Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

1 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติดประมูลDigital TV-Radio) พระสงฆ์วัดป่าร่วมสวดคว่ำบาตร//ยื่นเอกสารขอใบอนุญาตเคเบิล-ทีวีดาวเทียม//ยุติอนาล็อก58

ประเด็นหลัก


พระสงฆ์สายวัดป่ากว่า 1,000 รูป จากทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีสวดคว่ำบาตรให้กับ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เนื่องจากไม่เห็นด้วยกรณีที่ กสทช.ได้เข้าจับกุมสถานีวิทยุเครือข่ายเสียงธรรมเพื่อประชาชน ที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม โดยอ้างว่า ไม่มีสิทธิ์ทดลองออกอากาศ ทางคณะสงฆ์เห็นว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่ กสทช.ที่เข้าจับกุมสถานีวิทยุเสียงธรรม เข้าข่ายลักษณะข่มขู่คุกคาม เนื่องจากสถานีวิทยุแห่งนี้ออกอากาศมาเป็นเวลาหลายปี ที่ผ่านมาการประชุมจัดสรรคลื่นความถี่มีคณะสงฆ์จากวัดป่าบ้านตาดเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง จึงเห็นว่าการกระทำของ กสทช.เป็นการคุกคามการเผยแผ่ธรรมะของสงฆ์ การดำเนินงานของวิทยุเสียงธรรมนั้น เป็นการเผยแผ่ธรรมะ และคำสอนของหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน โดยไม่มีการแสวงหากำไร ซึ่งอยู่ในข่ายวิทยุบริการเพื่อสาธารณะ ซึ่งมีกำลังความถี่ 500 วัตต์ ปัจจุบันนั้นมีอยู่ประมาณ 126 สถานีทั่วประเทศ
ผู้ประกอบการฯ ที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วต้องมายื่นเอกสารแสดงความจำนงเพื่อขอรับไลเซ่นส์จาก กสทช.ภายในวันที่ 15 ธ.ค. หรือภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2555 ซึ่งผู้ประกอบการต้องมายื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2555 และสำนักงาน กสทช.จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการประมาณ 60 วัน แต่หากผู้ประกอบการไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว และยังประกอบกิจการหรือให้บริการต่อไป จะถือว่าผิดกฎหมายและฝ่าฝืนประกาศ กสทช. ส่วนผู้ประกอบกิจการที่ยังไม่ได้ดำเนินกิจการสามารถยื่นขอไลเซ่นส์ได้ตลอด


สำหรับ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตฯต้องจ่าย 2% ของรายได้ต่อปีและจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนากิจการโทรคมนาคมอีก 2% ต่อปี โดยมีค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาตใน กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 5,000 บาท มีอายุใบอนุญาต 15 ปี  กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับท้องถิ่น 5,000 บาท ระยะแรกให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 1 ปี หลังจากนั้นจะเพิ่มเป็น 14 ปี กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับภูมิภาค 5 หมื่นบาท มีอายุใบอนุญาต 15 ปี และกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ 2.5 แสนบาท ระยะแรกให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 1 ปี หลังจากนั้นจะเพิ่มเป็น 14 ปี

_____________________________________________

กสทช.เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารขอใบอนุญาตเคเบิล-ทีวีดาวเทียม


      เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.ได้จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบกิจการมาลงทะเบียน เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในธุรกิจเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตแล้วกว่า 200 ราย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มประเภทที่มาขอใบอนุญาตได้แก่ ผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ที่ต้องการมีช่องรายการ และผู้ประกอบการด้านกระจายเสียง โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี และทีวีดาวไทยในประเทศไทย จะมีใบอนุญาตเป็นทางการ นับตั้งแต่มีธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นมาในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
      ขณะที่ผู้ประกอบการหลายราย กล่าวว่า กสทช.ยังไม่ให้ข้อมูลที่เปิดกว้าง และทำให้เกิดความสับสนในการแบ่งประเภทในการขอรับใบอนุญาต รวมทั้งช่วงเวลาที่แจ้งให้มายื่นเอกสาร เพื่อดำเนินกระบวนการต่างๆ เป็นไปอย่างกระชั้นชิด โดย กสทช.แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพียง 2 วัน
      สำหรับขั้นตอนหลังยื่นเอกสารแล้ว จะถูกนำเสนอเข้าสู่ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง หรือ บอร์ดชุดเล็กของ กสทช.เท่านั้น ก่อนจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แต่ละรายได้ ซึ่งคาดว่าใบอนุญาตใบแรกที่จะให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ จะอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และทยอยให้ได้ใบอนุญาตจนครบ ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000134273&Keyword=%a1%ca%b7

