Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 พฤศจิกายน 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 07/11/2555 By So Magawn ( โส มกร )


ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 07/11/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1.....   (เกาะติดประมูล3G) เศรษฐพงค์ สู้ไม่คิดลาออก+หากศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราว เงินประมูล 50% จ่ายแล้วก็ไม่สามารถฟ้องต่อ กสทช. // ผู้ตรวจการ เปิดใจ ฟ้องขัดต่อรัฐธรรมนูญการแข่งขันเสรี./ไม่สามารถฟ้องคนเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ประเด  
2.....  (เกาะติดประมูล3G) DTAC ได้แต่ทำใจหาก หาก กสทช.ไม่สามารถออกใบอนุญาต 3G // โชว์ผลทดสอบ4G ชี้ลาวเปิด4Gแล้ว  
3.....   (เกาะติดประมูล3G) รับแล้ว!! ศาลปกครองคดีดำ 2865/2555 // สุริยะใส ชมผู้ตรวจการต้องทำความกระจ่างต่อสังคม

(เกาะติดประมูล3G) DTAC ได้แต่ทำใจหาก หาก กสทช.ไม่สามารถออกใบอนุญาต 3G // โชว์ผลทดสอบ4G ชี้ลาวเปิด4Gแล้ว  


ประเด็นหลัก


นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น(DTAC)เปิดเผยว่า ผลทดสอบเทคโนโลยี 4G บนคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตช์ ที่ดีแทคเฮ้าส์ ปรากฎว่าความเร็วการใช้งานดาน์โหลดทำได้สูงสุดถึง 150 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) และอัพโหลดทำได้สูงสุดถึง 50 เมกะบิตต่อวินาที หรือเร็วกว่า 3G ประมาณ 5 เท่าและยังเร็วกว่า 2G ประมาณกว่า 200 เท่า ซึ่ง DTAC ได้ทำการทดสอบในเขตกรุงเทพ บริเวณสยามสแควร์ และอาคารจัตุรัสจามจุรี หรือบริเวณดีแทคเฮ้าส์
       
ในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ 4G นั้น DTAC จะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศซึ่งสามารถทำการอัพเกรดเครือข่ายทั่วประเทศจาก 3G เป็น 4G ได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่เปลี่ยนการ์ด 4G ในตู้สัญญาณใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีเท่านั้นส่งผลให้ DTAC เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายที่มีความพร้อมในการเปิดให้บริการ 4G ได้รวดเร็วที่สุด


ผู้สื่อข่าวถามว่า หาก กสทช.ไม่สามารถออกใบอนุญาต 3 จี ได้ภายใน 90 วันตามที่กำหนดไว้ ดีแทค จะทำอย่างไร  ดร. ดามพ์ กล่าวว่า ก็หวังว่าจะมีการออกใบอนุญาต 3 จี ภายใน 90 วัน แต่หากไม่เป็นไปตามนั้นก็ยังไม่ได้พิจารณาอะไร ยังมองทุกอย่างในแง่ดีว่า จะเป็นไปตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ดีแทค ได้ขออนุญาตจาก กสทช.ทำการทดลองเทคโนโลยี 4 จีระยะ 90 วัน ครบกำหนดวันที่ 9 พ.ย.นี้  ในพื้นที่รอบอาคารจามจุรีสแควร์  และสยามสแควร์ บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ  ผลการทดลองปรากฎว่า ความเร็วในการดาวน์โหลดทำได้สูงสุด 150 เมกะบิตต่อวินาที  และอัพโหลดได้สูงสุด 50 เมกะบิตต่อวินาที หรือเร็วกว่า 3 จี ประมาณ 5 เท่า  โดยดีแทคมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ สามารถอัพเกรดเครือข่ายทั่วประเทศ จาก 3 จี เป็น 4 จี ได้ภายในเวลา 15 นาที เพียงแค่เปลี่ยนการ์ด 4 จีในตู้สัญญาณ

ปัจจุบัน ดีแทค มีสถานีฐาน 15,700 สถานี  ในจำนวนนี้เป็นสถานนีฐาน 3 จี มากกว่า 5,000 สถานี ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้  จึงพร้อมให้บริการ 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ และเทคโนโลยี 4 จี ในอนาคต


อย่างไรก็ตามคาดหวังว่าจะไม่มีการล้มผลประมูล 3G เพราะประเทศไทยรอคอยการใช้บริการ 3G มานานแล้ว โดยในอาเซียนปัจจุบันมีเพียงไทยและพม่าที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ 3G ขณะที่ทั่วโลกมีการเปิดใช้ไปแล้วกว่า 150 ประเทศ และในจำนวนนี้ 40 ประเทศเปิดให้บริการ 4G แล้ว รวมล่าสุดประเทศลาวhttp://www.kaohoon.com/online/49805/DTAC-
%C2%D1%B9%E4%C1%E8%E4%B4%E9%CE%D1%E9%C7%BB
%C3%D0%C1%D9%C5-3G-
%E1%B5%E8%C3%D1%BA%E4%B4%E9%CB%D2%A1-
%A1%CA%B7%AA.%E0%C5%D7%E8%CD%B9%E3%CB%E9%E4%
C5%E0%AB%E8%B9%CA%EC%CD%CD%A1%E4%BB-.htm
http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/6141-4g-dtac-150-mbps
http://www.mxphone.net/081112-dtac-aims-to-lead-telecom-industry-into-the-4g-era/
http://www.dailynews.co.th/technology/165588
__________________________


(เกาะติดประมูล3G) ผู้ตรวจการ เปิดใจ ฟ้องขัดต่อรัฐธรรมนูญการแข่งขันเสรี./ไม่สามารถฟ้องคนเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
// (เกาะติดประมูล3G) เศรษฐพงค์ สู้ไม่คิดลาออก+หากศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราว เงินประมูล 50% จ่ายแล้วก็ไม่สามารถฟ้องต่อ กสทช.  


