Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติดประมูล3G) กสทช.แค่รับทราบผล 3G ชี้เป็นอำนาจ กทค.ตัดสิน ( เสียงข้างน้อยทั้ง2ขอไม่รับรู้ด้วย )

ประเด็นหลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (14 พ.ย.) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง (กสท.) ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว (@DrNateeDigital) ภายหลัง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หลังการประชุมบอร์ด กสทช.ว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือใบอนุญาต 3จี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2555 รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และคดีความฟ้องร้อง จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และได้เห็นชอบทุกอย่าง เนื่องจาก กทค.มีอำนาจหน้าที่ชัดเจนตามแนวปฏิบัติและบริหารจัดการงานอย่างเต็มที่ โดยหลังจากนี้จะไม่มีหารือการพิจารณาเรื่อง 3จีอีกแล้ว เนื่องจากประธาน กสทช.เห็นว่า วาระดังกล่าวเป็นอำนาจของ กทค. และขณะนี้การตรวจสอบอยู่ในกระบวนการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และศาลปกครอง

ส่วนข้อความที่ พ.อ.นที ทวิตมี 5 ข้อความ ดังนี้ สื่อมวลชนบางส่วนอาจจะได้รับข่าวสารที่คลาดเคลื่อนถึงผลการประชุม กสทช. ในวันนี้ โดยเฉพาะประเด็นสาระสำคัญเรื่อง 3จี ผมขอเรียนข้อเท็จจริงว่า การประชุม กสทช.วันนี้ ไม่มีการบรรจุวาระเรื่องการประมูล 3จี และไม่มีประเด็นการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในฐานะ กสทช.คนหนึ่ง ผมเคารพดุลพินิจของ กทค. และท่านประธาน กสทช. ที่ตกลงใจว่ายังไม่ถึงกระบวนการรับทราบของ กสทช. นอกจากนี้แล้ว กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องการประมูลคลื่นความถี่ 3จี ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม และ ป.ป.ช. เพื่อให้เกิดความชัดเจน ผมคิดว่าอาจจะต้องรอให้กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจหน้าที่ได้ข้อยุติก่อนครับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยวันนี้ (14พ.ย.) ภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้สรุปในประเด็นที่มีหลายฝ่ายต้องการให้นำเรื่องผลการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz (3G) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 55 ว่ามีความจำเป็นต้องเข้าคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.เพื่อให้ลงมติหรือไม่นั้น ล่าสุดบอร์ดกสทช.มีมติให้เรื่องดังกล่าวไม่ต้องลงมติในที่ประชุมแต่อย่างใด เพียงแต่ให้แจ้งเพื่อทราบถึงผลการประมูลกับบอร์ดกสทช.เท่านั้น เนื่องจากยึดแนวปฏิบัติ เรื่องการมอบหมายและการปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
     
      ทั้งนี้ ในมติดังกล่าวมีบอร์ด 2 คนคือ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ และนายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ที่ไม่ขอรับทราบในเรื่องดังกล่าว เพราะมองว่าเรื่อง 3G ควรจะนำเข้าบอร์ดกสทช.พิจารณาเพื่อลงมติ______________________________


สับสนวาระ3จี? เข้า-ไม่เข้าบอร์ดใหญ่ ศาลปค.เรียกกสทช.ไต่สวน

ศาลปกครองนัด กสทช.ไต่สวน เวลา 13.30 น. ขณะที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก กสทช.หลัง “นที ศุกลรัตน์” รองประธาน กสทช. โพสต์ข้อความหลังประชุมบอร์ด กสทช.วานนี้ ว่า ไม่มีวาระการประชุมเรื่อง 3 จี ซึ่งตรงข้าม “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” เลขาฯ กสทช.  แถลงข่าวกับสื่อมวลชน...

