Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 พฤศจิกายน 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 21/11/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 21/11/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1..... ช่อง7พร้อมร่วมมือCTH ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า // CTH เปิดรับจองกล่องดาวเทียมให่ดูพรีเมียร์ลีก
2..... (เกาะติดประมู
ล3G) นิติราษฏร์ ชี้ ศาลไม่รับเรื่องไว้ตั้งแต่แรกทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอน // หอการค้าเชื่อ4Gจะซ้ำรอย
3..... NATION น้อยใจ(บอร์ดสือสาร)ให้ความสำคัญดิจิทัลมากกว่าทีวีดาวเทียมมากไป // TOT คาดคำตอบเช่าไอพีสตาร์ต่อแน่นอน


NATION น้อยใจ(บอร์ดสือสาร)ให้ความสำคัญดิจิทัลมากกว่าทีวีดาวเทียมมากไป // TOT คาดคำตอบเช่าไอพีสตาร์ต่อแน่นอน
ประเด็นหลัก


นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรม การผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคส ติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้รับชมทีวีดาวเทียมในประเทศกว่า 64% และรับชมผ่านหนวดกุ้งจำนวน 36%และมีแนวโน้มรับชมผ่านดาวเทียมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากในขณะนี้ทีวีดาวเทียมมีช่องให้บริการกว่า 200 ช่อง ซึ่งเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่า “กสท. เหมือนจะให้ความสำคัญทีวีดิจิทัลมากกว่าทีวีดาวเทียม และมองว่าหากดิจิทัลเกิด ดาวเทียมก็จะตาย”

นายเคน สตรุทเกอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ไทยคม เปิดเผย ว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาให้เช่าใช้ดาวเทียมไอพีสตาร์แก่ บมจ.ทีโอที จากเดิมที่ทีโอทีเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมประมาณ 50% จากช่องสัญญาณทั้งหมดของดาว เทียมไอพีสตาร์ในไทย หากสัญ ญานี้บรรลุข้อตกลง ทีโอที จะเป็นผู้เช่าใช้สัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ในไทย เกือบ 100% ของช่องสัญญาณทั้งหมด ซึ่งบริ ษัทคาดว่า จะรู้ผลได้ประมาณเดือน ธ.ค อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังมีความกังวล เพราะในช่วง นี้ คณะกรรมการบอร์ดบริหาร ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหา ชน) อยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายตำแหน่งยกชุด อาจส่งผลให้สัญ ญาเกิดการล่าช้าได้ ทั้งนี้ บริษัทยังมีสัญญาใหม่ที่จะทำกับลูกค้ารายใหญ่ในอินเดีย ซึ่งบริษัทคาดว่าจะรู้ผลได้ไม่เกินเดือน ธ.ค.


http://www.posttoday.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8
%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-
%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/189396/CT
H-
%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%
A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B
8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%
B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0
%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E
0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9550000142292
_________________________

(เกาะติดประมูล3G) นิติราษฏร์ ชี้ ศาลไม่รับเรื่องไว้ตั้งแต่แรกทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอน // หอการค้าเชื่อ4Gจะซ้ำรอย
ประเด็นหลัก


รศ.ดร.สุธรรม อยู่ในธรรม ประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจ และการกำกับดูแลในฐานะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า สำหรับสัญญาณ 3G ไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทย แต่เป็นเพียงการเพิ่มผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันของคลื่นความถี่เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในอนาคตการประมูลสัญญาณ 4G ของประเทศ น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนการประมูล 3G อย่างแน่นอน รวมทั้งจะมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคด้วย'ผมมองว่ากฎการประมูลที่ระบุไว้ในประกาศ กสทช.ที่ว่าด้วยการประมูล 3G ทำให้กระบวนการออกใบอนุญาตต้องเดินตามในประกาศทันทีที่มีการรับรองผลการประมูล ให้แก่บริษัทที่ชนะการประมูลทั้ง 3ราย ไม่ใช่ชะงักไว้แล้วรอคำสั่งศาล เนื่องจากไม่เคยมีระบุเอาไว้ในกฎหมายข้อไหน หรือแม้แต่ในส่วนของการรอเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการให้ถูกลง 15-20% จึงอยากให้ กสทช. คิดทบทวนและดำเนินการเรื่องออกใบอนุญาตไปพร้อมกับการพิจารณาของศาล เพราะถ้ายิ่งรอหรือยิ่งช้าสังคมไทยจะไม่ได้ประโยชน์'

