Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 พฤศจิกายน 2555 (บิดกั้นหรือไม่เข้าพวก) ประธานบอร์ด TOT คนใหม่ หวังกระตุ้นคนเก่งทำงาน ( เตรียมพร้อมกับโครงการ 3G เฟส 2 )

ประเด็นหลัก“เชื่อว่าพนักงานทีโอทีเป็นคนเก่งและมีความสามารถ จึงต้องเป็นตัวนำองค์กรให้ก้าวหน้า ส่วนหน้าที่บอร์ดต้องผลักดันความสามารถของพนักงาน โดยส่วนตัวเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคม ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก และมองว่าทีโอทีมีชื่อเสียงเรื่องการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานมานานแต่ทั้งนี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวรับ” นายอุดม กล่าว.ประธานบอร์ดทีโอทีคนใหม่ หวังกระตุ้นคนเก่งทำงาน


ปัจจุบันทีโอทีมีพนักงานกว่า 20,000 คน การดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้งาน จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ทำงานเชิงรับและเชิงรุกได้ และเป็นการเตรียมพร้อมกับโครงการ 3 จี เฟส 2 ซึ่งจะเป็นรายได้ของทีโอที ซึ่งเข้ามาช่วยหลังจากรายได้สัญญาสัมปทานในช่วงปี พ.ศ. 2558

“เชื่อว่าพนักงานทีโอทีเป็นคนเก่งและมีความสามารถ จึงต้องเป็นตัวนำองค์กรให้ก้าวหน้า ส่วนหน้าที่บอร์ดต้องผลักดันความสามารถของพนักงาน โดยส่วนตัวเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคม ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก และมองว่าทีโอทีมีชื่อเสียงเรื่องการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานมานานแต่ทั้งนี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวรับ” นายอุดม กล่าว.
_______________________________________ประธานบอร์ดทีโอทีคนใหม่ หวังกระตุ้นคนเก่งทำงาน


“อุดม พัวสกุล” ประธานบอร์ดทีโอทีคนล่าสุด ประกาศลุยงานเต็มที่หวังดึงศักยภาพคนทีโอทีออกมาใช้งาน

นายอุดม พัวสกุล ประธานกรรมการบริหาร (บอร์ด) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 55 ทีโอทีได้ประชุม บอร์ด ทีโอที เป็นครั้งแรกในการเข้ารับตำแหน่ง โดยเบื้องต้นได้วางแผนการประชุมไว้ประมาณเดือนละครั้ง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานออกเป็นบอร์ดย่อย 17 ชุด เพื่อวางกรอบพิจารณา ตรวจสอบรายละเอียดการทำงาน กลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ของทีโอที ซึ่งจะให้การกำกับดูแล และเร่งผลักดันให้ทีโอทีทำธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันทีโอทีมีพนักงานกว่า 20,000 คน การดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้งาน จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ทำงานเชิงรับและเชิงรุกได้ และเป็นการเตรียมพร้อมกับโครงการ 3 จี เฟส 2 ซึ่งจะเป็นรายได้ของทีโอที ซึ่งเข้ามาช่วยหลังจากรายได้สัญญาสัมปทานในช่วงปี พ.ศ. 2558

“เชื่อว่าพนักงานทีโอทีเป็นคนเก่งและมีความสามารถ จึงต้องเป็นตัวนำองค์กรให้ก้าวหน้า ส่วนหน้าที่บอร์ดต้องผลักดันความสามารถของพนักงาน โดยส่วนตัวเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคม ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก และมองว่าทีโอทีมีชื่อเสียงเรื่องการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานมานานแต่ทั้งนี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวรับ” นายอุดม กล่าว.ประธานบอร์ดทีโอทีคนใหม่ หวังกระตุ้นคนเก่งทำงาน


“อุดม พัวสกุล” ประธานบอร์ดทีโอทีคนล่าสุด ประกาศลุยงานเต็มที่หวังดึงศักยภาพคนทีโอทีออกมาใช้งาน

นายอุดม พัวสกุล ประธานกรรมการบริหาร (บอร์ด) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 55 ทีโอทีได้ประชุม บอร์ด ทีโอที เป็นครั้งแรกในการเข้ารับตำแหน่ง โดยเบื้องต้นได้วางแผนการประชุมไว้ประมาณเดือนละครั้ง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานออกเป็นบอร์ดย่อย 17 ชุด เพื่อวางกรอบพิจารณา ตรวจสอบรายละเอียดการทำงาน กลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ของทีโอที ซึ่งจะให้การกำกับดูแล และเร่งผลักดันให้ทีโอทีทำธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันทีโอทีมีพนักงานกว่า 20,000 คน การดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้งาน จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ทำงานเชิงรับและเชิงรุกได้ และเป็นการเตรียมพร้อมกับโครงการ 3 จี เฟส 2 ซึ่งจะเป็นรายได้ของทีโอที ซึ่งเข้ามาช่วยหลังจากรายได้สัญญาสัมปทานในช่วงปี พ.ศ. 2558

“เชื่อว่าพนักงานทีโอทีเป็นคนเก่งและมีความสามารถ จึงต้องเป็นตัวนำองค์กรให้ก้าวหน้า ส่วนหน้าที่บอร์ดต้องผลักดันความสามารถของพนักงาน โดยส่วนตัวเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคม ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก และมองว่าทีโอทีมีชื่อเสียงเรื่องการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานมานานแต่ทั้งนี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวรับ” นายอุดม กล่าว.

เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/167489

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.