นายรักษ์เกชา กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ผู้ตรวจการได้ยื่นฟ้องครั้งนี้ เป็นการยื่นฟ้องต่อสำนักงาน กสทช. เนื่องจากพิจารณาจากขอบเขตอำนาจแล้วผู้ตรวจการไม่สามารถฟ้องคณะกรรมการ กสทช.และคณะกรรมการ กทค.ได้ เพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ส่วนประเด็นที่ฟ้องเนื่องจากเห็นว่าการประมูล 3G ครั้งนี้มีเข้าร่วมประมูลเพียง 3 ราย ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันเรื่องของราคาซึ่งอาจจะเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องการแข่งขันเสรี จึงขอให้มีคำสั่งฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองชั่วคราวให้ชะลอการออกใบอนุญาต เนื่องจากผู้ตรวจการไม่มีอำนาจสั่งให้ กสทช.ชะลอการออกใบอนุญาตแต่มีความเห็นพ้องตามผู้ร้องว่าคดีดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญและขัดต่อ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อให้ศาลชี้ขาด และหากเห็นว่าขัดต่อกฎหมายทั้งสองฉบับก็ขอให้ยกเลิกผลการประมูล 3G เมื่อวันที่ 16 ต.ค.

ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการประมูลเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ไม่ส่งเสริมให้เกิดการสู้เรื่องราคา เพราะจำนวนใบอนุญาตมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนผู้เข้าประมูล ส่วนในประเด็นเรื่องการฮั้วราคา ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้พิจารณาเนื่องจากเห็นว่า ป.ป.ช. รับเรื่องไปพิจารณาแล้ว


"เข้าใจกระบวนการทำงานที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องเดินตามขบวนการในการยื่นเรื่องต่อศาล โดย กสทช.ก็จะต้องรอคำสั่งจากศาลว่ารับเรื่องไว้ไต่สวนหรือไม่ ซึ่งหากศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวด้วยการระงับการออกไลเซ่นส์ 3จี เราก็ต้องหยุด เราก็ไม่สามารถออกไลเซ่นส์ให้ตามกำหนด 90 วัน ซึ่งผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าร่วมประมูลและได้จ่ายเงินประมูล 50% มาแล้วก็ไม่สามารถฟ้องต่อ กสทช.ได้ เนื่องจากเป็นคำสั่งศาล ไม่ใช่เป็นการดำเนินการของกสทช.ที่ไม่สามารถออกไลเซ่นส์ให้เองได้" พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว


"ไม่มีความกังวลต่อเรื่องดังกล่าวและไม่คิดจะลาออก เนื่องจากได้อาสามาทำงานแล้วจะต้องทำภารกิจให้เสร็จสิ้น การลาออกไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่คิดว่าเป็นการหนีปัญหามากกว่า"พ.อ.เศรษฐพงศ์ กล่าวhttp://www.ryt9.com/s/iq05/1525675
http://www.posttoday.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9
%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/186873/%E0%B8
%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E
0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%
96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0
%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8767%E0%B8
%AA%E0%B8%A7-
%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%
B8%AD%E0%B8%9A3%E0%B8%88%E0%B8%B5http://www.ryt9.com/s/iq05/1525556
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352358978&grpid=&catid=05&subcatid=0504

__________________________

(เกาะติดประมูล3G) รับแล้ว!! ศาลปกครองคดีดำ 2865/2555 // สุริยะใส ชมผู้ตรวจการต้องทำความกระจ่างต่อสังคม
   
ประเด็นหลัก


ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นความเห็นเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 2.1 GHz หรือ 3จี เสนอให้ศาลปกครองพิจารณาและวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรการ 47 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรการ 45 ประกอบมาตรา 41 วรรค 1 และวรรค 7 หรือไม่


นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน (Green Politics) กล่าวแสดงความชื่นชมต่อมติผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ส่งเรื่องให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินและตรวจสอบว่าการประมูล 3 จี มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ข้อพิพาทการประมูล 3 จี ได้ข้อยุติและมีความชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร เรื่องนี้แม้จะซับซ้อน แต่ถือเป็นหน้าที่ที่กลไกตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญต้องทำความกระจ่างต่อสังคม
     
      ทั้งนี้ เมื่อข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลปกครองทุกฝ่ายก็ต้องรอคำสั่งศาล ซึ่งเชื่อว่าศาลคงจะเปิดไต่สวนฉุกเฉินเพราะก่อนหน้านี้แม้ศาลปกครองไม่รับฟ้องภาคประชาชน เพราะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง แต่ในคำสั่งศาลก็ระบุไว้ชัดว่ามีเหตุอันสมควรที่จะต้องตรวจสอบดุลพินิจและหลักเกณฑ์การประมูลที่ประกาศโดย กสทช.ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
     
      “ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้แจกแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงต่อศาลปกครอง สังคมก็จะได้รับรู้รายละเอียดทั้งหมด จากกระบวนการวินิจฉัยของศาลปกครองที่ใช้ระบบไต่สวน ถ้าศาลเห็นว่าการประมูล 3 จี ไม่มีการแข่งขันกันจริงก็ต้องจัดประมูลกันใหม่ แต่ถ้าศาลเห็นว่าการประมูลโปร่งใส กสทช.ก็ต้องเดินหน้าออกใบอนุญาตให้เอกชน 3 รายต่อไป” นายสุริยะใส กล่าว


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352375217&grpid=03&catid=&subcatid=
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000136863&Keyword=%a1%ca%b7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.