Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติดประมูล3G)กสทช.รอไปอีก2เดือนสั่งด่วน(ต้องตรวจเสร็จ25 พ.ย.)(ฟัน18 ธ.ค.กำหนดราคา)อาจลดราคา3Gมากกว่านั้น 15-20%

ประเด็นหลักนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชนะประมูล ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดในเครือเอไอเอส  บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือทรูมูฟ และบริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือดีแทค  รวมถึง บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ที่ให้บริการ 3G อยู่ในปัจจุบัน มาให้ข้อมูลในวันที่ 13 พ.ย. มาหารือเกี่ยวกับการลดอัตราค่าบริการลงจากปัจจุบัน 15 – 20%  พร้อมให้ผู้ประกอบการจัดส่งรายงานประมาณการต้นทุน รวมถึงข้อเสนออัตราขั้นสูงที่เห็นว่าเหมาะสม ภายใน 23 พ.ย.  ก่อนที่ กทค. จะพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการ 3G  ทั้งด้านเสียงและข้อมูล ภายในวันที่ 18 ธ.ค. นี้ เพื่อจะระบุให้เป็นเงื่อนไขในใบอนุญาตต่อไป


เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช) ยันให้เวลาคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 3G 2.1GHz ที่มีนายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน สรุปผลสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ หรือภายในวันที่ 25 พ.ย.นี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป"รอไปก็มีแต่ผลเสียหายเกิดขึ้น...อนุญาตให้ไม่เกิน 2 สัปดาห์"นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าว

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา นายสุวิจักษณ์ ให้สัมภาษณ์ว่า การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเป็นจำนวนมากจึงเกรงว่าจะหาข้อสรุปได้ไม่ทันกำหนด 15 วัน และจะขอขยายเวลาตรวจสอบออกไปอีก 2 เดือน________________________________กสทช.นัดเอกชนถกอัตราค่าบริการ 3G วันที่ 13 พ.ย.ก่อนเสนอแผนทันตามกรอบ


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า  สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการตามกรอบการทำงานเพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราค่าบริการ 3G ในระยะแรกของผู้ประกอบการ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการ ตามแผนการดำเนินงาน จะเริ่มจากในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 สำนักงาน กสทช. จะเชิญผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเดิมหารือเรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการ 3G ให้ถูกลงเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคจากนั้นจะให้ผู้ประกอบการจัดส่งรายงานประมาณการต้นทุนและข้อเสนออัตราขั้นสูงที่เห็นว่าเหมาะสมให้สำนักงาน กสทช. อัตราค่าบริการ 3G ที่ลดลงตามนโยบาย กทค. ซึ่งรวมถึงแผนการให้บริการภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เพื่อให้ กทค. สามารถพิจารณาเงื่อนไขการกำหนดอัตราค่าบริการ 3G ของผู้ประกอบการได้ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ในการดำเนินการสำนักงานฯ จะเป็นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา

นายฐากูร กล่าวว่า หากผลการสอบคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาฯ ที่สำนักงานฯ แต่งตั้งขึ้นผ่าน และสามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ สำนักงานฯ จะนำผลการดำเนินการตามกรอบการทำงานเพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราค่าบริการ 3G ในระยะแรกข้างต้นมาพิจารณา เพื่อจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อกำหนดกรอบอัตราค่าบริการ 3G ให้ลดลง 15-20% ตามที่ได้แถลงการณ์ไว้ รวมถึงกำหนดกรอบระยะเวลาในการออกใบอนุญาตใหม่ด้วย

