Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติดเล่นเน็ตทุกคลิ๊กเสียงเสียตังค์) ( ประเทศไทยออกตัวไม่เอากฏนี้) กสทช.ชี้ หน้าที่ต้องเป็น ICT ถึงจะถูกต้อง

ประเด็นหลัก


แหล่งข่าวกล่าวว่า บรรยากาศในห้องประชุมบอร์ด กสทช. มีกสทช. 2 ท่านกล่าวว่า เรื่อง “การพิจารณากำหนดนโยบายต่อร่างข้อบังคับของไอทียู” ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่กสทช.ต้องแสดงท่าทีสนับสนุน เพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถดำเนินงานได้ และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

ด้านนพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า จะทำหนังสือขอสงวนความเห็นในเรื่องนี้เนื่องจากเห็นสอดคล้องกับ กระทรวงไอซีที ว่าจะไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนให้เพิ่มคำว่า “ ไอซีที ” เข้าไปใน ไอทีอาร์ โดยก่อนหน้านี้คำนิยามของไอทียูเป็นเรื่องของโทรคมนาคม แต่สนธิสัญญาที่แก้ไขจะนำเอาคำว่า ไอซีที และอินเทอร์เน็ต เข้ามารวมไว้ด้วย และเรื่องนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของบอร์ด กสทช. ที่ต้องพิจารณา

นพ.ประวิทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับกฎอินเทอร์เน็ตใหม่ของไอทียู กรณีที่ทุกคนกลัวคือ “จ่ายเงินทุกครั้งที่คลิก” (pay per click) โดยส่วนตัวมองว่า อาจไม่ใช้การคิดเงินค่าบริการจากทุกครั้งที่คลิก แต่อาจเป็นการเฉลี่ยค่าใช้งานในการเหมาจ่าย ซึ่งจะทำให้ค่าบริการเพิ่มขึ้นแต่ผู้บริโภคไม่รู้ตัว และในอนาคตอาจมีการคิดค่าบริการต่างกัน ระหว่างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าดูข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ หรืออาจอธิบายได้ว่า “ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินตามข้อมูลที่ใช้”


หนึ่งในเรื่องที่แก้ไขเนื้อหาและส่งผลกระทบกับคนใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน คือการใช้อินเทอร์เน็ต โพรโตคอล แอดเดรส (ไอพี แอดเดรส) ซึ่งระบุว่าประเทศสมาชิกต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งในการคิดค่าบริการจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยไอพี แอดเดรส ซึ่งเป็นความพยายามที่จะจัดเก็บค่าบริการจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้ง และเก็บเงินทุกครั้งที่เข้าสู่ข้อมูลต่าง ๆ โดยเก็บเงินทั้งจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เป็นการแก้เนื้อหาโดยอิงรูปแบบการเก็บค่าบริการจากรูปแบบการคิดค่าบริการของโทรศัพท์มือถือ


โดยระหว่างวันที่ 3-14 ธ.ค.  2555 เป็นเวลาที่อยู่ในกระบวนการต่อรองสนธิสัญญา หากมี 25% ของประเทศที่เป็นสมาชิกไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของสนธิสัญญา ต้องนำสนธิสัญญาที่แก้ไขมาพิจารณาใหม่ แต่ถ้าประเทศสมาชิกเห็นด้วย 100% ก็จะมีการลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวช่วงปลายเดือน ธ.ค.  2555 ดังนั้นประเทศไทยต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้ และหากประเทศไทยไม่ลงนามในสนธิสัญญาก็จะถูกบล็อกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากอีก 179 ประเทศที่เป็นสมาชิกไอทียู
 
ความคืบหน้าล่าสุด เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ...ประเทศไทยไม่เอากฎใหม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนี้อย่างแน่นอน!
 

_______________________________

“กสทช.” กร้าว “กฎใหม่เน็ตไอทียู” ไม่ใช่เรื่องสำคัญ!


บอร์ดกสทช.โยนการพิจารณาท่าทีของกสทช.ต่อกฎอินเทอร์เน็ตใหม่ของไอทียูให้บอร์ดกทค.พิจารณา อ้างไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนสนใจ
วันนี้ (14 พ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด กสทช. ว่า ที่ประชุมบอร์ดกสทช.มีวาระเกี่ยวกับ “การพิจารณากำหนดนโยบายต่อร่างข้อบังคับของไอทียู” ซึ่งที่ประชุมกสทช.มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) หรือบอร์ด กทค. ไปพิจารณาว่าควรที่จะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไร โดยให้ดำเนินงานเป็นเรื่องด่วนเพื่อให้ทันกับกระบวนการต่อรองสนธิสัญญาในระหว่างวันที่ 3-14 ธ.ค. 2555 ในการประชุมไอทียู ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วาระการประชุมเรื่อง “การพิจารณากำหนดนโยบายต่อร่างข้อบังคับของไอทียู” นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้เสนอเรื่องนี้เข้าเป็นวาระการประชุมในบอร์ดกสทช. เพื่อขออนุมัติท่าทีของกสทช. เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ที่ต้องร่วมให้ข้อมูลและร่วมดำเนินการ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) โดยกระทรวงไอซีทีจะเป็นผู้ลงนามในสนธิสัญญาเพราะเป็นหน่วยงานบริหารที่เป็นตัวแทนของประเทศในฐานะสมาชิกไอทียู ส่วน กสทช. จะทำหน้าที่เป็นทีมร่วมในการเจรจาต่อรอง

