Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 เมษายน 2555 ( ไปงานเองเลยเขียนข่าวเอง )เศรษฐพงศ์ หากใครขัดขว้าง3Gขอให้มีอันเป็นไป//สิ่งที่ประมูลจะไม่ล็อกคลื่นความถี่ไว้กับเทคโนโลยี

( ไปงานเองเลยเขียนข่าวเอง )เศรษฐพงศ์ หากใครขัดขว้าง3Gขอให้มีอันเป็นไป//สิ่งที่ประมูลจะไม่ล็อกคลื่นความถี่ไว้กับเทคโนโลยี

ประเด็นหลัก

พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช. ) ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า "อย่าขัดขว้างเทคโนโลยี 3G ไม่ให้เกิด หากใครขัดขว้างขอให้มีอันเป็นไป"

มีความเชื่อว่า 3G จะคลอด 9เดือนนี้ภายใน เดือนกันยายน แน่นอนเพื่อไม่ให้แท้งโดยการดำเนินการทางกฎหมายให้ครบก่อนการประมูล ชัดเจนว่า จะไม่ล็อกคลื่นความถี่ไว้กับเทคโนโลยีเพื่อไม่่ให้กีดกันในการในการให้ บริการเทคโนโลยีในอนาคต เช่น คลื่น 2100 ต้อง 3G เท่านั้นไม่ได้แล้ว นั้นหมายความว่าคลื่น 2100 จะสามารถพีฒนานำไปสู่การพัฒนา 4G ได้ สิ่งที่สำคัญไม่เกิน5ปีจะเห็นจะเห็นความเปลียนแปลงเทคโนโลยีอย่างมากมาย การโกหกจะยากขึ้นเพราะจะมีการตรวจสอบทุกรูปแบบได้อย่างง่ายขึ้นและโดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาสได้รับประโยนช์สูงสุดโดยเฉพาะการลดต้นทุนของทางพัฒนาประเทศโดย เฉพาะในด้านของการประหยัดเวลา

"โปรดให้กำลังใจ กสทช.เพื่อให้สามารถทำคลอดได้อย่างดีที่สุด เพราะปัจจุบันวิกฤตการการขาดแคลนคลื่นความถี่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ภายใน 5 ปี อย่างมหาศาลโดยตรงต่อผู้บริโภคต่อยลบุคคลถึงทางธุรกิจ เพราะการเติมโตโดยเฉพาะ บริการด้านข้อมูลที่เติมโตเกินกว่าที่ระบบเดิมในปัจจุบันรับได้ จากสถิติปริมาณการใช้งานข้อมูลผ่านโครงข่ายในการเติบโตกว่า 92% "
______________________________________________________


3G เกิดแน่เพียงแต่รอความชัดเจนของ กสทช. เท่านั้น

การ บริหารจัดการในประเทศนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทยคือการ แก้ปัญหาทุกเรื่องยิ่งเป็นเรื่องของรากฐานของประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งการบริการจัดการด้านการสือสารและโทรคมนาคมเป็นสิ่งที่ถูกภาครัฐละเลย เป็นระยะยาวนาน ยาวนานจนทำให้เริ่มเกิดปัญหาในการพัฒนาประเทศนี้ยิ่งประเทศของเรากำลังเดิน ทางไปสู้การเปิดเสรีภายในสังคมอาเซียยิ่งทำให้เราต้องเริ่มที่จะพัฒนาตัวเอง ให้สาทารถดูแลกิจการของตนและต้องให้สามารถแข่งขันภายในได้อย่างมี ประสิทธิภาพและการสามารถที่จะแข่งขันกับชาติอื่นได้

การบริการทาง ด้านการสือสารและทางโทรคมนาคมยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันเราได้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เรารอค่อยมานานการ15ปี ซึ่งในปัจจุบัน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีเกิดขึ้นมากกว่า 7เดือน และ พร้อมในการที่จะจัดระเบียบการสื่อสารในอดียและในปัจจุบัน และขณะนี้ทางกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็พร้อมทางด้านขอกฎหมายในการจัดระเบียบแล้ว แผนแม่บททั้ง 3แผน คือแผนแม่บทในการบริหารความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรศัทน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ซึ่งลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 4เมษายนเป็นต้นมา

เรื่องใหญ่ สุดของ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในขณะนี้คือการจัดการบริหารเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องแรกนั้นคือการจัดการ ประมูล 3G มาตรฐาน 2100 ซึ่งเป็นคลื่นที่ทั่วโลกยอมรับในการให้บริการทั่วโลก หากทุกดูการพัฒนาทางโลกโทรคมนาคมประเทศไทยของเราถือว่าล่าหลังมากในเรื่อง นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการก้าวกระโดดในการพัฒนาประเทศในครั้งนี้

