Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 พฤศจิกายน 2555 (แก้ CAT TRUE ผ่านไป137วันแล้ว) กสทช.(บอร์ดมือถือ) ส่งหนังสือถามCAT แต่ CAT ของขยายถึง 30 พ.ย.55 (รู้ผลได้ไม่ได้20 พ.ย.)

ประเด็นหลัก      นายฐากร กล่าวต่อว่า ในเรื่องของความคืบหน้ากรณีแก้สัญญาโครงการโทรศัพท์มือถือ 3G บนเทคโนโลยี HSPA ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม กับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ที่บอร์ดกทค.สั่งให้กลับไปแก้ไขสัญญาใน 6 ประเด็นนั้นเลยกำหนดระยะเวลาส่งกลับมายังกสทช.แล้วจากเดิมที่ต้องจัดส่งในวันที่ 5 พ.ย.55 โดยเลขาธิการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือทวงถามไปยังกสทในวันนี้
     
      เช่นเดียวกับกรณีคณะทำงานที่ตรวจสอบประเด็น บริษัท BFKT (ประเทศไทย) เข้าข่ายการกระทำผิดตามมาตรา 67 พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในการทำงาน 13 พ.ย.นี้ โดยล่าสุดคณะทำงานจะขอขยายเวลาเพิ่มอีกเป็นวันที่ 30 พ.ย.55 แทนเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาเดิม ซึ่งสำนักงานจึงขอให้คณะทำงานสอบเร่งดำเนินการจัดส่งผลสรุปภายในประมาณวันที่ 20 พ.ย. นี้แทน เนื่องจากรับทราบว่าคณะทำงานชุดดังกล่าวจะมีการประชุมหารือนัดสุดท้ายในครั้งหน้าแล้ว


______________________________
กสทช.แค่รับทราบผล 3G ชี้เป็นอำนาจ กทค.ตัดสิน

      "ฐากร" ระบุผล 3G ไม่ต้องเข้าบอร์ดใหญ่ชี้เป็นอำนาจกทค. ส่วนสัญญา 3G กสท-ทรูเลื่อนไปอีก พร้อมเผย 5 ประกาศกสท.ผ่านแล้ว
     
      นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยวันนี้ (14พ.ย.) ภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้สรุปในประเด็นที่มีหลายฝ่ายต้องการให้นำเรื่องผลการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz (3G) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 55 ว่ามีความจำเป็นต้องเข้าคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.เพื่อให้ลงมติหรือไม่นั้น ล่าสุดบอร์ดกสทช.มีมติให้เรื่องดังกล่าวไม่ต้องลงมติในที่ประชุมแต่อย่างใด เพียงแต่ให้แจ้งเพื่อทราบถึงผลการประมูลกับบอร์ดกสทช.เท่านั้น เนื่องจากยึดแนวปฏิบัติ เรื่องการมอบหมายและการปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
     
      ทั้งนี้ ในมติดังกล่าวมีบอร์ด 2 คนคือ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ และนายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ที่ไม่ขอรับทราบในเรื่องดังกล่าว เพราะมองว่าเรื่อง 3G ควรจะนำเข้าบอร์ดกสทช.พิจารณาเพื่อลงมติ
     
      "แนวปฏิบัติดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนว่าในส่วนหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กทค. ก็มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการแทน กสทช. เช่นเดียวกับ กสท. ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนกสทช. หากมีส่วนที่เกี่ยวกับกสท."
     
      นายฐากร กล่าวต่อว่า ในเรื่องของความคืบหน้ากรณีแก้สัญญาโครงการโทรศัพท์มือถือ 3G บนเทคโนโลยี HSPA ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม กับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ที่บอร์ดกทค.สั่งให้กลับไปแก้ไขสัญญาใน 6 ประเด็นนั้นเลยกำหนดระยะเวลาส่งกลับมายังกสทช.แล้วจากเดิมที่ต้องจัดส่งในวันที่ 5 พ.ย.55 โดยเลขาธิการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือทวงถามไปยังกสทในวันนี้
     
      เช่นเดียวกับกรณีคณะทำงานที่ตรวจสอบประเด็น บริษัท BFKT (ประเทศไทย) เข้าข่ายการกระทำผิดตามมาตรา 67 พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในการทำงาน 13 พ.ย.นี้ โดยล่าสุดคณะทำงานจะขอขยายเวลาเพิ่มอีกเป็นวันที่ 30 พ.ย.55 แทนเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาเดิม ซึ่งสำนักงานจึงขอให้คณะทำงานสอบเร่งดำเนินการจัดส่งผลสรุปภายในประมาณวันที่ 20 พ.ย. นี้แทน เนื่องจากรับทราบว่าคณะทำงานชุดดังกล่าวจะมีการประชุมหารือนัดสุดท้ายในครั้งหน้าแล้ว
     
      นายฐากร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมบอร์ดกสทช.ยังมีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5 ฉบับได้แก่ 1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 2.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. … และร่างประกาศ กสทช.เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
      3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...
     
      4.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 5.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. ... เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป
     
      ส่วนในวันพรุ่งนี้ (15พ.ย.) เวลา 13.30 น. ทางศาลปกครอง มีคำสั่งเรียกให้กสทช.เข้าไปชี้แจง ในประเด็นที่ผู้ตรวจการยื่นเรื่องให้ศาลวินิจฉัย ว่า การประมูล 3G เป็นการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 47 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 45 ประกอบ มาตรา 41 วรรค 1 และวรรค 7 หรือไม่ โดยทางกสทช.นำโดยพลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานบอร์ดกสทช. นายสุทธิพล ทวีชัยการบอร์ดกสทช. และ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. รวมถึงทีมกฏหมายกสทช.จะเข้าไปให้คำชี้แจงในประเด็นดังกล่าว
     

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000139446&Keyword=3g

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.