ส่วนกรณีที่กรณีที่มีการเสนอข่าวว่าอัตราค่าบริการขั้นสูงที่ลดลงจะเป็น 78 สตางค์ นั้น นายฐากูร กล่าวว่า อัตราค่าบริการ 3G ที่ กทค. กำหนดให้ลดลง 15-20% อาจจะเป็นตัวเลขที่มีมากกว่าหรือน้อยกว่าที่เป็นข่าวก็ได้ ทั้งนี้ต้องรอผลสรุปของการดำเนินการก่อน ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงจะเสนอเป็นรายงานให้ กทค. พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ กสทช.ได้นำเงินที่ได้รับจากผู้ชนะประมูลใบอนุญาต 3G ส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้กระทรวงการคลังประจำปี พ.ศ. 2553 เป็นจำนวน 1,658,939,039.38 บาท เป็นการดำเนินการตาม มาตรา 65 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553  ที่กำหนดให้รายได้ของสำนักงานเมื่อหักค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงาน กสทช. ค่าภาระต่างๆ ที่จำเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา 52 และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1526481

___________________________________________


กสทช.ขีดเส้นคณะทำงานตรวจสอบฮั้วประมูล 3G สรุปผลไม่เกิน 25 พ.ย.


เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช) ยันให้เวลาคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 3G 2.1GHz ที่มีนายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน สรุปผลสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ หรือภายในวันที่ 25 พ.ย.นี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป"รอไปก็มีแต่ผลเสียหายเกิดขึ้น...อนุญาตให้ไม่เกิน 2 สัปดาห์"นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าว

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา นายสุวิจักษณ์ ให้สัมภาษณ์ว่า การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเป็นจำนวนมากจึงเกรงว่าจะหาข้อสรุปได้ไม่ทันกำหนด 15 วัน และจะขอขยายเวลาตรวจสอบออกไปอีก 2 เดือน

เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า หลังจากคณะทำงานฯ ได้สรุปผลการตรวจสอบแล้วจะต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) พิจารณาต่อไป หากเห็นว่าการตรวจสอบจะไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้จะเข้าไปหารือกับคณะทำงานฯ เพื่อขอให้มีการประชุมถี่ขึ้นเป็นสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

นอกจากนี้ ตามที่ กทค.ได้มีมติมอบให้สำนักงาน กสทช.ศึกษากรอบในการดำเนินการเพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ในความคุ้มผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน โดยจะกำกับดูแลอัตราค่าบริการ ทั้งประเภทเสียงและข้อมูลของบริการ 3จี บนย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ต ให้ลดลง 15-20% จากอัตราค่าบริการในปัจจุบันนั้น กทค.เห็นชอบในการกำกับดูแลอัตราค่าบริการที่จะทำคู่ขนานไปในระหว่างรอผลการตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลจากคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้ร่วมการประมูล

นายฐากร กล่าวด้วยว่า กสทช.น้อมรับคำสั่งของศาลปกครองกลางไม่ว่าคำตัดสินจะออกมาเช่นใดในเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ 3G หลังจากที่เมื่อวานนี้(8 พ.ย.) สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินตัดสินใจส่งเรื่องให้ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า การประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรการ 47 และพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรการ 45 ประกอบมาตรา 41 วรรค1 และ วรรค 7 หรือไม่

"ถ้าศาล จะมีคำสั่งลงมาให้ยกเลิกประมูล 3จี เราจะยกเลิกทันที" เลขาธิการ กสทช.กล่าว พร้อมระบุว่า แต่หากในท้ายสุดแล้วไม่มีปัญหาติดขัดในข้อกฎหมาย คาดว่า กสทช.จะออกใบอนุญาตให้ได้ภายในวันที่ 18 ม.ค.56 หรือภายในกำหนด 90 วันนับจากวันที่เปิดประมูล

