณ พรุุ่งนี้ 25 กย. 55 เวลา 10.00น.อาคาร9ชั้น1ทีโอทีแถลงโปรADSL10M.โดยสมจิตต์ ธีระชุติกุลผู้ช่วยCEO ข่าวจาก :pr.TOT

@adslthailand

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.