Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติประมูลDigital TV-Radio) ผู้ประการทั้งบ่นทั้งห่วงดิจิตอล ทีวี ภาคพื้นดิน มาช้าเกินไป + ขาดความเข้าใจ + เท่าเทียม

ประเด็นหลัก


นายอมรภัทร ชมรัตน์
กก.ผจก.บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด
“ต้องเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่งในด้านเนื้อหารายการ”


• มีความเป็นห่วงในเรื่องการใช้ดาวเทียมต่างชาติเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการดาวเทียมไทยถูกกำกับดูแล และมีต้นทุนสูงกว่า ควรมองหาว่าเราควรจะทำอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้อย่างเท่าเทียม


นายเดียว วรตั้งตระกูล
กก.ผจก.สายงาน Platform Strategyบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
“กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดอื่นๆ ที่ตามมาก็ผิดหมด”
• กสทช. ไม่ควรกำกับดูแลตามฟังก์ชั่นของเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ควรกำกับดูแลให้เป็นไปตามธรรมชาติของธุรกิจ โดยสิ่งที่ควรเข้ากำกับดูแลมากที่สุด คือ เรื่องของเนื้อหารายการ ซึ่งการปล่อยให้ดำเนินการอย่างเสรี ภายใต้กฎกติกาที่เหมาะสม แล้วให้ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกเองนั้น ย่อมจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่ “กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดอื่นๆ ที่ตามมาก็ผิดหมด”
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
กก.ผอ.บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“กฎไม่ชัดเจน ธุรกิจเดินหน้าไม่ได้”
• กสทช. ไม่ควรมีการกำหนดจำนวนนาทีโฆษณาที่ 6 นาที แต่ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของกลไกทางการตลาด (Market Mechanism) เพราะข้อกำหนดดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการทำธุรกิจ

• กสทช. ขาดความเข้าใจในสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมนี้ เพราะไม่ได้ทำการศึกษาด้านพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภค ดังนั้น กสทช. ควรกลับมาศึกษาถึงพฤติกรรมในการรับชมของผู้ชมผ่านช่องทางต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้กำหนดลำดับความสำคัญ และน้ำหนักในการกำกับดูแลให้เหมาะสม
• ดิจิตอล ทีวี ภาคพื้นดิน มาช้าเกินไป ผู้ประกอบการที่มีเนื้อหารายการที่ดี ก็ล้วนแล้วแต่ไปออกอากาศยังช่องทางของทีวีดาวเทียมกันหมดแล้ว ไม่น่าเชื่อว่า ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ จะเกิดขึ้นอีก


________________________________________________


รุก"กสทช."เร่งเปิดดิจิตอลทีวี ภาคพื้นดิน -ห่วงดาวเทียมต่างชาติ ชี้ไม่เข้าใจโครงสร้างอุตสาหกรรม


ในงานสัมมนากลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคม ภายใต้หัวข้อ “อนาคตโทรทัศน์ดาวเทียมไทยภายใต้กฎใหม่ของ กสทช.” ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคม เกิดความเข้าใจตรงกัน และสามารถดำเนินธุรกิจได้ถูกต้องภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.

นอกจากนี้ยัง เสนอให้การดำเนินการของ กสทช. เน้นไปใน 3 ประเด็นหลัก คือ
1.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น HD, MPEG4 S2, 3D
2.ส่งเสริมให้มีสื่อที่หลากหลาย (Platform) เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน โดยให้แต่ละ Platform แข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
3.สนับสนุนการสร้างเนื้อหารายการ (Content) ที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

ภายในงานสัมมนา พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เข้าร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถามข้อสงสัย โดยมีเนื้อหาประเด็นหลักที่สำคัญ คือ

1.ผู้ประกอบการต้องเข้าสู่กระบวนการออกใบอนุญาต ซึ่งจะทำให้การควบคุมกำกับดูแลมีความเป็นระบบมากขึ้น โดยยืนยันว่าภายหลังวันที่ 16 ธันวาคมนี้ หากผู้ประกอบการไม่มาขอใบอนุญาต จะไม่สามารถออกอากาศได้ และหากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย
2.ในปีแรกของการประกอบกิจการภายใต้ระบบการออกใบอนุญาต กสทช.จะเน้นเรื่องการควบคุมเนื้อหาที่นำเสนอมากกว่าควบคุมเรื่องของสัดส่วนเวลาออกอากาศ


จากนั้น เข้าสู่ช่วงอภิปรายในหัวข้อ "สนทนาภาษาทีวีดาวเทียม: มุมมองต่อกฎใหม่ของ กสทช." โดยสะท้อนไปถึงกสทช.ดังนี้นายสุระ เกนทะนะศิล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
“กสทช. ต้องเข้าใจโครงสร้างของอุตสาหกรรมมากกว่านี้”


