Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 พฤศจิกายน 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 05/11/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 05/11/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1.... (ไม่สนศิษย์ตาบัวคว่ำบาตร) กสทช.ลุย500 วิทยุชุมชนลดกำลังส่ง-เสาสูง(ต้องเคารพกติกาสังคมที่ใช้ร่วมกับคนหมู่มาก)
2.... (แก้ CAT
 TRUE ผ่านไป129วันแล้ว) ขออีกแล้ว30วันอ้างความคืบหน้า99%(CATยังคงให้บริการMYตามเดิมไม่สนสิ่งที่ยุติ) // CAT เปิดเกม ++ แผนการซื้อคืนเสาอุปกรณ์ 3G จากบริษัท BFTK ลูก TRUE คืน ( 4G CAT1800 TOT2300 คือทางออก )
3.... (เกาะติดประมูล3G)(ปฏิบัติการให้รัฐรับเงินถือว่ายอมรับตามกม.) กสทช.ส่งหนังสือถามคลังส่งเงิน3G(ชี้ป.ป.ช.ได้เพียงตรวจสอบ )


(ไม่สนศิษย์ตาบัวคว่ำบาตร) กสทช.ลุย500 วิทยุชุมชนลดกำลังส่ง-เสาสูง(ต้องเคารพกติกาสังคมที่ใช้ร่วมกับคนหมู่มาก)

ประเด็นหลัก


พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยถึงกรณีที่ศิษย์ของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ในฐานะมูลนิธิเสียงธรรมและพระสายวัดป่าทั่วประเทศ 2,200 รูป จะร่วมทำสังฆกรรมลงนิคหกรรมคว่ำบาตร จากเหตุที่ กสทช. ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา บังคับให้ผู้ประกอบการวิทยุรายใหม่และรายเดิมต้องลดกำลังส่งเหลือ 500 วัตต์ ลดความสูงเสาลงเหลือ 60 เมตร และลดรัศมีกระจายเสียงเหลือ 20 กม.ว่า กติกาดังกล่าวที่ออกมา เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การที่มูลนิธิเสียงธรรมต้องการให้ กสทช.เขียนกฎกติกาใดกติกาหนึ่งขึ้นมาเอื้อผู้ประกอบการเพียงกลุ่มเดียว ขอยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ กสทช.ทำให้ไม่ได้ เพราะต้องเคารพกติกาสังคมที่ใช้ร่วมกับคนหมู่มาก

"การที่พระสงฆ์ 2,200 รูป จะคว่ำบาตรผม ผมคงไม่จำเป็นต้องหาทางออกแก้ปัญหานี้แต่อย่างใด ไม่ใช่ว่าผมไม่เคารพพวกท่าน แต่ทุกคนจำเป็นต้องอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันจะให้ใครมีสิทธิเหนือคนอื่นไม่ได้ เนื่องจากกติกานี้เป็นกติกาเดียวกับที่ใช้กำกับวิทยุชุมชนที่มีอยู่ในประเทศไทยกว่า 7,000 สถานี หากคนใดคนหนึ่งมีสิทธิพิเศษจะทำให้คนอื่นๆ ไม่พอใจ จนเกิดความวุ่นวายได้" พ.อ.นทีกล่าว

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352098392&grpid=03&catid=03
__________________________

(เกาะติดประมูล3G)(ปฏิบัติการให้รัฐรับเงินถือว่ายอมรับตามกม.) กสทช.ส่งหนังสือถามคลังส่งเงิน3G(ชี้ป.ป.ช.ได้เพียงตรวจสอบ )
ประเด็นหลัก

