Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 พฤศจิกายน 2555 ( โผ++ ) วุฒิสภาเตรียมลงคะแนน กก.ติดตาม-ประเมินผล กสทช. ( ทหารอดีแม่ทัพ/รองแม่ทัพทหารบก/ผอ.งบทหาร/สว.สรรหา/อดียกทช.)

ประเด็นหลัก

เปิดเผยว่า วันที่ 19 พ.ย. วุฒิสภาจะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รอบแรก จากผู้สมัคร 67 คน เหลือ 10 คน สำหรับบุคคลที่คาดว่าจะได้รับตำแหน่งทั้ง 5 ด้าน คือ

1.พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 จะได้รับเลือกเป็นกรรมการด้านกิจการกระจายเสียง

2.พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก จะได้รับเลือกให้เป็นกรรมการด้านโทรทัศน์

3.นาย อนันต์ วรธิติพงศ์ อดีต ส.ว.สรรหา จะได้รับเลือกให้เป็นกรรมการโทรคมนาคม

4.นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะได้รับเลือกให้เป็นกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภค และ

5.พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ ผอ.สำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหม จะได้รับเลือกเป็นกรรมการด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
________________________________________________

วุฒิสภาเตรียมลงคะแนน เลือกกก.ติดตาม-ประเมินผล กสทช.

วิ่งฝุ่นตลบล็อบบี้วุฒิสภานั่ง 5 อรหันต์กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. เล็งเตรียมลงคะแนน วันที่ 23 พ.ย.นี้ ...

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า วันที่ 19 พ.ย. เวลา 09.30–11.30 น. วุฒิสภาจะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รอบแรก ให้เหลือ 10 คน จากผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 67 คน โดยใช้บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา 1 ซึ่งรูปแบบจะลงคะแนนในคูหา ส.ว.แต่ละคนมีสิทธิ์เลือกผู้สมัครได้ทั้ง 5 ด้าน ด้านละ 2 คน และจะนับคะแนนทันที โดยผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องมีคะแนนเป็นอันดับ 1 และ 2 แต่หากผู้สมัครด้านใดมีคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันให้ ส.ว.ออกเสียงลงคะแนนใหม่อีกครั้ง ส่วนการลงคะแนนรอบสุดท้ายให้เหลือ 5 คนนั้น ซึ่งต้องลงคะแนนในห้องประชุมวุฒิสภา เบื้องต้นกำหนดไว้วันที่ 23 พ.ย. แต่ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลปกครองด้วย เพราะทราบว่า นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช ผู้สมัคร ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ไปยื่นฟ้องร้องตนและกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไว้ โดยศาลปกครองนัดไต่สวนในวันที่ 19 พ.ย. เวลา 10.00 น. หากศาลไม่มีคำวินิจฉัยให้ต้องยุติกระบวนการคัดเลือก ก็ยังคงเดินหน้าได้ต่อ แต่หากศาลมีคำสั่งให้ยุติ ก็ต้องหยุดกระบวนการดังกล่าวไว้ก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครที่ไม่ผ่านขั้นตรวจสอบคุณสมบัติ ตามรายงานของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 5 คน ประกอบด้วย นายเจตศักดิ์ บุญสุยา นายชนัด เผ่าพันธุ์ดี นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช และ พล.ต.ต.ภานุรัตน์ มีเพียร เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการ หรือมีส่วนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคม หรือกิจการวิทยุ โทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวการวิ่งล็อบบี้จากบรรดาผู้สมัครอย่างหนัก โดยผู้สมัครบางคนมีบริษัทเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมสนับสนุน.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/pol/306859

_______________________________________คอลัมน์: ข่าวสั้น: ทหารเกษียณจ่อซูเปอร์บอร์ด กสทช.


ไทยโพสต์ * นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เปิดเผยว่า วันที่ 19 พ.ย. วุฒิสภาจะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รอบแรก จากผู้สมัคร 67 คน เหลือ 10 คน สำหรับบุคคลที่คาดว่าจะได้รับตำแหน่งทั้ง 5 ด้าน คือ 1.พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 จะได้รับเลือกเป็นกรรมการด้านกิจการกระจายเสียง 2.พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก จะได้รับเลือกให้เป็นกรรมการด้านโทรทัศน์ 3.นาย อนันต์ วรธิติพงศ์ อดีต ส.ว.สรรหา จะได้รับเลือกให้เป็นกรรมการโทรคมนาคม 4.นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะได้รับเลือกให้เป็นกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภค และ 5.พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ ผอ.สำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหม จะได้รับเลือกเป็นกรรมการด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ไทยรัฐ
http://www.ryt9.com/s/tpd/1532380

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.