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1526462

___________________________________


กสทช.ขีดเส้นสรุปผลตรวจสอบฮั้วประมูล 3G ไม่เกิน 2 สัปดาห์


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) เปิดเผยว่ากสทช.จะให้เวลาคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 3G 2.1GHz ที่มีนายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน สรุปผลสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ หรือภายในวันที่ 25 พ.ย.นี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งหลังจากคณะทำงานได้สรุปผลการตรวจสอบแล้วจะต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) พิจารณาต่อไป หากเห็นว่าการตรวจสอบจะไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้จะเข้าไปหารือกับคณะทำงานเพื่อขอให้มีการประชุมถี่ขึ้นเป็นสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมานายสุวิจักษณ์ ให้สัมภาษณ์ว่าการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเป็นจำนวนมากจึงเกรงว่าจะหาข้อสรุปได้ไม่ทันกำหนด 15 วัน และจะขอขยายเวลาตรวจสอบออกไปอีก 2 เดือน


ข่าวหุ้นธุรกิจ
http://www.kaohoon.com/online/49893/%A1%CA%B7%AA.%A2%D
5%B4%E0%CA%E9%B9%CA%C3%D8%BB%BC%C5%B5%C3%C7%
A8%CA%CD%BA%CE%D1%E9%C7%BB%C3%D0%C1%D9%C5-3G-
%E4%C1%E8%E0%A1%D4%B9-2-
%CA%D1%BB%B4%D2%CB%EC-.htm


_______________________________________


กสทช. ขีดเส้นตาย "18ธ.ค."กำหนดเพดานราคาค่าบริการ 3G

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชนะประมูล ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดในเครือเอไอเอส  บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือทรูมูฟ และบริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือดีแทค  รวมถึง บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ที่ให้บริการ 3G อยู่ในปัจจุบัน มาให้ข้อมูลในวันที่ 13 พ.ย. มาหารือเกี่ยวกับการลดอัตราค่าบริการลงจากปัจจุบัน 15 – 20%  พร้อมให้ผู้ประกอบการจัดส่งรายงานประมาณการต้นทุน รวมถึงข้อเสนออัตราขั้นสูงที่เห็นว่าเหมาะสม ภายใน 23 พ.ย.  ก่อนที่ กทค. จะพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการ 3G  ทั้งด้านเสียงและข้อมูล ภายในวันที่ 18 ธ.ค. นี้ เพื่อจะระบุให้เป็นเงื่อนไขในใบอนุญาตต่อไป
ส่วนการตรวจสอบพฤติกรรมการเคาะราคาของผู้เข้าร่วมประมูล กสทช. จะเร่งรัดให้คณะทำงานส่งข้อสรุปมาให้ภายใน 25 พ.ย.นี้ เพื่อจะได้ข้อยุติว่าจะดำเนินการออกใบอนุญาตต่อหรือจะยกเลิกการประมูล

กรณีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รัฐสภา ได้ยื่นฟ้องสำนักงาน กสทช. ต่อศาลเมื่อวานนี้(8 พ.ย.) ถึงเวลานี้ทางสำนักงาน กสทช. ยังไม่ได้รับคำฟ้องแต่อย่างใด ทราบละเอียดจากสื่อมวลชนเท่านั้น  จึงไม่รู้จะชี้แจงอย่างไร หากได้รับคำฟ้องแล้ว กสทช. จะรีบทำคำให้การเพื่อชี้แจงกับศาลปกครองโดยด่วน

“ในประเด็นนี้ขอชี้แจงให้ชัดเจน เนื่องจากทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ยื่นฟ้องเลขาธิการ กสทช. ซึ่งตัวเลขาธิการเองไม่มีอำนาจในการยกเลิกประกาศที่กรรมการ กสทช. ยกร่างขึ้นได้  แต่เข้าใจว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจไปถึงบอร์ด กทค.  แต่ก็อยากจะเน้นย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการทำงานตามปกติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ หากเห็นว่า กฎหรือประกาศใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ส่วนคำสั่งทางปกครองของศาลจะออกมาอย่างไร กสทช. ยินดีน้อมรับ เพราะได้เรียนมาตลอดว่าการยกเลิกการประมูล 3G ได้จะต้องมาจากคำสั่งของศาลปกครอง หรือ มติของบอร์ด กทค.”


ประชาชาติธุรกิจ
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1352446164&grpid=&catid=06&subcatid=0600

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.