Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 พฤศจิกายน 2555 (บทความ) ละครดัง“แรงเงา”ส่อมีปัญหา ออกอากาศผิดเวลาตามข้อ กฎหมายกำหนด ระบุชัด เรต 18+ ให้ฉาย 22.00 -05.00 น

ประเด็นหลัก


     สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ในการแพร่ภาพออกอากาศละคร แรงเงา ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. จะระบุเรตละคร ว่า เป็น น.18+ พร้อมระบุคำเตือนว่า “รายการต่อไปนี้ เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณ ในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับการแนะนำ"  ซึ่งตรงตามข้อกำหนดประเภทภาพยนตร์ ที่ระบุไว้ ในมาตรา 26 (5) ว่า ด้วยภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ. 2551

     จากการตรวจสอบพบว่า ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่องกำหนดเวลาฉายภาพยนตร์มาตรา 26 (5) และ (6) แห่งราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2552 กำหนดไว้ชัดเจนในข้อ 3 ว่า ให้ภาพยนตร์มาตรา 26 (5) ฉายทางโทรทัศน์ ระหว่างเวลา 22.30 น.ถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้นสำหรับทุกวัน การนำละครแรงเงา มาแพร่ภาพในช่วงเวลา 20.30 น. จึงเป็นการกระทำที่ขัดแย้งข้อกำหนดตามประกาศฉบับนี้_______________________________

ละครดัง“แรงเงา”ส่อมีปัญหา ออกอากาศผิดเวลาตามข้อ กฎหมายกำหนด ระบุชัด เรต 18+ ให้ฉาย 22.00 -05.00 น. แต่ช่อง 3  ให้แพร่ภาพ 20.30 น.  

       ละครดัง“แรงเงา” ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องเนื้อหาที่มีความรุนแรง อาจมีปัญหาข้อกฎหมายเมื่อถูกตรวจพบว่าการแพร่ภาพออกอากาศ อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อกำหนด ในประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ที่ให้ละคร ที่ติดเรต 18+ ฉายได้ในช่วงเวลา 22.30 น.ถึง 05.00 น. เท่านั้น

     สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ในการแพร่ภาพออกอากาศละคร แรงเงา ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. จะระบุเรตละคร ว่า เป็น น.18+ พร้อมระบุคำเตือนว่า “รายการต่อไปนี้ เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณ ในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับการแนะนำ"  ซึ่งตรงตามข้อกำหนดประเภทภาพยนตร์ ที่ระบุไว้ ในมาตรา 26 (5) ว่า ด้วยภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ. 2551

     จากการตรวจสอบพบว่า ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่องกำหนดเวลาฉายภาพยนตร์มาตรา 26 (5) และ (6) แห่งราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2552 กำหนดไว้ชัดเจนในข้อ 3 ว่า ให้ภาพยนตร์มาตรา 26 (5) ฉายทางโทรทัศน์ ระหว่างเวลา 22.30 น.ถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้นสำหรับทุกวัน การนำละครแรงเงา มาแพร่ภาพในช่วงเวลา 20.30 น. จึงเป็นการกระทำที่ขัดแย้งข้อกำหนดตามประกาศฉบับนี้

     ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org ) รายงานว่า ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติฉบับดังกล่าว  เป็นกฎหมายลูกที่มีฐานในการออกประกาศมาจากกฎหมายแม่ คือ พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งหลักการตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์ฯ ภาพยนตร์ต่างที่จะนำออกฉาย ต้องผ่านการจัดเรตโดยคณะกรรมการภาพยนต์และวีดิทัศน์แห่งชาติ แต่เฉพาะละครหรือภาพยนตร์ซึ่งออกอากาศทางโทรทัศน์ จะได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องผ่านการจัดเรตโดยคณะกรรมการฯ แต่ต้องผ่านการพิจารณาตามกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ก่อน

     อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนหน้านี้ ที่ยังไม่มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทำหน้าที่ ได้มีการกำหนดให้โทรทัศน์ช่องต่างๆ รวมทั้งสถานีฯ สามารถจัดเรตละครและภาพยนตร์กันได้เอง เพียงแต่เมื่อจัดเรตเสร็จแล้วถ้าปรากฏว่าเรตเป็น น.18+ หรือ ฉ.20 สถานีฯ ต้องออกอากาศตามเวลาที่ประกาศฯ กำหนดไว้เท่านั้น

     อนึ่งก่อนหน้านี้ ละคร "แรงเงา" ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กอายุ 8 ขวบผูกคอตาย เลียนแบบ “มุตา” หนึ่งในตัวละครหลักของเรื่อง ที่ผูกคอฆ่าตัวตาย เนื่องจากผิดหวังความรักจาก “เจนภพ” ผู้อำนวยการกองหัวหน้าของ “มุตา”  ขณะที่หลายฉากในละครเรื่องนี้ ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการตบตีกันเพื่อแย่งสามีหน้ากระทรวงของตัวละคร หรือฉากตบตีกันในโรงแรมม่านรูด เป็นต้น----------

หมายเหตุ :  ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่องกำหนดเวลาฉายภาพยนตร์มาตรา 26 (5) และ (6) แห่งราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2552หมายเหตุ : มาตรา 26 (5) ข้อกำหนดเรื่องภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ. 2551สำนักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%
E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E
0%B9%88%E0%B8%99/58-2012-08-12-13-59-01/17688-
%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%
E0%B8%B1%E0%B8%87%E2%80%9C%E0%B9%81%E0%B8%A3%E
0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E2%80%9D%E0%
B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B
8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8
%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8
%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E2%80%9C%E0%B8%9C%E0%B8
%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8
%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E2%80
%9D%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-
%E0%B8%81%E0%B8%A1-
%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94.
html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.