Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 พฤศจิกายน 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 14/11/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 14/11/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1.... (เกาะติประมูล3G) ผู้ตรวจมั่นใจหลักฐานครบ หนักแน่น (( ความจำเป็นในการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เกินกว่าจะเยียวยา )
2.... (เก
าะติดประมูล3G) กสทช. ลุยศาลต่อวันพรุ่งนี้ (ผมทำได้ ) กฤษฎีกาตีความ มติเห็นด้วย 8 ต่อ 2 เสียง ว่าทำได้
3.... (เกาะติดเล่นเน็ตทุกคลิ๊กเสียงเสียตังค์) ( ประเทศไทยออกตัวไม่เอากฏนี้) กสทช.ชี้ หน้าที่ต้องเป็น ICT ถึงจะถูกต้อง(เกาะติดเล่นเน็ตทุกคลิ๊กเสียงเสียตังค์) ( ประเทศไทยออกตัวไม่เอากฏนี้) กสทช.ชี้ หน้าที่ต้องเป็น ICT ถึงจะถูกต้อง
ประเด็นหลัก


แหล่งข่าวกล่าวว่า บรรยากาศในห้องประชุมบอร์ด กสทช. มีกสทช. 2 ท่านกล่าวว่า เรื่อง “การพิจารณากำหนดนโยบายต่อร่างข้อบังคับของไอทียู” ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่กสทช.ต้องแสดงท่าทีสนับสนุน เพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถดำเนินงานได้ และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

ด้านนพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า จะทำหนังสือขอสงวนความเห็นในเรื่องนี้เนื่องจากเห็นสอดคล้องกับ กระทรวงไอซีที ว่าจะไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนให้เพิ่มคำว่า “ ไอซีที ” เข้าไปใน ไอทีอาร์ โดยก่อนหน้านี้คำนิยามของไอทียูเป็นเรื่องของโทรคมนาคม แต่สนธิสัญญาที่แก้ไขจะนำเอาคำว่า ไอซีที และอินเทอร์เน็ต เข้ามารวมไว้ด้วย และเรื่องนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของบอร์ด กสทช. ที่ต้องพิจารณา

นพ.ประวิทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับกฎอินเทอร์เน็ตใหม่ของไอทียู กรณีที่ทุกคนกลัวคือ “จ่ายเงินทุกครั้งที่คลิก” (pay per click) โดยส่วนตัวมองว่า อาจไม่ใช้การคิดเงินค่าบริการจากทุกครั้งที่คลิก แต่อาจเป็นการเฉลี่ยค่าใช้งานในการเหมาจ่าย ซึ่งจะทำให้ค่าบริการเพิ่มขึ้นแต่ผู้บริโภคไม่รู้ตัว และในอนาคตอาจมีการคิดค่าบริการต่างกัน ระหว่างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าดูข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ หรืออาจอธิบายได้ว่า “ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินตามข้อมูลที่ใช้”


หนึ่งในเรื่องที่แก้ไขเนื้อหาและส่งผลกระทบกับคนใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน คือการใช้อินเทอร์เน็ต โพรโตคอล แอดเดรส (ไอพี แอดเดรส) ซึ่งระบุว่าประเทศสมาชิกต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งในการคิดค่าบริการจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยไอพี แอดเดรส ซึ่งเป็นความพยายามที่จะจัดเก็บค่าบริการจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้ง และเก็บเงินทุกครั้งที่เข้าสู่ข้อมูลต่าง ๆ โดยเก็บเงินทั้งจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เป็นการแก้เนื้อหาโดยอิงรูปแบบการเก็บค่าบริการจากรูปแบบการคิดค่าบริการของโทรศัพท์มือถือ


โดยระหว่างวันที่ 3-14 ธ.ค. 2555 เป็นเวลาที่อยู่ในกระบวนการต่อรองสนธิสัญญา หากมี 25% ของประเทศที่เป็นสมาชิกไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของสนธิสัญญา ต้องนำสนธิสัญญาที่แก้ไขมาพิจารณาใหม่ แต่ถ้าประเทศสมาชิกเห็นด้วย 100% ก็จะมีการลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2555 ดังนั้นประเทศไทยต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้ และหากประเทศไทยไม่ลงนามในสนธิสัญญาก็จะถูกบล็อกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากอีก 179 ประเทศที่เป็นสมาชิกไอทียู

ความคืบหน้าล่าสุด เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ...ประเทศไทยไม่เอากฎใหม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนี้อย่างแน่นอน!

http://www.dailynews.co.th/technology/166684
http://www.dailynews.co.th/technology/166396


______________________________________


(เกาะติดประมูล3G) กสทช. ลุยศาลต่อวันพรุ่งนี้ (ผมทำได้ ) กฤษฎีกาตีความ มติเห็นด้วย 8 ต่อ 2 เสียง ว่าทำได้
ประเด็นหลัก


นายฐากร กล่าวต่อว่า หลังจากนี้จะไม่มีหารือการพิจารณาเรื่อง 3 จีอีกแล้ว เนื่องจากประธานกสทช.เห็นว่า วาระดังกล่าวเป็นอำนาจของ กทค.อย่างชัดเจน และอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ ทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช)และศาลปกครอง ขณะเดียวกันได้ประชุมถกเถียงประเด็นการส่งอำนาจหน้าที่บอร์ด กทค. ให้สำนักงานกฤษฎีกาตีความ นั้นปรากฏว่า มติเห็นด้วย 8 ต่อ 2 เสียง ดังนั้นเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องส่งให้ตีความเนื่องจากที่ประชุมมีความเห็นชอบตรงกันแล้ว


http://www.dailynews.co.th/technology/166689
_______________________________________(เกาะติประมูล3G) ผู้ตรวจมั่นใจหลักฐานครบ หนักแน่น (( ความจำเป็นในการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เกินกว่าจะเยียวยา ))
ประเด็นหลัก

นายเฉลิมศักดิ์ กล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าคงไม่ต้องมาชี้แจงต่อศาลเพิ่มเติมอีก แต่หากศาลยังต้องการข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสารหรือต้องการจะให้มาชี้แจงเพิ่มเติมก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม

สำหรับวันนี้ ประเด็นที่ศาลปกครองไต่สวนประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 1.เรื่องข้อกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ให้เห็นว่าการประมูลคลื่น 3จี ของกสทช.ไม่ได้เปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ถึงแม้จะใช้วิธีการประมูลก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะในอนาคตได้

2.ศาลไต่สวนเพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นในการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยชี้ให้เห็นว่าหากปล่อยให้มีการดำเนินการต่อไปโดยที่ยังมีปัญหาค้างคาอยู่ ในภายภาคหน้าหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยากเกินกว่าจะเยียวยา


เพื่อขอให้เพิกถอนการจัดการประมูลคลื่นความถี่ 3 จีว่า ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้ตนและทีมกฎหมายเข้าชี้แจงต่อองค์คณะตุลาการศาลปกครอง ซึ่งตนพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลโดยได้เตรียมเอกสารและหลักฐานมาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยตนก็ยังไม่ทราบว่าศาลปกครองจะต้องการสอบถามประเด็นอะไรเพิ่มเติมบ้าง แต่ก็ พร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็น ทั้งนี้ การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องกสทช.ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้การออกใบอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ 3 จีล่าช้า 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352872065&grpid=03&catid=03
http://www.ryt9.com/s/iq05/1529709
http://www.ryt9.com/s/iq05/1529880
http://www.ryt9.com/s/nnd/1529811

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.