Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติประมูล3G) ผู้ตรวจมั่นใจหลักฐานครบ หนักแน่น (( ความจำเป็นในการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เกินกว่าจะเยียวยา ))

ประเด็นหลัก

นายเฉลิมศักดิ์ กล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าคงไม่ต้องมาชี้แจงต่อศาลเพิ่มเติมอีก แต่หากศาลยังต้องการข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสารหรือต้องการจะให้มาชี้แจงเพิ่มเติมก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม

สำหรับวันนี้ ประเด็นที่ศาลปกครองไต่สวนประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 1.เรื่องข้อกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ให้เห็นว่าการประมูลคลื่น 3จี ของกสทช.ไม่ได้เปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ถึงแม้จะใช้วิธีการประมูลก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะในอนาคตได้

2.ศาลไต่สวนเพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นในการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยชี้ให้เห็นว่าหากปล่อยให้มีการดำเนินการต่อไปโดยที่ยังมีปัญหาค้างคาอยู่ ในภายภาคหน้าหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยากเกินกว่าจะเยียวยา


เพื่อขอให้เพิกถอนการจัดการประมูลคลื่นความถี่ 3 จีว่า ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้ตนและทีมกฎหมายเข้าชี้แจงต่อองค์คณะตุลาการศาลปกครอง ซึ่งตนพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลโดยได้เตรียมเอกสารและหลักฐานมาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยตนก็ยังไม่ทราบว่าศาลปกครองจะต้องการสอบถามประเด็นอะไรเพิ่มเติมบ้าง แต่ก็ พร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็น ทั้งนี้ การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องกสทช.ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้การออกใบอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ 3 จีล่าช้า
_______________________________


ผู้ตรวจการฯ ย้ำ กสทช. ประมูล 3 จี ขัดรัฐธรรมนูญ


วันนี้ (14 พ.ย.) ที่ศาลปกครองกลาง  นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินทางเพื่อเข้าชี้แจงต่อศาลในฐานะผู้ร้อง จากกรณีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เกี่ยวกับการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3 จี

นายเฉลิมศักดิ์ ระบุว่า การมาชี้แจงในวันนี้ ยังไม่ทราบว่าศาลต้องการสอบถามในประเด็นใดเพิ่มเติมเนื่องจากคำบรรยายฟ้องได้ให้รายละเอียดอย่างชัดเจน พร้อมชี้แจงเหตุผลว่าการจัดประมูลของ กสทช. นั้นมีความผิดด้านการปกครองที่จัดประมูลอย่างไม่เป็นธรรม ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 45 ซึ่งการยื่นคำร้องให้ไต่สวนฉุกเฉิน และคุ้มครองชั่วคราวในครั้งนี้เป็นเพียงการชะลอการออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3 จี เพื่อจะได้กลับมาดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนเท่านั้น

ขณะเดียวกัน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการพัฒนาด้านสัญญาณความถี่ของประเทศ


มติชน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352872065&grpid=03&catid=03

______________________________


ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมทีมกม.เตรียมเข้าเบิกความ 3G ที่ศาลฯนัดไต่สวนวันนี้


นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมทีมกฎหมาย เปิดเผยว่า เตรียมเข้าเบิกความที่ศาลนัดไต่สวนวันนี้ ซึ่งยังไม่รู้ว่าศาลต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนใดบ้างเพราะในคำฟ้องได้บรรยายมาอย่างละเอียดแล้วว่าการประมูลดังกล่าวไม่เปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553และท้ายคำสั่งขอไต่สวนฉุกเฉินก็ขอให้มีการะชะลอการออกใบอนุญาตไว้ก่อน
นายเฉลิมศักดิ์ ยืนยันว่า การดำเนินการฟ้องร้องครั้งนี้ ไม่ได้ต้องการเตะถ่วง เพราะโดยส่วนตัวก็อยากจะใช้เทคโนโลยีใหม่ แต่เห็นว่าหากมีเรื่องไม่ถูกต้อง ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ในอนาคตอาจมีปัญหาตามมาอีกก็ได้

"อยากให้การดำเนินการเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและในเรื่องของอำนาจฟ้องที่ว่า กสทช. กทค. ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ตามข้อกำหนดที่อยู่ในอำนาจที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะไปตรวจสอบได้ เรื่องนี้เป็นดุลยพินิจที่ศาลฯ จะชี้ขาด"นายเฉลิมศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ เชื่อว่าศาลฯ น่าจะมีคำแนะนำได้ว่าแล้วทางออกที่ดีที่สุดควรจะทำอย่างไร


อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1529709

_________________________________________


ศาลปกครองเสร็จสิ้นการไต่สวนผู้ตรวจการคดี 3Gแล้ว รอฟังฝ่ายกสทช.พรุ่งนี้


นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ศาลปกครองได้ไต่สวนฝ่ายผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่ยื่นฟ้องคดีที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(กสทช.) ออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3G ย่าน 2.1 GHz เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยวันพรุ่งนี้(15 พ.ย.) จะเป็นการไต่สวนในฝ่ายของ กทสช.ทั้งนี้ ศาลระบุว่าหลังจากไต่สวนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้รอฟังคำสั่งต่อไป แต่อย่างไรก็ดี ศาลไม่ได้กำหนดวันที่แน่ชัดที่จะให้มาฟังคำสั่งในคดีดังกล่าว

นายเฉลิมศักดิ์ กล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าคงไม่ต้องมาชี้แจงต่อศาลเพิ่มเติมอีก แต่หากศาลยังต้องการข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสารหรือต้องการจะให้มาชี้แจงเพิ่มเติมก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม

สำหรับวันนี้ ประเด็นที่ศาลปกครองไต่สวนประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 1.เรื่องข้อกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ให้เห็นว่าการประมูลคลื่น 3จี ของกสทช.ไม่ได้เปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ถึงแม้จะใช้วิธีการประมูลก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะในอนาคตได้

2.ศาลไต่สวนเพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นในการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยชี้ให้เห็นว่าหากปล่อยให้มีการดำเนินการต่อไปโดยที่ยังมีปัญหาค้างคาอยู่ ในภายภาคหน้าหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยากเกินกว่าจะเยียวยา

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1529880

______________________________________


ผู้ตรวจฯยันข้อมูลแน่น ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินประมูล 3จี


เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่สำนักงานศาลปกครอง นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยทีมกฎหมายที่รับผิดชอบสำนวนคดีการประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าไต่สวนคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอให้เพิกถอนการจัดการประมูลคลื่นความถี่ 3 จีว่า ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้ตนและทีมกฎหมายเข้าชี้แจงต่อองค์คณะตุลาการศาลปกครอง ซึ่งตนพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลโดยได้เตรียมเอกสารและหลักฐานมาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยตนก็ยังไม่ทราบว่าศาลปกครองจะต้องการสอบถามประเด็นอะไรเพิ่มเติมบ้าง แต่ก็ พร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็น ทั้งนี้ การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องกสทช.ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้การออกใบอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ 3 จีล่าช้า แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวของกสทช.มีปัญหาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 47 ประกอบพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุโทรทัศน์ มาตรา 45 ?ดังนั้นจึงควรที่จะมีการดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพราะหากปล่อยให้กระบวนการไม่ถูกต้อง ถูกร้องเรียนภายหลัง กระบวนการก็จะเกิดความล่าช้าออกไปอีกอย่างไรก็ตาม การไต่สวนในวันนี้เป็นไปตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขอให้ศาลไต่สวนเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา คือ สั่งให้กสทช.ระงับการออกใบอนุญาต 3 จีไว้ก่อน

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1529811

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.