ดังนั้นหากผลการตัดสินของศาลออกมาให้คุ้มครองชั่วคราว เอกชนทั้ง3รายที่ชนะการประมูลก็มีสิทธิในการฟ้องร้องบอร์ดกสทช.ทั้ง11 คนได้แม้การประมูลจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (บอร์ดกทค.) เท่านั้นไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บอร์ดกสท.) ก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่แทน เพราะเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.อยู่แล้ว ดังนั้นความผิดทั้งหมดบอร์ดทั้ง11คนต้องรับผิดชอบร่วมกันแม้จะมีบอร์ดบางคน ที่ไม่รับรองผล หรือสงวนสิทธิไม่รับรู้ก็ตาม แต่หากมีการชี้แจงเป็นทางการว่าไม่เห็นด้วยในมติที่ประชุมในเรื่องดังกล่าวก็ถือว่าไม่ผิด
นายปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าในประเด็นการฟ้องร้องในชั้นศาลตอนนี้มองว่าไม่มีน้ำหนักที่ศาลจะพิจารณาตั้งแต่แรก เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจในการฟ้องร้องคณะกรรมการ กทค.ที่เป็นผู้จัดการประมูล และไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากในตอนแรกมีผู้ฟ้องร้อง 6 รายไปฟ้องศาลก่อนหน้านี้แต่ศาลไม่รับฟ้องโดยให้เหตุผลว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง จากนั้นศาลก็ชี้ช่องให้ทั้ง6รายไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจในการส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาแทน

'จริงๆ แล้วศาลไม่มีสิทธิในการรับฟ้องคดีดังกล่าวตั้งแต่แรก หากศาลได้มีการพิจารณาอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องร้องคดี แต่ในเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเข้ามาในระบบศาล ศาลก็เปิดไต่สวนพิจาณาคดีเพื่อพิจาณาว่าจะคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ ดังนั้นหากศาลไม่รับเรื่องไว้ตั้งแต่แรกการไต่สวนทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอน'

อย่างไรก็ตามถึงแม้ศาลจะไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็ตามแต่ใช่ว่ากสทช.จะหลุดพ้นการตรวจสอบของศาล เนื่องจากเชื่อว่าจะมีผู้ร้องรายอื่นๆออกมาเคลื่อนไหวแน่ แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าในประเด็นอะไร มีผลกระทบโดยตรงหรือไม่ โดยตามกฎหมายแล้วผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้จริงจะมีเพียงแค่ผู้ประกอบการที่เข้าประมูลหรือโดนตัดสิทธิ์จากการเข้าประมูลเท่านั้น แต่ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินอาจไม่ถูกต้อง แต่หากศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองพิจารณาคดีจนถึงสั่งคุ้มครองชั่ว คราว คำสั่งของศาลก็ยังคงเป็นคำสั่งเด็ดขาดที่ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปแทรกแซงได้

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000142143&Keyword=3g
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1353494827&grpid=03&catid=03
http://www.ryt9.com/s/iq03/1534849
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000142325
http://www.ryt9.com/s/iq03/1534917
_________________________

ช่อง7พร้อมร่วมมือCTH ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า // CTH เปิดรับจองกล่องดาวเทียมให่ดูพรีเมียร์ลีก
ประเด็นหลัก

นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายรายการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เปิดเผยว่า ตามแผนการดำเนินงานของช่อง7ที่จะมุ่งให้ความสำคัญและสนับสนุนรายการกีฬาอีกครั้งภายใต้งบประมาณสำหรับการซื้อคอนเทนต์กีฬาที่น่าสนใจกว่า 1,000 ล้านบาท สำหรับ 2-4 ปีหลังจากนี้ จะเห็นได้ว่าทางสถานีฯมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬามากขึ้น ซึ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล7สี ประเภท7คน รวมถึงการร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล ลาลีกา สเปนของทางอาร์เอส เป็นต้น ล่าสุดยังได้รายการกีฬาการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2012 ด้วย


ขณะนี้ CTH ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ เปิดให้ลงทะเบียนจองกล่อง SET TOP BOX ก่อนที่จะวางจำหน่ายจริง ซึ่งทางบริษัท ยืนยันว่า ไม่ได้มีเพียงรายการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเท่านั้น แต่ยังมีรายการที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายที่อยู่ในแพคเกจแน่นอน


http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9550000142292
http://www.posttoday.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8
%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-
%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/189396/CT
H-
%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%
A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B
8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%
B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0
%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E
0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.