___________________________________________


พระสงฆ์วัดป่าร่วมสวดคว่ำบาตร กสทช. หลังเข้าจับกุมวิทยุเสียงธรรม


      พระสงฆ์สายวัดป่ากว่า 1,000 รูป จากทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีสวดคว่ำบาตรให้กับ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เนื่องจากไม่เห็นด้วยกรณีที่ กสทช.ได้เข้าจับกุมสถานีวิทยุเครือข่ายเสียงธรรมเพื่อประชาชน ที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม โดยอ้างว่า ไม่มีสิทธิ์ทดลองออกอากาศ ทางคณะสงฆ์เห็นว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่ กสทช.ที่เข้าจับกุมสถานีวิทยุเสียงธรรม เข้าข่ายลักษณะข่มขู่คุกคาม เนื่องจากสถานีวิทยุแห่งนี้ออกอากาศมาเป็นเวลาหลายปี ที่ผ่านมาการประชุมจัดสรรคลื่นความถี่มีคณะสงฆ์จากวัดป่าบ้านตาดเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง จึงเห็นว่าการกระทำของ กสทช.เป็นการคุกคามการเผยแผ่ธรรมะของสงฆ์ การดำเนินงานของวิทยุเสียงธรรมนั้น เป็นการเผยแผ่ธรรมะ และคำสอนของหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน โดยไม่มีการแสวงหากำไร ซึ่งอยู่ในข่ายวิทยุบริการเพื่อสาธารณะ ซึ่งมีกำลังความถี่ 500 วัตต์ ปัจจุบันนั้นมีอยู่ประมาณ 126 สถานีทั่วประเทศ

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000134263&Keyword=%a1%ca%b7

______________________________________
กสทช. ตีกรอบผู้ประกอบการเคเบิล-ทีวีดาวเทียม ยื่นขอไลเซ่นส์ 15 ธ.ค.

ดีเดย์! 15 ธ.ค. กสทช. ตีกรอบ 60 วัน ให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมยื่นขอใบอนุญาตการประกอบกิจการฯ ฟันผิดกฎหมายหากเลยกำหนด เผยยอดผู้ยื่นวันแรกกว่า 50 ราย ขณะที่ CTH แกรมมี่ เข้ายื่นแล้ว...

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  หรือ กสทช. กล่าวว่า ขณะนี้ กสทช. โดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจต่อประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 3 ฉบับ แก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่าย กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 โดยอธิบายเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต อธิบายและตรวจเอกสารประกอบ มีการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้ง เปิดให้ยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตแล้ว


รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า วันนี้บรรยากาศโดยภาพรวมเป็นไปอย่างคึกคัก ส่วนใหญ่เป็นการชี้แจง และทำความเข้าใจ รวมทั้งให้คำแนะนำคำปรึกษาในการยื่นขอใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมท้องถิ่นทั่วประเทศ ขณะที่ ผู้ประกอบการรายใหญ่อย่าง จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และ CTH ได้ทยอยยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยล่าสุดมีผู้ประกอบกิจการฯ เข้ายื่นแล้วประมาณ 50 กว่าราย โดยส่วนใหญ่เป็นเคเบิลทีวี


ทั้งนี้ ผู้ประกอบการฯ ที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วต้องมายื่นเอกสารแสดงความจำนงเพื่อขอรับไลเซ่นส์จาก กสทช.ภายในวันที่ 15 ธ.ค. หรือภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2555 ซึ่งผู้ประกอบการต้องมายื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2555 และสำนักงาน กสทช.จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการประมาณ 60 วัน แต่หากผู้ประกอบการไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว และยังประกอบกิจการหรือให้บริการต่อไป จะถือว่าผิดกฎหมายและฝ่าฝืนประกาศ กสทช. ส่วนผู้ประกอบกิจการที่ยังไม่ได้ดำเนินกิจการสามารถยื่นขอไลเซ่นส์ได้ตลอด


