Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติดประมูล3G)(เตรียมส่ง บอร์ดมือถือ 30 พ.ย.)(++ ผลสอบแย้ม ไม่พบมีสิ่งผิดปกติ หรือพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางฮั้ว++)

ประเด็นหลัก

นายจิตรนรา นวรัตน์ อัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุด และอนุกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ด้านกฎหมาย ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz หรือใบอนุญาต 3G เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เปิดเผยว่าในวันที่ 26 พ.ย.55 คณะทำงานฯ จะสามารถสรุปผลการตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูล 3G แล้วเสร็จ และจากนั้นคณะทำงานจะส่งผลสรุปทั้งหมดรายงานต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) กทค.ต่อไปในวันที่ 30 พ.ย.55 นี้คณะทำงานได้แบ่งการให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.บริษัท ในเครือ ที่เข้าร่วมประมูล 2.บริษัท อื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เข้าร่วมประมูล โดยกลุ่มแรกได้ให้เหตุผลว่า การเข้าร่วมประมูลจะต้องเลือกบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ส่วนกลุ่มที่สองให้เหตุผลในการไม่เข้าร่วมประมูลว่า มีปัญหาทางการเงินไม่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร และราคาเริ่มต้นที่ 4,500 ล้านบาท เป็นราคาที่สูงเกินไป ส่งผลให้บริษัท รายเล็กไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ เนื่องจากจะต้องนำเงินมาลงทุนทั้งในเรื่องของใบอนุญาต และการลงทุนด้านโครงข่าย จึงทำให้จำกัดขีดความสามารถในการเข้าร่วมประมูลของผู้ประกอบการรายเล็ก
     
      นอกจากนี้ การออกกฏหมายที่กำหนดให้การจัดสรรคลื่นความถี่ ภายใต้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ก็เป็นการปิดกั้นไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างมากเช่นกัน


“ดังนั้นผลสรุปการสอบในเบื้องต้น คณะทำงานมีความเห็นสรุปได้ว่า ไม่พบว่า การประมูลที่ผ่านมานั้น มีสิ่งผิดปกติ หรือพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางฮั้วประมูล แต่อย่างใด”
________________________________________________


กสทช.ลุยสอบประมูล3G ‘สมเกียรติ’ให้ข้อมูล21พย.


คณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมบริษัทมือถือ 3 ราย ที่เข้าประมูล 3G จะเร่งสรุปผลให้ทันในเดือนนี้ โดยจะเสนอ “บอร์ด กทค.” ว่าเข้าข่ายสมยอมราคาหรือไม่

นายจิตรนรา นวรัตน์ อัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะ อนุกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ด้านกฎหมายซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือใบอนุญาต 3G เปิดเผยว่าการตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูล 3G ทั้ง 3 ราย คาดว่าจะสรุปผล และรายงานผลทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อจะนำรายงานเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด กทค.ต่อไป


โดยในการประชุมนัดต่อไป ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นี้ที่ผ่านมา คณะทำงานได้ส่งหนังสือเชิญ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ประธานสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ,น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ?3G เพิ่มเติม เนื่องจากทั้ง 2 คน เป็นผู้ที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดประมูล อาทิ ในด้านประเด็นความโปร่งใส และราคาตั้งต้นการประมูลที่ต่ำเกินไป

“เราได้เชิญ ไปปากเปล่าแล้ว เมื่อวันที่?16 พ.ย. 2555 แต่ น.ส.สุภา ได้บอกปัดว่าไม่สามารถมาให้คำชี้แจงได้เนื่องจากติดภารกิจจึงทำให้ต้องส่งหนังสือเชิญไปอีกครั้ง แต่หากไม่สามารถมาได้อีก คณะทำงานฯ ก็จะไม่รอคำชี้แจงแล้ว เนื่องจากจะต้องสรุปผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จในวันที่ 25 พฤศจิกายนเพื่อจะได้ไม่ต้องขอยื่นเวลาออกไปอีก”นายจิตรนรา กล่าว

“เราจะต้องพิจารณาในการออกใบอนุญาต(ไลเซ่นส์) ให้แก่ผู้ชนะการประมูลควบคู่กันไป หากศาลปกครองกลาง มีคำสั่ง ไม่รับคุ้มครองฉุกเฉิน หรือหากมีคำสั่งรับ แต่ไม่คุ้มครองฉุกเฉิน กทค.จะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาตได้เช่นกัน แต่หากมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว การดำเนินการออกใบอนุญาตทั้งหมดก็ต้องยุติ แต่หากไม่ยอมรับก็จะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อไป” นายจิตรนรา กล่าว

โดยที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะอนุฯได้เชิญตัวแทนผู้เข้าร่วมประมูล 3 G รวมทั้งบริษัทที่มารับแบบคำขอรับใบอนุญาตแต่ไม่มายื่นซอง รวมทั้งสิ้น 9 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จำกัด (ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส),2.บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด (ในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค) และ 3.บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ ในเครือบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท ทรูมูฟ จำกัด 5.บริษัท เรียลมูฟ จำกัด 6.บริษัท เคเบิ้ลไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด 8.บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด 9.บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยทั้ง 9 ราย ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะทำงาน เรื่องพฤติกรรมการเสนอราคาการประมูล 3จี รวมถึงเหตุผลของบริษัทที่เข้ามารับแบบคำขอรับใบอนุญาตประมูล 3จีแต่ไม่เข้าร่วมประมูล