แหล่งข่าวกล่าวว่า บรรยากาศในห้องประชุมบอร์ด กสทช. มีกสทช. 2 ท่านกล่าวว่า เรื่อง “การพิจารณากำหนดนโยบายต่อร่างข้อบังคับของไอทียู” ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่กสทช.ต้องแสดงท่าทีสนับสนุน เพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถดำเนินงานได้ และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

ด้านนพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า จะทำหนังสือขอสงวนความเห็นในเรื่องนี้เนื่องจากเห็นสอดคล้องกับ กระทรวงไอซีที ว่าจะไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนให้เพิ่มคำว่า “ ไอซีที ” เข้าไปใน ไอทีอาร์ โดยก่อนหน้านี้คำนิยามของไอทียูเป็นเรื่องของโทรคมนาคม แต่สนธิสัญญาที่แก้ไขจะนำเอาคำว่า ไอซีที และอินเทอร์เน็ต เข้ามารวมไว้ด้วย และเรื่องนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของบอร์ด กสทช. ที่ต้องพิจารณา

นพ.ประวิทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับกฎอินเทอร์เน็ตใหม่ของไอทียู กรณีที่ทุกคนกลัวคือ “จ่ายเงินทุกครั้งที่คลิก” (pay per click) โดยส่วนตัวมองว่า อาจไม่ใช้การคิดเงินค่าบริการจากทุกครั้งที่คลิก แต่อาจเป็นการเฉลี่ยค่าใช้งานในการเหมาจ่าย ซึ่งจะทำให้ค่าบริการเพิ่มขึ้นแต่ผู้บริโภคไม่รู้ตัว และในอนาคตอาจมีการคิดค่าบริการต่างกัน ระหว่างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าดูข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ หรืออาจอธิบายได้ว่า “ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินตามข้อมูลที่ใช้”

ทั้งนี้ เรื่องสนธิสัญญาการบริหารเครือข่ายโทรคมนาคมของโลก หรือ อินเทอร์เน็ต เทเลคอมมูนิเคชั่น เร็กกูเรชั่น หรือ ไอทีอาร์ (Internet Telecommunication Regulation : ITR) ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้มีการตกลงให้แก้ไขเนื้อหาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553) โดยปลายเดือน ธ.ค.2555 ประเทศสมาชิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ราว 180 ประเทศจะมีการลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าว ระหว่างการประชุมด้านโทรคมนาคมซึ่งไอทียูจัดขึ้นที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำหรับเนื้อหาของสนธิสัญญาที่แก้ไขจาก 15 ข้อ มี 6 ข้อที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้แก่ 1. ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต 2. การใช้ทรัพยากรเลขหมายในทางที่ผิด 3. การกำหนดนิยามเรื่องบริการโทรคมนาคม  4. ระบุตัวตนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและประวัติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต  5. คุณภาพบริการ และ 6. ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

หนึ่งในเรื่องที่แก้ไขเนื้อหาและส่งผลกระทบกับคนใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน คือการใช้อินเทอร์เน็ต โพรโตคอล แอดเดรส (ไอพี แอดเดรส) ซึ่งระบุว่าประเทศสมาชิกต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งในการคิดค่าบริการจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยไอพี แอดเดรส ซึ่งเป็นความพยายามที่จะจัดเก็บค่าบริการจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้ง และเก็บเงินทุกครั้งที่เข้าสู่ข้อมูลต่าง ๆ โดยเก็บเงินทั้งจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เป็นการแก้เนื้อหาโดยอิงรูปแบบการเก็บค่าบริการจากรูปแบบการคิดค่าบริการของโทรศัพท์มือถือ


เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/166684

_________________________________

ชัดเจน! “ไทย” ไม่เอากฎเน็ตใหม่ไอทียู


ความคืบหน้าล่าสุด เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ...ประเทศไทยไม่เอากฎใหม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนี้อย่างแน่นอน!


