Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 พฤศจิกายน 2555 MCOT ผงาด Q3 เพิ่ม 30% // ธันวาคมนี้ จะร่วมกับกสทช.ในการทดลองออกอากาศในระบบดิจิทัล

ประเด็นหลัก


โดยมีการเติบโตของรายได้ค่าเช่า และรายได้โฆษณาในโทรทัศน์ดาวเทียม จากช่องรายการที่ออกอากาศผ่าน MCOT Network โดยเป็นดาวเทียมระบบ C-Band จำนวน 15 ช่อง (อสมท ดำเนินการผลิตเพื่อการออกอากาศช่อง MCOT 1 และ MCOT Worldและ รับจ้างดำเนินการช่อง Bangkok City Channel) ทาง True Visions จำนวน 5 ช่อง และ ระบบ Ku — band ทาง GMM Grammy จำนวน 13 ช่อง

ด้านวิทยุ รายได้วิทยุ ในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่ง 9 เดือนแรกของปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมวิทยุ ในไตรมาส 3/2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2554 ในขณะที่ 9 เดือนแรกงบโฆษณาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เห็นได้ว่าธุรกิจวิทยุของ อสมท เติบโตสูงกว่าตลาด เป็นผลจากการ ทำกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมร่วมกับผู้สนับสนุนนอกเหนือจากการขายเวลาโฆษณาเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการทำตลาดของสถานีวิทยุในส่วนภูมิภาค ที่ยังคงมีการเติบโตของรายได้โฆษณา อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากเคเบิ้ลทีวี และ สื่อใหม่อื่นๆ สถานีวิทยุส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดและฐานลูกค้า ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสถานีวิทยุเอฟ.เอ็ม. 95 ลูกทุ่งมหานคร , สถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม 97.5 (Seed FM) , สถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม 99 (Active Radio) และสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม 107 (Met 107) ยังคงครองอันดับความนิยมจากผู้ฟัง เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย (Segment) ของตนเอง


ดร. เอนก กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนประมูลใบอนุญาตดิจิทัลทีวี ของ อสมท ว่า “ขณะนี้ ได้เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี บุคลากรและคอนเทนต์ เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ของดิจิทัลทีวี รวมถึงร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเป็นแกนกลางในการสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบดิจิทัลทีวีกับประชาชน โดยในเดือนธันวาคมนี้ อสมท จะร่วมกับ กสทช. ในการทดลองออกอากาศในระบบดิจิทัล”
______________________________


MCOT ผงาด Q3 เพิ่ม 30% เดินหน้า รุกหนัก ดิจิทัลทีวีบมจ. อสมท แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2555 กำไรเพิ่ม 30 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดโฆษณาโทรทัศน์ วิทยุ เข้าเป้า โดยเฉพาะรายได้โฆษณาจากรายการที่ อสมท ผลิตเองที่มีทิศทางสดใส ด้านธุรกิจสื่อใหม่ ทีวีดาวเทียม ยังทำเงิน ผู้บริหารเร่งเตรียมพร้อมดิจิทัลทีวีรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการโทรทัศน์


ดร. เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2555 ว่า ผลประกอบการออกมาในทิศทางที่ดี บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในช่วง 9 เดือนแรก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งตามธุรกิจสื่อ ดังนี้