สำหรับ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตฯต้องจ่าย 2% ของรายได้ต่อปีและจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนากิจการโทรคมนาคมอีก 2% ต่อปี โดยมีค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาตใน กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 5,000 บาท มีอายุใบอนุญาต 15 ปี  กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับท้องถิ่น 5,000 บาท ระยะแรกให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 1 ปี หลังจากนั้นจะเพิ่มเป็น 14 ปี กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับภูมิภาค 5 หมื่นบาท มีอายุใบอนุญาต 15 ปี และกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ 2.5 แสนบาท ระยะแรกให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 1 ปี หลังจากนั้นจะเพิ่มเป็น 14 ปี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการที่ยังไม่ได้ไปยื่น สามารถไปยื่นได้อีก 1 วัน (3 พ.ย.) เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ โดย กสทช. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกกว่า 100 คน จำนวน 15 บูธ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว ผู้ประกอบการสามารถยื่นได้ที่สำนักงาน กสทช. ซ.พหลโยธิน 8 (ซ.สายลม) ได้แต่อาจไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่มากนัก


ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/303273

__________________________________________


กสทช.เดินหน้าทีวีดิจิตอลเฟสแรกปี 56-ยุติอนาล็อก 58

กสทช. เดินหน้าแผนคลื่นความถี่ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตั้งเป้าเฟสแรกปี 56 ตามด้วยยุติอนาล็อกปี 58 คาดเปิดประมูลช่องธุรกิจได้ ส.ค.56...

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นางปริตา วงศ์ชุตินาท รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน (บ.3) กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวในระหว่างการอบรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สื่อมวลชน เรื่อง การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า ขณะนี้ ประเทศไทยมีแผนกำหนดการเปลี่ยนไปสู่ทีวีดิจิตอล ภายในปี 2559 หรือ ใน 4 ปี หลังจากนี้ ซึ่งตามแผนการดำเนินการระบุว่าแต่ละครัวเรือนจะต้องสามารถรับชมทีวีดิจิตอล 80% ของพื้นที่ทั้งหมด

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน (บ.3) กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. กล่าวต่อว่า การประมูลคลื่นความถี่ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล แบ่งเป็นเฟสแรก ระหว่างปี 2556-2557 เป็นการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ส่วนเฟสสอง ช่วงกลางปี 2557-2559 จะดำเนินการตามแผน แต่ยังไม่ได้ยุติระบบอนาล็อก เพราะหากยุติกะทันหันจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้งานระบบอนาล็อก เนื่องจากจะทำให้ไม่สามารถรับชมได้เลย แต่จะเริ่มต้นแผนการยุติระบบอนาล็อกในปี 2558


นางปริตา กล่าวอีกว่า คาดการณ์ว่าหากดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ จะสามารถออกใบอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ได้ภายในเดือน ธ.ค.2555 และจะออกใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่เป็นบริการสาธารณะได้ประมาณเดือน มี.ค.2556 จากนั้น จะเข้าสู่การประมูลช่องความถี่กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่เป็นธุรกิจ ในเดือน ส.ค.2556 และจะออกใบอนุญาตทีวีชุมชนได้ช่วงปลายปี 2556 อย่างไรก็ตาม แผนการทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับ ประกาศประเภทจำนวนช่องที่จะใช้ในทีวีดิจิตอล ประกอบด้วย ช่องบริการสาธารณะ 12 ช่อง บริการชุมชน รวมทั้งช่องบริการธุรกิจที่ให้เผยแพร่รายการเป็นการทั่วไปแบบปกติ 20 ช่อง และในแบบความคมชัดคุณภาพสูงรายการคมชัดสูง หรือ ไฮเดฟิเนชัน 4 ช่อง

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/303286

_______________________________________________


กสทช.เปิดให้ขอไลเซ่นส์เคเบิลทีวี-ทีวีดาวเทียมถึง 15 ธ.ค.,GRAMMY-CTH ยื่นแล้วนายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่อย่าง บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) และ บริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง (CTH) ได้ทยอยยื่นเอกสารเพื่อขอรับรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วทั้งนี้ กสทช.จะเปิดให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตภายในวันที่ 15 ธ.ค.55 หรือภายใน 60 วันนับจากนับจากวันที่ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 ต.ค.55

