Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤศจิกายน 2555 ( ชัดเจนมาก ) รศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ให้ข้อมูลชัดเจน !!! ไม่สามารถถ่ายภาพผู้ชุมนุมจนเห็นหน้าอย่างชัดเจนได้

ประเด็นหลัก

 รศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลนีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.เผยแก่ทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ว่า สำหรับดาวเทียมไทยโชตซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของไทยนั้นไม่สามารถถ่ายภาพผู้ชุมนุมทางการเมืองจนเห็นหน้าอย่างชัดเจนได้ แต่ให้รายละเอียดได้ว่ามีผู้ชุมนุมกันเป็นกลุ่มๆ และเห็นคนเป็นจุดๆ เท่านั้น
     
      นอกจากดาวเทียมไทยโชตที่ไทยเป็นเจ้าของแล้ว ทาง สทอภ.ยังมีสัญญารับสัญญาณดาวเทียมของต่างประเทศ 14-15 ดวง ซึ่งแต่ละมีวงโคจรเฉพาะและมีรอบการบินผ่านประเทศไทยไม่เท่ากัน บางดวงผ่านมาวันเว้นวัน บางดวง 3 วันผ่านมาครั้ง โดยดวงที่ไทยมีสัญญาในการรับสัญญาณที่ให้ความละเอียดสูงสุดคือดาวเทียม “ควิกเบิร์ด” (QuickBird) และดาวเทียม “เวิลด์วิว” (WorldView) ซึ่งให้ความละเอียด 80-90 เซ็นติเมตร
     
      สำหรับดาวเทียมควิกเบิร์ดและเวิลด์วิวนั้นเป็นดาวเทียมเอกชนของสหรัฐฯ ซึ่ง รศ.ดร.อานนท์อธิบายว่า สหรัฐฯ จะให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินธุรกิจดาวเทียมความละเอียดสูง ส่วนดาวเทียมของรัฐบาลจะมีรายละเอียดไม่สูงนัก เช่นดาวเทียมขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐ (นาซา) ซึ่งจะเน้นให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาในภาพกว้าง โดยมีรายละเอียดระดับกิโลเมตร แต่ให้บริการฟรี
     
      รศ.ดร.อานนท์กล่าวว่า ความละเอียดของดาวเทียมที่ไทยรับบริการอยู่นั้นเมื่อถ่ายภาพผู้ชุมนุมจะไม่ให้รายละเอียดมากนัก โดยเห็นรายละเอียดแค่บอกได้ว่าเป็นรถประเภทใด กระบะหรือเก๋ง และสีอะไร แต่การระบุลงไปว่าเป็นรถยี่ห้อใดนั้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพราะ สทอภ.ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้
     
_______________________________________

จริงเหรอ? ดาวเทียมไทยส่องม็อบเห็นหน้าเป็นรายคน!


ดาวเทียมควิกเบิร์ดความละเอียด 80-90 เซ็นติเมตร ส่องไม่เห็นหน้าคน แยกได้แค่รถเป็นเก๋งหรือกระบะ

      น่าตื่นเต้นดีทีเดียวหากกล้องจากดาวเทียมสามารถบันทึกภาพถ่ายเราจากบนฟ้าแล้วเห็นหน้าได้ชัดเจน ซึ่ง “นายขวัญชัย” คนสนิทของ “รองนายกเฉลิม” ได้ออกมาอธิบายว่าการทำงานของ “ดาวเทียมส่องม็อบ” ที่สามารถถ่ายภาพผู้ชุมนุมได้เป็นรายบุคคล …ไทยมีดาวเทียมที่ว่าจริงหรือ แล้วเทคโนโลยีดาวเทียมของไทยมีความสามารถขนาดไหน?
     
      รศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลนีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.เผยแก่ทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ว่า สำหรับดาวเทียมไทยโชตซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของไทยนั้นไม่สามารถถ่ายภาพผู้ชุมนุมทางการเมืองจนเห็นหน้าอย่างชัดเจนได้ แต่ให้รายละเอียดได้ว่ามีผู้ชุมนุมกันเป็นกลุ่มๆ และเห็นคนเป็นจุดๆ เท่านั้น
     
      นอกจากดาวเทียมไทยโชตที่ไทยเป็นเจ้าของแล้ว ทาง สทอภ.ยังมีสัญญารับสัญญาณดาวเทียมของต่างประเทศ 14-15 ดวง ซึ่งแต่ละมีวงโคจรเฉพาะและมีรอบการบินผ่านประเทศไทยไม่เท่ากัน บางดวงผ่านมาวันเว้นวัน บางดวง 3 วันผ่านมาครั้ง โดยดวงที่ไทยมีสัญญาในการรับสัญญาณที่ให้ความละเอียดสูงสุดคือดาวเทียม “ควิกเบิร์ด” (QuickBird) และดาวเทียม “เวิลด์วิว” (WorldView) ซึ่งให้ความละเอียด 80-90 เซ็นติเมตร
     
      สำหรับดาวเทียมควิกเบิร์ดและเวิลด์วิวนั้นเป็นดาวเทียมเอกชนของสหรัฐฯ ซึ่ง รศ.ดร.อานนท์อธิบายว่า สหรัฐฯ จะให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินธุรกิจดาวเทียมความละเอียดสูง ส่วนดาวเทียมของรัฐบาลจะมีรายละเอียดไม่สูงนัก เช่นดาวเทียมขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐ (นาซา) ซึ่งจะเน้นให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาในภาพกว้าง โดยมีรายละเอียดระดับกิโลเมตร แต่ให้บริการฟรี
     
      รศ.ดร.อานนท์กล่าวว่า ความละเอียดของดาวเทียมที่ไทยรับบริการอยู่นั้นเมื่อถ่ายภาพผู้ชุมนุมจะไม่ให้รายละเอียดมากนัก โดยเห็นรายละเอียดแค่บอกได้ว่าเป็นรถประเภทใด กระบะหรือเก๋ง และสีอะไร แต่การระบุลงไปว่าเป็นรถยี่ห้อใดนั้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพราะ สทอภ.ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้
     
      ทั้งนี้ ดาวเทียมจะมีวงโคจรเฉพาะและไม่ได้บันทึกภาพตลอดเวลาเพื่อประหยัดพลังงาน ดังนั้น ในการถ่ายภาพจึงต้องป้อนคำสั่งจากศูนย์ควบคุมไปยังดาวเทียม ซึ่งปกติทาง สทอภ.จะวางคำสั่งไว้ล่วงหน้า 1 วัน เว้นแต่มีเหตุฉุกเฉินต้องใช้คำสั่งจากสถานีควบคุมที่ขั้วโลก เนื่องจากดาวเทียมจะโคจรผ่านขั้วโลกมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน ในขณะที่ผ่านเส้นศูนย์สูตรเพียงวันละ 4 ครั้งเท่านั้น
     
      การใช้สถานีควบคุมที่ขั้วโลกก็มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการในหลักหมื่นบาท แต่ที่ผ่านมา รศ.ดร.กล่าวว่า ยังไม่เคยใช้คำสั่งฉุกเฉิน ซึ่งหากจำเป็นจริงๆ จะต้องใช้เวลาล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง
     
      อย่างไรก็ดี โดยปกติหากมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นที่เมืองไทย ทาง สทอภ.ก็จะสั่งถ่ายภาพไว้อยู่แล้ว เช่น เหตุกรณ์น้ำท่วม สึนามิ หรือการชุมนุมทางการเมือง และในการชุมนุมวันที่ 24 พ.ย.55 นี้ทางสำนักงานก็จะบันทึกภาพไว้อย่างแน่นอน เพราะไม่สามารถถ่ายภาพเหตุการณ์ย้อนหลังได้ และเชื่อว่าคงมีหลายฝ่ายต้องการนำภาพไปใช้
     
