Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติดเล่นเน็ตทุกคลิ๊กเสียงเสียตังค์) ใกล้ถึง 3-14 ธันวาคม 2555 ไทย ไม่เห็นด้วยแน่นอน

ประเด็นหลัก

ในการประชุมครั้งนี้ทางกระทรวงไอซีทีได้ชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวว่าจะมีการสนับสนุนให้นำประเด็นอินเตอร์เนตและการกำหนดให้ผู้ใช้บริการอินเตอร์เนตจ่ายตามแบบเปย์ เปอร์ คลิก (pay-per-click) จากปัจจุบันจ่ายเป็นแบบเหมายจ่าย (แพ็กเกจอินเตอร์เนต) มารวมไว้ในการปรับปรุง ITR นั้น ขอยืนยันว่ากระทรวงไอซีทีได้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าไม่เห็นด้วย ทั้งทางสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนให้นำประเด็นดังกล่าวมาบรรจุไว้ในร่าง ITR ที่จะปรับปรุง ซึ่งในประเด็นดังกล่าวได้แนะนำว่าไทยจะต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะให้มีการขยายขอบเขตคำจำกัดความของคำว่า “โทรคมนาคม” ให้รวมถึงไอซีที เพื่อไม่ให้ครอบคลุมถึงเรื่องอินเตอร์เนต

_______________________________________


กสทช.-ICTส่งผู้แทนร่วมเวทีWCIT-12 'สุทธิพล'แนะแก้ITRเท่าที่


นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมายในกิจการโทรคมนาคม และในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของคณะผู้แทนไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ค.ศ.2012 (WCIT-12) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ได้ร่วมประชุมกับนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อเตรียมการสำหรับคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุม WCIT-12 ที่จะจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2555 โดยตนได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับประเด็นการปรับปรุงความตกลงโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Regulations) หรือ ITR ว่า ควรปรับปรุงแก้ไข ITR เท่าที่จำเป็น และไม่ขัดต่อกฎหมายไทย

ในขณะเดียวกันควรระมัดระวังในประเด็นข้อเสนอที่จะขยายขอบเขตของ ITR ให้รวมไปถึงหน่วยงานการดำเนินงานหรือ operating agencies และประเด็นอื่นๆ ซึ่งจะไปทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศอื่น ซึ่งอาจทำให้ ITR ไม่สามารถบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรกำหนดลำดับความสำคัญว่าประเด็นใดควรใส่ไว้ใน ITR และประเด็นใดควรจัดทำเป็นมติหรือ Resolutions เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ทางกระทรวงไอซีทีได้ชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวว่าจะมีการสนับสนุนให้นำประเด็นอินเตอร์เนตและการกำหนดให้ผู้ใช้บริการอินเตอร์เนตจ่ายตามแบบเปย์ เปอร์ คลิก (pay-per-click) จากปัจจุบันจ่ายเป็นแบบเหมายจ่าย (แพ็กเกจอินเตอร์เนต) มารวมไว้ในการปรับปรุง ITR นั้น ขอยืนยันว่ากระทรวงไอซีทีได้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าไม่เห็นด้วย ทั้งทางสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนให้นำประเด็นดังกล่าวมาบรรจุไว้ในร่าง ITR ที่จะปรับปรุง ซึ่งในประเด็นดังกล่าวได้แนะนำว่าไทยจะต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะให้มีการขยายขอบเขตคำจำกัดความของคำว่า “โทรคมนาคม” ให้รวมถึงไอซีที เพื่อไม่ให้ครอบคลุมถึงเรื่องอินเตอร์เนต

“ผมได้ย้ำกับคณะที่จะเดินทางไปประชุมในครั้งนี้ว่า จะต้องดำเนินการในเชิงรุก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไทย และทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล”นายสุทธิพล กล่าว


แนวหน้า
http://www.naewna.com/business/31284

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.