Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติประมูลDigital TV-Radio) ประเมินราคาไม่ซ่ำรอย3G//อิงเยอรมันปรับใช้ทีวีดิจิตอลในไทยพร้อมจัดอบรมพนักงาน

ประเด็นหลัก


น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า  การจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในปีหน้า ดังนั้นจึงเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโทรทัศน์จากประเทศเยอรมนีมาบรรยายให้ความรู้และอบรมให้แก่พนักงาน กสทช.เกี่ยวกับภาพรวมของการกำกับดูแลสื่อวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลจากบทเรียนในประเทศเยอรมนีและรูปแบบการประมูลทีวีดิจิตอล การคุ้มครองผู้บริโภคและการกำกับดูแลกันเอง


ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าประทศเยอรมนี ได้มีการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล๊อกไปสู่ดิจิตอลและได้เข้าสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลกว่า 70 %ภายในระยะเวลา 5 ปี  ซึ่งประเทศไทยจะใช้บทเรียนและปรับใช้ อาทิ การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมโดยไม่ได้มุ่งหวังมูลค่าของคลื่นความถี่สูงสุด  แต่ต้องให้เกิดโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่มีการเผยแพร่เนื้อหาสาระไปสู่สาธารณะอย่างมีประโยชน์สูงสุด3 ข้อ ที่ได้นำแนวทางของเยอรมนีมาใช้ คือ การกำหนดราคาตั้งต้นให้เหมาะสม ไม่ให้มีปัญหาซ้ำรอยคลื่น 3G ผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่ทีวีดิจิตอลต้องถูกคัดกรองเนื้อหา ให้มุ่งประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก และสุดท้ายต้องหาความสมดุลระหว่างการค้าเสรี และไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์________________________________________

“กสทช.”อิงเยอรมันปรับใช้ทีวีดิจิตอลในไทย


กสทช.จัดสัมมนา โทรทัศน์ยุคดิจิตอล นำแบบอย่างเยอรมนีมาปรับใช้ในไทย รองรับประมูลทีวีในปีหน้า


วันนี้(13 พ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การกำกับดูแลวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล การคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ (Broadcasting Regulation in the Digital Era: Consumer Protection and Public Interest ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคให้เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่องอุปสรรคกลไก แก้ไข การกำกับดูแล การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อช่วงการเปลี่ยนผ่าน จากระบบอนาล๊อกไปสู่ดิจิตอล


น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า  การจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในปีหน้า ดังนั้นจึงเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโทรทัศน์จากประเทศเยอรมนีมาบรรยายให้ความรู้และอบรมให้แก่พนักงาน กสทช.เกี่ยวกับภาพรวมของการกำกับดูแลสื่อวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลจากบทเรียนในประเทศเยอรมนีและรูปแบบการประมูลทีวีดิจิตอล การคุ้มครองผู้บริโภคและการกำกับดูแลกันเอง


ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าประทศเยอรมนี ได้มีการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล๊อกไปสู่ดิจิตอลและได้เข้าสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลกว่า 70 %ภายในระยะเวลา 5 ปี  ซึ่งประเทศไทยจะใช้บทเรียนและปรับใช้ อาทิ การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมโดยไม่ได้มุ่งหวังมูลค่าของคลื่นความถี่สูงสุด  แต่ต้องให้เกิดโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่มีการเผยแพร่เนื้อหาสาระไปสู่สาธารณะอย่างมีประโยชน์สูงสุด


 ด้านนายวูล์ฟกัง ซูลิซ์ ผู้อำนวยการ สถาบันฮานส์ เบรโดว มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี กล่าวว่า  เยอรมนีวางกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ไม่มีความเข้มงวดเกินไป แต่ได้ให้โอกาสให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามากำกับดูแลตัวเอง เพื่อให้เอกชนประกอบธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพและให้เกิดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการดูแลเนื้อหาโฆษณาผ่านโทรทัศน์ เยอรมนี ให้สิทธิเสรีภาพในการทำธุรกิจ แต่ทั้งนี้ได้ออกกฎห้ามโฆษณาสินค้าประเภทอาหารและยา เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องได้รับรองจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ..

เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/166483________________________________________


กสทช.จัดสัมมนาเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์แอนะล็อกสู่ดิจิตอล      ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Broadcasting Regulation in the Digital Era ว่า ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและการพิทักษ์สิทธิสาธารณะ มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี ได้บรรยายว่า ในกลุ่มประเทศยุโรปและเยอรมนีเอง มีระบบการกำกับทีวีดิจิตอลที่น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับไทยได้ เพราะสื่อมวลชนตื่นตัวเรื่องสิทธิเสรีภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมคล้ายกับในประเทศไทย เนื่องจากมีความเป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้น จึงให้ความสำคัญเรื่องประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
      ทางด้าน น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.กล่าวว่า ในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ไทยไปสู่ระบบดิจิตอล บอร์ดชุดเล็ก กสท.ที่ดูแลเรื่องวิทยุและโทรทัศน์มีโจทย์ 3 ข้อ ที่ได้นำแนวทางของเยอรมนีมาใช้ คือ การกำหนดราคาตั้งต้นให้เหมาะสม ไม่ให้มีปัญหาซ้ำรอยคลื่น 3G ผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่ทีวีดิจิตอลต้องถูกคัดกรองเนื้อหา ให้มุ่งประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก และสุดท้ายต้องหาความสมดุลระหว่างการค้าเสรี และไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000138546&Keyword=%a1%ca%b7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.