Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 พฤศจิกายน 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 25/11/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 25/11/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1.... (เกาะติดประมูล3G) ร้องขอ กสทช. ขอติดตั้ง3G บน ((( เสาไฟฟ้า ))) ภายใน 7 วันทำการ // ช่วยคนไทยผู้ผลิตภายในประเทศได้
2.... ICT
 เปิดแผนของบ 30000 ลบ. ดึง LTE4G 5.8 กิกะเฮิรตซ์ ลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานปูพรมเน็ต โรงเรียน
3.... สว. ยังไม่เลือกด้วยคะแนน 81 ต่อ 26 เสียง !! ซุปเปอร์บอร์ด "กสทช." ( ผู่ตรวจสอบ กสทช.) สอบประวัติอีก 30 วัน

(เกาะติดประมูล3G) ร้องขอ กสทช. ขอติดตั้ง3G บน ((( เสาไฟฟ้า ))) ภายใน 7 วันทำการ // ช่วยคนไทยผู้ผลิตภายในประเทศได้
ประเก็นหลัก

นายวิชัยกล่าวว่า สมาคมต้องการให้ กสทช. พิจารณาแก้ไขประกาศคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)เรื่องมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553 ตามข้อ 10 ที่อนุญาตให้มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้

โดยขอให้ กสทช.ขยายขอบเขตการอนุญาต ผู้ที่มีคุณสมบัติให้ครอบคลุมถึงผู้ผลิตภายในประเทศ ที่มีคุณสมบัติรับรองคุณภาพ มอก.9001 จากเดิมที่ กทช. ประกาศส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หรือจะมีแต่ผู้ประกอบการต่างประเทศที่มาลงทุนในไทยเท่านั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ทางสมาคมขอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) พิจารณายกเว้นการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว เพราะประกาศฯนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ และเพื่อให้เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในไทย เพื่อให้ได้รับสิทธิโดยเท่าเทียม รวมทั้งเพื่อเป็นการเยียวยา แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศฯในอนาคต

นายวิชัยกล่าวว่า ในการหารือครั้งนี้ยังได้ขอให้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิในการปักเสา หรือตั้งเสาหรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบให้บริการโทรคมนาคม เพื่อทำธุรกิจติดตั้งโครงข่ายและให้บริการโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการมีกระบวนการ ขั้นตอนยื่นขอใช้ติดตั้งอุปกรณ์ มีระยะเวลานานกว่า 3-6 เดือน โดยต้องผ่านบอร์ดกทค. และขอให้เห็นชอบต่อบอร์ด กสทช.จึงจะสามารถอนุญาตให้ผู้ประกอบการเพื่อไปยื่นให้กับการไฟฟ้าฯ เพื่อขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม ดังนั้นจึงขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้มีความรวดเร็ว และขอให้มี กทค.พิจารณาขอใช้สิทธิแห่งทางแบบกระบวนการพิจารณาเร่งด่วน เป็นเวลา 7 วันทำการ และช่วยให้การไฟฟ้าฯเข้าใจกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน

“ได้ขอให้สำนักงานกสทช. มีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วัน มีกระบวนการพิจารณาอย่างเร่งด่วน จากเดิมที่การพิจารณาค้างอยู่ในกระบวนการมากกว่า 3 เดือน เป็นผลกระทบต่อผู้ประกอบการโทรคมนาคมอย่างหนัก เพราะที่ผ่านมามีการวางสายพาดผ่าน ต้องมีการใช้เสาการวางสายกับการไฟฟ้าฯ ซึ่งเดิมการพิจารณาต้องมีขออนุญาตเป็นกรณีๆไป ทำให้การเดินหน้าขยายโครงข่ายทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โทรศัพท์มือถือ และการวางสายด้านดาต้าไม่สามารถ ดำเนินการได้” นายวิชัย กล่าว

ทั้งนี้เรื่องสิทธิแห่งทางกระบวนการที่นำเสนอไป จะนำเข้าที่ประชุม กทค.ในเร็วๆ นี้ และอาจจะต้องเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาทิ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) มาร่วมหารือแนววางปฏิบัติ เพื่อให้กระบวนการขอพาดสายทำได้เร็วขึ้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายโครงข่าย เป็นสิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจตรงกันในทางปฏิบัติ โดยที่ผ่านมา การไฟฟ้าฯอ้างว่าการจะขอพาดสายจะต้องให้ กสทช. หรือ กทค. อนุมัติมาก่อนทุกๆ เส้นทาง แต่ในกระบวนการความตั้งใจเดิม ถ้าเจรจาได้ก็พาดได้เลย

http://www.ryt9.com/s/nnd/1536189
________________________

ICT เปิดแผนของบ 30000 ลบ. ดึง LTE4G 5.8 กิกะเฮิรตซ์ ลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานปูพรมเน็ต โรงเรียน
ประเด็นหลัก

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมชมการสาธิตโครงการทดลองระบบ "เบรนคลาวด์ โซลูชั่น" เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการแท็บเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทย ณ โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จังหวัดนครปฐม ว่า เทคโนโลยี "เบรนคลาวด์ โซลูชั่น" ที่นำมาใช้สาธิตครั้งนี้ ถือเป็นเทคโนโลยีที่นำมาทดสอบเป็นโครงการนำร่องที่ใช้กับโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม อีกทั้งยังถือเป็นโครงการจิตอาสา (ซีเอสอาร์) ของบริษัท โอเพ่นเฟซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงผ่านเทคโนโลยีสายส่งเสมือนจริง (เวอร์ชวลไฟเบอร์) ที่เป็นการตั้งเสาสัญญาณ 1 เสาในพื้นที่ใกล้เคียง และดึงคลื่นอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงบนคลื่นความถี่แอลทีอี ย่าน 5.8 กิกะเฮิรตซ์ ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ห่างไกลออกไป 5 กิโลเมตรได้ และเมื่อมาประกอบการกับระบบห้องเรียนทางไกลอัจฉริยะ จะสามารถขจัดปัญญาหาการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อมาในรูปแบบดังกล่าว จะมีอัตราความเร็วสูงสุดทั้งรับและส่งข้อมูลอยู่ที่ 100 เมกะบิต โดยเทคโนโลยีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต โดยขณะนี้มีเพียง 9,600 โรงเรียน ที่มีระบบอินเตอร์เน็ตในระดับที่เสถียรเพียงพอในการให้นักเรียนใช้งาน ขณะที่โรงเรียนอีก 22,000 แห่ง การใช้งานอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม ซึ่งไอซีทีตั้งเป้าจะขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตให้ได้ 70-80% ของจำนวนโรงเรียนที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้อย่างครอบคลุม ในช่วงก่อนเดือนพฤษภาคม 2556 ผ่านงบประมาณราว 3 หมื่นล้านบาท


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1353738416&grpid&catid=05&subcatid=0504
_________________________

สว. ยังไม่เลือกด้วยคะแนน 81 ต่อ 26 เสียง !! ซุปเปอร์บอร์ด "กสทช." ( ผู่ตรวจสอบ กสทช.) สอบประวัติอีก 30 วัน
ประเก็นหลัก

ในที่สุดที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติด้วยคะแนน 81 ต่อ 26 เสียง เพื่อให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ ขึ้นมาตรวจสอบก่อน โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ซึ่งตามระเบียบที่ประชุมวุฒิสภาจะนับเฉพาะวันที่มีการเปิดประชุมสภาเท่านั้น โดยจะครบกำหนดในวันที่ 10 ม.ค. 2556

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1353651707&grpid&catid=06&subcatid=0600

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.