Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติดประมูล3G) เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน เผย ( ศาลปกครองอาจจะมีคำสั่งในวันจันทร์นี้ ) กสทช. เองยังไม่ทราบว่าเนื้อหา

ประเด็นหลัก

นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่า จนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับคำสั่งจากศาลปกครอง ในประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งเรื่องไปที่ศาลปกครองเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมาเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช.ในการจัดประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3G ย่าน 2.1GHz
     
      'เบื้องต้นคาดว่า ศาลปกครองอาจจะมีคำสั่งในวันจันทร์ที่ 12 พ.ย.นี้ เนื่องจากตามขั้นตอนก็จะต้องตั้งองค์คณะเพื่อพิจารณาเนื้อหาที่ผู้ตรวจการยื่นฟ้องก่อน'
     
      ส่วนประเด็นที่ยื่นฟ้องสำนักงานเลขาธิการ กสทช. โดยไม่ได้ ฟ้องคณะกรรมการกสทช.นั้น เห็นว่า แม้คำสั่งต่างๆ จะถูกลงนามโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ของกสทช. แต่คนที่เป็นฝ่ายปฏิบัติ คือ สำนักงานเลขาธิการ กสทช. โดยผู้ตรวจการเห็นว่า สำนักงานกสทช.จัดการประมูล โดยไม่เปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี 2553 โดยการยื่นของศาลครั้งนี้ ได้ขอให้กสทช.ระงับการแจกใบอนุญาต 3G ให้เอกชนไว้ก่อนจะกว่าศาลจะมีคำสั่ง
     
      นายฐากร กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่รับทราบคำฟ้องว่ามีเนื้อหาอย่างไร แต่หากได้รับแล้วก็จะต้องทำคำให้การเพื่อชี้แจงต่อศาล โดยสำนักงานกสทช.และเลขาธิการ ไม่ใช่ผู้ยกร่างประกาศจัดประมูล และเข้าใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการฯ เป็นกระบวนการทำงานตามปกติที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ซึ่งอำนาจที่จะยกเลิกการจัดประมูลมี 2 ส่วนเท่านั้น คือ คำสั่งศาลปกครอง และมติของกทค.__________________________
กสทช. เตรียมประกาศอัตราชั่วคราวเสียง/ข้อมูล 3G


      กสทช.คาด 18 ธ.ค.นี้ ออกอัตราค่าบริการชั่วคราวขั้นสูงของบริการเสียงและข้อมูล 3G ส่วนคณะทำงานสอบฮั้วต้องเสร็จภายใน 25 พ.ย. ที่จะถึงนี้
     
      นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า มติบอร์ดคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้สำนักงานกสทช.เดินหน้ากำหนดอัตราขั้นสูงชั่วคราวสำหรับค่าบริการโทรศัพท์มือถือระบบ 3G ย่านความถี่ 2.1GHz ทั้งในส่วนค่าบริการด้านเสียง (Voice) และข้อมูล (Data) ก่อนออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ 2.1GHz ให้กับผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย
     
      ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถประกาศอัตราขั้นสูงชั่วคราวทั้งเสียง และข้อมูล ภายในวันที่ 18 ธ.ค.55 โดยในวันที่ 13 พ.ย.นี้ กสทช.จะเชิญผู้ประกอบการทั้ง 5 รายได้แก่เอไอเอส, ดีแทค, ทรู, กสท และทีโอที เข้ามาหารือเรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการ 3G ให้ถูกลง 15-20% เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ส่วนอัตราขั้นสูงถาวรคาดว่าจะประกาศภายหลังเอกชนได้รับใบอนุญาตไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน โดยหลังจากนี้ในวันที่ 23 พ.ย.55 กสทช.จะให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 รายส่งรายงานประมาณการต้นทุน และข้อเสนออัตราขั้นสูงที่เห็นว่าเหมาะสมให้กับสำนักงานกสทช.ต่อไป
     
      'ในส่วนของกสท และทีโอทีนั้นสาเหตุที่เชิญเข้ามาหารือเพื่อจะขอข้อมูลเท่านั้น ส่วนจะลดตามผู้ประกอบการทั้ง 3 รายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความพอใจเราไม่สามารถไปบังคับได้'
     
      ขณะที่ความคืบหน้าของคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่สำนักงาน กสทช.แต่งตั้งขึ้นนั้น ได้ขอขยายเวลาสอบสวนจากเดิมครบกำหนดในวันที่ 10 พ.ย.ออกไปอีก 2 เดือนนั้น นายฐากรกล่าวว่าจะขยายให้ได้แค่ภายใน 25 พ.ย.นี้เท่านั้น เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสน ซึ่งคณะทำงานอาจต้องเรียกประชุมกันสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อให้ผลสอบเดินหน้าอย่างรวดเร็ว
     
      นอกจากนั้นสำนักงานกสทช.ได้นำส่งรายได้แผ่นดินให้กับกระทรวงการคลังประจำปี 2553 จำนวน 1,658,939,039.38 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากรายได้ในสมัยกสทช.ยังเป็นกทช.อยู่ ซึ่งรายทั้งหมดมาจากโทรคมนาคมจำนวน 3,800 ล้านบาท จากค่าธรรมเนียม และค่าเลขหมาย เป็นต้น แต่หักเงินที่ใช้จ่ายไปอีกจำนวน 2,000 กว่าล้านบาท โดยจะเหลือเงินส่งคลังจำนวนดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)เป็นผู้ตรวจรับรองเรียบร้อยแล้ว
     
      สำหรับการส่งเงินเข้าคลังในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 65 วรรค 2 ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พรบ.กสทช.)
     
      นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่า จนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับคำสั่งจากศาลปกครอง ในประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งเรื่องไปที่ศาลปกครองเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมาเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช.ในการจัดประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3G ย่าน 2.1GHz
     
      'เบื้องต้นคาดว่า ศาลปกครองอาจจะมีคำสั่งในวันจันทร์ที่ 12 พ.ย.นี้ เนื่องจากตามขั้นตอนก็จะต้องตั้งองค์คณะเพื่อพิจารณาเนื้อหาที่ผู้ตรวจการยื่นฟ้องก่อน'
     
      ส่วนประเด็นที่ยื่นฟ้องสำนักงานเลขาธิการ กสทช. โดยไม่ได้ ฟ้องคณะกรรมการกสทช.นั้น เห็นว่า แม้คำสั่งต่างๆ จะถูกลงนามโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ของกสทช. แต่คนที่เป็นฝ่ายปฏิบัติ คือ สำนักงานเลขาธิการ กสทช. โดยผู้ตรวจการเห็นว่า สำนักงานกสทช.จัดการประมูล โดยไม่เปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี 2553 โดยการยื่นของศาลครั้งนี้ ได้ขอให้กสทช.ระงับการแจกใบอนุญาต 3G ให้เอกชนไว้ก่อนจะกว่าศาลจะมีคำสั่ง
     
      นายฐากร กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่รับทราบคำฟ้องว่ามีเนื้อหาอย่างไร แต่หากได้รับแล้วก็จะต้องทำคำให้การเพื่อชี้แจงต่อศาล โดยสำนักงานกสทช.และเลขาธิการ ไม่ใช่ผู้ยกร่างประกาศจัดประมูล และเข้าใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการฯ เป็นกระบวนการทำงานตามปกติที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ซึ่งอำนาจที่จะยกเลิกการจัดประมูลมี 2 ส่วนเท่านั้น คือ คำสั่งศาลปกครอง และมติของกทค.
     
ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000137261

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.