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ศาลปกครองกลางได้นัดไต่สวนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ถูกฟ้องคดี หมายเลขดำที่ 2865/2555 ซึ่งเป็นคดีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ฟ้องคดี โดยในครั้งนี้เป็นการนัดไต่สวนเฉพาะ กสทช. ให้เข้ามาให้ถ้อยคำต่อศาล หลังจากวานนี้ (14 พ.ย.) ศาลปกครองได้นัดผู้ตรวจการแผ่นดินมาไต่สวนแล้ว โดยเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีตามข้อพิพาท คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการดำเนินการสำนักงาน กสทช. ในการจัด 3จี เวลา 13.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 14 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ คดีดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องว่า สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ พ.ศ.2555 พร้อมทั้งออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการดำเนินการ พร้อมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ขอให้ชะลอการอนุญาตดังกล่าวไว้ก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (14 พ.ย.) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง (กสท.) ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว (@DrNateeDigital) ภายหลัง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หลังการประชุมบอร์ด กสทช.ว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือใบอนุญาต 3จี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2555 รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และคดีความฟ้องร้อง จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และได้เห็นชอบทุกอย่าง เนื่องจาก กทค.มีอำนาจหน้าที่ชัดเจนตามแนวปฏิบัติและบริหารจัดการงานอย่างเต็มที่ โดยหลังจากนี้จะไม่มีหารือการพิจารณาเรื่อง 3จีอีกแล้ว เนื่องจากประธาน กสทช.เห็นว่า วาระดังกล่าวเป็นอำนาจของ กทค. และขณะนี้การตรวจสอบอยู่ในกระบวนการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และศาลปกครอง

ส่วนข้อความที่ พ.อ.นที ทวิตมี 5 ข้อความ ดังนี้ สื่อมวลชนบางส่วนอาจจะได้รับข่าวสารที่คลาดเคลื่อนถึงผลการประชุม กสทช. ในวันนี้ โดยเฉพาะประเด็นสาระสำคัญเรื่อง 3จี ผมขอเรียนข้อเท็จจริงว่า การประชุม กสทช.วันนี้ ไม่มีการบรรจุวาระเรื่องการประมูล 3จี และไม่มีประเด็นการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในฐานะ กสทช.คนหนึ่ง ผมเคารพดุลพินิจของ กทค. และท่านประธาน กสทช. ที่ตกลงใจว่ายังไม่ถึงกระบวนการรับทราบของ กสทช. นอกจากนี้แล้ว กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องการประมูลคลื่นความถี่ 3จี ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม และ ป.ป.ช. เพื่อให้เกิดความชัดเจน ผมคิดว่าอาจจะต้องรอให้กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจหน้าที่ได้ข้อยุติก่อนครับ

สำหรับฝั่ง กสทช. ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปให้ปากคำต่อศาลปกครองวันนี้ มีจำนวน 3 ราย ได้แก่ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช. ด้านกฎหมาย และกรรมการ กทค. เนื่องจากได้รับมอบหมายจาก พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.


ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/306305


____________________________________


โอ้ละพ่อ! 3จี กสทช.ทำมึน


“นที ศุกลรัตน์” รองประธานกสทช. และประธานกสท. ทวิตแจงไม่มีวาระการประชุมเรื่อง 3จี ขัดกับสิ่งที่ “เลขาธิการ กสทช.” แถลงข่าว ระบุเคารพดุลยพินิจของบอร์ด กทค.และประธานกสทช.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ลิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง (กสท.) ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ชื่อ @DrNateeDigital ภายหลังนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมบอร์ดกสทช. ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ หรือใบอนุญาต 3 จี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ต.ค.55 รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และคดีความฟ้องร้อง จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค. ) และได้เห็นชอบทุกอย่าง เนื่องจาก กทค.มีอำนาจหน้าที่ชัดเจนตามแนวปฎิบัติและบริหารจัดการงานอย่างเต็มที่ และจากนี้จะไม่มีหารือการพิจารณาเรื่อง 3 จีอีกแล้ว เนื่องจากประธานกสทช.เห็นว่า วาระดังกล่าวเป็นอำนาจของ กทค.อย่างชัดเจน และอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ ทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)และศาลปกครอง

สำหรับข้อความที่พ.อ.ดร.นที ทวิตมี 5 ข้อความต่อเนื่อง ดังนี้ สื่อมวลชนบางส่วนอาจจะได้รับข่าวสารที่คลาดเคลื่อนถึงผลการประชุม กสทช. ในวันนี้ โดยเฉพาะประเด็นสาระสำคัญเรื่อง 3จี ผมขอเรียนข้อเท็จจริงว่า การประชุม กสทช. วันนี้ ไม่มีการบรรจุวาระเรื่องการประมูล 3จี และไม่มีประเด็นการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในฐานะ กสทช. คนหนึ่ง ผมเคารพดุลยพินิจของ กทค. และท่านประธาน กสทช. ที่ตกลงใจว่ายังไม่ถึงกระบวนการรับทราบของ กสทช. นอกจากนี้แล้วกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องการประมูลคลื่นความถี่ 3จี ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม และ ป.ป.ช.เพื่อให้เกิดความชัดเจน ผมคิดว่าอาจจะต้องรอให้กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจหน้าที่ได้ข้อยุติก่อนครับ


เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/166753


_____________________________กสทช.แค่รับทราบผล 3G ชี้เป็นอำนาจ กทค.ตัดสิน


      "ฐากร" ระบุผล 3G ไม่ต้องเข้าบอร์ดใหญ่ชี้เป็นอำนาจกทค. ส่วนสัญญา 3G กสท-ทรูเลื่อนไปอีก พร้อมเผย 5 ประกาศกสท.ผ่านแล้ว
     
      นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยวันนี้ (14พ.ย.) ภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้สรุปในประเด็นที่มีหลายฝ่ายต้องการให้นำเรื่องผลการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz (3G) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 55 ว่ามีความจำเป็นต้องเข้าคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.เพื่อให้ลงมติหรือไม่นั้น ล่าสุดบอร์ดกสทช.มีมติให้เรื่องดังกล่าวไม่ต้องลงมติในที่ประชุมแต่อย่างใด เพียงแต่ให้แจ้งเพื่อทราบถึงผลการประมูลกับบอร์ดกสทช.เท่านั้น เนื่องจากยึดแนวปฏิบัติ เรื่องการมอบหมายและการปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
     
      ทั้งนี้ ในมติดังกล่าวมีบอร์ด 2 คนคือ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ และนายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ที่ไม่ขอรับทราบในเรื่องดังกล่าว เพราะมองว่าเรื่อง 3G ควรจะนำเข้าบอร์ดกสทช.พิจารณาเพื่อลงมติ
     
      "แนวปฏิบัติดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนว่าในส่วนหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กทค. ก็มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการแทน กสทช. เช่นเดียวกับ กสท. ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนกสทช. หากมีส่วนที่เกี่ยวกับกสท."
     
      นายฐากร กล่าวต่อว่า ในเรื่องของความคืบหน้ากรณีแก้สัญญาโครงการโทรศัพท์มือถือ 3G บนเทคโนโลยี HSPA ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม กับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ที่บอร์ดกทค.สั่งให้กลับไปแก้ไขสัญญาใน 6 ประเด็นนั้นเลยกำหนดระยะเวลาส่งกลับมายังกสทช.แล้วจากเดิมที่ต้องจัดส่งในวันที่ 5 พ.ย.55 โดยเลขาธิการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือทวงถามไปยังกสทในวันนี้
     
      เช่นเดียวกับกรณีคณะทำงานที่ตรวจสอบประเด็น บริษัท BFKT (ประเทศไทย) เข้าข่ายการกระทำผิดตามมาตรา 67 พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในการทำงาน 13 พ.ย.นี้ โดยล่าสุดคณะทำงานจะขอขยายเวลาเพิ่มอีกเป็นวันที่ 30 พ.ย.55 แทนเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาเดิม ซึ่งสำนักงานจึงขอให้คณะทำงานสอบเร่งดำเนินการจัดส่งผลสรุปภายในประมาณวันที่ 20 พ.ย. นี้แทน เนื่องจากรับทราบว่าคณะทำงานชุดดังกล่าวจะมีการประชุมหารือนัดสุดท้ายในครั้งหน้าแล้ว
     
      นายฐากร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมบอร์ดกสทช.ยังมีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5 ฉบับได้แก่ 1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 2.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. … และร่างประกาศ กสทช.เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
      3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...
     
      4.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 5.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. ... เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป
     
      ส่วนในวันพรุ่งนี้ (15พ.ย.) เวลา 13.30 น. ทางศาลปกครอง มีคำสั่งเรียกให้กสทช.เข้าไปชี้แจง ในประเด็นที่ผู้ตรวจการยื่นเรื่องให้ศาลวินิจฉัย ว่า การประมูล 3G เป็นการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 47 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 45 ประกอบ มาตรา 41 วรรค 1 และวรรค 7 หรือไม่ โดยทางกสทช.นำโดยพลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานบอร์ดกสทช. นายสุทธิพล ทวีชัยการบอร์ดกสทช. และ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. รวมถึงทีมกฏหมายกสทช.จะเข้าไปให้คำชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000139446&Keyword=%b7%c3%d9

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.