ความ สำคัญของการพัฒนาโทรคมนาคมในการบริหารการจัดการด้าน 3G จะทำให้ internetสามารถเข้าถึงประชาชนชาวไทยได้โดยง่ายทำให้สัมคมได้รับรู้ของมูลที่ เป็นประโยชน์สำหรับตนเองเพราะความสนใจในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดการแลกเปลื่ยนข้อมูลได้โดยง่ายทำให้การพัฒนาประเทศรวดเร็วขึ้น

วันนี้ ผมได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานสัมมนา 3G : ปีนี้เกิดแน่? โดยหนังสือพิิมม์ฐานเศรษฐกิจ เป็นผู้จัด ณ.โรงแรมมิราเคิลแกรด์ คอนเวนชั่น ในวันที่ 26 เมษายน 2555


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปาฐกถาพิเศษ "3G กับฝันใหญ่ SMART THAILAND"
ได้ มองถึงพฤติกรรมของคนไทยนิยมอุปกรณ์ที่นำสมัย แต่โครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือว่าล้าหลัง ซึ่งระบบ 2G มีการบริโภคสูงหลายกว่าประเทศ ซึ่งทางกระทรวงเองได้มองถึงเรื่องการในการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นหลัก โดยดูยอดความการเล่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่มีความเติบโตอย่างก้าว กระโดด

การบริหารที่สำคัญในขณะนี้คือการบริหารคลื่นความถี่ซึ่งถือ ว่าเป็นรากฐานของประเทศ จะทำให้เกิดการแข่งขันในระบบเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง 3G คือคำตอบที่ทำให้สังคมไทยสะดวกสบายมากขึ้น และจะช่วยให้สังคมไทยลดต้นทุน โดยมั่นใจว่า 3G ปีนี้ เกิดแน่นอน

Smart thailand สิ่งที่สำคัญคือ โครงข่ายทางโทรคมนาคมที่ต้องครอบคลุม 80% ประเทศมนขณะนี้ ในการเข้าถึง ทำให้เป็นรากฐานในการให้บริการภาครัฐของรัฐและเอกชน ง่ายต่อความสะดวกสะบายภาคธุรกิจที่ทำให้ในการรอทำให้ง่ายขขึ้นในการทำให้ ชีวิตง่ายขึ้น

เมื่อการวางโครงสร้างพื้นฐานของโลก ทางกระทรวงเองทำโครงสร้างพื้นฐาน 3G เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลข่าสารจะเร็วขึ้น หลังการประมูล 3G เมื่อโครงข่ายพร้อม จะอาจจะทำให้การเจริญโตของ GDP สูงขึ้น 1.3 จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นโดยอ้างอ้างอิงจากธนาคารโลก


พ.อ.ดร.เศรษฐ พงศ์ มะลิสุวรรณ รองกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช. ) ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า "อย่าขัดขว้างเทคโนโลยี 3G ไม่ให้เกิด หากใครขัดขว้างขอให้มีอันเป็นไป"

มี ความเชื่อว่า 3G จะคลอด 9เดือนนี้ภายใน เดือนกันยายน แน่นอนเพื่อไม่ให้แท้งโดยการดำเนินการทางกฎหมายให้ครบก่อนการประมูล ชัดเจนว่า จะไม่ล็อกคลื่นความถี่ไว้กับเทคโนโลยีเพื่อไม่่ให้กีดกันในการในการให้ บริการเทคโนโลยีในอนาคต เช่น คลื่น 2100 ต้อง 3G เท่านั้นไม่ได้แล้ว นั้นหมายความว่าคลื่น 2100 จะสามารถพีฒนานำไปสู่การพัฒนา 4G ได้ สิ่งที่สำคัญไม่เกิน5ปีจะเห็นจะเห็นความเปลียนแปลงเทคโนโลยีอย่างมากมาย การโกหกจะยากขึ้นเพราะจะมีการตรวจสอบทุกรูปแบบได้อย่างง่ายขึ้นและโดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาสได้รับประโยนช์สูงสุดโดยเฉพาะการลดต้นทุนของทางพัฒนาประเทศโดย เฉพาะในด้านของการประหยัดเวลา

