Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 พฤศจิกายน 2555 (บทวิเคราะห์) ม.หอการค้าเชิญกูรูโทรคมนาคมระดับโลกร่วมถก 3จี หัวข้อ “3Gอนาคตหลังศาลปกครอง” 21พ.ย.ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

ประเด็นหลักรศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณะบดีคณะนิติศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR-เอพาร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงที่มาของการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ“3 จี..อนาคตหลังศาลปกครอง” ว่าหลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้จัดประมูลคลื่นความถี่ 2.1กิ๊กกะเฮิร์ตส์ (GHz) เพื่อออกใบอนุญาตมือถือระบบ 3 จี โดยที่ 3 บริษัทสื่อสารที่เข้าร่วมประมูลเสนอราคาประมูลคลื่น 41,625 ล้านบาท สูงกว่าราคาประมูลตั้งต้น 40,500 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จนกลายเป็นข้อวิพากษ์ทางสังคมทำให้กสทช.ยังไม่สามารถออกใบอนุญาต 3 จีได้แม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้วร่วมเดือน

ล่าสุดยังปรากฎว่า ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลปกครอง ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นฟ้องสำนักงาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้พิจารณาว่า การประมูลคลื่น 3 จี เป็นการดำเนินการที่เข้าข่ายเป็นการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47และพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรการ 45 ประกอบมาตรา 41 วรรค1 และวรรค 7 หรือไม่

_______________________________________ม.หอการค้าเชิญกูรูโทรคมนาคมระดับโลกร่วมถก 3จี หัวข้อ “3จีอนาคตหลังศาลปกครอง” 21พ.ย.ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์


สถาบันเอพาร์ ม.หอการค้า ออกโรง เชิญปรมาจารญ์ด้านเศรษฐศาสตรโทรคมนาคมระดับโลก ร่วมถกสัมมนาในหัวข้อ “3G...อนาคตหลังศาลปกครอง” พร้อมวิทยากรฝีปากกล้าคับคั่ง ในวันพุธที่ 21 พ.ย.นี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณะบดีคณะนิติศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR-เอพาร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงที่มาของการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ“3 จี..อนาคตหลังศาลปกครอง” ว่าหลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้จัดประมูลคลื่นความถี่ 2.1กิ๊กกะเฮิร์ตส์ (GHz) เพื่อออกใบอนุญาตมือถือระบบ 3 จี โดยที่ 3 บริษัทสื่อสารที่เข้าร่วมประมูลเสนอราคาประมูลคลื่น 41,625 ล้านบาท สูงกว่าราคาประมูลตั้งต้น 40,500 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จนกลายเป็นข้อวิพากษ์ทางสังคมทำให้กสทช.ยังไม่สามารถออกใบอนุญาต 3 จีได้แม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้วร่วมเดือน

ล่าสุดยังปรากฎว่า ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลปกครอง ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นฟ้องสำนักงาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้พิจารณาว่า การประมูลคลื่น 3 จี เป็นการดำเนินการที่เข้าข่ายเป็นการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47และพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรการ 45 ประกอบมาตรา 41 วรรค1 และวรรค 7 หรือไม่

ด้วยเหตุนี้ สถาบันเวิชาการเอพาร์(APaR) จึงกำหนดจัดสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ 3 จี : อนาคตหลังศาลปกครอง” ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12. 00 น. เพื่อเป็นเวทีสร้างความกระจ่างให้แก่ทุกฝ่ายและเพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงและทิศทางในอนาคตของมือถือระบบ 3 จีที่กำลังระอุแดดอยู่ในเวลานี้

สำหรับวิทยากรเข้าร่วมขึ้นเวทีสัมมนาฯ นอกจาก รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ในฐานะโต้โผหลักของสถาบันฯ แล้ว ยังมี ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการด้านกฎหมายฝีปากกล้า และคุณสิทธิชัย เทพไพฑูรย์ นายกสมาคมเกมส์ไทย กลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าการตลาดบนเครือข่ายออนไลน์และมือถือกว่า 15,000 ล้านบาท และ ดร.วีรพัฒน์ ปริยวัฒน์ นักกฎหมายอิสระ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และที่สำคัญงานสัมมนาครั้งนี้ ยังมีโปรเฟสเซอร์ เจอราร์ด โปโกเรล (Prof. Gerard Pogorel ) จากฝรั่งเศส ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ปรมาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมของโลก” ในระดับ ชูวาเลียร์ อคาเดมิค( chevalier academique) ที่ตอบรับจะขึ้นเวทีสัมมนาครั้งนี้ด้วย

http://www.ryt9.com/s/prg/1534072

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.