พุธ@สุดพิเศษ เกาะติดข้อมูลเกี่ยวกับสนธิสัญญาการบริหารเครือข่ายโทรคมนาคมของโลก หรือ อินเทอร์เน็ต เทเลคอมมูนิเคชั่น เร็กกูเรชั่น หรือ ไอทีอาร์ (Internet Telecommunication Regulation : ITR) ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้มีการตกลงให้แก้ไขเนื้อหาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) โดยปลายเดือน ธ.ค. 2555 ประเทศสมาชิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ราว 180 ประเทศจะมีการลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าว ระหว่างการประชุมด้านโทรคมนาคมซึ่งไอทียูจัดขึ้นที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 
สำหรับเนื้อหาของสนธิสัญญาที่แก้ไขจาก 15 ข้อ มี 6 ข้อที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้แก่ 1. ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต 2. การใช้ทรัพยากรเลขหมายในทางที่ผิด 3. การกำหนดนิยามเรื่องบริการโทรคมนาคม 4. ระบุตัวตนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและประวัติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 5. คุณภาพบริการ และ 6. ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย
 
หนึ่งในเรื่องที่แก้ไขเนื้อหาและส่งผลกระทบกับคนใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน คือการใช้อินเทอร์เน็ต โพรโตคอล แอดเดรส (ไอพี แอดเดรส) ซึ่งระบุว่าประเทศสมาชิกต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งในการคิดค่าบริการจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยไอพี แอดเดรส ซึ่งเป็นความพยายามที่จะจัดเก็บค่าบริการจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้ง และเก็บเงินทุกครั้งที่เข้าสู่ข้อมูลต่าง ๆ โดยเก็บเงินทั้งจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เป็นการแก้เนื้อหาโดยอิงรูปแบบการเก็บค่าบริการจากรูปแบบการคิดค่าบริการของโทรศัพท์มือถือ
 
โดยระหว่างวันที่ 3-14 ธ.ค.  2555 เป็นเวลาที่อยู่ในกระบวนการต่อรองสนธิสัญญา หากมี 25% ของประเทศที่เป็นสมาชิกไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของสนธิสัญญา ต้องนำสนธิสัญญาที่แก้ไขมาพิจารณาใหม่ แต่ถ้าประเทศสมาชิกเห็นด้วย 100% ก็จะมีการลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวช่วงปลายเดือน ธ.ค.  2555 ดังนั้นประเทศไทยต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้ และหากประเทศไทยไม่ลงนามในสนธิสัญญาก็จะถูกบล็อกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากอีก 179 ประเทศที่เป็นสมาชิกไอทียู
 
ความคืบหน้าล่าสุด เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ...ประเทศไทยไม่เอากฎใหม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนี้อย่างแน่นอน!
 
นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า เบื้องต้นสำนักงาน กสทช. เห็นสอดคล้องกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ว่าไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนให้เพิ่มคำว่า “ไอซีที” เข้าไปใน ไอทีอาร์ โดยก่อนหน้านี้คำนิยามของไอทียูเป็นเรื่องของโทรคมนาคม แต่สนธิสัญญาที่แก้ไขจะนำเอาคำว่า ไอซีที และอินเทอร์เน็ต เข้ามารวมไว้ด้วย และในวันที่ 14 พ.ย. 55 จะนำเรื่อง “การพิจารณากำหนดนโยบายต่อร่างข้อบังคับของไอทียู” เข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช. ให้พิจารณาอนุมัติเพื่อสนับสนุนให้ดำเนินการ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ที่ต้องร่วมให้ข้อมูลและร่วมดำเนินการ จึงต้องนำเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อขออนุมัติ
 
นพ.ประวิทย์ กล่าวว่า กรณีที่ทุกคนกลัวคือ “จ่ายเงินทุกครั้งที่คลิก” (pay per click) โดยส่วนตัวมองว่า อาจไม่ใช่การคิดเงินค่าบริการจากทุกครั้งที่คลิก แต่อาจเป็นการเฉลี่ยค่าใช้งานในการเหมาจ่าย ซึ่งจะทำให้ค่าบริการเพิ่มขึ้นแต่ผู้บริโภคไม่รู้ตัว และในอนาคตอาจมีการคิดค่าบริการต่างกัน ระหว่างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าดูข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ หรืออาจอธิบายได้ว่า “ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินตามข้อมูลที่ใช้”
 
เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า จุดยืนของประเทศไทย ต่อกฎอินเทอร์เน็ตใหม่ของไอทียู คือ ไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนให้เพิ่มคำว่า “ ไอซีที” เข้าไปใน ไอทีอาร์!!!.

น้ำเพชร จันทา
@phetchan

เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/166396

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.