      “คิดว่าบริษัทดาวเทียมเอกชน (ต่างประเทศ) เขาถ่ายเหตุการณ์แบบนี้ไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ใดบนโลก เพราะเป็นโอกาสทองในการทำธุรกิจของเขา ซึ่งคงมีหลายฝ่ายต้องการ อีกทั้งยังไม่มีกฎหมายไปห้ามไม่ให้บันทึกภาพจากดาวเทียม ส่วนข้อมูลที่เราถ่ายได้ หากเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เราก็จะให้นำไปใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย” รศ.ดร.อานนท์กล่าว
     
      ************
      หมายเหตุ
      ดาวเทียมไทยโชต เดิมชื่อ ดาวเทียมธีออส (THEOS) เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย ธีออสเป็นดาวเทียมขนาดเล็กมีน้ำหนัก 750 กิโลกรัม และมีระยะห่างจากโลกเมื่อส่งขึ้นไปโคจรที่ระดับ 822 กิโลเมตร มีโคจรในแนวเหนือ-ใต้ โคจรรอบโลกทั้งสิ้น 369 วงโคจร ซึ่งระยะทางระหว่างวงโคจรแต่ละวงเท่ากับ 105 กม. โดยจะโคจรมาที่จุดเดิมทุกๆ 26 วัน มีความจำอยู่ 51 กิกะไบท์หรือบันทึกภาพได้ประมาณ 100 ภาพ และสามารถถ่ายภาพได้ครอบคลุมทั่วโลก บันทึกภาพด้วยระบบเดียวกับกล้อง (Optical System) ความละเอียดของภาพขาวดำ 2 เมตร
     


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000142610&Keyword=%b4%d2%c7%e0%b7%d5%c2%c1


_________________________________


ปชป.ซัด 'เฉลิม' อย่าเว่อร์ เอาดาวเทียมส่องม็อบ

นายประมวล เอมเปีย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ฉะ “เหลิม” เว่อร์ ใช้ดาวเทียมดูม็อบ ปูดนิทาน 3 เจ๊ ชนวนเหตุระดมคนไล่รัฐบาล ย้ำรัฐปากกล้าขาสั่น สั่งตั้งด่านสกัดคนร่วมม็อบ "เสธ.อ้าย" แฉหน่วยงานรัฐสั่งระดมคนสวมเสื้อ อพ.ปร. ...

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายประมวล เอมเปีย รองโฆษกพรรค กล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานภาครัฐออกมาระบุว่ามีการว่าจ้างขนคนให้มาร่วมชุมนุมกับกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม (อพส.) ว่า น่าสงสัยในพฤติกรรมของหน่วยงานความมั่นคงของรัฐที่ระบุว่า รู้ว่ามีการว่าจ้าง รู้ว่ามีความพยายามที่จะสร้างเหตุการณ์ ถึงขนาด ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกฯ ดูแลด้านความมั่นคง ประกาศใช้ล็อกดาวเทียมจับตากลุ่มผู้ชุมนุม ทราบข่าวแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเวอร์เกินไปหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ทำไมไม่ใช้ดาวเทียมล็อกพิกัดจับตาแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีการสร้างสถานการณ์ก่อเหตุร้ายรายวันในพื้นที่ หากทำได้จริงน่าจะคุ้มค่า และรักษาชีวิตทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้ จึงไม่ทราบว่าเป็นการสร้างข่าวขู่ม็อบที่มันมากเกินไปหรือไม่