หลังจากยื่นเอกสารแล้ว สำนักงาน กสทช.จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการประมาณ 60 วัน แต่หากผู้ประกอบการไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวและยังประกอบกิจการหรือให้บริการต่อไป จะถือว่าผิดกฎหมายและฝ่าฝืนประกาศ กสทช. และการให้บริการช่องรายการและประกอบกิจการโทรทัศน์เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมนับจากนี้จะต้องประกอบกิจการภายใต้ใบอนุญาตฯอย่างถูกต้อง

สำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตฯ จะต้องจ่ายเงิน 2% ของรายได้ต่อปีและจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนากิจการโทรคมนาคมอีกปีละ 2% โดยมีค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาตในกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 5,000 บาท มีอายุใบอนุญาต15 ปี

กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับท้องถิ่น 5,000 บาท ระยะแรกให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 1 ปี หลังจากนั้นจะเพิ่มเป็น 14 ปี กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับภูมิภาค 50,000 บาท มีอายุใบอนุญาต 15 ปี และกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ 250,000 บาท ระยะแรกให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 1 ปี หลังจากนั้นจะเพิ่มเป็น 14 ปี

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1521777

___________________________________________


กสทช. เปิดให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมยื่นขอใบอนุญาตภายใน15ธ.ค.วันนี้(2 พ.ย.)ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์(กสท.)

ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 3 ฉบับคือ 1.วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 2.หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่าย กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และ3.หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ทราบวิธีการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต อธิบายและตรวจเอกสารประกอบ และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาต

และเปิดให้ผู้ประกอบการเคเบิ้ล และทีวีดาวเทียมยื่นแบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการเสียงและกิจการโทรทัศห้องวายุภักษ์ ชั้น 4ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

หากหลังวันดังกล่าว สามารถเข้าไปยื่นแบบคำขออนุญาตดังกล่าวด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 2) เลขที่ 87 ถ.พหลโยธิน ซอย8 (สายลม)สามเสนใน กทม.10400 โดยวงเล็บมุมซองว่า "ยื่นแบบคำขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (บริการโครงข่าย)หรือ (บริการกระจายเสียง)หรือ(บริการโทรทัศน์)หรือ(บริการสิ่งอำนวยความสะดวก)"

นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการ  กสทช. กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจต่อประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ว่า วันนี้(2 ต.ค.55) เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจและให้คำแนะนำคำปรึกษาในการยื่นขอใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมท้องถิ่นจากทั่วประเทศเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ อาทิ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และ CTH ได้ทยอยยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งการเปิดให้ผู้ประกอบการ ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ฯ นี้ ต้องมายื่นเอกสารแสดงความจำนงต่อ กสทช.ภายใน 60 วันนับจากวันที่ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ซึ่งผู้ประกอบการต้องมายื่นเอกสารภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 และสำนักงาน กสทช.จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสาร เพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการประมาณ 60 วัน แต่หากผู้ประกอบการไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว และยังประกอบกิจการ หรือให้บริการต่อไป จะถือว่าผิดกฎหมายและฝ่าฝืนประกาศ กสทช. และการให้บริการช่องรายการและประกอบกิจการโทรทัศน์เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม นับจากนี้จะต้องประกอบกิจการภายใต้ใบอนุญาตฯอย่างถูกต้อง
       
สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ฯ ต้องจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ต่อปี และจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนากิจการโทรคมนาคมอีกร้อยละ 2 ต่อปี โดยมีค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาตในกิจการบริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 5,000 บาท มีอายุใบอนุญาต 15 ปี กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับท้องถิ่น 5,000 บาท ระยะแรกให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 1 ปี หลังจากนั้นจะเพิ่มเป็น 14 ปี กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับภูมิภาค 50,000 บาท มีอายุใบอนุญาต 15 ปี และกิจการบริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ 250,000 บาท ระยะแรกให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 1 ปี หลังจากนั้นจะเพิ่มเป็น 14 ปี


ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=152012:-15-
&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.