"โปรดให้กำลังใจ กสทช.เพื่อให้สามารถทำคลอดได้อย่างดีที่สุด เพราะปัจจุบันวิกฤตการการขาดแคลนคลื่นความถี่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ภายใน 5 ปี อย่างมหาศาลโดยตรงต่อผู้บริโภคต่อยลบุคคลถึงทางธุรกิจ เพราะการเติมโตโดยเฉพาะ บริการด้านข้อมูลที่เติมโตเกินกว่าที่ระบบเดิมในปัจจุบันรับได้ จากสถิติปริมาณการใช้งานข้อมูลผ่านโครงข่ายในการเติบโตกว่า 92% "

โดย กสทช. จะพยายามสนับสนุนการพัฒนา 3G ได้อย่างดี มีแผนแม่บทที่ดี ทำให้เกิดการแข่งขันที่ดี มีการใช้ทรัพยากรที่ดี มีการโรมมิ่งที่ดี และป้องกันการผูดขาด ในการเตรียมแผนถึง ACE 2015 ( สังคมเศษฐกิจอาเซียน )ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดถึงดำรงชีวิต ซึ่งจะทำให้ให้บริการทางด้านข้อมูลที่มีอยู่มากมายทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ดีขึ้น ตลอดจนทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น

การสัมนานี้มีการ กล่าวมีการเปิดเผยเรื่องของการประมูลขั้นต้นว่า "ให้รอความชัดเจนก่อน ในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่จัดเจนในรูปแบบต่างๆ เช่น กี่ blockหรือการให้การประมูลตามความต้องการของการให้บริการ โดยย่ำว่า ความจริงคลื่น 2100 ที่เราจะประมูลนั้นถือว่าจะล้าหลังของลายเส้นของโลกและไม่ต้องเอาคลืนเก่า คลื่นหลังได้เพราะกฎหมายระบุ ถือว่าเป็นคนละส่วน"
โดยขอย่ำว่ารายได้จะ ต้องส่งเขารัฐ เพื่อลดความฟ้องร้องและการประหยัดเวลาในการประมูล และจะขยายความเช่นเรื่องเสาทำให้ลดต้นทุนและการให้ต้นทุนรายใหม่เกิดง่าย ขึ้น
ที่สำคัญ 3 ส่วนที่ทุกภาคส่วน รัฐ ประชาชน ผู้ประกอการต้องได้รับประโยชน์อย่างเสทอภาคกัน

เมื่อจับเข่าคุณกับค่ายมือถือใหญ่ 3 ค่าย กับการแสวนา 3G : ปีนี้เกิดแน่

นายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กล่าวว่า
3G ปีนี้เกิดแน่นอนและเชื่อว่ามีความหวังแน่นอน และเชื่อได้เลยว่า กสทช. ทำตามกฏหมายแน่นอนทั้งขั้นตอนการดำเนินงานที่ต้องถูกต้องตามกฏหมาย สิ่งที่มีความกังวลคือเรื่องคนต่างด้าวต่อระบุให้ชัดเจน สิ่งที่ กสทช. ต้องระวัง N-1 ให้ตอบคำถามและกสทช.ต้องดูขอดีข้อเสีย ทาง AIS ไม่เห็นด้วยในเรื่องการประมูล N-1 ในที่นี้
การประมลจะต้องมีการกำหนดรา คาเพนดาในการประมูลที่ชัดเจนว่ากี่บล็อก กี่สล็อต รวมไม่ถึงการวงเงิน จึงขอความชัดเจนในการกำหนดเงื่อนไข และการปฏิบัติงานจะได้ไม่กังวล

เรื่องการฮั่วไม่ใช้เป็นประเด็น เพราะเป็นต้นเหตุขึ้นอยู่กับ กสทช.เป็นผู้กำหนด
ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อต้องคืน 2G และ อุปกรณ์ทั้งหมดให้ TOT ปัญหาคือ ต้องไปเช่าอุปกรณ์ ทาง TOT หากสร้างแพงเราก็จะไม่เช่า

ดร.ดาวพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรเทิ่ล แอ็ดเซ็สคอมมูนิเคชั่น กล่าวว่า เกิด 3G ในปีนี้แน่นอน และ เชื่อว่ายังมีอุปสรรค คือการการคัดค้านเรื่องคุณสมบัติเพราะเป็นเรื่องเศร้าที่หน่วยงานรัฐฟ้อง หน่วยงานรัฐ เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้น เรื่องการใช้โครงสร้างเสาจะต้องออกมาชัดเจน ประเทศมีความพร้อม3G 4G พร้อมทั้ง 2 ระบบทั้นที อาเชียต่างมีแผน 4G และ3G ทั้งสิ้น การประเมินราคา วิธีการคำนวณ ในกี่บล็อก กี่สล็อต ต้องมีความชัดเจน ในที่สุดผู้ประกอบการไม่สามารถเอาเปรียบประเทศชาติหรือผู้บริโภคได้ ดูจากค่าบริการที่ต้องยุติธรรมซึ่งในประเทศไทยถือว่าต่ำอยู่แล้า
"เราพร้อมที่จะสามารถให้บริการ 4G ได้เลยเพราะอุปกรณ์ โครงข่ายเราเราพร้อม"
หากว่ามีการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีความสำคัญต่อประเทศ สิ่งที่สำคัญนั้นเป็นการไม่เหมาะสมหากมีการขัดขว้าง

