Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 พฤศจิกายน 2555 (บอร์ดการสือสาร) กสทช. เร่งป้องจอไม่ดำ ทุกกีฬาสากล เปิดทางออก RS ประกาศ // เร่งร่างเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการการสือสาร

ประเด็นหลัก

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล เป็นเจ้าภาพ ซึ่งบริษัทอาร์เอสได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอด วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เห็นชอบให้เผยแพร่การถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลโลกได้ทุกช่องทาง ตามประกาศ กสทช.โดยมีกีฬา 7 ประเภทรวมอยู่ด้วยคือ ซีเกมส์ ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย รอบ 32 ทีมสุดท้าย โอลิมปิก อาเซียนพาราเกมส์ เอเชียนเกมส์ และกีฬาคนพิการ 2 รายการคือ เอเชียนพาราเกมส์ และพาราลิมปิก


“หลังจากร่างประกาศดังกล่าวผ่านมติบอร์ด กสทช. แล้ว ทุกคนสามารถดูได้ผ่านฟรีทีวีทุกช่องทาง ทุกนัด ในสิ่งที่เป็นมาตรฐานธรรมดา หรือ สแตนดาสเดฟฟินิชั่น ส่วนอาร์เอส ที่ซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วนั้น สามารถทำหนังสือเข้ามาที่ กสทช. เพื่อพิจารณาได้ เนื่องจาก ประกาศดังกล่าว เป็นประกาศ ที่ง่ายมาก แต่ถ้ามีเหตุผลอื่นใด สามารถเสนอมาเพื่อพิจารณาเฉพาะกรณี” พ.อ.นที กล่าว


อย่างไรก็ตาม หากประกาศดังกล่าวประกาศใช้แล้ว แล้วประชาชนยังไม่สามารถรับชมรายการดังกล่าว หรือ เรียกว่า จอดำนั้น กสทช. จะดำเนินการตามกระบวนการของการลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่ระดับเบา คือ การเตือน ปรับ และโทษหนักสุด คือ การเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งต้องพิจารณาตามคดี และคาดว่าทุกช่องควรตระหนักอยู่แล้ว
บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. รับรองผลจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ร่างหลักเกณฑ์ในการจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ..........


พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) แถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2555) ที่ประชุม กสท. มีมติรับรองผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ 3 ฉบับ  ได้แก่ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ซึ่งหลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะส่งไปประประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

__________________________________

กสทช.เห็นชอบให้ถ่ายทอดบอลโลกได้ทุกช่องทาง


      การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล เป็นเจ้าภาพ ซึ่งบริษัทอาร์เอสได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอด วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เห็นชอบให้เผยแพร่การถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลโลกได้ทุกช่องทาง ตามประกาศ กสทช.โดยมีกีฬา 7 ประเภทรวมอยู่ด้วยคือ ซีเกมส์ ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย รอบ 32 ทีมสุดท้าย โอลิมปิก อาเซียนพาราเกมส์ เอเชียนเกมส์ และกีฬาคนพิการ 2 รายการคือ เอเชียนพาราเกมส์ และพาราลิมปิก
      พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสทช. กล่าวว่า อาร์เอสต้องไปปรับแผนธุรกิจ และไปชี้แจงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การถ่ายทอดสดเกิดขึ้นตามกรอบที่ กสทช.กำหนด

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000135330&Keyword=%a1%ca%b7


______________________________________คอบอลได้ลุ้น! กสทช. ขู่ฟันช่องฟรีทีวี-ทีวีดิจิตอล หากปล่อย'จอดำ'

มติบอร์ด กสท พิจารณา 3 ร่างประกาศฯ กสทช. ยกกฎ Must have ขู่ฟันฟรีทีวี รวมดิจิตอล 7 รายการ หากจอดำ ก่อนชงเข้าบอร์ดใหญ่ 14 พ.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ด กสท ว่า ที่ประชุมมีมติเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่ 1. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 2. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.... และ 3. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ก่อนนำเข้าบอร์ด ใหญ่ กสทช. อีกครั้งวันที่ 14 พ.ย.นี้ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา

