Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 พฤศจิกายน 2555 (สาธุ) TOT ลุย 3G เฟส 2 หวังผู้นำโครงข่ายโทรคมฯ // เบื้องต้นประชุมทุกวันพุธที่3ของเดือน เดือนละ1ครั้ง

ประเด็นหลัก


นอกจากนี้ ยังจะสานต่อนโยบายของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที) ที่ให้เร่งดำเนินการ 3 ธุรกิจหลัก คือ การขยายโครงข่าย 3 จี เฟส 2 จำนวน 1.5 หมื่นสถานี บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ บรอดแบนด์

อย่างไรก็ตาม รมว.ไอซีที ได้ให้นโยบายบอร์ดทีโอทีเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยการเน้นทั้ง 3 ธุรกิจหลัก เนื่องจากเป็นธุรกิจสำคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับทีโอทีในอนาคต โดยเฉพาะบริการโทรศัพท์พื้นฐานที่ปัจจุบันทีโอทีครองส่วนแบ่งลูกค้าสูงสุดเกือบ 4 ล้านราย แต่ในด้านของรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ยังค่อนข้างต่ำมาก ดังนั้น สิ่งที่บอร์ดใหม่ต้องทำ คือ ต่อยอดบริการเสริมในรูปแบบไอพีทีวี บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น และเร่งสานต่อโครงการ 3จี เฟส 2 เพื่อเปนรายได้หลังสัญญาสัมปทานกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส สิ้นสุดลงในปี 2558 หรือ อีก 3ปี ข้างหน้า.


นายอุดม พัวสุกล ประธานบอร์ด บริษัท ทีโอที กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ดนัดแรกเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ว่า ที่ประชุมได้มีมติเลือกให้ตนเองดำรงตำแหน่งประธาน และให้พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันตชัย ดำรงตำแหน่งรองประธานโดยเบื้องต้นกำหนดให้มีการประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
     
      ในช่วงแรกจะมีการประชุมเพื่อสะสางงานที่ค้างอยู่ โดยเฉพาะเรื่องสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ซึ่งจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ เนื่องจากกรรมการสรรหาชุดเดิมเหลือกรรมการเพียง 3 คนเท่านั้น โดยในระหว่างนี้ยังคงให้นายมนต์ชัย หนูสง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไปก่อน











_______________________________


ประธานบอร์ดทีโอทีตั้งกรรมการสรรหาซีอีโอชุดใหม่


      อุดม พัวสกุล ประธานบอร์ดคนใหม่ทีโอที ตั้งคณะกรรมการสรรหาซีอีโอชุดใหม่ หลังชุดเดิมลาออกจนเหลือแค่ 3 คน คาดประชุมครั้งหน้าเร่งเครื่องสานต่อนโยบายหลัก
     
      นายอุดม พัวสุกล ประธานบอร์ด บริษัท ทีโอที กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ดนัดแรกเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ว่า ที่ประชุมได้มีมติเลือกให้ตนเองดำรงตำแหน่งประธาน และให้พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันตชัย ดำรงตำแหน่งรองประธานโดยเบื้องต้นกำหนดให้มีการประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
     
      ในช่วงแรกจะมีการประชุมเพื่อสะสางงานที่ค้างอยู่ โดยเฉพาะเรื่องสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ซึ่งจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ เนื่องจากกรรมการสรรหาชุดเดิมเหลือกรรมการเพียง 3 คนเท่านั้น โดยในระหว่างนี้ยังคงให้นายมนต์ชัย หนูสง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไปก่อน
     
      บอร์ดยังมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบอร์ดและผู้บริหารระดับสูงทีโอที ไปจัดทำแผนงานรายละเอียดต่างๆ การจัดโครงสร้างองค์กรและงานเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ เพื่อใช้ในการประชุมคราวหน้า ขณะที่โครงการ 3G ทีโอทียังไม่มีการหารือในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด
     
      ประธานบอร์ดทีโอทีคนใหม่กล่าวว่า การเข้ามารับตำแหน่งประธานบอร์ดทีโอทีในครั้งนี้ไม่ได้หนักใจอะไรแม้ทีโอทีเข้าสู่ภาวะวิกฤตในหลายๆเรื่องตอนนี้ก็ตาม อาทิ เรื่องจะไม่มีรายได้จากสัญญาสัมปทานที่ต้องส่งให้รัฐบาลตั้งแต่เดือนธ.ค.ปี 2556 ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.)
     
