Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤศจิกายน 2555 แข่งขันวิทยุ แข่งขันที่รุนแรงต่อเนื่องฆษณาผ่านสื่อวิทยุยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน

ประเด็นหลัก


นายเขตต์ ฐานทัพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็น มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้บริหารคลื่นวิทยุ 94.5 เอฟเอ็ม เปิดเผยว่า  ภาพรวมธุรกิจวิทยุในปี 2556 คาดว่าจะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงต่อเนื่อง เพราะการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อวิทยุยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเอเยนซีและเจ้าของสินค้าหันมาใช้งบผ่านสื่อวิทยุมากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะมีสื่อใหม่ๆเข้ามาเป็นทางเลือกสำหรับผู้ฟัง แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสื่อวิทยุยังอยู่ได้และสามารถเข้าถึงคนฟังได้เป็นอย่างดี
   สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีหน้านั้น  บริษัทมีแผนที่จะใช้งบลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบ เพื่อสร้างชื่อคลื่นวิทยุให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นภายใต้แนวคิด “คลื่นสนุก สุขนิยม” เป็นคลื่นเพลงลูกทุ่ง เพื่อชีวิตและเพลงย้อนยุค โดยมีกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 20-40 ปี ภายหลังจากดำเนินธุรกิจมาครบ 1 ปี.

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปีก่อนสูงถึงปีละ 6 ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการค้าออนไลน์ในปีก่อนอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท ในปีนี้คาดว่าตลาดจะเติบโตต่อเนื่อง และหากไทยสามารถผลักดันการค้าออนไลน์เพื่อการส่งออก เพิ่มขึ้น 5% ก็สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มการส่งออกได้ 300,000 ล้านบาท ส่วนยอดการจดทะเบียน อี-คอมเมิร์ชไทย ในช่วงกลางปี 55 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 9,993 เว็บไซต์ และมีบริษัทต่างชาติเข้ามาจดทะ
เบียนรวม 30 ราย อันดับหนึ่งเป็น แฟชั่น รองลงมา สุขภาพ และเครื่องมืออุตสาหกรรม

_______________________________________


สื่อออนไลน์แรงโฆษณาเข้า ปี55เม็ดเงินโตพุ่ง20% ธุรกิจ"วิทยุ"ยังไม่ตายสื่อออนไลน์มาแรง ผู้ประกอบการหันใช้งบโฆษณาพุ่ง ยอดปี 55 สูงถึง 3,000 ล้านบาท พีเอ็น มีเดียชี้ธุรกิจคลื่นวิทยุปีหน้ายังแข่งขันรุนแรง หลังเจ้าของสินค้าหันมาใช้งบผ่านสื่อวิทยุมากขึ้น
    นางสาวอุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธอมัสไอเดีย จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเอเจนซี่ เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจโฆษณาในไทยปีนี้ มีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาท และมาจากการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ คิดเป็นสัดส่วน 3% หรือประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี เติบโต 20% จากปีก่อน ขณะเดียวกัน การใช้งบทำกิจกรรมตลาดผ่านสื่อออน
ไลน์ของผู้ประกอบการก็สูงขึ้น คิดเป็นสัดส่วน 5-10% ของงบทำการตลาดทั้งหมด ถือว่ามีสัดส่วนการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีสัดส่วน 1% โดยคาดว่าในปี 56 การใช้งบโฆษณา และทำกิจกรรมตลาดผ่านสื่อออนไลน์จะมีมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยใช้สื่อออนไลน์สูงถึง 24 ล้านคน ใช้เฟซบุ๊ก 17.5 ล้านคน และใช้มือถือสมาร์ทโฟน 10.4 ล้านเครื่อง
   ขณะเดียวกันประเมินการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในปี 58 จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสขยายธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนสามารถพัฒนาระบบรองรับได้ ส่วนผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ เอสเอ็มอี ที่มีเงินทุนไม่สูงนัก อาจไม่สามารถพัฒนาระบบออนไลน์แข่งขันกับผู้ประกอบการสินค้าจากต่างชาติได้
   นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปีก่อนสูงถึงปีละ 6 ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการค้าออนไลน์ในปีก่อนอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท ในปีนี้คาดว่าตลาดจะเติบโตต่อเนื่อง และหากไทยสามารถผลักดันการค้าออนไลน์เพื่อการส่งออก เพิ่มขึ้น 5% ก็สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มการส่งออกได้ 300,000 ล้านบาท ส่วนยอดการจดทะเบียน อี-คอมเมิร์ชไทย ในช่วงกลางปี 55 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 9,993 เว็บไซต์ และมีบริษัทต่างชาติเข้ามาจดทะ
เบียนรวม 30 ราย อันดับหนึ่งเป็น แฟชั่น รองลงมา สุขภาพ และเครื่องมืออุตสาหกรรม
   สำหรับทิศทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในปี 56 จะเกิดขึ้นที่ชัดเจนใน 6 ด้านคือ 1.ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ จะเปิดตัวแอพพลิเคชั่น ออกมาสู่ตลาดจำนวนมาก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น 2.ผู้ประกอบการเปิดตัว ร้านค้าออนไลน์ หรือ อี-สโตร์ มากขึ้น  3.การมีโปรโมชั่นผ่านมือถือเพิ่มขึ้น  4. มีการต่อยอดโชเชียลมีเดียไปยังโซเชียล
คอมเมิร์ช ที่มีบล็อกเกอร์แนะนำสินค้าต่างๆ จำนวนมาก 5.การมีสมาร์ทโฟน ที่ทำให้ผู้ประกอบการหันมาใช้สื่อโฆษณาผ่านมาร์ทโฟนมากขึ้น 6.การใช้ดิจิตอลเชื่อมต่อทุกช่องทางออนไลน์ ทั้งการเชื่อมโยงผ่านสื่อออน
ไลน์ผ่านหลายช่องทางมารวมกัน
   "ในปีหน้า เทรนด์ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้งจะเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ อี-คอมเมิร์ช อย่างเต็มรูปแบบ ที่เป็นช่องทางขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค” นางสาวอุไรพร  กล่าว
   นายเขตต์ ฐานทัพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็น มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้บริหารคลื่นวิทยุ 94.5 เอฟเอ็ม เปิดเผยว่า  ภาพรวมธุรกิจวิทยุในปี 2556 คาดว่าจะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงต่อเนื่อง เพราะการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อวิทยุยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเอเยนซีและเจ้าของสินค้าหันมาใช้งบผ่านสื่อวิทยุมากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะมีสื่อใหม่ๆเข้ามาเป็นทางเลือกสำหรับผู้ฟัง แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสื่อวิทยุยังอยู่ได้และสามารถเข้าถึงคนฟังได้เป็นอย่างดี
   สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีหน้านั้น  บริษัทมีแผนที่จะใช้งบลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบ เพื่อสร้างชื่อคลื่นวิทยุให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นภายใต้แนวคิด “คลื่นสนุก สุขนิยม” เป็นคลื่นเพลงลูกทุ่ง เพื่อชีวิตและเพลงย้อนยุค โดยมีกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 20-40 ปี ภายหลังจากดำเนินธุรกิจมาครบ 1 ปี.

ไทยโพสต์
http://www.thaipost.net/news/231112/65581

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.