Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติดประมูล3G) TRUE จี้ด่วน(เงินจ่ายแล้ว)เอาใบอนุญาตทำ3Gมาเดี่ยวนี้ ส่วนศาลก็ว่ากันไป!! // คุมค่าโทร.แก้ไม่ตรงจุด

ประเด็นหลัก

"การตรวจสอบเหล่านี้แยกต่างหากจากการออกใบอนุญาต หากไม่พบความบกพร่องในการปฏิบัติตามกฎที่ออกโดยชอบ กสทช.ยิ่งต้องมีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎของตนเอง ฉะนั้นใบอนุญาตต้องเดินต่อไป ระบบตรวจสอบก็เดินหน้าไปห้ามหยุด ส่วนการกำหนดเงื่อนไขให้เอกชนต้องลดค่าบริการเพื่อให้ได้ใบอนุญาต ผิดกฎการควบคุมชัดเจน กสทช.คุมแค่โฮลเซล และผู้มีอำนาจเหนือตลาดจะไปกำกับราคาทั้งตลาดไม่ได้"

นายวีระชาติ กิเลนทอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและการออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า 3G เป็นเครื่องมือลดช่องว่างระหว่างชนบทและเขตเมืองได้ ผ่านการเข้าถึงโมบายอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อนประมูล หุ้นสื่อสารดีดราคาขึ้น แต่พอจบประมูลหุ้นตก เพราะความไม่แน่นอนในการให้ใบอนุญาต ถือเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงมาก ยิ่งไม่แน่นอนมากเท่าใดจะเกิดความไม่เป็นธรรมสูงขึ้นด้วย เชื่อว่าจะส่งผลกระทบอาทิ ราคา 1800 MHz ที่ต้องนำออกมาประมูล อาจถูกหรือแพงกว่าที่ควร

ที่น่ากังวลมากเมื่อ กสทช.ระบุว่า จะใช้การประมูลหนนี้เป็นกรอบพื้นฐานในการประมูล1800 MHz อยากให้รื้อกระบวนการสำหรับการประมูลครั้งถัดไป เพราะมีวิธีอื่นที่น่าสนใจและตอบสังคมได้ดีกว่า

ทั้งวิธีประเมินมูลค่าคลื่นและวิธีประมูล อาทิ การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคว่า ยินดีจ่ายค่าบริการบนคลื่นนี้เท่าใด แล้วค่อยตีกลับมาเป็นมูลค่าคลื่น


นายอธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการ และหัวหน้าคณะกลุ่มกฎหมาย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ตามระเบียบราชการเมื่อเอกชนปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว กสทช.มีหน้าที่ต้องออกใบอนุญาตให้ทันที จะบ่ายเบี่ยงไม่ได้ แม้ศาลจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ไม่ได้มีกฎหมายใดระบุว่า ให้ทุกอย่างต้องหยุดรอจนกว่าศาลจะมีคำสั่ง และปัจจุบันศาลก็ยังไม่ได้มีคำสั่งห้ามใด ๆ ออกมา

"ที่ กสทช.บอกว่าต้องให้ใบอนุญาตภายใน 90 วัน นั่นคือสิทธิ์ของเอกชนผู้เข้าประมูลว่าต้องจ่ายเงินเมื่อไรก็ได้ภายใน 90 วัน นี่คือเราได้จ่ายเงินไปแล้ว 50% ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่รีบจ่ายเพราะเป็นเรื่องของการแข่งขัน ใครได้ใบอนุญาตก่อนได้สิทธิ์ทำโครงข่ายเสร็จก่อน เปิดให้บริการได้ก่อน มีโอกาสได้ลูกค้าดี ๆ มาก่อน ส่วนเรื่องที่บังคับให้เอกชนลดค่าบริการ 15-20% ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขหรือกฎการประมูลใด ๆ มาก่อน เป็นเรื่องใหม่ ไม่ใช่สิ่งที่ กสทช.ต้องมาบอกว่า เป็นเงื่อนไขแลกใบอนุญาต เพราะสิ่งที่ควรต้องเกิดแต่ยังไม่เกิดคือการให้ใบอนุญาต ที่ผ่านมา กสทช.ขออะไรเราพยายามทำให้ แต่ตอนนี้สร้างเงื่อนไขใหม่ไปเรื่อย ๆ ถึงจะให้ใบอนุญาต มันไม่ถูก"

ขณะที่นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเคาะราคาของผู้เข้าประมูล 3G ที่ กสทช.ตั้งขึ้น กล่าวว่า ในวันที่ 23 พ.ย.นี้ จะนัดประชุมคณะทำงานเพื่อทำรายงานสรุปเป็นทางการ และเสนอ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ภายในวันที่ 30 พ.ย.

"คณะทำงานตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการฮั้ว ข้อสังเกตที่ว่าหลักเกณฑ์ กสทช.ไม่เอื้อให้เอกชนเกิดแรงจูงใจในการแข่งขันราคานั้น อำนาจของคณะทำงานไปไม่ถึงตรงนั้น เราดูแค่พฤติกรรมการเคาะราคาของเอกชน พบว่าทั้ง 3 รายสู้ราคากันตามปกติ ถูกต้องทุกขั้นตอน และทำตามประกาศที่ กสทช.กำหนดทุกอย่าง"
______________________________________

กระทุ้งเดินหน้าคลอดไลเซนส์3G คุมค่าโทร.แก้ไม่ตรงจุด-แนะเร่งจัดสรรคลื่นใหม่


หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จัดประมูลใบอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา จนได้ผู้ชนะ 3 ราย โดยต่างจ่ายค่าประมูล 50% ตามเงื่อนไข ตั้งแต่ปลาย ต.ค. แต่กระบวนการออกใบอนุญาตกลับไปไม่ถึงไหน ล่าสุด กสทช. ต้องการรอผลสอบพฤติกรรมการฮั้วราคา และความชัดเจนกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน รัฐสภา ฟ้องต่อศาลปกครอง

นายสุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กล่าวว่า กระบวนการออกใบอนุญาต 3G ยังเดินหน้าต่อได้ เพื่อให้อนาคตของประเทศไม่ชะงักไว้ เพราะสงสัยในการใช้ดุลพินิจทางปกครองของ กสทช. ซึ่งกระบวนการตรวจสอบและฟ้องร้องดำเนินการไปได้พร้อมการออกใบอนุญาต หากพบว่ามีทุจริตหรือการสมรู้ร่วมคิด กฎหมายกำหนดกระบวนการขั้นตอนและการเยียวยาไว้แล้ว ทั้งการจ่ายค่าเสียหาย ถอดถอน ยกเลิกใบอนุญาต เป็นต้นกสทช. หากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือทุจริตจริง ตามมาตรา 21 พ.ร.บ.กสทช. ระบุให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 มีสิทธิ์ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาให้มีมติให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ทั้งต้องรับผิดทางแพ่งในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเลยหรือประมาทเลินเล่อ รวมถึงต้องรับโทษจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาได้ด้วย

"การตรวจสอบเหล่านี้แยกต่างหากจากการออกใบอนุญาต หากไม่พบความบกพร่องในการปฏิบัติตามกฎที่ออกโดยชอบ กสทช.ยิ่งต้องมีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎของตนเอง ฉะนั้นใบอนุญาตต้องเดินต่อไป ระบบตรวจสอบก็เดินหน้าไปห้ามหยุด ส่วนการกำหนดเงื่อนไขให้เอกชนต้องลดค่าบริการเพื่อให้ได้ใบอนุญาต ผิดกฎการควบคุมชัดเจน กสทช.คุมแค่โฮลเซล และผู้มีอำนาจเหนือตลาดจะไปกำกับราคาทั้งตลาดไม่ได้"

นายวีระชาติ กิเลนทอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและการออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า 3G เป็นเครื่องมือลดช่องว่างระหว่างชนบทและเขตเมืองได้ ผ่านการเข้าถึงโมบายอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อนประมูล หุ้นสื่อสารดีดราคาขึ้น แต่พอจบประมูลหุ้นตก เพราะความไม่แน่นอนในการให้ใบอนุญาต ถือเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงมาก ยิ่งไม่แน่นอนมากเท่าใดจะเกิดความไม่เป็นธรรมสูงขึ้นด้วย เชื่อว่าจะส่งผลกระทบอาทิ ราคา 1800 MHz ที่ต้องนำออกมาประมูล อาจถูกหรือแพงกว่าที่ควร

ที่น่ากังวลมากเมื่อ กสทช.ระบุว่า จะใช้การประมูลหนนี้เป็นกรอบพื้นฐานในการประมูล1800 MHz อยากให้รื้อกระบวนการสำหรับการประมูลครั้งถัดไป เพราะมีวิธีอื่นที่น่าสนใจและตอบสังคมได้ดีกว่า