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1532146

___________________________________


คณะสอบฮั้ว 3G แย้มโปร่งใส 30 พ.ย. นี้ชงบอร์ดกทค.คาด ประมูล 3G สรุปผลสอบโปร่งใส 26 พ.ย. นี้
คณะทำงานสอบฮั้ว 3G คาด 26 พ.ย.55 สรุปผลได้ ก่อนส่งบอร์ดกทค.ต่อไปภายใน 30พ.ย. เบื้องต้นผลสอบไม่พบพฤติกรรมที่ส่อไปทางสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) พร้อมระบุหากนายสมเกียรติ-น.ส.สุภาไม่มาภายใน 21 พ.ย.นี้ ก็จะไม่รอแล้ว
     
      นายจิตรนรา นวรัตน์ อัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุด และอนุกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ด้านกฎหมาย ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz หรือใบอนุญาต 3G เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เปิดเผยว่าในวันที่ 26 พ.ย.55 คณะทำงานฯ จะสามารถสรุปผลการตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูล 3G แล้วเสร็จ และจากนั้นคณะทำงานจะส่งผลสรุปทั้งหมดรายงานต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) กทค.ต่อไปในวันที่ 30 พ.ย.55 นี้
     
      ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะทำงานได้เชิญตัวแทนผู้เข้าร่วมประมูล 3G และบริษัท ที่มารับแบบคำขอรับใบอนุญาตประมูล 3G รวมทั้งสิ้น 9 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส, 2.บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ 3.บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ ในเครือบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 4.บริษัท ทรูมูฟ จำกัด 5.บริษัท เรียล มูฟ จำกัด 6.บริษัท เคเบิ้ลไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด 8. บริษัท บีบี คอนนเน็ค จำกัด 9.บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้งหมดได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะทำงาน เรื่องพฤติกรรมการเสนอราคาการประมูล 3G รวมถึงเหตุผลของบริษัท ที่เข้ามารับแบบคำขอรับใบอนุญาตประมูล 3G แต่ไม่เข้าร่วมประมูล
     
      คณะทำงานได้แบ่งการให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.บริษัท ในเครือ ที่เข้าร่วมประมูล 2.บริษัท อื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เข้าร่วมประมูล โดยกลุ่มแรกได้ให้เหตุผลว่า การเข้าร่วมประมูลจะต้องเลือกบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ส่วนกลุ่มที่สองให้เหตุผลในการไม่เข้าร่วมประมูลว่า มีปัญหาทางการเงินไม่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร และราคาเริ่มต้นที่ 4,500 ล้านบาท เป็นราคาที่สูงเกินไป ส่งผลให้บริษัท รายเล็กไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ เนื่องจากจะต้องนำเงินมาลงทุนทั้งในเรื่องของใบอนุญาต และการลงทุนด้านโครงข่าย จึงทำให้จำกัดขีดความสามารถในการเข้าร่วมประมูลของผู้ประกอบการรายเล็ก
     
      นอกจากนี้ การออกกฏหมายที่กำหนดให้การจัดสรรคลื่นความถี่ ภายใต้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ก็เป็นการปิดกั้นไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างมากเช่นกันจิตรนรา นวรัตน์

“ดังนั้นผลสรุปการสอบในเบื้องต้น คณะทำงานมีความเห็นสรุปได้ว่า ไม่พบว่า การประมูลที่ผ่านมานั้น มีสิ่งผิดปกติ หรือพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางฮั้วประมูล แต่อย่างใด”
     
      นอกจากนี้คณะทำงานยังได้เชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล ได้แก่ ผู้แทนคณะทำงานเตรียมการประมูล ผู้แทนคณะทานด้านวิชาการ ผู้แทนคณะทำงานรับและตรวจคำขอรับใบอนุญาต ผู้แทนคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต เข้าชี้แจง โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล, การห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไป,การดักสัญญาณโทรศัพท์, รวมถึงการจำกัดพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมประมูลให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งก็ไม่พบพฤติการที่ส่อในการทำทุจริตเช่นเดียวกัน
     
      นายจิตรนรา กล่าวอีกว่า การประชุมนัดต่อไป ในวันที่ 21 พ.ย.55 คณะทำงาน ได้ส่งหนังสือจะมีการเชิญ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวนิชย์ ประธานสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ, น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 3G เพิ่มเติม เนื่องจาก ทั้ง 2 คน เป็นผู้ที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดประมูล อาทิ ในด้านประเด็นความโปร่งใส และราคาตั้งต้นการประมูลที่ต่ำเกินไป นอกจากนี้คณะทำงานยังเตรียมเรียกอีก 13 บริษัท ที่มารับเอกสารขอเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาต 3G ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่มายื่นใบสมัครขอเข้าประมูล 3G
     
      อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้คณะทำงานได้เชิญ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ ไปแล้วครั้งหนึ่งให้เข้ามาให้ข้อมูล ไปปากเปล่าแล้วเมื่อวันที่ 16 พ.ย.55 แต่ได้บอกปัดว่า ไม่สามารถมาให้คำชี้แจงได้เนื่องจากติดภาระกิจ จึงทำให้ต้องส่งหนังสือเชิญไปอีกครั้งในวันที่ 21 พ.ย.นี้
     
      “หากในครั้งนี้ยังไม่สามารถมาได้อีก คณะทำงาน ก็จะไม่รอคำชี้แจงแล้ว เนื่องจากจะต้องสรุปผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จในวันที่ 25 พ.ย.นี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขอยื่นเวลาออกไปอีก”

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000140382

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.