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เนื่องจากในตอนนี้มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป.ป.ช.เพื่อให้ตรวจสอบว่าการประมูลดังกล่าวเข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) หรือไม่ซึ่งคณะกรรมการ ปปช. ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วในตอนนี้ นอกจากนี้ยังมีการร้องกล่าวโทษต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของสมาชิวุฒสภา เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กทค.และประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประมูลตามที่ประกาศกำหนดมีมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายฐากร กล่าวว่า ในกรณีป.ป.ช.นั้นไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งยุติผลการประมูลแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบเฉพาะประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าข่ายกระทำความผิดเท่านั้น ส่วนกรณีสมาชิกวุฒิสภาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบประเด็นหลักเกณฑ์และวิธีการประมูลนั้นซึ่งหากผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเห็นด้วยกับการร้องกล่าวโทษดังกล่าว ก็จะส่งเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณาต่อไปซึ่งเป็นกระบวนการและขั้นตอนตามอำนาจ หน้าที่ปกติของผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นสำนักงานกสทช.ก็มีการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G เช่นเดียวกัน ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวมีระยะเวลาภายใน15 วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 10 พ.ย. นี้แต่ล่าสุดคาดว่าคณะทำงานจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาจึงอาจจะขอขยายเวลากับสำนักงานกสทช.ออกไปอีก 7-10 วัน

'หากส่งเงินเข้ากระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินทันที แต่หากการร้องกล่าวโทษดังกล่าวมีผลให้เพิกถอนการประมูล สำนักงาน กสทช.จะต้องนำเงินดังกล่าวคืนผู้ประมูลตามที่ได้รับมา ซึ่งเราจำเป็นต้องหารือกับคลังเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฎิบัติ'


นอกจากนี้ ทางเอกชนยังได้เสนอข่าวว่ามีความเสียหายจากอัตราดอกเบี้ย ในส่วนของเงินค้ำประกันการประมูล วงเงิน 1,350 ล้านบาท ในอัตราวันละ 3 แสนบาท และหากคิดเป็นวงเงินที่ กสทช.ได้รับไว้งวดแรกแล้ว เอกชนจะได้รับความเสียหายประมาณวันละ 4,948,750 บาท ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงต้องส่งหนังสือขอหารือกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุด

http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000135189&Keyword=3g
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352101455&grpid=03&catid=03
http://www.thairath.co.th/content/tech/303817
http://www.dailynews.co.th/technology/164890
http://www.thanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=152307:3g&catid=176:20
09-06-25-09-26-02&Itemid=524

__________________________

(แก้ CAT TRUE ผ่านไป129วันแล้ว) ขออีกแล้ว30วันอ้างความคืบหน้า99%(CATยังคงให้บริการMYตามเดิมไม่สนสิ่งที่ยุติ) // CAT เปิดเกม ++ แผนการซื้อคืนเสาอุปกรณ์ 3G จากบริษัท BFTK ลูก TRUE คืน ( 4G CAT1800 TOT2300 คือทางออก )


ประเด็นหลัก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวต่อว่า กรณีที่บอร์ด กสท มีมติให้กลุ่มทรู และ กสท ต้องยุติการดำเนินการทั้งการออกแพ็กเกจ การทำการตลาด ในสัญญา 3 จี ดังกล่าวนั้น และขณะนี้ กลุ่มทรู ยังดำเนินการออกโปรโมชั่นต่างๆ ถือเป็นสิทธิ์ของกลุ่มทรูที่ กสท ห้ามไม่ได้ แต่ในส่วนของ กสท เองเมื่อมีมติและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ กสท ยุติการดำเนินการในธุรกิจ 3จี แบรนด์มายนั้น กสท จะต้องยุติการดำเนินงาน แต่จะยังคงให้บริการตามเดิม เนื่องจาก กสท เป็นหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งจะไม่เหมือนกับเอกชน

รวมทั้งมั่นใจว่าทั้ง 3 บริษัท จะสนใจร่วมใช้โครงข่ายกับ กสท เพราะจะไม่ไปลงทุนติดตั้งโครงข่ายเพิ่ม และเป็นไปได้น้อยที่จะใช้โครงข่ายร่วมกัน.