นาย นพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริการกลุ่มด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน กล่าวว่า ทรู มีความจำเป็นอย่างมากเพราะ สัปทาน 2G 1800 หมดลงปีหน้า เพื่อมาประกอบกิจการและดูแลลูกค้าต่อไปได้ การที่ต้นทุนที่อิสระเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจากที่เคยยีมีบทเรียนจากการอาศัยบ้านคนอื่น
อุปสรรคคือผู้เสียผล ประโยชน์ต้องมีทางออก เพราะชัดเจนที่ว่าผู้เสียผลประโยชน์ที่มีทางเขาจะสามารถที่จะทีช่องทางในการ ประมูลคลื่นอื้นได้เพราะมีความหมายในการเดินไปก่อนของบางกลุ่ม
การประมูล คลื่นความถี่สำหรับประเทศไทย ง่ายกว่าประเทศอื่นๆ เพราะครั้งที่ผ่านมาล้มเหลวในการประมูลที่ผ่านมา ทางด้านเทคนิคการประมูลที่ละ เริ่มต้น 10 MHz สำหรับประเทศไทยควร 15MHz ไม่ควร 5MHz เพราะไม่เหมาะสมจะต้องลงทุน โดยจะตัองลงทุน 5เท่าที่จะเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ประมูลในการให้บริการคลื่น 10 MHz เชื่อ 3 ปี ผู้ประกอบการนั้นต้องล้มและต้องมีผู้ประกอบการอื้นซื้อคลื่นไปทำแทน
ราคา แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ราคาที่ผู้ขายยินดีขายและ 2.ราคาที่ผู้ขายอาจขายในราคาที่ถูกเกินควรเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่า ระวังที่สุด โดยเราต้องมีการวิจัยทางเศษรฐศาสตร์ จะไปกลัวอะไรกับการฮั่ว เพราะ หากมีคนเดี่ยวประมูลราคาที่ผู้ขายยินดีขายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
เมื่อปีหน้าจะให้โอนทรัพสินที่เราสร้างขึ้นให้ CAT ฟรี เขาจะให้เราเช่าในราคาเท่าไร ส่วนคลื่น 1800 สามารถให้บริการ 4G ได้
ประเทศ เราต้องมี 3G เพราะมันมีความสำคัญ ถึงแม้ว่าเราจะมาสายแต่อุปกรณ์สำหรับประเทศไทยพร้อมแล้ว เหลือเรื่องคลื่นจะทำอย่างไรที่เหมาะสม
ผมได้มีโอกาสถาม AIS และ DTAC ในคำถามที่ว่า ต้องการประมูลครั้งนี้ในกี่บล็อก กี่สล็อต ถึงจะเพียงพอในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งทาง AIS บอกว่า 15MHz เป็นตัวเลขที่เพื่อพอให้การให้บริการลูกค้า AIS ในขณะนี้ และ DTAC ได้ตอบคำถามนี้โดยใช้คำว่า "ต้องการเท่ากับ AIS"

เราจึงเห็นได้ว่า การการบริหารคลื่นความถี่ในการให้บริการในการที่จะประมูลครั้งนี้มีการมองไป ในอนาคตที่มีความคิดเห็นตรงกันที่ต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการจำกัดคลื่นไว้กับเทคโนโลยี ค่ายเดิมมีการประเมินในความต้องการคลื่นอย่างเป็นระบบแล้ว แต่ทางภาครัฐกล่าวเพียงเพียงพูดถึงนโยบายกว้างๆเท่านั้นถึงอย่างไรก็ตามหาก รัฐมีระบบความคิดที่ดีเพราะเรื่องนี้สำคัญ จะทำให้เกิดช่องทางจะเข้าไกล้ประชาชน เข้าถึงประชาชน และจะสามารถประสานงานและให้ข้อมูลประชาชนที่ถูกต้อง เร็ว ทันกาล สิ่งที่น่าตั้งของสังเกตในที่นี้คือข้อจำกัดทางเวลาแต่ถึงอย่างไรก็ตามหากมี ความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานอีกครั้ง


So magawn
26/04/2555

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.