• การกำกับดูแลอุตสาหกรรมนี้ ถือเป็นเรื่องยาก เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ถือกำเนิดมานานแล้ว หน้าที่ของ กสทช. คือ จะกำกับอย่างไร ให้อุตสาหกรรมนี้ยังเดินหน้าต่อไปได้ แต่ปัญหาหลักของ กสทช. คือ การที่ กสทช. ไม่เข้าใจโครงสร้างของอุตสาหกรรม ดังนั้น เมื่อไม่เข้าใจก็เป็นการยากที่จะกำกับดูแลให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม

• ดิจิตอล ทีวี ภาคพื้นดิน เกิดขึ้นช้าไป ช่องที่เป็น Commercial ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ (Nationwide) ได้เกิดขึ้นแล้วบน Platform ทีวีดาวเทียม ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ดิจิตอล ทีวี ภาคพื้นดิน ไปเน้นส่วนที่ขาด คือ ช่อง Community เพื่อให้เกิดเป็นทางเลือกแก่ประชาชน

นายอมรภัทร ชมรัตน์
กก.ผจก.บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด
“ต้องเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่งในด้านเนื้อหารายการ”


• เนื้อหารายการปัจจุบัน ล้วนเป็นเนื้อหาที่มาจากกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงอยากให้มีเนื้อหาที่เป็นท้องถิ่น (Localize) มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีเนื้อหาหลากหลายมิติ (Segmentation)

• ควรมีการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่งในด้านเนื้อหารายการ พัฒนาบุคคลากรที่ผลิตเนื้อหา เพื่อให้ผลงานที่ออกมาสามารถก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของภูมิภาคได้ในอนาคต

• มีความเป็นห่วงในเรื่องการใช้ดาวเทียมต่างชาติเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการดาวเทียมไทยถูกกำกับดูแล และมีต้นทุนสูงกว่า ควรมองหาว่าเราควรจะทำอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้อย่างเท่าเทียม

นายเดียว วรตั้งตระกูล
กก.ผจก.สายงาน Platform Strategyบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
“กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดอื่นๆ ที่ตามมาก็ผิดหมด”


• การมี กสทช. เข้ามากำกับดูแลนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่อยากฝากไว้ 2 ประเด็น คือ ต้องมีความชัดเจนในการกำกับดูแล และการกำกับดูแลต้องไม่สร้างอุปสรรค หรือภาระให้กับผู้ประกอบการ

• กสทช. ควรเน้นการกำกับดูแลให้เป็นลักษณะของการส่งเสริม มิใช่การบังคับ มิเช่นนั้นอาจเป็นการทำให้ผู้ประกอบการปัจจุบันต้องออกไปนอกระบบ ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

• กสทช. ไม่ควรกำกับดูแลตามฟังก์ชั่นของเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ควรกำกับดูแลให้เป็นไปตามธรรมชาติของธุรกิจ โดยสิ่งที่ควรเข้ากำกับดูแลมากที่สุด คือ เรื่องของเนื้อหารายการ ซึ่งการปล่อยให้ดำเนินการอย่างเสรี ภายใต้กฎกติกาที่เหมาะสม แล้วให้ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกเองนั้น ย่อมจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่ “กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดอื่นๆ ที่ตามมาก็ผิดหมด”

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
กก.ผอ.บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“กฎไม่ชัดเจน ธุรกิจเดินหน้าไม่ได้”


• กฎที่ออกมา เหมือนจะดี แต่ยังขาดความชัดเจน ซึ่งน่าจะมีปัญหาในแง่ความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจ ผู้ประกอบการมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนมีความเสี่ยง

• กสทช. ไม่ควรมีการกำหนดจำนวนนาทีโฆษณาที่ 6 นาที แต่ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของกลไกทางการตลาด (Market Mechanism) เพราะข้อกำหนดดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการทำธุรกิจ

• กสทช. ขาดความเข้าใจในสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมนี้ เพราะไม่ได้ทำการศึกษาด้านพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภค ดังนั้น กสทช. ควรกลับมาศึกษาถึงพฤติกรรมในการรับชมของผู้ชมผ่านช่องทางต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้กำหนดลำดับความสำคัญ และน้ำหนักในการกำกับดูแลให้เหมาะสม
• ดิจิตอล ทีวี ภาคพื้นดิน มาช้าเกินไป ผู้ประกอบการที่มีเนื้อหารายการที่ดี ก็ล้วนแล้วแต่ไปออกอากาศยังช่องทางของทีวีดาวเทียมกันหมดแล้ว ไม่น่าเชื่อว่า ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ จะเกิดขึ้นอีก

มติชน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1353216053&grpid=03&catid=03

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.