เดิมทีบริษัทยังมั่นใจว่าจะอาศัยช่วงเวลาตลอดทั้งปี 2555 นี้และปลายปี 2554 เป็นการกอบโกยลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ 3จีก่อนมาให้ได้มากที่สุด เพราะเมื่อเราเปิดบริการ 3จีได้ ก็เท่ากับทีโอทีจะเป็นผู้ให้บริการรายเดียว ที่ให้บริการบนเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ในคลื่น 1900 ที่มีความเป็นสากล การทำตลาดผ่านผู้ให้บริการบนโครงข่ายเสมือน (เอ็มวีเอ็นโอ) จะง่ายมากขึ้น เพราะจะสามารถเจาะได้ทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่ และลูกค้าที่ต้องการใช้ซิม 3จีเพื่อต่อดาต้า เล่นอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้

"เลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกเราตามหลังคนอื่นแล้วในตอนนี้ ทั้งที่ออกสตาร์ท 3จีมาก่อน หรืออย่างดีก็อาจจะเปิดให้บริการได้ครบจำนวน 5,320 ไซต์ได้ในเวลาไล่เลี่ยกับผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งอย่างที่รู้พวกนั้นเขาทำอะไรรวดเร็วอยู่แล้ว ยอมรับว่า เราก็หนักใจเหมือนกันว่า จะแข่งทำตลาดอย่างไร เมื่อทั้ง 3 เจ้าเขาประมูลใบอนุญาต 3จีจากคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แล้ว"

4จีคือทางออกหยุดภาวะขาดทุน


นายกิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากการคาดการณ์ว่ากสทจะขาดทุนนั้น ทำให้กสทต้องทำแผนพลิกฟื้นธุรกิจ โดยจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการหาพันธมิตรในการทำธุรกิจด้วย อีกทั้งการก้าวนำในการให้บริการ 4 จี ด้วยเทคโนโลยีแอลทีอี เพราะกสทมีคลื่นความถี่ที่สามารถพัฒนาการให้บริการได้ เพียงแต่ขั้นตอนการเปิดให้บริการของกสท ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ฉะนั้นต้องเตรียมการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเปิดให้บริการก่อนผู้ให้บริการรายอื่นๆ

4จีคือทางออกหยุดภาวะขาดทุน
ทั้งนี้ กสท ประสบปัญหาการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจหลักคือการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้จากโทรศัพท์มือถือ แลบริการอื่นๆ ก็ลดลงตามไปด้วย เพราะการให้บริการที่ไม่ครบวงจร โดยผลขาดทุนดังกล่าวเป็นรายได้เฉพาะกสท ไม่รวมรายได้สัมปทาน ส่งผลให้ปี 2554 ขาดทุน 2,000 ล้านบาท และ กสท ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่า ปี 2555 ขาดทุน 3,000 ล้านบาท ปี2556 ขาดทุน 1,807 ล้านบาท ในปี 2558 จะเริ่มมีกำไร 590 ล้านบาท ปี 2559 กำไร 2,603 ล้านบาท และปี2560 กำไร 4,113 ล้านบาท

นายกิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากการคาดการณ์ว่ากสทจะขาดทุนนั้น ทำให้กสทต้องทำแผนพลิกฟื้นธุรกิจ โดยจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการหาพันธมิตรในการทำธุรกิจด้วย อีกทั้งการก้าวนำในการให้บริการ 4 จี ด้วยเทคโนโลยีแอลทีอี เพราะกสทมีคลื่นความถี่ที่สามารถพัฒนาการให้บริการได้ เพียงแต่ขั้นตอนการเปิดให้บริการของกสท ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ฉะนั้นต้องเตรียมการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเปิดให้บริการก่อนผู้ให้บริการรายอื่นๆ

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121105/
476701/%C1%B9%B5%EC%AA%D1%C2-
%A1%D4%B5%B5%D4%C8%D1%A1%B4%D4%EC-
%E0%BB%D4%B4%E1%BC%B9%B9%D3-
%B7%D5%E2%CD%B7%D5-%A1%CA%B7-
%BD%E8%D2%C7%D4%A1%C4%B5%D4.html
http://www.thairath.co.th/content/tech/303759

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.