รองประธาน กสทช. กล่าวต่อว่า เนื้อหาหลักของ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว  คือ ต้องกำหนดว่า รายการ สามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งทีวีดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นประมาณปี 2557 ด้วย โดยได้กำหนดรายการโทรทัศน์ 7 ประเภท ที่ห้ามจอดำ หรือ มัสท์แฮฟ (Must have) ประกอบด้วย  1. การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ กีฬาซีเกมส์  2. การแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ 3. การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย หรือ เอเชียนเกมส์ 4. การแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการ เอเชียนพาราเกมส์ 5. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 6. การแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลก หรือกีฬาพาราลิมปิก และ 7. การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (32 ทีมสุดท้าย)

“หลังจากร่างประกาศดังกล่าวผ่านมติบอร์ด กสทช. แล้ว ทุกคนสามารถดูได้ผ่านฟรีทีวีทุกช่องทาง ทุกนัด ในสิ่งที่เป็นมาตรฐานธรรมดา หรือ สแตนดาสเดฟฟินิชั่น ส่วนอาร์เอส ที่ซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วนั้น สามารถทำหนังสือเข้ามาที่ กสทช. เพื่อพิจารณาได้ เนื่องจาก ประกาศดังกล่าว เป็นประกาศ ที่ง่ายมาก แต่ถ้ามีเหตุผลอื่นใด สามารถเสนอมาเพื่อพิจารณาเฉพาะกรณี” พ.อ.นที กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากประกาศดังกล่าวประกาศใช้แล้ว แล้วประชาชนยังไม่สามารถรับชมรายการดังกล่าว หรือ เรียกว่า จอดำนั้น กสทช. จะดำเนินการตามกระบวนการของการลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่ระดับเบา คือ การเตือน ปรับ และโทษหนักสุด คือ การเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งต้องพิจารณาตามคดี และคาดว่าทุกช่องควรตระหนักอยู่แล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า อาร์เอสได้รับสิทธิ์การเผยแพร่การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2014 หรือ อีก 2 ปีข้างหน้า รอบสุดท้ายมาล่วงหน้าเป็นเวลาหลายปี การออกข้อกำหนดจึงไม่ควรมีผลย้อนหลัง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการ และอาจทำให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก กสทช. รวมทั้งการฟ้องร้องให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/303849

_____________________________________


บอร์ดกสทช.รับรองผลรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ3ฉบับ


บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. รับรองผลจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ร่างหลักเกณฑ์ในการจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ..........


พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) แถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2555) ที่ประชุม กสท. มีมติรับรองผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ 3 ฉบับ  ได้แก่ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ซึ่งหลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะส่งไปประประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

พ.อ. ดร. นที กล่าวว่า ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้สิ้นสุดการรับฟังไปแล้วในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 สำหรับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์  จะรับฟังจนถึงเวลา    16.30 น. วันนี้ หลังจากนี้จะให้สำนักงานฯ ทำความเห็นเพิ่มเติมเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันจันทร์หน้า ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
สำหรับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป เป็นหลักเกณฑ์ที่ถือว่าต่อเนื่องจากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry Rule) ที่ได้มีการประกาศใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ โดย ร่างประกาศฉบับนี้ กำหนดให้รายการโทรทัศน์ตามที่กำหนดไว้ 7 รายการตามภาคผนวกของประกาศฉบับนี้ ให้เป็นรายการโทรทัศน์ที่จะต้องเผยแพร่ได้เฉพาะบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น (Free TV) ซึ่งทั้ง 7 รายการได้แก่

-    การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ กีฬาซีเกมส์
-    การแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Game)
-    การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย หรือเอเชียนเกมส์ (Asian Game)
-    การแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการในทวีปเอเชีย หรือเอเซียนพาราเกมส์ (Asian Para Game)
-    การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Olympic Game)
-    การแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลก หรือ กีฬาพาราลิมปิก  (Paralypic Games)
-    การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย หรือรอบ 32 ทีมสุดท้าย (FIFA World Cup Final)

ประธานบอร์ดกระจายเสียง กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคนรวมถึงคนด้อยโอกาสให้เข้าถึง รายการโทรทัศน์บางรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และทั่วถึง

ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=152358:3&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.