ด้านโทรทัศน์ รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 และร้อยละ 4 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการเติบโตของรายได้โฆษณาในรายการข่าว ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส ที่ผ่านมา และช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 33 และ ร้อยละ 45 ตามลำดับ และการเพิ่มขึ้นของรายได้โฆษณาจากรายการที่ อสมท ผลิตเอง (Own Program) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ร้อยละ 37 และช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 192 รวมทั้งรายได้จากโครงการที่เกี่ยวกับ การทำประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน ถึงแม้ไตรมาส 3จะเป็นช่วง low season ของอุตสาหกรรมโฆษณา แต่การใช้เงินผ่านสื่อโทรทัศน์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 ส่วนหนึ่งมาจากการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกจากประเทศอังกฤษ จึงทำให้งบโฆษณาธุรกิจโทรทัศน์โตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน คิดเป็นการเติบโต ร้อยละ 8 และเติบโตร้อยละ 4 ในช่วง 9 เดือนแรกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2554 ในขณะที่สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์เติบโตสูงกว่าตลาด โดยมีสัดส่วนผู้ชม และสัดส่วนการตลาดอยู่ในลำดับที่ 3 นอกจากนี้ธุรกิจสื่อใหม่ยังเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ทำให้รายได้ของธุรกิจโทรทัศน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตของรายได้ค่าเช่า และรายได้โฆษณาในโทรทัศน์ดาวเทียม จากช่องรายการที่ออกอากาศผ่าน MCOT Network โดยเป็นดาวเทียมระบบ C-Band จำนวน 15 ช่อง (อสมท ดำเนินการผลิตเพื่อการออกอากาศช่อง MCOT 1 และ MCOT Worldและ รับจ้างดำเนินการช่อง Bangkok City Channel) ทาง True Visions จำนวน 5 ช่อง และ ระบบ Ku — band ทาง GMM Grammy จำนวน 13 ช่อง

ด้านวิทยุ รายได้วิทยุ ในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่ง 9 เดือนแรกของปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมวิทยุ ในไตรมาส 3/2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2554 ในขณะที่ 9 เดือนแรกงบโฆษณาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เห็นได้ว่าธุรกิจวิทยุของ อสมท เติบโตสูงกว่าตลาด เป็นผลจากการ ทำกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมร่วมกับผู้สนับสนุนนอกเหนือจากการขายเวลาโฆษณาเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการทำตลาดของสถานีวิทยุในส่วนภูมิภาค ที่ยังคงมีการเติบโตของรายได้โฆษณา อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากเคเบิ้ลทีวี และ สื่อใหม่อื่นๆ สถานีวิทยุส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดและฐานลูกค้า ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสถานีวิทยุเอฟ.เอ็ม. 95 ลูกทุ่งมหานคร , สถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม 97.5 (Seed FM) , สถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม 99 (Active Radio) และสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม 107 (Met 107) ยังคงครองอันดับความนิยมจากผู้ฟัง เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย (Segment) ของตนเอง

ค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันและในช่วง 9 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 12 จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายรวม โดยในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และร้อยละ 15 ใน 9 เดือนแรกเมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากการทำรายการสดและการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันกีฬาหลายรายการ เช่น ถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศอังกฤษ รวมถึงค่าใช้จ่ายของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ Ku-Band เพื่อขยายช่องทาง การหารายได้ โดย อสมท เริ่มให้บริการในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 และให้บริการเต็มศักยภาพ ในปี 2555 แต่ค่าใช้จ่ายเริ่มทยอยบันทึกตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 ของปี 2554 ทำให้ค่าใช้จ่าย ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบรายไตรมาส พบว่าค่าใช้จ่ายการขายและบริหารลดลงเล็กน้อย

ภาพรวมของกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2555 ของบริษัทฯ มีจำนวน 481 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 479 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 0.70 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิ ในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2555 มีจานวน 1,283 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 1,278 ล้านบาท คิดเป็น 1.86 บาท ต่อหุ้น จึงทำให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 11,417.774 ล้านบาท หนี้สิน 3,864.022 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 7,553.751 ล้านบาท

ดร. เอนก กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนประมูลใบอนุญาตดิจิทัลทีวี ของ อสมท ว่า “ขณะนี้ ได้เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี บุคลากรและคอนเทนต์ เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ของดิจิทัลทีวี รวมถึงร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเป็นแกนกลางในการสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบดิจิทัลทีวีกับประชาชน โดยในเดือนธันวาคมนี้ อสมท จะร่วมกับ กสทช. ในการทดลองออกอากาศในระบบดิจิทัล”

ASTV ผู้จัดการ
http://www.ryt9.com/s/prg/1530896

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.