Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 ตุลาคม 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 29/10/2555 By So Magawn ( โส มกร )1.... (เกาะติดประมูล3G) เศรษฐพงค์ ชึ้ถ้าผมหยุดก็คุก!TDRI รับผิดชอบกับสังคมหรือเปล่า ! อนุภาพ ราคาประมูลไร้ผลราคาบริการ
2.... (เกา
ะติดประมูล3G) สหภาพ TOT ร้องผู้ตรวจการฯ สอบประมูลใบอนุญาต 3G ( เสียหายแน่นอน 3 ค่ายยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินในระบบ 2G )
3.... (เกาะติดประมูล3G) บอร์ดกระจายเสียง ลุย บอร์ดโทรคมนาคม แยกกันทำหนังสือแสดงจุดยืน3Gต่ออนุมัติผ่านที่ประชุมใหญ่เท่านั้น(เกาะติดประมูล3G) เศรษฐพงค์ ชึ้ถ้าผมหยุดก็ผิด!TDRI รับผิดชอบกับสังคมหรือเปล่า ! อนุภาพ ราคาประมูลไร้ผลราคาบริการ
ประเด็นหลัก


พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าว ภายในงานจิบน้ำชา “3จี 3ใจ ใครกำหนด?”จัดโดยชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่าการดำเนินการทุกอย่างในการประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz (3G) เมื่อวันที่16ต.ค.ที่ผ่านมาถูกต้องตามกฏหมายทุกอย่างแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหยุด หรือยุติกระบวนการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 รายภายใน90วันหลังจากประการผลการประมูลแต่อย่างใด เนื่องจากหากกทค.หยุดไม่ได้ดำเนินการต่อ อาจจะเข้าข่ายผิดกฏหมายพ.ร.บ.กสทช. ที่กำหนดให้กสทช.เป็นผู้จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ส่วนกรณีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz นั้น เชื่อว่าจะแตกต่างจากการประมูล2.1GHz ครั้งนี้ เนื่องจากจะซับซ้อนมากกว่า โดยจะมีเรื่องของสัญญาสัมปทานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในรายละเอียดการกำหนดหลักเกฑณ์การประมูล ซึ่งเบื้องต้นคณะทำงานที่ดูแลการประมูล1800MHz จะได้ข้อสรุปในเดือน พ.ย.55 นี้ ในเรื่องของกรอบระยะเวลาการประมูล และระยะเวลาช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) รวมถึงราคาตั้งต้นการประมูลซึ่งมั่นใจว่าจะไม่เท่ากับราคาตั้งต้นเหมือนในครั้งนี้ด้านนาย.สมเกียร ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การออกแบบการประมูลดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่เกิดการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ และผู้เสียภาษีถึงจำนวน 1.6หมื่นล้านบาท ซึ่งผู้บริโภคกลับไม่ได้รับผลประโยชน์จากการประมูลในราคาที่ถูก

ดังนั้นหากกสทช.ออกแบบการประมูลโดยกำหนดให้มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่สามารถได้ครองคลื่นจำนวน20 MHz เชื่อได้ว่าจะทำให้ไม่เกิดข้อครหาว่าเป็นการฮั้วประมูลเมื่อครั้งนี้ตามมาอย่างแน่นอน รวมไปถึงในประเด็นราคาตั้งต้นที่ควรจะปรับให้สูงกว่า4,500ล้านบาทตั้งนานแล้ว เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาของการประมูลในต่างประเทศอื่นๆ ถึง 27%

“การที่ผมออกมาเรียกหาความรับผิดชอบไม่ใช่ความรับผิดชอบต่อกฏหมาย แต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีหลายแนวทาง ผมไม่ได้บอกว่าให้ใครลาออก”


ส่วนนายอนุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคม กล่าวว่า ในการทำข้อมูลควรนำข้อมูลทุกตัวมาดูรวมกันและควรดูถึงตัวแปรด้วยว่าตัวเลขที่ออกมาเหมาะสมหรือไม่ โอเปอเรเตอร์ทุกค่ายก็จะนำตัวแปรที่ต่างกันมาดู ซึ่งราคาประมูลมีผลต่อค่าบริการหรือไม่นั้นก็ต้องมาดูโครงสร้าง หากโครงสร้างตลาดเป็นตลาดผูกขาด ราคาการประมูลก็จะไม่มีผลต่อราคาค่าบริการ


http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000132128
http://www.ryt9.com/s/iq03/1518774
____________________________

(เกาะติดประมูล3G) สหภาพ TOT ร้องผู้ตรวจการฯ สอบประมูลใบอนุญาต 3G ( เสียหายแน่นอน 3 ค่ายยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินในระบบ 2G )
ประเด็นหลัก

ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กลุ่มผู้นำแรงงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำโดยนายนราพล ปลายเนตร เข้าร้องต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากศาลปกครอง มีคำสั่งยกฟ้องกรณีขอให้คุ้มครองชั่วคราวการประมูลคลื่นความถี่ 3G ของ กสทช. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยในวันนี้เป็นการร้องเพื่อขอให้มีการพิจารณาใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ การประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายตามในมาตรา 45 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และวิธีการประมูลของ กสทช. นั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ทำให้รัฐได้รับประโยชน์สูงสุดจากผู้ชนะการประมูลโดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจะต้องโอนทรัพย์สินนั้นให้เป็นของรัฐ แต่ขณะนี้เมื่อกำลังจะพัฒนาคลื่นความถี่เป็น 3 จี ทางกสทช.กลับยังไม่ดำเนินการเรื่องการโอนทรัพย์สินในระบบคลื่นความถี่ 2 จี ให้กับบริษัททีโอที และกสท.โทรคมนาคมให้แล้วเสร็จก่อน อีกทั้งถ้าดูราคาประมูลคลื่น 3 จี ที่ทั้ง 3 บริษัทประมูลได้ในราคา 4,500 บาทต่อ 1ใบอนุญาตนั้น ทำให้ยิ่งน่าเป็นห่วงว่า 3 บริษัทจะนำเงินตรงไหนไปพัฒนาโครงข่ายระบบ 3 จี จึงอาจเป็นไปได้ว่า ทั้ง 3บริษัทจะใช้วิธีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินในระบบ 2 จี ที่ต้องโอนให้กับรัฐ ไปเป็นทรัพย์สินในระบบ 3 จี ที่เอกชนเป็นเจ้าของ โดยอาศัยข้ออ้างความต้องการของประชาชน ซึ่งความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการโอนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวจะทำให้ทรัพย์สินของชาติเสียหายมหาศาลอาจมากกว่ารายได้จากการประมูลคลื่น 3 จีเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ก็เป็นได้จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการตรวจสอบและยื่นเรื่องให้ศาลปกครองสั่งชะลอการรับรองใบอนุญาตการประมูลคลื่น 3 จีออกไปก่อนและให้กสทช.ดำเนินการเรื่องการโอนย้ายทรัพย์สินในระบบคลื่นความถี่ 2 จี ของบริษัทเอกชนซึ่งได้รับสัมปทานมาเป็นของรัฐให้แล้วเสร็จเสียก่อน

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000132009&Keyword=3g
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121029/475
705/%B7%D5%E2%CD%B7%D5-
%C3%E9%CD%A7%BC%D9%E9%B5%C3%C7%A8%A1%D2%C3
%E1%BC%E8%B9%B4%D4%B9%CA%CD%BA%A1%CA%B7%AA.
.html
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1351495504&grpid=03&catid=03
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1351503903&grpid=03&catid=03

_________________________________


(เกาะติดประมูล3G) บอร์ดกระจายเสียง ลุย บอร์ดโทรคมนาคม แยกกันทำหนังสือแสดงจุดยืน3Gต้องอนุมัติผ่านที่ประชุมใหญ่เท่านั้น


ประเด็นสั้น


สืบเนื่องจากการประชุมบอร์ดกระจายเสียง (กสท.) จันทร์ที่แล้วมีมติส่งหนังสือถึงประธาน กสทช.ให้ กทค.ส่งข้อมูลทั้งหมดมาให้ กสท.พิจารณาด้วย

แม้ว่าสัปดาห์ที่แล้ว กทค.จะส่งหนังสือเป็นทางการชี้แจงการประมูล3G ไปหลายหน่วยงาน แต่จนวันนี้ก็ไม่มีเอกสารมาถึงบอร์ด กสท.แต่อย่างใด

ดังนั้นวันนี้บอร์ดกระจายเสียง(กสท.)ทั้ง5คน จะแยกกันทำหนังสือแสดงจุดยืนต่อผลการประมูล3Gถึงท่านประธานฯ เพื่อรอไปพิจารณาตอนประชุมบอร์ดใหญ่


วันนี้มีบอร์ดกระจายเสียง(กสท.)บางท่านทำจดหมายปิดผนึก(ลับ)แสดงจุดยืนต่อเรื่องการประมูล #3G ผ่านบอร์ด กสท.ส่งไปยังประธานใหญ่ กสทช.แล้ว

ทั้งนี้จดหมายปิดผนึก (ลับ) โดยกรรมการบอร์ดฝั่งกระจายเสียง ดังกล่าว จะได้รับการเปิดเผยในที่ประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช. พร้อมกัน

ก่อนหน้านี้ ดิฉันได้ทำจดหมายถึงประธาน กสทช.ให้เรียกประชุมบอร์ดใหญ่ (2บอร์ด) เร่งด่วน เพื่อพิจารณาเรื่องนี้แล้ว แต่ไม่เป็นผล

ดังนั้น ดิฉันก็จะทำบันทึกความคิดเห็นต่อผลการประมูลดังกล่าว ส่งให้ประธานใหญ่ #กสทช เช่นเดียวกับบอร์ดกระจายเสียง(กสท.) อีก4ท่าน

สรุป ในเมื่อบอร์ดกทค.ไม่ส่งเรื่องมาให้บอร์ดกสท.พิจารณา กรรมการในบอร์ดฝั่งกระจายเสียง5คน ก็จะแยกกันทำจดหมายแสดงจุดยืนตนเอง ส่งประธานใหญ่ กสทช

ทั้งนี้ ความเห็น/จุดยืน ของกรรมการบอร์ดฝั่งกระจายเสียงหมด จะได้รับการเปิดเผยในวาระที่มีการประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช. ลุ้นระทึก โปรดติดตาม!

บอร์ดกระจายเสียงบางท่าน ทำบันทึกความเห็น(ลับ)ถึงท่านประธานไปแล้ว ดิฉันจะทำวันนี้ ซึ่งความเห็นดิฉันยังไงก็คงไม่ลับแล้ว เพราะพูดจุดยืนมาตลอด

ส่วนความเห็นของบอร์ดกระจายเสียง (กสท.) อีก 4 ท่านจะเป็นอย่างไรนั้น ท่านต้องไปลุ้นกันในวันประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช.ว่าจะเหมือนกับบอร์ด กทค.ไหม

ในเมื่อท่านประธานบอร์ด กสทช.ไม่เรียกประชุมบอร์ดใหญ่ด่วน เราก็ต้องรอการประชุมบอร์ดใหญ่ตามวาระ เดือนหน้าคือวันที่ 14 พ.ย. 55

https://twitter.com/supinya

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.