ทั้งวิธีประเมินมูลค่าคลื่นและวิธีประมูล อาทิ การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคว่า ยินดีจ่ายค่าบริการบนคลื่นนี้เท่าใด แล้วค่อยตีกลับมาเป็นมูลค่าคลื่น

"การแก้ปัญหาของ กสทช.โดยการควบคุมค่าบริการไม่ใช่ทางออก เป็นทฤษฎีที่ทั่วโลกยอมรับกันกว่า 100 ปีแล้วว่า สร้างปัญหามากกว่า อย่างปัญหาข้าวหรือปาล์มขาดตลาด เกิดจากรัฐคุมราคา แถมเปิดช่องให้มีการฮั้วได้อีก เพราะไม่มีรายใดขายต่ำกว่าเพดานราคา สิ่งที่ กสทช.ต้องทำคือ ส่งเสริมการแข่งขัน แม้การเพิ่มจำนวน

โอเปอเรเตอร์จะทำได้ยาก แต่การเปิดโอกาสให้มีรายใหม่เข้ามาได้ตลอดเวลาทำให้ตลาดเกิดการแข่งขัน เช่นเดียวกันการดึงคลื่นที่ไม่ได้นำมาใช้งานมาจัดสรรใหม่"

นายอธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการ และหัวหน้าคณะกลุ่มกฎหมาย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ตามระเบียบราชการเมื่อเอกชนปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว กสทช.มีหน้าที่ต้องออกใบอนุญาตให้ทันที จะบ่ายเบี่ยงไม่ได้ แม้ศาลจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ไม่ได้มีกฎหมายใดระบุว่า ให้ทุกอย่างต้องหยุดรอจนกว่าศาลจะมีคำสั่ง และปัจจุบันศาลก็ยังไม่ได้มีคำสั่งห้ามใด ๆ ออกมา

"ที่ กสทช.บอกว่าต้องให้ใบอนุญาตภายใน 90 วัน นั่นคือสิทธิ์ของเอกชนผู้เข้าประมูลว่าต้องจ่ายเงินเมื่อไรก็ได้ภายใน 90 วัน นี่คือเราได้จ่ายเงินไปแล้ว 50% ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่รีบจ่ายเพราะเป็นเรื่องของการแข่งขัน ใครได้ใบอนุญาตก่อนได้สิทธิ์ทำโครงข่ายเสร็จก่อน เปิดให้บริการได้ก่อน มีโอกาสได้ลูกค้าดี ๆ มาก่อน ส่วนเรื่องที่บังคับให้เอกชนลดค่าบริการ 15-20% ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขหรือกฎการประมูลใด ๆ มาก่อน เป็นเรื่องใหม่ ไม่ใช่สิ่งที่ กสทช.ต้องมาบอกว่า เป็นเงื่อนไขแลกใบอนุญาต เพราะสิ่งที่ควรต้องเกิดแต่ยังไม่เกิดคือการให้ใบอนุญาต ที่ผ่านมา กสทช.ขออะไรเราพยายามทำให้ แต่ตอนนี้สร้างเงื่อนไขใหม่ไปเรื่อย ๆ ถึงจะให้ใบอนุญาต มันไม่ถูก"

ขณะที่นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเคาะราคาของผู้เข้าประมูล 3G ที่ กสทช.ตั้งขึ้น กล่าวว่า ในวันที่ 23 พ.ย.นี้ จะนัดประชุมคณะทำงานเพื่อทำรายงานสรุปเป็นทางการ และเสนอ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ภายในวันที่ 30 พ.ย.

"คณะทำงานตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการฮั้ว ข้อสังเกตที่ว่าหลักเกณฑ์ กสทช.ไม่เอื้อให้เอกชนเกิดแรงจูงใจในการแข่งขันราคานั้น อำนาจของคณะทำงานไปไม่ถึงตรงนั้น เราดูแค่พฤติกรรมการเคาะราคาของเอกชน พบว่าทั้ง 3 รายสู้ราคากันตามปกติ ถูกต้องทุกขั้นตอน และทำตามประกาศที่ กสทช.กำหนดทุกอย่าง"


ประชาชาติธุรกิจ
http://www.prachachat.net/news_detail.php?
newsid=1353904842&grpid=02&catid=06&subcatid=0600

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.