Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 พฤศจิกายน 2555 ( ขอความรวมมือนะครับ ) วิทยุการบินฯขอความร่วมมือกรณีปล่อยโคมลอยและโคมควันช่วงลอยกระทง

ประเด็นหลัก

โดยรอบสนามบินและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมเร่งสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนกำหนดเวลาปล่อยโคมลอยและโคมควันสืบสานเทศกาลลอยกระทงลดความเสี่ยงอันตรายและความสูญเสียต่อการบิน


น.ต.ประจักษ์ฯ กล่าวต่อว่า“สำหรับ บวท.ได้มีการจัดพื้นที่โซนนิ่งพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณโดยรอบสนามบินและได้จัดทำใบแจ้งข้อมูลการปล่อยโคมลอยและโคมควันโดยได้จัดส่งไปยังชุมชนที่จะดำเนินการปล่อยโคมซึ่งสามารถ Downloadใบแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซด์ บวท. (www.aerothai.co.th)และนำมากรอกรายละเอียดจัดส่งให้หน่วยงานราชการรวบรวมเพื่อแจ้งสนามบินในพื้นที่ดำเนินการออกข่าวประกาศนักบิน
(NOTAM)เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมจราจรทางอากาศให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบสนามบินซึ่งเป็นแนวเครื่องบินขึ้น– ลง
ทิศทางการเลี้ยวตามเส้นทางบินนั้นเครื่องบินต้องนำเครื่องบินไต่ระดับความสูงตั้งแต่พื้นดินตั้งแต่๒,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ ฟุต______________________________________

วิทยุการบินฯขอความร่วมมือกรณีปล่อยโคมลอยและโคมควันช่วงลอยกระทงบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (บวท.)จัดพื้นที่ควบคุมแบ่งเป็น๓ ระดับเพื่อป้องกันแนวขึ้น –ลงของเครื่องบินบริเวณ

โดยรอบสนามบินและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมเร่งสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนกำหนดเวลาปล่อยโคมลอยและโคมควันสืบสานเทศกาลลอยกระทงลดความเสี่ยงอันตรายและความสูญเสียต่อการบิน

น.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า“เทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานทั่วประเทศมีการจัดงานกิจกรรมเพื่อเป็นพุทธบูชาและขอขมาพระแม่คงคาซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเทศกาลดังกล่าวนอกเหนือการลอยกระทงแล้วยังมีการจัดประกวดกระทงเผาเทียนเล่นไฟและการปล่อยโคมลอยและโคมควันซึ่งกิจกรรมปล่อยโคมลอยและโคมควันนั้นถือว่าเป็นประเด็นสำคัญทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ภาคราชการผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาล ภาคประชาคม  รวมถึงกระทรวงคมนาคม  ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการวางมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการปล่อยโคมลอยและโคมควัน  เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการบิน  ซึ่งขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยควบคุมวัสดุที่ใช้ในการผลิตโคมลอยและโคมควันให้เป็นไปตามมาตรฐานและปล่อยตามเวลาที่กำหนดอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้กระทบกับการบินซึ่งในช่วงเวลาที่ปล่อยโคมนั้นสายการบินบางสายการบินได้งดบินในเวลาดังกล่าว”

น.ต.ประจักษ์ฯ กล่าวต่อว่า“สำหรับ บวท.ได้มีการจัดพื้นที่โซนนิ่งพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณโดยรอบสนามบินและได้จัดทำใบแจ้งข้อมูลการปล่อยโคมลอยและโคมควันโดยได้จัดส่งไปยังชุมชนที่จะดำเนินการปล่อยโคมซึ่งสามารถ Downloadใบแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซด์ บวท. (www.aerothai.co.th)และนำมากรอกรายละเอียดจัดส่งให้หน่วยงานราชการรวบรวมเพื่อแจ้งสนามบินในพื้นที่ดำเนินการออกข่าวประกาศนักบิน
(NOTAM)เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมจราจรทางอากาศให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบสนามบินซึ่งเป็นแนวเครื่องบินขึ้น– ลง
ทิศทางการเลี้ยวตามเส้นทางบินนั้นเครื่องบินต้องนำเครื่องบินไต่ระดับความสูงตั้งแต่พื้นดินตั้งแต่๒,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ ฟุต

ดังนั้นหากการปล่อยโคมลอยหรือโคมควันไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดและไม่แจ้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเกิดอันตรายกับการบินนั้นหมายถึงความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ทั้งด้านภาพลักษณ์ต่อนักท่องเที่ยวและรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทงดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยรณรงค์กันอย่างจริงจังเพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดี งามของท้องถิ่นควบคู่ไปกับการตระหนักรู้ในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยของกิจการบิน”            

ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=156211:2012-11-26-08-28
-25&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.