นายประมวล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มีคนเล่านิทานเรื่อง 3 เจ๊ ให้ตนฟังว่า ในคราวปรับ ครม.ครั้งล่าสุด กลุ่ม 2 เจ๊พิฆาต จับมือกันล้มอำนาจของ เจ๊ใหญ่ ณ บ้านทรายทอง ออกจากขั้วอำนาจ ทั้งที่เงินที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ก็ใช้เงินของเจ๊ใหญ่ บ้านทรายทอง เป็นส่วนใหญ่ แต่พอปรับ ครม.กลุ่ม 2 เจ๊พิฆาต กลับร่วมมือกันหักหลังถีบทิ้งเจ๊ใหญ่พ้นวงจรอำนาจ แบบไม่เหลือใย โดยปลิดทิ้งทั้งขั้ว แม้แต่พี่ชายของเจ๊ใหญ่เอง ก็ไม่ได้รับตำแหน่งใดๆ ใน ครม.ครั้งล่าสุด แว่วมาว่า การระดมทุนครั้งนี้ เจ๊ใหญ่ยอมถึงขนาดทุ่มทุนเอาคนมาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลนี้เสียเอง เพราะในขั้วรัฐบาลกันเองก็มีรายการหักกันชนิด ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ บางคนต้องยอมกลืนเลือดอ้าปากพูดไม่ออก ใช่หรือไม่ เพราะเขาปิดกันให้แซดในเรื่องนี้

นายประมวล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ พฤติกรรมของคนในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เองยังเข้าตำราปากกล้าขาสั่น แถมมือถือสาก ปากถือศีล สร้างภาพว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย เพราะรองนายกฯ เฉลิม พูดเองว่าให้ประชาชนเดินทางมาชุมนุมได้ตามสิทธิ ไม่มีการสกัดกั้น แต่ รมว.มหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ กลับสนธิกำลังตั้งด่านสกัดจับ ขัดขวางการเดินทางของชาวบ้านที่จะมาร่วมชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ ทราบว่ามีคำสั่งด้วยวาจาจาก รมว.มหาดไทย สั่งกำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้สั่งการไปยังนายอำเภอ และนายอำเภอสั่งการไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าให้ตรวจตรา สกัดกั้นไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ที่จะเดินทางมาร่วมชุมนุมในกรุงเทพฯ หากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอไหนมีการขนคนเข้ามา จะมีการสั่งตั้งกรรมการสอบเอาผิดทางวินัยและเอาโทษกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างนี้จะให้เรียกว่าอะไร ทั้งที่แกนนำกลุ่ม อพส.ยืนยันแล้วว่าจะชุมนุมโดยสงบ ไม่เคลื่อนไหวปิดล้อมสถานที่ราชการ โดยมีการตั้งด่านสกัดคนแล้วในจุดต่างๆ รอบจังหวัดปริมณฑลและถนนสายหลักของภาคต่างๆ

รองโฆษกพรรค ปชป. กล่าวอีกว่า ส่วนที่เลขาฯ สมช. ออกมาป่าวประกาศเรื่องแดงเทียม 5 พันคน ที่จะเข้ามาก่อกวนการชุมนุมนั้น ตนก็ขอให้ระวังว่า ที่สุดมันจะเข้าตำราคนในเครือข่ายของรัฐบาลจะทำเสียเอง เหมือนคราวที่แล้ว ที่มีคำสั่งให้มีการขนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 5 พันคน มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกาย สวมเสื้อขาว พอตกค่ำก็แปลงร่างมาสวมเสื้อแดง แอบใช้พื้นที่ในสวนสัตว์ดุสิตเป็นที่รวมพล และจอดรถขนส่งเจ้าหน้าที่เพื่อยึดพื้นที่หน้ารัฐสภา ปิดล้อมเหมือนเมื่อเดือน เม.ย.ปี 54 ครั้งนี้ก็ทราบว่ามีคำสั่งภายในให้มีการระดมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อาสาสมัครป่าไม้ และลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงตำรวจอาสาชุมชน ให้มาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยและพลเรือนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมการสำรองคนไว้ใช้งานแล้วหลายหมื่นคน จริงหรือไม่ ขอให้คนในรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตอบมา.


ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/pol/308041

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.