Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 พฤศจิกายน 2555 (เป็นไปได้หรือ )( รักมากเลยลงตัวเลขลงผิด ) กสทช.แจงงบซื้อโฆษณาเครือมติชนสูงปรี๊ด เหตุใส่เลข0เกิน1ตัว

ประเด็นหลัก


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้ซื้อสื่อโฆษณาในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นเงินรวม 13,289,660 บาทนั้น สำนักงาน กสทช.ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ได้มีการซื้อสื่อโฆษณาในในเครือมติชนจริง แต่เป็นจำนวนเงิน 3,659,660 บาท ไม่ใช่ 13,289,660 บาท โดยเป็นความผิดพลาดเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุใส่เลข 0 เกินมา จากยอด 1,070,000 กลายเป็น 10,700,000 บาท ทำให้เกิดส่วนต่างของตัวเลขถึง 10 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับงบสื่อโฆษณาเบื้องต้นกว่า 3 ล้านบาท จนกลายเป็นความผิดพลาดของตัวเลขงบเป็นกว่า 13 ล้านบาท และถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กสทช.
___________________________________กสทช.แจงงบซื้อโฆษณาเครือมติชนสูงปรี๊ด เหตุใส่เลข0เกิน1ตัว

เลขาฯ กสทช. ชี้แจงกรณีงบซื้อโฆษณาเครือมติชนผิดปกติจำนวนมาก เพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุใส่เลข 0 เกินมา จากยอด 1,070,000 กลายเป็น 10,700,000 บาท ยันไม่เลือกที่รักมักที่ชังกับสื่อ แต่ไม่ซื้อโฆษณาไทยรัฐ เพราะราคาแพงมาก...

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้ซื้อสื่อโฆษณาในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นเงินรวม 13,289,660 บาทนั้น สำนักงาน กสทช.ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ได้มีการซื้อสื่อโฆษณาในในเครือมติชนจริง แต่เป็นจำนวนเงิน 3,659,660 บาท ไม่ใช่ 13,289,660 บาท โดยเป็นความผิดพลาดเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุใส่เลข 0 เกินมา จากยอด 1,070,000 กลายเป็น 10,700,000 บาท ทำให้เกิดส่วนต่างของตัวเลขถึง 10 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับงบสื่อโฆษณาเบื้องต้นกว่า 3 ล้านบาท จนกลายเป็นความผิดพลาดของตัวเลขงบเป็นกว่า 13 ล้านบาท และถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กสทช.

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า งบประมาณเบื้องต้นเป็นงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์เทิดพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ งบประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร งบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และงบประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง ประกาศต่างๆ

นายฐากร กล่าวอีกว่า แนวทางแก้ไขเรื่องดังกล่าว มี 3 ข้อ ได้แก่ 1.แก้ไขผ่านเว็บไซต์ กสทช. 2.ทำหนังสือไปถึงสถาบันอิศรา เพื่อชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวผิดพลาด และ 3.ทำหนังสือชี้แจงไปที่เครือมติชน  และจะมีการตรวจสอบงบประมาณในส่วนอื่นต่อไป อย่างไรก็ตาม การซื้อโฆษณาของ กสทช. นั้นไม่ได้เลือกที่รัก มักที่ชังกับสื่อ แต่มีอยู่หนึ่งสื่อที่ไม่สามารถซื้อได้คือ ไทยรัฐ เพราะมีราคาที่สูงมาก ส่วนงบประมาณปี 2555 มีจำนวน 70 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช่จ่ายภายในองค์กร 10 ล้านบาท ภายนอกองค์กร จำนวน 60 ล้านบาท ส่วนงบประมาณการประมูล 3 จี นั้นอยู่ในกรอบวงเงิน 40 ล้านบาท ที่ต้องหักค่าใช้จ่ายเงินประมูลที่ได้ก่อนนำส่งให้กระทรวงการคลัง โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสรุปได้ไม่เกินสิ้นเดือนพ.ย.2555

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า คณะกรรมการ กสทช.ใช้งบประมาณการประชาสัมพันธ์โครงการประมูลใบอนุญาต หรือ ไลเซ่นส์ 3 จี นั้น งบประมาณดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายรวม 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คือ กทค. 2 คือ คณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. และส่วนที่ 3 คือ กสทช.  ที่มีความเหมาะสมแล้ว และในขณะเดียวกันการใช้งบประมาณทุกด้านได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน หรือ สตง. พร้อมทั้งปฏิเสธว่า กทค. ไม่เคยออกปากตำหนิการใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ กับนายฐากร กรณีใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์มากเกินความเป็นจริง  มีกรรมาธิการ วุฒิสภา ออกปากว่า กทค. ประชาสัมพันธ์อ่อนเกินไป ทำให้ประชาชนและสังคมขาดความเข้าใจ

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/307288

__________________________________


"กสทช."แจงงบประชาสัมพันธ์ 3จีสูง เหตุพิมพ์ตัวเลขผิด


กสทช. แจงเงินงบประมาณซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ได้สูงตามข่าวที่ออก แต่พิมพ์ตัวเลขผิดสั่งแก้ไขแล้ว เตรียมส่งหนังสือ “สถาบันอิศรา” คาดสรุปรายละเอียดได้สิ้นเดือนนี้
วันนี้(19 พ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยกรณีการใช้งบประมาณซื้อสื่อโฆษณาในเครือมติชน จำกัด (หมาชน) เป็นจำนวน 13,289,660 ล้านบาท ขอชี้แจงว่าเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายธุรการที่ได้พิมพ์ตัวเลขเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานกสทช. ผิดพลาด จากจำนวนเงินที่แท้จริง 1.07 ล้านบาท เป็น 10.7 ล้านบาท ขณะนี้ได้แก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์และส่งหนังสือชี้แจงไปยังสถาบันอิศรา และหนังสือพิมพ์มติชน

นายฐากร ระบุว่า  กสทช.ได้มีการซื้อสื่อโฆษณาในเครือมติชนจริง แต่เป็นจำนวนเงิน 3,659,660 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นการใช้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการเถิดพระเกียรติในวันสำคัญ, งบเสริมสร้างภาพลักษณ์กสทช. และประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรับฟังความคิดเห็น  สำหรับงบประมาณปี2555  จำนวน 70 ล้านบาท ได้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายภายในองค์กร 10 ล้านบาท ภายนอกองค์กร จำนวน 60 ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการจัดประมูล 3 จีอยู่ในจำนวนเงิน 40 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่หักจากเงินที่ได้รับจากการประมูลก่อนนำส่งกระทรวงการคลัง คาดว่าจะสรุปได้ภายในเดือนพ.ย.55

มติชน
http://www.dailynews.co.th/technology/167592

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.