      'ผมเชื่อว่าทีโอทีมีบุคลากรอยู่ 20,000 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และเก่ง หน้าที่ของบอร์ดจึงต้องเข้ามากำกับนโยบายเพื่อให้ทีโอทีเดินไปถูกทาง และผลักดันคนเก่งเหล่านั้นให้ทำงานมากขึ้น'

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000139899

________________________________

ปธ.บอร์ดทีโอทีลุย 3 จี เฟส 2 หวังผู้นำโครงข่ายโทรคมฯ

ถกบอร์ดนัดแรก "อุดม พัวสกุล" ประธานบอร์ดทีโอทีเร่งสานต่อ 3จี เฟส2 ไม่หนักใจนั่งบังเหียนโทรคมนาคมครั้งแรก มั่นใจนำทัพสู่โครงข่ายผู้นำประเทศ ลั่นประชุมเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย...

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา นายอุดม พัวสกุล อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะประธานกรรมการ หรือ บอร์ด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ดนัดแรกว่า ภารกิจหลักหลังเข้ามาทำหน้าที่บอร์ดชุดใหม่อย่างเป็นทางการ คือ การกระตุ้นให้พนักงานทีโอทีที่มีอยู่ประมาณ 2 หมื่นคน ดึงศักยภาพที่มีอยู่มาใช้พัฒนาองค์กรให้เปลี่ยนจากการทำงานเชิงรับเป็นเชิงรุก และสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้ โดยมั่นใจว่าทีโอที จะเป็นผู้นำการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศได้จากจุดแข็งที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

ประธานบอร์ดทีโอที กล่าวต่อว่า การทำงานของบอร์ดชุดใหม่จะเน้นไปที่การตั้งบอร์ดชุดย่อยที่ขณะนี้มีทั้งหมด 17 ชุด เพื่อพิจารณาโครงการต่างๆ ก่อนนำเสนอบอร์ดใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อน และช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น แทนที่การพิจารณาเรื่องต่างๆ จะต้องถูกนำเสนอเข้าบอร์ดชุดใหญ่ทั้งหมด ทำให้การทำงานต้องล่าช้าลงไปอีก

ต่อข้อถามถึงการเข้ามาทำหน้าที่ประธานบอร์ดทีโอทีถือเป็นครั้งแรกกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม นายอุดม กล่าวว่า ไม่หนักใจ ที่เข้ารับตำแหน่งในช่วงเวลาสุญญากาศขณะนี้ แม้จะไม่มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจโทรคมนาคมมาก่อน แต่พร้อมสู้งานหนักและเชื่อมั่นว่า ทีโอทีจะเป็นองค์กรที่แข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้ไม่แพ้รายอื่น ส่วนโครงการ 3จี เฟส 2 ต้องสานต่อให้สำเร็จเพื่อเป็นรายได้ของทีโอทีในอนาคต

"ไม่หนักใจในการมารับตำแหน่งในช่วงนี้ เราต้องกล้าที่จะท้าทาย องค์กรของทีโอทีทุกคน ถ้าเขาไม่รักองค์กรเขาใครจะดูแล โดยเบื้องต้นจะมีการประชุมบอร์ดเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน" ประธานบอร์ดทีโอที กล่าว

ส่วนเรื่องกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใดเกิดขึ้น ทุกอย่างยังคงเดิม โดยมี นายมนต์ชัย หนูสง เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

นอกจากนี้ ยังจะสานต่อนโยบายของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที) ที่ให้เร่งดำเนินการ 3 ธุรกิจหลัก คือ การขยายโครงข่าย 3 จี เฟส 2 จำนวน 1.5 หมื่นสถานี บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ บรอดแบนด์

อย่างไรก็ตาม รมว.ไอซีที ได้ให้นโยบายบอร์ดทีโอทีเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยการเน้นทั้ง 3 ธุรกิจหลัก เนื่องจากเป็นธุรกิจสำคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับทีโอทีในอนาคต โดยเฉพาะบริการโทรศัพท์พื้นฐานที่ปัจจุบันทีโอทีครองส่วนแบ่งลูกค้าสูงสุดเกือบ 4 ล้านราย แต่ในด้านของรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ยังค่อนข้างต่ำมาก ดังนั้น สิ่งที่บอร์ดใหม่ต้องทำ คือ ต่อยอดบริการเสริมในรูปแบบไอพีทีวี บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น และเร่งสานต่อโครงการ 3จี เฟส 2 เพื่อเปนรายได้หลังสัญญาสัมปทานกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส สิ้นสุดลงในปี 2558 หรือ อีก 3ปี ข้างหน้า.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/306511

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.